Кількість абзаців - 7 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про відпустки" (Друге читання)

0. Проект Закон України Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про відпустки"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №2, ст.4; 2000 р., №51-52, ст.449) наступні зміни та доповнення:  
3. 1. У першому реченні частини 2 статті 17 слова "жінкам" замінити на слова "особам".  
4. 2. Доповнити частину 2 статті 17 другим реченням такого змісту:  
5. "У випадку усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків за їх розсудом".  
6. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.