Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про інформацію Кабінету Міністрів України ''Про стан збереження об'єктів соціально-культурного призначення в процесі приватизації та цільового їх використання у післяприватизаційний період'' (Друге читання)

0. Проект П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про інформацію Кабінету Міністрів України "Про стан збереження об'єктів соціально-культурного призначення в процесі приватизації та цільового їх використання у післяприватизаційний період"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Інформацію Кабінету Міністрів України взяти до відома.  
3. З метою поліпшення забезпечення населення областей, районів та територіальних громад міст, селищ, сіл об'єктами соціально-культурного призначення провести 16 червня 2004 року парламентські слухання на тему: "Про збереження та цільове використання об'єктів соціально-культурного призначення в процесі зміни форми власності господарюючих суб'єктів, що їх утримують".  
4. Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації із залученням представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників Фонду державного майна України здійснити необхідні заходи щодо організації зазначених парламентських слухань.  
5. 2. Кабінету Міністрів України:  
6. З метою істотного поліпшення забезпеченості об'єктами соціально-культурного призначення населення регіонів та територіальних громад з урахуванням їх демографічних особливостей рекомендувати розробити Державну комплексну програму збереження і подальшого розвитку об'єктів соціально-культурного призначення, поклавши у її основу забезпечення потреб населення послугами соціально-культурного та побутового характеру відповідно до завдань, визначених у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України "Дієвість, відкритість, результативність".  
7. Заборонити закриття, ліквідацію та перепрофілювання культурно-освітніх закладів на територіях міст, селищ, сіл, де не забезпечується надання їх послуг населенню на рівні соціальних стандартів, передбачених законодавством.  
8. Вжити заходів щодо збереження і передачі в управління органів місцевого самоврядування об'єктів соціально-культурного призначення підприємствами, де є державна частка.  
9. При формуванні місцевих бюджетів на 2005 рік передбачити збільшення надходжень до них коштів для належного утримання і цільового використання об'єктів соціально-культурної сфери, які перебувають в управлінні органів місцевого самоврядування.  
10. У разі банкрутства приватизованих підприємств забезпечити передачу в управління органам місцевого самоврядування об'єктів соціально-культурного призначення, що перебувають на їх балансах.  
11. Здійснити інвентаризацію об'єктів соціально-культурного призначення, що перебували на балансах підприємств, які були роздержавлені за законодавством Союзу РСР та забезпечити контроль за цільовим використанням цих об'єктів. Із залученням органів місцевого самоврядування взяти на облік об'єкти соціально-культурного призначення, що залишаються у користуванні цих господарюючих суб'єктів. При виявленні нецільового використання зазначених об'єктів або інших, передбачених чинним законодавством підстав, забезпечити у встановленому порядку їх передачу в управління органам місцевого самоврядування.  
12. Прискорити передачу гуртожитків, що залишилися у користуванні господарюючих суб'єктів, в управління органів місцевого самоврядування з дотриманням прав їх мешканців відповідно до чинного законодавства.  
13. Зупинити зняття з обліку нерухомих пам'яток архітектури та містобудування України або їх складових до виконання вимог частини першої статті 13 Закону України "Про охорону культурної спадщини".  
14. Забезпечити до 1 вересня 2004 року разом з Київською міською радою, Київською міською державною адміністрацією та іншими державними органами виконавчої влади передачу на баланс Історико-архітектурній пам'ятці-музею "Київська фортеця" всіх земляних та кам'яних пам'яток Київської фортеці згідно з постановами Ради Міністрів Української РСР від 24 серпня 1963 року №970 "Про впорядкування справи обліку та охорони пам'ятників архітектури на території Української РСР" та від 6 вересня 1979 року № 442 "Про доповнення списку пам'яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави" з метою збереження цього комплексу пам'яток національного значення, які не підлягають приватизації, без відселення діючих користувачів.  
15. 3. Фонду державного майна України:  
16. При проведенні реорганізації підприємств та/або приватизації цілісних майнових комплексів підприємств (установ, закладів) забезпечити передачу наявних у них об'єктів соціально-культурного призначення в управління органам місцевого самоврядування та в комунальну власність або спільну власність територіальних громад для їх цільового використання.  
17. 4. Органам місцевого самоврядування:  
18. Забезпечити приймання в управління об'єктів соціально-культурного призначення та їх цільове використання в інтересах населення відповідних регіонів та територіальних громад для забезпечення надання послуг населенню на рівні соціальних стандартів, передбачених законодавством.  
19. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики і праці, Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій.