Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про податок на додану вартість'' (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України
 
2. "Про податок на додану вартість".
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21 ст.156, № 37, ст. 239, № 38, ст. 250, № 47, ст. 294, № 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., № 10, ст. 37, № 17, ст. 83, №18, ст. 95, № 20, ст. 100, № 33, ст. 224; 1999 р., № 7, ст. 53, ст. 54, № 15, ст. 83, ст. 88, № 18, ст. 140, ст. 142, № 26, ст. 214, ст. 216, № 31, ст. 250, № 32, ст. 264, № 35, ст. 302, № 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, № 39, ст. 356, ст. 357, № 51, ст. 446; 2000 р., № 2, ст. 14, ст. 16, № 3, ст. 20, № 4, ст. 29, № 10, ст. 78, № 20, ст. 149, № 22, ст. 172, № 25, ст. 197, № 26, ст. 209, № 32, ст. 258, ст. 260, № 35, ст. 283, № 36, ст. 300, № 38, ст. 318, № 40, ст. 339, № 48, ст. 406; 2001 р., № 4, ст. 15, № 7, ст. 36, № 11, ст. 46, ст. 50, № 20, ст. 96, № 23, ст. 114, № 30, ст. 143, № 45, ст. 238, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 12-13, ст. 92, № 15, ст. 100, № 31, ст. 214, № 33, ст. 238, № 36, ст. 266; 2003 р., № 6, ст. 49, № 10-11, ст. 86, № 14, ст. 99, № 24, ст. 162; із змінами, внесеними законами України від 22 травня 2003 року № 856-ІV і № 857- ІV) такі зміни:
 
5. 1). Підпункт 3.2.9 пункту 3.2. статті 3 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
6. "безоплатної передачі в комунальну власність об'єктів житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури, включаючи об'єкти незавершеного будівництва (далі - об'єкти соціальної інфраструктури), які належать сільськогосподарським кооперативам, приватним (приватно-орендним) сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам, господарським товариствам, а також іншим сільськогосподарським підприємствам, які засновано на приватній власності, із збереженням мережі та функціонального призначення об'єктів соціальної інфраструктури, передачі в комунальну власність разом з об'єктами соціальної інфраструктури майна підприємств, що обслуговували ці об'єкти, у тому числі основних фондів, ремонтно-будівельних баз, майстерень, транспортних засобів, прибиральної техніки, а також мережі електро-, тепло-, газа-, водопостачання і водовідведення, будівель і споруд, призначених для їх обслуговування (котелень, бойлерних, каналізаційних та водопровідних споруд, обладнання тощо), а також пожежних депо та пожежної техніки";
 
7. 2). у статті 11:
 
8. а) абзац перший пункту 11.21 викласти у такій редакції:
 
9. "До 31 грудня 2009 року сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м"ясо та м"ясопродукти, в тому числі вироблених на орендованих потужностях, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м"ясо в живій вазі."
 
10. б) пункт 11.29 викласти в такій редакції:
 
11. "11.29. До 31 грудня 2009 року зупинити дію пункту 7.7 статті 7, пунктів 10.1 і 10.2 статті 10 цього Закону в частині сплати до бюджету податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, за винятком операцій з продажу переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою, що здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в яких сума, одержана від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, становить не менше 75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства.
 
12. Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності питома вага виручки від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства в поточному році визначається за даними звітного періоду.
 
13. Зазначені кошти залишаються в розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. У разі нецільового використання акумульованих коштів, вони стягуються до Державного бюджету України в безспірному порядку.
 
14. Порядок нарахування та використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України".
 
15. в) доповнити статтю пунктом 11.40 такого змісту:
 
16. "11.40. Тимчасово, до 31 грудня 2009 року, звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України вітчизняними сільськогосподарськими товаровиробниками племінних (генетичних) ресурсів сільськогосподарських тварин".
 
17. ІІ. Прикінцеві положення
 
18. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
 
19. Дія першої та другої частин пункту 2 цього Закону зупиняється в разі виділення в Державному бюджеті на відповідний рік, починаючи з 2004 року, дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, виходячи з обсягів проданої ними сільськогосподарської продукції, для компенсації втрат від зупинення дії даних норм Закону.