Кількість абзаців - 91 Розмітка (ліва колонка)


Про рентні платежі на нафту і природний газ (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про рентні платежі на нафту і природний газ
 
1. Цей Закон визначає поняття, розміри та порядок сплати рентних платежів на нафту і природний газ в Україні, відповідальність платників рентних платежів на нафту і природний газ та контроль за правильністю їх обчислення і сплати.
 
2. Розділ 1
Загальні положення
 
3. Стаття 1
 
4. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
5. Рентні платежі на нафту і природний газ - загальнодержавні обов'язкові платежі, метою яких є вилучення на користь держави частини прибутку нафтогазовидобувних підприємств.
 
6. Середній дебіт свердловин на родовищі - середній по родовищу обсяг видобутку нафти або природного газу з кожної з діючих на родовищі свердловин експлуатаційного фонду в базовому податковому (звітному) періоді, визначений як частка від ділення фактичного обсягу видобутку нафти або природного газу на родовищі в базовому податковому (звітному) періоді на сумарну кількість відпрацьованих у цьому періоді свердловиноднів.
 
7. Середня глибина свердловин на родовищі - частка від ділення загального метражу глибини діючих свердловин експлуатаційного фонду на родовищі в базовому податковому (звітному) періоді на кількість цих свердловин.
 
8. Стаття 2
 
9. Платники рентних платежів на нафту і природний газ, об'єкти і ставки рентних платежів на нафту і природний газ, порядок їх обчислення і сплати не можуть встановлюватись або змінюватись іншими законодавчими актами, крім цього Закону.
 
10. Розділ 2
Платники рентних платежів на нафту і газ, об'єкти та база оподаткування для рентних платежів на нафту і природний газ
 
11. Стаття 3
 
12. Платниками рентних платежів на нафту і природний газ є суб'єкти підприємницької діяльності - користувачі нафтогазоносних надр, незалежно від форм власності, їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, або уповноважені ними оператори, в т.ч. оператори спільної інвестиційної діяльності, що здійснюють видобуток нафти чи природного газу в межах території України.
 
13. Стаття 4
 
14. Об'єктом оподаткування для рентних платежів на нафту і природний газ є обсяги нафти і природного газу, видобуті в межах території України в базовому податковому (звітному) періоді, за виключенням обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти і природного газу при їх видобуванні, підготовці до транспортування і транспортуванні, але не більше нормативних обсягів втрат і виробничо-технологічних витрат.
 
15. Перелік та порядок визначення розмірів нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат нафти і природного газу при їх видобуванні, підготовці до транспортування і транспортуванні встановлюється Міністерством палива та енергетики України.
 
16. Стаття 5
 
17. Базою оподаткування для рентних платежів на нафту і природний газ є вартість обсягів видобутої нафти і природного газу, визначених статтею 4 цього Закону.
 
18. Вартість обсягів нафти і природного газу визначається за договірними, аукціонними або регульованими цінами, але не нижчими за звичайні ціни, без урахування вартості послуг на постачання і транспортування та податку на додану вартість.
 
19. Стаття 6
 
20. Рентні платежі на нафту і природний газ включаються до їх ціни (без ПДВ) в базовому податковому (звітному) періоді, в якому відбувся видобуток продукції нафтогазовидобувними підприємствами.
 
21. Розділ 3
Ставки, строки і порядок сплати рентних платежів на нафту і природний газ
 
22. Стаття 7
 
23. Рентні платежі на нафту і природний газ визначаються, виходячи з обсягів видобутої нафти і природного газу, гірничо-геологічних умов їх видобутку та ціни реалізації.
 
