Кількість абзаців - 45 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства та полювання, охорони, використання і відтворення тваринного світу (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства та полювання, охорони, використання і відтворення тваринного світу  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. Пункт "ж" частини першої статті 39 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70) викласти в такій редакції:  
6. "ж) дикі тварини, які перебувають у стані природної волі в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, інші об'єкти тваринного світу , на які поширюється дія Закону України " Про тваринний світ" і які перебувають у державній власності, а також об'єкти тваринного світу, що у встановленому законодавством порядку набуті у комунальну або приватну власність і визнані об'єктами загальнодержавного значення".  
7. 2. У Законі України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 18, ст. 132):  
8. доповнити частину першу статті 30 абзацом шостим в такій редакції:  
9. "отримувати відшкодування вартості будівель, споруд та іншого нерухомого майна, яке належить їм на праві власності, у разі переходу права користування мисливськими угіддями від них до інших користувачів";  
10. доповнити статтю 31 частиною третьою в такій редакції:  
11. "У разі дострокового припинення права користування мисливськими угіддями, що сталося не з ініціативи або вини їх користувача, йому відшкодовуються витрати на проведені протягом останніх трьох років комплексні заходи, спрямовані на охорону і відтворення, в тому числі штучне, мисливських тварин, покращення середовища перебування тварин, а також повна вартість робіт з останнього упорядкування цих угідь. Зазначені витрати відшкодовуються за рахунок нового користувача цих угідь або органу, який прийняв таке рішення".  
12. У зв'язку з цим, частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;  
13. доповнити пункт 1 розділу VІІ частиною другою в такій редакції:  
14. "Стаття 24 цього Закону набирає чинності з 1 січня 2010 року".  
15. 3. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 99):  
16. Статтю 9 викласти в такій редакції: "Земельні ділянки лісового фонду за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються у постійне користування спеціалізованим державним або комунальним лісогосподарським підприємствам, а на умовах оренди-іншим підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи для ведення лісового господарства, спеціального використання лісових ресурсів, потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт тощо в порядку передбаченому Земельним та цим Кодексами.";  
17. першу частину статті 10 виключити;  
18. у пункті 6 частини першої статті 12 та пункті 9 статті 13 слово "тимчасове" виключити;  
19. у статті 71 слова "Закону України "Про тваринний світ" замінити словами "Закону України "Про мисливське господарство та полювання".  
20. 4. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):  
21. статтю 85 викласти в такій редакції:  
22. "Перше порушення правил полювання, яке не мало наслідком добування, знищення або поранення тварин - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - накладення штрафу від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
23. Систематичне порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для полювання тварин), чи таке, яке мало наслідком добування, знищення або поранення тварин - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої або позбавлення права полювання на строк до трьох років з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої.  
24. Порушення правил рибальства - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - накладення штрафу від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
25. Грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову норму вилову) - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.  
26. Порушення правил здійснення інших видів спеціального використання об'єктів тваринного світу - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої і на посадових осіб - від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої";  
27. статтю 90 викласти в такій редакції:  
28. "Погіршення середовища перебування (зростання) тварин та рослин, види яких занесені до Червоної книги України, знищення, незаконне або з порушенням встановленого порядку вилучення їх з природного середовища, а також порушення умов утримання (вирощування)тварин і рослин цих видів у ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших спеціально створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження), - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб - від шести до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого";  
29. у статті 221 цифру "85" замінити словами та цифрами "частинами другою, четвертою та п'ятою статті 85";  
30. частину першу статті 240 після цифри "50" доповнити словами та цифрами "частиною третьою статті 85";  
31. у статті 242:  
32. частину першу після цифри "50" доповнити словами та цифрами "частиною першою статті 85";  
33. частина друга Від імені органів мисливського господарства розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства і його заступники, начальник управління мисливського господарства спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства та його заступники, керівники, головні лісничі державних органів лісового господарства Автономної Республіки Крим та областей, керівники та головні лісничі держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств і організацій, а також державних лісомисливських і державних мисливських господарств.  
34. доповнити статтю частиною третьою в такій редакції:  
35. "Керівниками, головними лісничими та мисливствознавцями держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств і організацій, державних лісомисливських та мисливських господарств, а також районними державними мисливствознавцями штраф до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за правопорушення, передбачені частиною першою статті 85 цього Кодексу, може стягуватися на місці";  
36. у статті 242-1 :  
37. частину першу та пункт 1 частини другої після цифр і слів "80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) доповнити словами та цифрою: "частиною першою та третьою статті 85";  
38. частину третю після цифри "77" доповнити словами та цифрою: "частиною першою та третьою статті 85 та статтею";  
39. частину першу статті 258 після цифри "77" доповнити словами та цифрою: "частиною першою та третьою статті 85, статтею";  
40. у статті 294 цифру "85" замінити словами та цифрою: "частинами другою, четвертою та п'ятою статті 85, статтями";  
41. у статті 319 слова "мисливського квитка" замінити словами "посвідчення мисливця".  
42. 5. Підпункт "т" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113; 1995 р., № 30, ст. 229; 1996 р., № 52, ст. 302, ст. 306; 1999 р., № 25, ст. 211) викласти в такій редакції:  
43. "т) за видачу посвідчень мисливця, квитків рибалок, щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання - 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".  
44. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.