Кількість абзаців - 98 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України"  
3. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" Верховна Рада України  
4. п о с т а н о в л я є:  
5. І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:  
6. 1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:  
7. 1) у статті 101:  
8. пункт 3 викласти в такій редакції:  
9. "3) командири (начальники) військових частин, з'єднань, начальники військових установ - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, а також у справах про злочини, вчинені працівниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, з'єднання, установи чи на військових об'єктах";  
10. доповнити статтю пунктами 3-1 і 3-2 такого змісту:  
11. "3-1) начальники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та їх заступники з питань провадження дізнання - у справах про злочини, віднесені законом до їх відання;  
12. 3-2) командири кораблів - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями, а також у справах про злочини, вчинені працівниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків під час походу за межами України";  
13. доповнити статтю після пункту 8 приміткою такого змісту:  
14. "Примітка. Командири (начальники) військових частин, з'єднань, начальники військових установ Збройних Сил України виконують функції органу дізнання до 1 січня 2005 року";  
15. 2) перше речення частини першої статті 136 після слів "органами внутрішніх справ" доповнити словами "та Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України (щодо військовослужбовців та працівників Збройних Сил України)";  
16. 3) у статті 155:  
17. частину другу доповнити реченням такого змісту: "Місцями досудового ув'язнення для тримання військовослужбовців, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
18. друге речення частини третьої після слів "у слідчий ізолятор" доповнити словами "або гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
19. 4) назву та текст статті 410-1 після слів "в слідчому ізоляторі", "слідчий ізолятор" доповнити відповідно словами "гауптвахті Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", "гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
20. 2. У статті 105 Виправно-трудового кодексу України:  
21. 1) доповнити перше речення статті після слова "гауптвахті" словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
22. 2) частину десяту викласти в такій редакції:  
23. "Правом застосування заходу заохочення у вигляді зарахування часу відбування арешту до загального строку військової служби та інших заходів заохочення і стягнення користується начальник Центрального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України по місту Києву і Київській області, начальник територіального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
24. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):  
25. 1) друге речення частини першої статті 15 після слів "з корупцією" доповнити словами "незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у нетверезому стані, порушення тиші у громадських місцях";  
26. 2) абзац перший статті 122-2 після слів "працівника міліції" доповнити словами "а водіями військових транспортних засобів - вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
27. 3) абзац перший статті 122-3 після слів "працівником міліції" доповнити словами "посадовою особою військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
28. 4) назву та абзац перший статті 124-1 після слів "медичним працівникам" доповнити словами "а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
29. 5) назву та абзац перший статті 185-7 після слів "працівника міліції" доповнити словами "військовослужбовця Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
30. 6) статтю 235-1 викласти в такій редакції:  
31. "Стаття 235-1. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України  
32. Начальники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядають справи про правопорушення, передбачені статтею 161, частинами першою і другою статті 178, статтями 182 і 184-1 цього Кодексу, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків.  
33. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядає справи про вчинені водіями військових транспортних засобів - військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушення, передбачені частинами першою і другою статті 121, статтею 121-1, частинами першою, другою і третьою статті 122, статтею 122-3, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною другою статті 132, частиною четвертою статті 133 цього Кодексу.  
34. Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, розглянувши справу про зазначені у частині другій цієї статті правопорушення, може накласти на винних адміністративне стягнення у вигляді попередження або передати матеріали про ці правопорушення відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.  
35. Протоколи про вчинені водіями військових транспортних засобів - військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків порушення правил дорожнього руху, за які може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом, разом із вилученим у водія посвідченням передаються військовим інспектором безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України до суду.  
36. Матеріали про вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушення, передбачені статтями 80, 126, 128, 128-1, частинами першою і другою статті 129 і статтею 140 цього Кодексу, передаються військовою інспекцією безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.  
