Кількість абзаців - 18 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до Господарського процесуального кодексу України такі зміни:  
5. 1. У статті 111-15:  
6. Пункт 1 викласти у такій редакції:  
7. "1) з мотивів їх невідповідності Конституції України;"  
8. Пункт 4 вважати пунктом 5.  
9. Доповнити статтю пунктами 4 і 6:  
10. "4) з мотивів їх невідповідності міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  
11. 6) на підставі іншого неправильного застосування норм матеріального або процесуального права."  
12. 2. Частину першу і другу статті 111-17 викласти у такій редакції:  
13. "Провадження з перегляду Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України порушується за згодою не менше двох суддів Верховного Суду України і розглядається протягом місяця з дня надходження касаційної скарги чи касаційного подання.  
14. Постанова Вищого господарського суду України переглядається на спільному засіданні суддів відповідних судових палат Верховного Суду України."  
15. 3. Статтю 111-19 після слова "права" доповнити словами:  
16. "і процесуального права, а також у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду України чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права, або у зв'язку з виявленням різного застосування Вищим господарським судом України одного і того ж положення закону чи іншого нормативно-правового акта в аналогічних справах".  
17. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.