Кількість абзаців - 7 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 11 Закону України ''Про податок на додану вартість'' (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до статті 11 Закону України  
2. "Про податок на додану вартість"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Останній абзац пункту 11.5 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 21, ст.156) викласти в наступній редакції:  
5. "Дія цього пункту не поширюється на операції з ввезення (пересилання) підакцизних товарів та товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), а також товарів, які ввозяться (пересилаються) підприємством з іноземними інвестиціями незалежно від форми та часу внесення цих інвестиції".  
6. 2. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2004 року.