24. Сума рентних платежів на нафту і природний газ, що підлягає сплаті платником рентних платежів на нафту і природний газ, розраховується за формулою:
 
25. Р=О×С×Цф/100 +О× (1-С/100)× (Цфб×Іі/100)× (1-П/100)×К
 
26. де О - обсяг видобутої нафти або природного газу платником рентних платежів на нафту і природний газ у базовому податковому (звітному) періоді, за виключенням обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат, обсягів нафти або природного газу, реалізованих за регульованими цінами, та обсягів понад базові обсяги нафти і природного газу, видобутих з родовищ, що мають важковидобувні та виснажені запаси, тонн або 1000 м3;
 
27. С - середньозважена ставка рентних платежів на нафту і природний газ (%), що визначається за окремою формулою, наведеною нижче;
 
28. ЦФ - середньозважена ціна нафти або природного газу, за якою платник рентних платежів реалізує продукцію в базовому податковому (звітному) періоді, за виключенням продукції, що реалізується за регульованими цінами (без ПДВ), грн./тонну або грн./1000 м3;
 
29. Цб - базове значення ціни на нафту або природний газ (без ПДВ), грн./тонну або грн./1000 м3. Для нафти Цб = 650 грн. / тонну (без ПДВ). Для природного газу Цб = 250 грн./ 1000 м3 (без ПДВ);
 
30. Іі - річний індекс інфляції, %;
 
31. П - ставка податку на прибуток підприємств, %;
 
32. К - коефіцієнт розподілу надприбутку між державою та нафтогазовидобувним підприємством, К = 0, 5.
 
33. Середньозважена ставка рентних платежів на нафту і природний газ (%) визначається за формулою:
 
34. С=∑ (Оn×Сіnln)/ ∑Оn ,
 
35. де Оn - обсяг нафти або природного газу, видобутий з n - го родовища в базовому податковому (звітному) періоді, тонн або 1000 м3;
 
36. Сіnln- диференційована ставка рентних платежів на нафту і природний газ для n-го родовища з і-тим середнім дебітом нафти або природного газу та з l - тою середньою глибиною свердловин на родовищі, що визначається згідно з таблицями 1 та 2, %.
 
37. Таблиця 1
Диференційовані ставки рентного платежу
для природного газу (Сіl)
 
38. Середня глибина свердловин на
родовищі,
м
Середній по родовищу дебіт газу однієї експлуатаційної свердловини (Д), 1000 м3 / добу
до 50
включно
від 50 до 150
включно
від 150 до 400
включно
більше 400
 
39. до 2000 включно
0, 28Д
14+0, 06 (Д-50)
20+0, 004 (Д-150)
21%
 
40. від 2000 до 3000 включно
0, 24Д
12+0, 05 (Д-50)
17+0, 004 (Д-150)
18%
 
41. від 3000 до 4000 включно
0, 21Д
10, 5+0, 04 (Д-50)
14, 5+0, 004 (Д-150)
15, 5%
 
42. від 4000 до 5000 включно
0, 19Д
9, 5+0, 03 (Д-50)
12, 5+0, 004 (Д-150)
13, 5%
 
43. Більше 5000
0, 18Д
9+0, 02 (Д-50)
11+0, 004 (Д-150)
12%
 
44. Д - середній по родовищу дебіт газу однієї експлуатаційної свердловини, 1000 м3 / добу.
 
45. Таблиця 2
Диференційовані ставки рентного платежу
для нафти (Сіl)
 
46. Середня глибина свердловин на
родовищі,
м
Середній по родовищу дебіт нафти
однієї експлуатаційної свердловини (Д), т/добу
 
47. до 5
включно
від 5 до 25
включно
від 25 до 100
включно
більше 100
 
48. до 2000 включно
2, 0Д
10, 0+0, 200•(Д-5)
14, 0+0, 080•(Д-25)
20%
 
49. від 2000 до 3000 включно
1, 6Д
8, 0+0, 225•(Д-5)
12, 5+0, 087•(Д-25)
19%
 
50. від 3000 до 4000 включно
1, 2Д
6, 0+0, 250•(Д-5)
11, 0+0, 093•(Д-25)
18%
 
51. від 4000 до 5000 включно
0, 8Д
4, 0+0, 275•(Д-5)
9, 5+0, 100•(Д-25)
17%
 
52. більше 5000
0, 4Д
2, 0+0, 300•(Д-5)
8, 0+0, 107•(Д-25)
16%
 
53. Д - середній по родовищу дебіт однієї експлуатаційної свердловини, т/добу.
 
