Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки) (Друге читання)

0. Закон України  
1. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:  
4. 1. Статтю 95 викласти у такій редакції:  
5. "Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки  
6. Порушення посадовими особами підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, громадянами - власниками підприємств чи уповноваженими ними особами правил і норм ядерної та радіаційної безпеки -  
7. тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
8. 2. Доповнити Кодекс статтями 164-14, 188-16 і 244-9 такого змісту:  
9. "Стаття 164-14. Порушення законодавства, що регулює здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії  
10. Здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії без ліцензії, якщо така діяльність згідно із законодавством підлягає обов'язковому ліцензуванню, -  
11. тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
12. "Стаття 188-16. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
13. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки щодо усунення порушень законодавства ядерної та радіаційної безпеки, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -  
14. тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
15. "Стаття 244-9. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
16. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства, що регулює здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії, правил і норм ядерної та радіаційної безпеки, передбаченими статтями 95 і 164-14 цього Кодексу, а також з невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (стаття 188-16).  
17. Від імені органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор з ядерної безпеки України, його заступники та Головний державний санітарний лікар України і його заступники у межах своїх повноважень".  
18. 3. У назві та частині першій статті 188-5 слова "та ядерної" виключити.  
19. 4. У статті 242-1:  
20. у частині першій та пункті 1 частини другої слова і цифри "статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)" замінити словами і цифрами "статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм з ядерної безпеки)";  
21. пункт 2 частини другої виключити.  
22. 5. У частині другій статті 255 цифри "244-8" замінити цифрами "244-9".  
23. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.