Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення дублювання функцій контролю під час перевірки продукції) (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. В абзаці третьому частини першої статті 11 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 8, ст. 62) слово "стандартам" замінити словами "вимогам, визначеним законодавством".  
6. 2. Абзац другий пункту 1 статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року № 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 247; 2000 р., № 27, ст. 213) доповнити абзацом такого змісту: "Нагляд за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством, здійснюють державні органи ветеринарної медицини".  
7. 3. Пункт 3 статті 15 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 27, ст. 289) доповнити реченнями такого змісту: "Результати випробувань, проведених зазначеними лабораторіями (центрами), у подальшому повинні визнаватися іншими органами із сертифікації, що проводять обов'язкову сертифікацію продукції. Повторні випробування за визначеними характеристиками цієї продукції не проводяться".  
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.