Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. Внести до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, №45, ст397 із змінами, внесеними згідно із Законом №1458-ІІІ від 17.02.2000,ВВР,2000,№14-15-16,ст.121; Рішенням Конституційного суду №11-рп/2000 від 18.10.2000; Законами №2120-ІІІ від 07.12.2000, ВВР, 2001, №2-3, ст.10; №2886-ІІІ від 13.12.2001) такі зміни і доповнення:  
5. 1. Статтю 16 викласти в наступній редакції:  
6. Профспілки, їх організації та об'єднання легалізуються повідомленням.  
7. Легалізація профспілок, їх організацій та об'єднань проводиться шляхом подання про це інформації з належними установчими документами (витяг з установчого протоколу, статут чи положення) до Міністерства юстиції або регіональних управлінь юстиції відповідно до статусу профспілки, за місцем розміщення свого виборного керівного органу.  
8. Первинні профспілкові організації на підприємствах, установах, організаціях, інших місцях трудової діяльності, служби чи навчання утворюються без будь-якого дозволу і легалізуються шляхом повідомлення про це власника чи уповноваженого ним органу або керівника підприємства, установи, організації.  
9. Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу визначається статутом цієї профспілки  
10. Профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту.  
11. Профспілка, її організації, об'єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).  
12. За подання на легалізацію недостовірних відомостей особи, які їх підписали, несуть відповідальність згідно з законом.  
13. 2. Закон вступає в дію з дня його опублікування.