Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України ''Про державне мито'' (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України  
2. "Про державне мито"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Статтю 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" викласти в редакції:  
5. "Стаття 6. Зарахування державного мита до бюджету.  
6. Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до бюджету місцевого самоврядування, крім мита, що справляється з позовних заяв, які подаються до господарського суду, із апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови господарських судів, заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами, а також за дії, пов'язані з одержанням охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин, та за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи; за дії, передбачені підпунктами "б" - "е", "и", а також підпунктами "к", "л" та "н" в частині, що стосується загальногромадянських закордонних паспортів, пункту 6 статті 3, яке зараховується до державного бюджету України.  
7. Державне мито з позовних заяв і заяв кредиторів у справах про банкрутство, що надходять з інших держав та розглядаються відповідними органами України, зараховується до державного бюджету України."  
8. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2003 і враховується при формуванні доходів державного та місцевих бюджетів на 2004-2005 роки.