Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести зміни до таких законів України: 1. У статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175):  
2. 1) частину сьому після слів "посадових осіб місцевого самоврядування" доповнити словами "які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років";  
3. 2) частину дев'яту виключити;  
4. 3) частини десяту та одинадцяту викласти у такій редакції: "Особам, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і більше за наявності загального трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, пенсія відповідно до цього Закону призначається незалежно від того, де вони працювали перед призначенням пенсії. У цих випадках пенсії обчислюються у порядку, передбаченому для державних службовців, виходячи із розміру посадового окладу, надбавки за ранг, надбавки за вислугу років та інших надбавок посадової особи місцевого самоврядування за останньою займаною виборною посадою на день призначення пенсії.  
5. У разі звільненні з роботи в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію, посадовим особам місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 - місячних посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців";  
6. 4) частину дванадцяту виключити.  
7. 2. Абзац перший пункту 5 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 49, ст. 303; 2000 р., № 13, ст. 104) після слів "Про Національний банк України" доповнити словами "Про службу в органах місцевого самоврядування".  
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.