Кількість абзаців - 34 Розмітка (ліва колонка)


Про використання земель оборони (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про використання земель оборони  
3. Цей Закон визначає правові засади і порядок використання земель оборони.  
4. Стаття 1. Землі оборони  
5. Землі оборони - це земельні ділянки, надані для розміщення військових частин, військово-навчальних закладів, підприємств, установ та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України (далі - військові частини), і провадження ними постійної діяльності.  
6. Стаття 2. Правовий режим земель оборони  
7. 1. Земельні ділянки надаються військовим частинам для виконання покладених на них завдань у сфері оборони у постійне користування із земель державної та комунальної власності.  
8. 2. Розміри земельних ділянок, необхідних для розміщення військових частин та провадження ними постійної діяльності, визначаються відповідно до потреб на підставі затвердженої в установленому порядку проектно-технічної документації.  
9. 3. Військові частини використовують надані їм земельні ділянки відповідно до статті 96 Земельного кодексу України з дотриманням вимог щодо забезпечення безпеки населення у процесі провадження ними постійної діяльності.  
10. 4. Вибір, вилучення, надання у користування та облік земель оборони, надання і використання топографо-геодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації щодо цих земель, а також ведення на них топографо-геодезичних, картографічних та землевпорядних робіт здійснюється з дотриманням вимог збереження державної таємниці.  
11. 5. При перетинанні земель оборони лініями електропередачі і зв'язку, а також при наближенні їх до оборонних об'єктів умови будівництва та експлуатації зазначених споруд, ліній і об'єктів визначаються договором між військовою частиною і відповідним підприємством, установою та організацією. Власники або користувачі земельних ділянок, які межують із земельними ділянками, наданими військовим частинам, можуть вимагати встановлення земельних сервітутів відповідно до закону.  
12. 6. Контроль за використанням земель оборони здійснюється згідно із законодавством.  
13. Стаття 3. Землі прикордонної смуги  
14. 1. Уздовж державного кордону України відповідно до закону встановлюється прикордонна смуга, в межах якої діє особливий режим використання земель.  
15. 2. Землі в межах прикордонної смуги та інші землі, необхідні для облаштування та утримання інженерно-технічних споруд і огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об'єктів, надаються в постійне користування військовим частинам Прикордонних військ України.  
16. 3. Використання земель прикордонної смуги здійснюється згідно із законодавством з питань охорони державного кордону України.  
17. Стаття 4. Режим використання земель навколо військових частин та оборонних об'єктів  
18. 1. Навколо військових частин та оборонних об'єктів можуть створюватися захисні, охоронні та інші зони з особливим режимом використання земель (далі - охоронні зони) з метою забезпечення збереження державної таємниці і безпеки функціонування цих військових частин та об'єктів, збереження озброєння, військової техніки, іншого військового майна, охорони державного кордону України, захисту населення і господарських об'єктів.  
19. 2. Режим використання земель у межах охоронних зон визначається Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.  
20. 3. Обмеження прав на земельні ділянки у межах охоронних зон встановлюється відповідно до статті 111 Земельного кодексу України.  
21. Стаття 5. Використання земель оборони у господарських цілях  
22. 1. Військові частини відповідно до Кодексу України про надра можуть використовувати для власних потреб, у межах наданих їм земельних ділянок, корисні копалини місцевого значення, торф, прісні підземні води.  
23. 2. За погодженням з органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади військові частини можуть дозволяти фізичним і юридичним особами вирощувати сільськогосподарські культури, випасати худобу та заготовляти сіно на землях, наданих їм у постійне користування.  
24. Стаття 6. Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека на землях оборони  
25. 1. Військові частини забезпечують раціональне та ефективне використання наданих їм земельних ділянок.  
26. 2. Розміщення, проектування, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію, експлуатація, консервація і ліквідація будівель, споруд та інших оборонних об'єктів, які можуть справляти прямий або опосередкований негативний вплив на земельні ресурси, здійснюється згідно із законодавством з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.  
27. 3. На землях оборони за рішенням органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів або земельних ресурсів, погодженим з відповідною військовою частиною, встановлюються природоохоронні та інші обмеження відповідно до закону.  
28. 4. Вимоги щодо охорони та раціонального використання земель оборони поширюються на всі оборонні об'єкти.  
29. Стаття 7. Прикінцеві положення  
30. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.  
31. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
32. підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;  
33. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.