Кількість абзаців - 5 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 6 Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Друге читання)

0. Проект Закон України "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Внести до статті 6 Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 5-6, ст.30) такі зміни:  
3. Абзац перший частини першої після слів „і товарів спеціального призначення" доповнити словами „а також договорів, за якими виникли форс-мажорні обставини".  
4. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.