Кількість абзаців - 42 Розмітка (ліва колонка)


Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області (Третє читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області  
3. Цей Закон визначає спеціальний режим інвестиційної діяльності у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Шостки Сумської області.  
4. Стаття 1. Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності  
5. На території міста Шостки Сумської області строком на 30 років запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (далі - спеціальний режим інвестиційної діяльності).  
6. Стаття 2. Мета запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності  
7. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується з метою залучення інвестицій у розвиток пріоритетних видів економічної діяльності на території міста Шостки.  
8. Стаття 3. Особливості дії законодавства України на час запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності  
9. Законодавство України на час запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
10. Органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади та суди, які здійснюють свої функції на території міста Шостки, керуються законодавством України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
11. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом спеціального режиму інвестиційної діяльності на весь строк, визначений статтею 1 цього Закону.  
12. Якщо внаслідок зміни законодавства України протягом періоду запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності змінюються податкові або митні пільги, передбачені статтею 5 цього Закону, на вимогу суб'єкта підприємницької діяльності, який реалізує інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності, застосовуються умови, що діяли на момент укладення договору (контракту) з виконавчим комітетом Шосткинської міської ради.  
13. Стаття 4. Повноваження виконавчого комітету Шосткинської міської ради щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності  
14. У зв'язку із запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності до повноважень виконавчого комітету Шосткинської міської ради, крім передбачених законодавством України, належить також:  
15. розгляд і схвалення інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
16. укладення та реєстрація договорів (контрактів) із суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності;  
17. надання Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерству фінансів України інформації про наслідки запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності.  
18. Стаття 5. Спеціальний режим інвестиційної діяльності  
19. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає встановлення відповідно до цього Закону податкових і митних пільг для суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на території міста Шостки і за укладеним з виконавчим комітетом Шосткинської міської ради договором (контрактом) реалізують на території міста Шостки у пріоритетних видах економічної діяльності інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше ніж:  
20. 200 тис. доларів США - у харчовій промисловості та промисловості з переробки сільськогосподарської продукції, виробництві деревини та виробів з деревини, у сфері охорони здоров'я;  
21. 500 тис. доларів США - у будівництві, обробленні відходів, виробництві електроенергії тепловими електростанціями, виробництві та розподілі тепла;  
22. 1 млн. доларів США - у виробництві машин та устаткування, порошковій металургії та хімічному виробництві, нафтопереробці.  
23. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає:  
24. а) звільнення на період до здачі об'єкта інвестування в експлуатацію, але не більше ніж на п'ять років, від обкладення ввізним митом сировини, матеріалів, перелік яких визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів) і податком на додану вартість - устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів) під час їх ввезення в Україну з метою використання виключно для реалізації інвестиційних проектів.  
25. У разі нецільового використання зазначених сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів) платник податку зобов'язаний збільшити податкове зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала б бути сплачена при ввезенні (пересиланні) на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну територію України до дати збільшення податкового зобов'язання, а також сплатити ввізне мито згідно з чинним законодавством.  
26. Усі суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти, щомісяця складають і подають звіт про цільове використання ними ввезених сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією України та Державною митною службою України;  
27. б) звільнення на три роки від оподаткування прибутку, одержаного новоствореними підприємствами від реалізації інвестиційних проектів та діючими підприємствами, на яких проведено реструктуризацію, реконструкцію, перепрофілювання, в частині, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів окремого (бухгалтерського, податкового) обліку.  
28. Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту на діючих підприємствах, установлюється Державною податковою адміністрацією України.  
29. Прибуток підприємств, зазначених в абзаці першому цього пункту, одержаний від реалізації інвестиційних проектів у період з четвертого по шостий рік, оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.  
30. Зазначена пільга застосовується з моменту одержання першого прибутку;  
31. в) невключення до валового доходу підприємства з метою оподаткування суми інвестицій, одержаної від реалізації інвестиційного проекту у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) держави інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо.  
32. У разі коли протягом звітного (податкового) періоду зазначені інвестиції були частково або повністю відчужені, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді;  
33. г) несправляння плати за землю у період освоєння земельної ділянки (планування території, облаштування інфраструктури тощо), визначений інвестиційним проектом, але не більше 5 років.  
34. Пільги, передбачені цією статтею, застосовуються з моменту укладення суб'єктом підприємницької діяльності договору (контракту) з виконавчим комітетом Шосткинської міської ради.  
35. Пільги, передбачені цією статтею, щодо сплати податку на прибуток не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів.  
36. Стаття 6. Прикінцеві положення  
37. "1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
38. 2.Кабінету Міністрів України:  
39. у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
40. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
41. 3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 726/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області."