Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (Повторне друге читання)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И  
1. Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до частин другої, третьої, четвертої статті 6 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України: 1999 р., № 48, ст. 407; 2002 р., № 29, ст. 193), виклавши її в такій редакції:  
4. Відчуження військового майна здійснюється Міністерством оборони України через уповноважені Кабінетом Міністрів України підприємства та організації, визначені ним за результатами тендеру, після його списання, за винятком майна, визначеного частиною другою цієї статті.  
5. Рішення про відчуження військового майна, що є придатним для подальшого використання, але не знаходить застосування у повсякденній діяльності військ, надлишкового майна, а також цілісних майнових комплексів, будинків, споруд та іншого нерухомого майна приймає Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства оборони України. Цілісні майнові комплекси, будинки, споруди та інше нерухоме майно передаються Фонду державного майна України для проведення їх приватизації відповідно до законодавчих актів України.  
6. Методика оцінки вартості військового майна, а також порядок його реалізації крім цілісних майнових комплексів, будинків, споруд та іншого нерухомого майна, переданих Фонду державного майна України для їх приватизації розробляються Міністерством оборони України, узгоджуються із заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади і затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок відчуження військового майна визначається Кабінетом Міністрів України.  
7. Кошти, одержані від реалізації військового майна, в тому числі приватизації цілісних майнових комплексів, будинків, споруд та іншого нерухомого майна, переданого Фонду державного майна України для його приватизації зараховуються до Державного бюджету України та використовуються виключно для потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України.  
8. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:  
9. - подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;  
10. - привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;  
11. - забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.