Кількість абзаців - 91 Розмітка (ліва колонка)


Про м'ясо та м'ясні продукти (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про м'ясо та м'ясні продукти  
3. Цей Закон визначає організаційні та правові засади забезпечення належної якості і безпеки м'яса та м'ясних продуктів для життя, здоров'я населення і довкілля під час їх виробництва, переробки, пакування, зберігання, транспортування та реалізації, а також вивезення з України і ввезення в Україну.  
4. Стаття 1. Терміни та їх визначення  
5. У цьому Законі терміни використовуються в такому значенні:  
6. сировина для виробництва м'яса - сільськогосподарські та дикі тварини і птиця;  
7. м'ясо - туша або її частина, що являє собою сукупність м'язової, жирової, сполучної тканин з кістками;  
8. м'ясна сировина - м'ясо, піддане сортовому або спеціальному відокремленню, субпродукти, шкіри, жири та продукти забою тварин чи полювання, що підлягають подальшій механічній, термічній та іншій промисловій обробці для виробництва м'ясної та іншої продукції;  
9. м'ясо механічного обвалювання - м'ясна маса, отримана шляхом механічного відокремлення м'яса від тушок птиці (окремих її частин), яловичих, свинячих та баранячих кісток і пісної баранини;  
10. м'ясні продукти - продукти, в яких м'ясна сировина становить не менше 50 відсотків;  
11. маркування - інформація про м'ясо, м'ясну сировину та м'ясні продукти, нанесена на упаковку відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів;  
12. пакування - поміщення м'ясної сировини, м'яса та м'ясних продуктів у споживчу тару чи пакувальний матеріал;  
13. суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від форми власності, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, які здійснюють постачання сировини для виробництва м'яса, а також виробництво і переробку м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів.  
14. Стаття 2. Державне нормування показників якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів  
15. Державне нормування показників якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів проводиться шляхом встановлення норм цих показників у нормативно-правових актах, стандартах та інших нормативних документах на продукцію.  
16. У процесі розроблення, прийняття, внесення змін, а також перевірки нормативно-правових актів, стандартів та інших нормативних документів на м'ясо, м'ясну сировину та м'ясні продукти необхідно враховувати такі вимоги:  
17. забороняється використання:  
18. у м'ясних продуктах вищого сорту - м'яса механічного обвалювання, шкірки свинячої, крохмалю харчового, борошна пшеничного, гідратованих продуктів із сої та її похідних, а також стабілізаторів, емульгаторів, консервантів, барвників, антиоксидантів, карагенінів, згущувачів тощо (крім нітриту натрію, фосфатів, аскорбінової кислоти, аскорбінату натрію), сумішей прянощів, до складу яких входять харчові добавки;  
19. у продуктах дитячого та дієтичного харчування, а також у консервах та напівфабрикатах - м'яса механічного обвалювання;  
20. дозволяється використання м'яса механічного обвалювання, шкірки свинячої, крохмалю харчового, борошна пшеничного, гідратованих продуктів сої та її похідних, харчових добавок, а також сумішей прянощів, до складу яких входять харчові добавки, за умови, що їх загальна кількість не перевищує у м'ясних продуктах першого сорту 30 відсотків загальної маси сировини, зокрема м'яса механічного обвалювання - 10 відсотків, другого сорту - відповідно 40 і 20 відсотків, третього сорту - відповідно 50 і 30 відсотків.  
21. У консервах і напівфабрикатах дозволяється використання шкірки свинячої, крохмалю харчового, борошна пшеничного, гідратованих продуктів сої та її похідних, харчових добавок, а також сумішей прянощів, до складу яких входять харчові добавки, але не більше 25 відсотків загальної маси сировини.  
22. Дозволяється використання білкових стабілізаторів, шкірки свинячої у виробництві вищого сорту кров'яних, ліверних ковбас та сальтисонів.  
23. Стаття 3. Забезпечення належної якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів  
24. З метою забезпечення належної якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів забороняється приймання на переробку суб'єктами господарювання сільськогосподарських чи диких тварин, птиці без ветеринарної довідки або свідоцтва, чи сертифіката, якими засвідчується стан їх здоров'я.  
25. Забороняється присвоєння новим видам м'ясних продуктів загальновідомих назв, а також додавання окремих слів до загальновідомих назв.  
26. М'ясні продукти, за винятком напівфабрикатів та консервів (крім яловичини тушкованої), повинні виготовлятися за сортами.  
27. Забороняється відокремлення процесу пакування м'ясних продуктів від технологічного циклу виробництва продукції.  
28. Упаковка для м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів повинна бути виготовлена з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Пакувальні матеріали, що вступають у контакт з м'ясом, м'ясною сировиною та м'ясними продуктами, повинні бути нейтральними до них.  
29. Маркування м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини".  
30. Технологічне обладнання, тара, інвентар та транспортні засоби, в яких перевозяться і зберігаються м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти, повинні виготовлятися з матеріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
31. М'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти, що ввозяться в Україну, підлягають обов'язковому контролю відповідно до законодавства.  
32. Законом можуть бути встановлені також інші вимоги щодо забезпечення якості і безпеки м'ясної сировини та м'ясних продуктів.  
33. Стаття 4. Неякісні м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти  
34. Неякісні м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти, що не відповідають встановленим вимогам, підлягають вилученню з обігу в установленому законом порядку.  
35. Вилучені з обігу неякісні м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти можуть бути повернуті в обіг у разі приведення їх у відповідність із встановленими вимогами шляхом промислової переробки, сортування, очищення, зміни цільового призначення тощо.  
36. Неякісні м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти, які неможливо повернути в обіг, підлягають утилізації або знищенню в установленому законом порядку.  
