Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
1. З метою поліпшення інвестиційного клімату в інформаційній сфері Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:  
3. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):  
4. а) доповнити Кодекс статтею 186-6 такого змісту:  
5. "Стаття 186-6. Порушення законодавства про друковані засоби масової інформації  
6. Випуск, виготовлення та розповсюдження друкованого засобу масової інформації його видавцем у разі, коли засіб масової інформації не зареєстрований в установленому законодавством порядку або діяльність цього засобу припинена, або засновник засобу масової інформації ухиляється від його перереєстрації чи повідомлення реєструючого органу про зміну виду видання, програмних цілей (основних принципів) або тематичної спрямованості, юридичної адреси засновника, кожного із співзасновників, його (їх) банківських реквізитів та місцезнаходження редакції, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
7. б) доповнити пункт 1 частини першої статті 255 абзацом такого змісту:  
8. "органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової інформації (стаття 186-6)".  
9. 2. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1):  
10. а) доповнити статтю 12 частиною такого змісту:  
11. "Про зміну виду видання, програмних цілей (основних принципів) або тематичної спрямованості, юридичної адреси засновника, кожного із співзасновників, його (їх) банківських реквізитів та місцезнаходження редакції засновник (співзасновник) друкованого засобу масової інформації зобов'язаний повідомити реєструючий орган у місячний термін";  
12. б) пункт 7 частини другої статті 41 викласти в такій редакції:  
13. "7) випуск, виготовлення та розповсюдження друкованого засобу масової інформації його видавцем у разі, коли засіб масової інформації не зареєстрований в установленому законодавством порядку або діяльність цього засобу припинена, або засновник засобу масової інформації ухиляється від його перереєстрації чи повідомлення реєструючого органу про зміну відомостей, зазначених в частині четвертій статті 12 цього Закону".  
14. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.