Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
1. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. Абзац перший статті 156-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., № 51, ст. 1122; Відомості Верховної Ради України 1994 р., № 1, ст. 3; 1997 р., № 11, ст. 92, № 14, ст. 114) викласти в такій редакції:
 
4. "Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечному та правильному їх використанню, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів"
 
5. 2. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України 1996 р., № 39, ст. 181) слова "Державний комітет України у справах захисту прав споживачів" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів" у відповідному відмінку, а слова "суб'єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінити словами "суб'єкти господарської діяльності" у відповідному відмінку.
 
6. 3. У назвах і текстах Положень "Про порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання і транспортування товарів", "Про порядок вилучення неякісних товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів" та "Про порядок припинення (заборони) господарюючими суб'єктами відвантаження, реалізації (продажу) і виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів", затверджених Постановою Верховної Ради України від 25.01.1995 р. "Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України 1995 р., № 5, ст. 34) слова "Державний комітет України у справах захисту прав споживачів", "державний орган у справах захисту прав споживачів" та "господарюючий суб'єкт" у всіх відмінках замінити словами "Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи" та "суб'єкт господарської діяльності" у відповідних відмінках.
 
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.