Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
1. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:  
2. 1. Доповнити Кодекс статтями 188-16 і 212-3 такого змісту:  
3. "Стаття 188-16. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю  
4. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю щодо усунення порушень законодавства в галузі державного експортного контролю -  
5. тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
6. "Стаття 212-3. Порушення законодавства у галузі державного експортного контролю  
7. Порушення законодавства у галузі державного експортного контролю, а саме:  
8. 1) проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, а також щодо експорту товарів подвійного використання, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго, без отримання відповідного позитивного висновку спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю;  
9. 2) несвоєчасне подання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю звітів та відповідних документів про підсумки проведення переговорів, зазначених у підпункті 1 цієї статті, а також про фактично здійснені міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання на підставі отриманих дозволів чи висновків, а також про використання цих товарів у заявлених цілях;  
10. 3) знищення документів, пов'язаних з укладенням чи виконанням зовнішньоекономічного договору (контракту) стосовно здійснення міжнародної передачі товарів військового призначення та подвійного використання, на підставі яких було отримано дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат, до закінчення терміну їх зберігання, передбаченого законодавством, -  
11. тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
12. 2. "Статтю 221 після цифр "188-14" доповнити цифрами "188-16, 212-3".  
13. 3. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:  
14. "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю (статті 188-16, 212-3)".  
15. 4. Частину першу статті 294 після цифр "188-14" доповнити цифрами "188-16", а після цифр "212-2" - цифрами "212-3".  
16. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.