Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких Законів України (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких Законів України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У пункт 12 статті 7 Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №44, ст. 281? 1998р., №10, ст.37, №18, ст.95, № 26, ст.148, №35, ст. 238? 1999р., №34, ст. 272? 2000 р., №13, ст. 108? № 1046-ІV від 09.07.2003 р.) внести наступні зміни:
 
6. - слова та цифри "31 грудня 2003 року" замінити відповідно словами та цифрами "1 липня 2004 року".
 
7. 2. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 21, ст.156. Із змінами, внесеними згідно із Законами 1997, N 37, ст.239? N 38, ст.250? N 47, ст.294? N 51, ст.305? N 51, ст.307? 1998, N 10, ст. 37? N 14, ст. 55? N 17, ст. 83? N 18, ст. 95? N 20, ст.100? N 25, ст.147? N 33, ст.224? N 36-37, ст.244? N 48, ст.292? N 52, ст.328? 1999, N 2-3, ст.21? N 4, ст. 33? N 7, ст. 53? N 7, ст.54? N 15, ст.83? N 15, ст.88? N 18, ст.140? N 18, ст.142? N 26, ст.214? N 26, ст.216? N 31, ст.250? N 32, ст.264? N 35, ст.302? N 37, ст.334? N 38, ст.338 - Закон діє до 01.01.2002 року? N 38, ст.340? N 38, ст.341? N 38, ст.343? N 38, ст.352? N 39, ст.356? N 39, ст.357? N 51, ст.446? 2000, N 3, ст.20 - набирає чинності з 01.01.2000? N 2, ст.14 - набирає чинності з 01.01.2000? N 2, ст.16? N 5, ст.34? N 4, ст.29? N 10, ст.78? N 13, ст.103? N 20, ст.149? N 22, ст.172? N 23, ст.177? N 25, ст.197? N 26, ст.209? N 32, ст.258? N 32, ст.260? N 35, ст.283? N 36, ст.300? N 38, ст.318? N 46, ст.393? N 40, ст.339? N 43, ст.363? N 43, ст.370? N 43, ст.371? N 45, ст.377? N 48, ст.406 - набирає чинності з 01.01.2001? 2001, N 2-3, ст.10? N 4, ст.15 - набирає чинності з 01.01.2001? N 10, ст.44 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року? N 7, ст.36? N 11, ст.46? N 11, ст.50? N 20, ст.96? N 23, ст.114? N 30, ст.143? N 45, ст.238? N 50, ст.261- набуває чинності з 01.01.2002 року? 2002, N 5, ст. 31? N 9, ст. 68? N 8, ст. 63? N 15, ст.100? N 12-13, ст.92? N 16, ст.114? N 29, ст.192? N 31, ст.214? N 33, ст.238? N 36, ст.266 - набуває чинності з 01.01.2003 року? N 6, ст. 49 - набуває чинності з 01.01.2003 року? N 10-11, ст.86? N 14, ст.99? N 14, ст.103? N 856-ІV від 22.05.2003? N 857-ІV від 22.05.2003? N 1028-ІV від 09.07.2003) доповнити після пункту 11.36. новими пунктами такого змісту:
 
8. "11.37. Тимчасово до 1 липня 2004 року звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України зернових культур (коди товарів згідно з УКТ ЗЕД 1001, 1002)".
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.