54. У разі отримання при розрахунку рентних платежів від'ємного значення, сума рентних платежів на нафту і природний газ дорівнює нулю.
 
55. Стаття 8
 
56. Для обсягів нафти або природного газу, що реалізуються за регульованими цінами, які встановлюються відповідними державними органами, розрахунок рентних платежів на нафту і природний газ проводиться окремо за формулою:
 
57. Р= (Об×С×Цр)/100;
 
58. де ОР - обсяг нафти або природного газу, що реалізується за регульованими цінами в базовому податковому (звітному) періоді, тонн або 1000 м3. Обсяги нафти або природного газу, що реалізуються за регульованими цінами в базовому податковому (звітному) періоді, встановлюються уповноваженим органом, який визначається Кабінетом Міністрів України;
 
59. ЦР - регульована ціна (без ПДВ) та вартості послуг з транспортування і постачання), грн./тонну або грн./1000 м3.
 
60. Стаття 9
 
61. Розмір сум рентних платежів на нафту і природний газ, що підлягають сплаті, визначається платниками рентних платежів на нафту і природний газ самостійно.
 
62. Базовий податковий (звітний) період для рентних платежів на нафту і природний газ дорівнює календарному місяцю.
 
63. Розрахунки рентних платежів на нафту і природний газ складаються платниками щомісяця (окремо за кожним видом продукції) і подаються до органів державної податкової служби за місцезнаходженням платника рентних платежів на нафту і природний газ протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового податкового (звітного) періоду.
 
64. По закінченні звітного року платник рентних платежів на нафту і природний газ коригує суму розрахованих протягом року рентних платежів з урахуванням фактичних цін на нафту та природний газ, включаючи результат коригування до суми нарахованих рентних платежів в перший місяць наступного року.
 
65. Стаття 10
 
66. Сума рентних платежів на нафту і природний газ у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний місяць, повинна бути внесена платником до державного бюджету протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку рентних платежів на нафту і природний газ.
 
67. Розділ 4
Пільги щодо сплати рентних платежів на нафту і природний газ
 
68. Стаття 11
 
69. Від оподаткування рентними платежами на нафту і природний газ звільняються обсяги нафти і природного газу:
 
70. видобуті в межах територіальних вод і виключної (морської) економічної зони України;
 
71. понад базові обсяги нафти і природного газу, видобуті з родовищ, затверджених Кабінетом Міністрів України як такі, що мають важковидобувні та виснажені запаси.
 
72. Розділ 5
Відповідальність платників рентних платежів на нафту і природний газ і контроль за додержанням Закону України "Про рентні платежі на нафту і природний газ"
 
73. Стаття 12
 
74. Платники рентних платежів на нафту і природний газ несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати до бюджету рентних платежів на нафту і природний газ, а також за правильність складання і своєчасність подання розрахунків органам державної податкової служби відповідно до чинного законодавства України.
 
75. Посадові особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 
76. Стаття 13
 
77. За прострочення встановлених строків сплати рентних платежів на нафту і природний газ (стаття 9 цього Закону) справляється пеня і штрафні санкції у розмірах і порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
78. Стаття 14
 
79. Контроль за правильністю обчислення і внесення до бюджету рентних платежів на нафту і природний газ здійснюється державними податковими інспекціями України.
 
80. Розділ 6
Порядок вирішення спорів
 
81. Стаття 15
 
82. Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Законом, вирішуються в судовому порядку.
 
83. Розділ 7
Прикінцеві положення
 
84. Стаття 16
 
85. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
 
86. З дня набрання чинності цим Законом, визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України "Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні" від 21 грудня 1994 року №785/94.
 
87. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після набрання чинності цим Законом:
 
88. вжити заходів щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів і привести свої рішення у відповідність з цим Законом;
 
89. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;
 
90. відповідно до компетенції, забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.