37. Порядок передачі матеріалів про порушення правил дорожнього руху для вирішення питання відповідними командирами (начальниками) про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності встановлюється Міністерством оборони України за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями";  
38. 7) у статті 255:  
39. у частині другій:  
40. пункт 11 після слів "посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
41. доповнити частину пунктом 11-1 такого змісту:  
42. "11-1)- посадові особи органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - статті 44, 111, 173, 174, частина третя статті 178, статті 185 і 185-7)";  
43. 8) у статті 259:  
44. частину першу після слів "доставлено в міліцію" доповнити словами "в підрозділ Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", а після слів "працівником міліції" - словами "посадовою особою Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
45. доповнити статтю частиною такого змісту:  
46. "У разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушень та у разі наявності обставин, зазначених у частині першій цієї статті, доставлення порушника уповноваженими на те посадовими особами здійснюється у підрозділи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
47. 9) пункт 4 частини другої статті 262 викласти в такій редакції:  
48. "4) посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - у разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, публічних закликів до невиконання вимог цієї особи, порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, дрібного розкрадання державного або колективного майна, у разі вживання спиртних напоїв у громадських місцях, появи у громадських місцях у нетверезому стані, а також у разі порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, що керують військовими транспортними засобами";  
49. 10) перше речення частини четвертої статті 263 після слів "вимозі працівника міліції" доповнити словами "військовослужбовця Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
50. 11) частину першу і перше речення частини третьої статті 264 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
51. 4. В абзаці десятому пункту 5 статті 11 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 1993 р., № 11, ст. 83; 2000 р., № 10, ст. 79; 2001 р., № 10, ст. 44, № 40, ст. 193; 2002 р., № 17, ст. 117) слова "військовим патрулям, представникам військової комендатури, військових частин або військових комісаріатів" замінити словами "військовослужбовцям Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового командування".  
52. 5. Частину першу статті 10 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2001 р., № 44, ст. 233) після слів "органів митної служби" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
53. 6. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 1999 р., № 19, ст. 173):  
54. 1) у статті 14:  
55. частину четверту після слів "Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (щодо водіїв військових транспортних засобів)";  
56. частину шосту після слів "військової інспекції безпеки дорожнього руху" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (щодо водіїв військових транспортних засобів)";  
57. 2) у статті 15:  
58. перше речення частини тринадцятої та частину чотирнадцяту після слів "Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
59. 3) у статті 16:  
60. у частині другій:  
61. абзац другий після слів "працівників міліції" доповнити словами "а водії військових транспортних засобів також на вимогу посадових осіб органів військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
62. абзац третій після слів "працівників міліції" доповнити словами "та посадових осіб органів військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (щодо водіїв військових транспортних засобів)";  
63. пункт "а" та перше речення пункту "б" частини третьої після слів "працівникам міліції" доповнити словами "посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (щодо водіїв військових транспортних засобів)";  
64. 4) у статті 48:  
65. назву та частину першу після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
66. частину третю після слів "Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
67. 7. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360; 1999 р., № 4, ст. 35; 2001 р., № 40, ст. 193; 2002 р., № 32, ст. 232, № 33, ст. 236):  
68. 1) у статті 4:  
69. у частині першій:  
70. перше речення після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
71. у другому реченні слова "або на гауптвахті" виключити;  
72. частину другу після слів "на гауптвахті" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
73. 2) у статті 8:  
74. абзац десятий частини другої після слів "органах внутрішніх справ" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
75. частину п'яту після слів "Службою безпеки України" доповнити словами "Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України";  
76. 3) частину п'яту статті 9 після слів "Державним департаментом України з питань виконання покарань" доповнити словами "Міністерством оборони України";  
77. 4) частину п'яту статті 11 після слів "Службою безпеки України" доповнити словами "Міністерством оборони України";  
78. 5) частину п'яту статті 18 після слів "місті Севастополі" доповнити словами "начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
79. 6) у статті 19:  
80. частину першу після слів "Голови Служби безпеки" доповнити словами "Міністра оборони України, начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
81. частину третю після слів "Міністра внутрішніх справ України" доповнити словами "Міністра оборони України, начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
82. 7) частину першу статті 21 після слів "служби безпеки" доповнити словами "і Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
83. 8. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50; 1999 р., № 4, ст. 35; 2002 р., № 33, ст. 236):  
84. 1) пункт 1 частини першої статті 2 після слів "служби безпеки" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
85. 2) статтю 4 після слів "Про оперативно-розшукову діяльність" доповнити словами "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України";  
86. 3) статтю 14 доповнити пунктом "є" такого змісту:  
87. "є) керівники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - щодо захисту військовослужбовців і працівників цієї служби та їх близьких родичів";  
88. 4) частину першу статті 15 доповнити пунктом "ґ" такого змісту:  
89. "ґ) щодо військовослужбовців і працівників Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - на органи управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
90. 5) частину першу статті 24 після слів "Міністр внутрішніх справ України" доповнити словами "Міністр оборони України".  
91. 9. Статтю 4 Закону України "Про боротьбу з корупцією" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 34, ст. 266; 1998 р., № 26, ст. 149) доповнити пунктом "г" такого змісту:  
92. "г) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
93. 10. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176):  
94. 1) статтю 10 доповнити абзацом такого змісту:  
95. "Військова служба правопорядку у Збройних Силах України";  
96. 2) частину першу статті 20 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
97. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.