Кількість абзаців - 32 Розмітка (ліва колонка)


Про списання вартості несплачених обсягів природного газу (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про списання вартості несплачених обсягів природного газу  
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади списання заборгованості підприємств нафтогазового комплексу, яка виникла внаслідок здійснення неналежним чином та не в повному обсязі розрахунків бюджетів усіх рівнів за спожиті природний газ та послуги з його транспортування, теплову енергію та тепловодопостачання (за складовою газу).  
4. Цей Закон спрямований на створення умов для стабілізації фінансово-економічного стану підприємств нафтогазового комплексу, яким завдано значних збитків через несвоєчасне та не в повному обсязі фінансування з бюджетів усіх рівнів: пільг, субсидій, різниці в ціні природного газу та послуг з його транспортування і теплової енергії та тепловодопостачання (за складовою газу), бюджетних установ та організацій.  
5. Метою цього Закону є впровадження механізмів списання заборгованості, які сприятимуть запобіганню банкрутству підприємств нафтогазового комплексу з не залежних від них обставин, поліпшенню їх фінансового становища.  
6. Стаття 1. Визначення термінів  
7. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
8. вартість несплачених обсягів природного газу - це заборгованість за спожитий природний газ та послуги з його транспортування, яка пов'язана з несвоєчасною та не в повному обсязі сплатою бюджетами усіх рівнів пільг, субсидій, різниці в ціні природного газу і теплової енергії та тепловодопостачання (за складовою газу) і послуг з транспортування газу, фінансування бюджетних установ та організацій і виникла за період між датою споживання у 1995-1998 рр. і датою отримання коштів за нього та із зміною курсу долара США до національної валюти України за цей період;  
9. підприємства теплопостачання - підприємства комунальної теплоенергетики, котельні промислових підприємств та інші котельні, які відпускали теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ та організацій, що утримувались за рахунок бюджетів усіх рівнів.  
10. Стаття 2. Сфера дії Закону  
11. Дія цього Закону поширюється на НАК "Нафтогаз України"; дочірні компанії НАК "Нафтогаз України" - ДК "Газ України", ДК "Укргазвидобування" та її філії, ДК "Укртрансгаз" та її філії; ДАТ "Чорноморнафтогаз", ВАТ ''Укрнафта" та його структурні підрозділи, відкриті акціонерні товариства з газопостачання та газифікації, які здійснювали постачання природного газу у 1995-1998 рр. для потреб населення, бюджетних установ і організацій, підприємств теплопостачання.  
12. Стаття 3. Порядок та умови списання вартості несплачених обсягів природного газу  
13. 3.1 Списанню підлягає вартість несплачених обсягів газу постачальникам:  
14. а) бюджетами усіх рівнів з оплати пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожиті населенням газ і тепло (за складовою газу),  
15. б) бюджетними установами та організаціями;  
16. в) підприємствами з теплопостачання;  
17. г) відкритими акціонерними товариствами з газопостачання та газифікації;  
18. д) ДК "Газ України";  
19. е) НАК "Нафтогаз України".  
20. 3.2 Вартість несплачених обсягів природного газу підприємств, установ та організацій, визначених в підпунктах "а", "б" пункту 3.1 цієї статті, підлягає списанню в рахунок раніше списаної заборгованості постачальникам - організаціям, на які поширюється дія цього Закону, з платежів до бюджету відповідно до статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (2120-14).  
21. 3.3 Підприємствам, на які поширюється дія цього Закону, що постачали природний газ підприємствам теплопостачання, списується заборгованість з платежів до бюджету, яка підлягала розстроченню відповідно до пункту 18.1.2 ст. 18 Закону України № 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" станом на 01.01.01 в межах сум дебіторської заборгованості підприємств теплопостачання, для чого вартість несплачених підприємствами теплопостачання обсягів природного газу перераховується в національну грошову одиницю за курсом гривні 3, 427 до долара США  
22. 3.4 Списана відповідно до п. 3.2 та п. 3.3 заборгованість не підлягає включенню до валових доходів та витрат і не підлягає відображенню в податковому обліку податку на додану вартість підприємств та організацій, які здійснюють таке списання.  
23. 3.5 Порядок проведення списання згідно з цією статтею Закону визначається Кабінетом Міністрів України.  
24. Стаття 4. Прикінцеві положення  
25. 4.1. Внести зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради, 1998, № 10, ст.35):  
26. абзац перший пункту 4.1.6 статті 4 доповнити словами: "крім випадків, визначених у п. 3.4 статті 3 Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу".  
27. 4.2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
28. - затвердити порядок списання вартості несплачених обсягів природного газу;  
29. - подати пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону;  
30. - прийняти нормативно-правові акти, необхідні для виконання цього Закону,  
31. 4.3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.