Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до деяких законів України (Друге читання)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И  
1. Про внесення змін та доповнень до деяких законів України  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законів України:  
4. 1. Частину першу статті 57 Закону України "Про освіту" після абзацу 8 доповнити абзацом такого змісту:  
5. "виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам, що викладають у державних педагогічних закладах, розміщених у сільських населених пунктах, надбавки у розмірі 25% від посадового окладу."  
6. 2. Статтю 77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" після пункту л доповнити пунктами м-п такого змісту:  
7. м) доплату за роботу в нічний час;  
8. н) доплату за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт  
9. о) доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника  
10. п) доплату у розмірі 25% від посадового окладу за роботу у державних закладах охорони здоров'я, розміщених у сільських населених пунктах.  
11. ІІ. Прикінцеві положення  
12. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.  
13. 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня підписання Закону забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону та прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.