Кількість абзаців - 35 Розмітка (ліва колонка)


Про інф. КМУ про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2003-2004 років об'єктів теплопостачання та експлуатації тепломереж, забезпечення їх енергоресурсами та стан формування тарифів на теплоносії (Друге читання)

0. ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
1. Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2003-2004 років об'єктів теплопостачання та експлуатації тепломереж, забезпечення їх енергоресурсами та стан формування тарифів на теплоносії  
2. Розглянувши інформацію Кабінету Міністрів України про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2003-2004 років об'єктів теплопостачання та експлуатації тепломереж, забезпечення їх енергоресурсами та стан формування тарифів на теплоносії, Верховна Рада України відзначає, що в останні роки склалася вкрай негативна тенденція постійного погіршення стану теплопостачання в осінньо-зимовий період як окремих об'єктів, так і цілих реґіонів, про що свідчать численні скарги населення, тривожні звернення органів місцевого самоврядування.  
3. В аварійному стані знаходиться 4 тис км тепломереж (18% від загальної кількості), 5,4 тис.км мереж (23%) замортизовані. Термін експлуатації 6,5 тис. котлів (29%) перевищує 20 років, 8,4 тис. котлів є застарілими і малоефективними з низьким коефіцієнтом корисної дії (70-80%).  
4. В той же час в ряді регіонів ремонт і підготовка об'єктів теплопостачання до опалювального сезону проводиться з відставанням від затверджених графіків, планів. Незадовільно відбувається накопичення необхідних запасів вугілля, рідкого палива для роботи об'єктів теплопостачання в осінньо-зимовий період.  
5. Зростає заборгованість як підприємств житлово-комунального господарства за спожиті газ, електричну енергію, так і споживачів за послуги водо-, теплопостачання та водовідведення. Політика цін і тарифів стала непосильним тягарем для населення, що в свою чергу призводить до збитковості підприємств житлово-комунального господарства.  
6. Встановлення тарифів органами місцевого самоврядування відбувається не прозоро, існують випадки включення до собівартості послуг необґрунтованих витрат, а у разі зниження якості послуги, відключення теплопостачання не відбувається відповідний перерахунок вартості послуги за ініціативою виробника (виконавця) послуги. Крім того, укорінилась практика встановлення завищених норм споживання газу, води, тепла, норм втрат і витрат. Урядом незадовільно забезпечується і виконується Програма поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії, виконання якої передбачалось до 2000 року.  
7. Невиправдано затягується реформування житлово-комунального господарства, Уряд неодноразово порушував встановлений Верховною Радою України термін підготовки відповідної Загальнодержавної програми.  
8. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
9. 1. Відзначити недостатню роботу Кабінету Міністрів України по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період об'єктів теплопостачання та експлуатації тепломереж, забезпеченню їх енергоресурсами.  
10. 2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України разом з органами місцевого самоврядування:  
11. - здійснити комплексну перевірку реального стану забезпечення об'єктів теплопостачання енергоресурсами на початок опалювального сезону з врахуванням нормативних запасів та запасів держрезерву;  
12. - забезпечити завершення підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2003-2004 років об'єктів теплопостачання та експлуатації тепломереж суб'єктів господарювання незалежно від форм власності і розпочати опалювальний сезон відповідно до нормативних вимог;  
13. - провести аналіз діючих тарифів на енергоресурси та прогнозу їх рівня в осінньо-зимовий період 2003-2004 років і визначити механізми врегулювання проблем, що виникають при зміні зовнішніх чинників ціноутворення за умови стабілізації тарифів на теплоносії протягом всього опалювального сезону;  
14. - переглянути діючі норми і нормативи споживання послуг, ціни і тарифи на них, порядок формування собівартості послуг з метою встановлення економічно-обґрунтованих тарифів і цін;  
15. - провести комплекс заходів щодо погашення боргів минулих періодів споживачами житлово-комунальних послуг, зокрема населенням, підприємствами, установами і організаціями, які фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів перед підприємствами житлово-комунального господарства, а так само підприємствами житлово-комунального господарства перед постачальниками енергоносіїв;  
16. - розробити дієвий механізм сплати бюджетними установами соціальної сфери (школи, дошкільні заклади, лікарні тощо) за спожиті житлово-комунальні послуги, зокрема послуги теплоелектропостачання;  
17. - запровадити порядок (механізм) отримання пільгових цільових адресних кредитів для депресивних реґіонів для закупівлі енергоносіїв;  
18. - передбачити виділення необхідних коштів при передачі у комунальну власність житлового фонду та об'єктів соціальної сфери;  
19. - переглянути доцільність продовження дії постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 за № 822 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 року "Про затвердження норм споживання природного газу населенням в разі відсутності газових лічильників".  
20. 3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:  
21. - в місячний термін забезпечити перегляд діючих державних норм, стандартів і правил з метою вилучення з них норм, які роблять припустимими зниження температури в жилих будинках, закладах освіти, охорони здоров'я, культури та інших об'єктів соціальної сфери та подати інформацію до Верховної Ради України з цього питання;  
22. - вжити додаткових заходів для поліпшення розрахунків з вугільними та електроенергетичними підприємствами за спожиті енергоносії та спрямувати додаткові ресурси на підготовку до зими об'єктів соціальної сфери, які не передані у комунальну власність;  
23. - передбачити в Державному бюджеті на 2004 рік та подальші роки кошти на створення та підтримання необхідних запасів палива у державному резерві для забезпечення надійного теплопостачання протягом опалювального сезону;  
24. - провести аналіз стану виконання Державного бюджету України на 2003 рік в частині виплати субвенцій органам місцевого самоврядування на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення з метою уникнення зловживань та впорядкування існуючого механізму сплати за отримані послуги;  
25. - проаналізувати виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996 - 2007 роки та вжити заходів щодо прискорення встановлення засобів обліку, розробити механізм заохочення населення за встановлення лічильників;  
26. - до 1 березня 2004 року розробити і затвердити тимчасові методичні рекомендації про порядок розробки та корегування схем теплопостачання населених пунктів, а також забезпечення теплом жилих будинків, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших об'єктів соціальної сфери, що опалюються від централізованих мереж теплопостачання, а також інших джерел теплопостачання та порядку оплати за спожиті послуги до прийняття Закону України про теплопостачання;  
27. - не пізніше 1 листопада 2003 року надати інформацію народним депутатам України про потребу забезпечення енергоресурсами об'єктів теплопостачання по кожній області України та про фактичний початок опалювального сезону 2003-2004 років.  
28. 4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:  
29. - розробити та відкорегувати існуючі схеми теплопостачання населених пунктів протягом 2004 року;  
30. - посилити контроль за самостійним встановленням приладів опалення споживачами та зміною схем опалення багатоквартирних будинків, не допускати випадків порушення систем теплопостачання через самовільне та несанкціоноване втручання в роботу систем теплопостачання;  
31. - вжити додаткових заходів щодо своєчасної виплати субсидій населенню для сплати за житлово-комунальні послуги, в тому числі за спожиті теплову та електричну енергію;  
32. 5. Комітетам Верховної Ради України прискорити розгляд на своїх засіданнях проекту Закону України "Про загальнодержавну програму реформування житлово-комунального господарства".  
33. 6. Комітетам Верховної Ради України Комітет з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку та з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки підготувати пропозиції щодо забезпечення парламентського та громадського контролю за ходом опалювального сезону в осінньо-зимовий період 2003-2004 років.  
34. 7. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітети Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку та з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки за належністю питань.