Кількість абзаців - 29 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Друге читання)

0. проект Закон УкраЇни Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Верховна Рада України п о с т а н о в л яє:  
1. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:  
2. 1. У абзаці другому статті 203 слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від трьох до тридцяти".  
3. 2. У статті 204:  
4. 1) назву статті після слів "порядку працевлаштування" доповнити словами "прийняття на навчання";  
5. 2) абзац перший після слів "осіб без громадянства" доповнити словами "прийняття на навчання", а після слів "інші порушення" доповнити словами "які будь-яким чином сприяють іноземцям і особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування";  
6. 3) в абзаці другому слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від п'ятдесяти до ста".  
7. 3. В абзаці другому статті 205 слова "від одного до п'яти" замінити словами "від десяти до п'ятдесяти".  
8. 4. Статтю 206 викласти в такій редакції:  
9. "Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям і особам без громадянства житла, транспортних засобів та інших послуг  
10. Надання громадянами іноземцям і особам без громадянства транспортних засобів чи інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців і осіб без громадянства в Україні і правил транзитного проїзду їх через територію України, -  
11. тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
12. Надання громадянами житла іноземцям і особам без громадянства на порушення встановлених правил перебування іноземців і осіб без громадянства в Україні і правил транзитного проїзду їх через територію України, -  
13. тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
14. 5. Статтю 222-1 викласти в такій редакції:  
15. "Стаття 222-1. Органи охорони державного кордону України  
16. Органи охорони державного кордону України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон, а також порушення іноземцями і особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон (статті 202, 203).  
17. Від імені органів охорони державного кордону України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:  
18. начальники органів охорони державного кордону України та їх заступники;  
19. командири підрозділів органів охорони державного кордону України, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України, та їх заступники".  
20. 6. У статті 255:  
21. 1) абзац двадцять другий пункту 1 частини першої викласти у такій редакції:  
22. "органів охорони державного кордону України (статті 185-10, 204-1)";  
23. 2) частину другу статті 255 доповнити пунктом 16 такого змісту:  
24. "16) посадові особи органів охорони державного кордону України (стаття 203 - про порушення, виявлені поза пунктами пропуску через державний кордон; статті 204, 205, 206)".  
25. 7. У частині першій статті 259 слова "підрозділу Прикордонних військ України" замінити словами "підрозділу органу охорони державного кордону України".  
26. 8. У пункті 2 частини другої статті 262 слова "прикордонними військами" замінити словами "органами охорони державного кордону".  
27. 9. У частинах першій і третій статті 264 слова "прикордонних військ" замінити словами "охорони державного кордону".  
28. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.