37. Стаття 5. Обов'язки суб'єктів господарювання у сфері виробництва, переробки і реалізації м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів  
38. Суб'єкти господарювання, які здійснюють переробку, виробництво і реалізацію м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, зобов'язані:  
39. забезпечувати виробництво продукції згідно з вимогами нормативно-правових актів та нормативних документів;  
40. забезпечувати дотримання вимог санітарно-епідеміологічних та ветеринарно-санітарних норм і правил, а також виконувати розпорядження державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини щодо здійснення протиепідемічних та протиепізоотичних заходів з метою запобігання розповсюдженню захворювань, спільних для людей та тварин;  
41. вести в установленому порядку документацію, яка підтверджує забезпечення якості і безпеки готової продукції;  
42. надавати доступ на територію підприємства представникам органів державного контролю (нагляду);  
43. надавати необхідні для здійснення державного контролю (нагляду) інформацію, документацію, зразки м'яса, компонентів рецептури, м'ясних продуктів для проведення лабораторних досліджень у кількості, що передбачається нормативними документами;  
44. реалізувати м'ясо, м'ясну сировину та м'ясні продукти за наявності відповідних супровідних документів, що підтверджують їх якість і безпеку.  
45. Суб'єкти господарювання повинні забезпечувати постійний контроль якості і безпеки продукції у процесі її виробництва, зберігання, транспортування та реалізації.  
46. Стаття 6. Підтвердження відповідності якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів  
47. Підтвердження відповідності якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів здійснюється шляхом декларування або сертифікації відповідності в установленому законодавством порядку.  
48. Підтвердження відповідності якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів є обов'язковим у всіх випадках їх реалізації.  
49. Стаття 7. Атестація суб'єктів господарювання  
50. Суб'єкти господарювання, які здійснюють постачання сировини для виробництва м'яса, а також виробництво і переробку м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам, встановленим нормативно-правовими актами, стандартами та іншими нормативними документами.  
51. Порядок проведення атестації суб'єктів господарювання і форма атестата встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом з центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я і технічного регулювання та споживчої політики.  
52. Атестація суб'єкта господарювання проводиться один раз на 5 років.  
53. Стаття 8. Реєстр атестованих суб'єктів господарювання  
54. Атестований суб'єкт господарювання заноситься до реєстру з присвоєнням йому відповідного номера.  
55. Ведення реєстру здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом з центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я технічного регулювання та споживчої політики.  
56. У супровідних документах на м'ясо, м'ясну сировину, м'ясні продукти зазначається реєстраційний номер атестованого суб'єкта господарювання.  
57. Реєстр атестованих суб'єктів господарювання не рідше одного разу на 6 місяців публікується в засобах масової інформації центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.  
58. Стаття 9. Переатестація суб'єкта господарювання  
59. Підставами для переатестації суб'єкта господарювання є:  
60. зміна найменування суб'єкта господарювання (якщо така зміна не пов'язана з його реорганізацією);  
61. зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;  
62. зміна, пов'язана з провадженням суб'єктом господарювання нового виду діяльності.  
63. Стаття 10. Зупинення дії атестата суб'єкта господарювання  
64. Дія атестата може бути тимчасово зупинена органом, який його видав, у разі порушення суб'єктом господарювання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів про якість і безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини.  
65. Стаття 11. Анулювання атестата суб'єкта господарювання  
66. Атестат суб'єкта господарювання може бути анульованим у разі виявлення недостовірних даних у заяві та документах, поданих відповідному органу для проведення атестації, повторного або грубого порушення вимог законодавства у сфері виробництва харчової продукції, а також невиконання розпорядження органу про усунення порушень умов виробництва.  
67. Стаття 12. Державна підтримка та економічне стимулювання постачання сировини для виробництва м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів  
68. Державна підтримка постачання сировини для виробництва м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів здійснюється за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, передбачених на виконання відповідних державних програм.  
69. Держава стимулює вітчизняне постачання сировини для виробництва м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, у тому числі з використанням механізмів кредитування, ціноутворення, митного і тарифного регулювання.  
70. Стаття 13. Ціноутворення у сфері закупівлі тварин та встановлення торговельних надбавок  
71. Мінімальна ціна на закупівлю сільськогосподарських і диких тварин, птиці та торговельні надбавки на продукти їх переробки визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
72. Стаття 14. Державний контроль (нагляд) у сфері виробництва, переробки і реалізації м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів  
73. Органами, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері виробництва, переробки і реалізації м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, відповідно до законодавства є:  
74. з питань дотримання санітарних норм і правил, розроблення технічних умов, технічних регламентів на продукцію, визначення показників її безпеки на початку та періодичний нагляд у процесі виробництва продукції, а також за використанням обладнання, тари, транспортних засобів - установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби;  
75. з питань дотримання ветеринарно-санітарних вимог під час розроблення технічних умов, технічних регламентів на продукцію, здійснення постійного контролю (нагляду) з проведенням моніторингових досліджень за показниками безпеки тварин, якістю продукції, у тому числі у разі її реалізації безпосередньо з підприємства, експортом та імпортом, використанням обладнання, тари, транспортних засобів, а також контролю за показниками безпеки продукції, що його здійснюють самі підприємства, - державні установи ветеринарної медицини;  
76. з питань розроблення та реєстрації виробником продукції вимог нормативних документів, технічних реґламентів, пов'язаних з якістю продукції (крім показників безпеки та ветеринарно-санітарних вимог), вимог періодичного державного метрологічного нагляду і вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів - державні органи з питань технічного регулювання та споживчої політики.  
77. Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону  
78. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів господарювання незалежно від форми власності застосовуються фінансові санкції у формі штрафів у разі провадження господарської діяльності з виробництва і переробки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів без наявності атестата та інших документів, що дозволяють провадити таку діяльність, чи виробництва м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів з порушенням вимог показників їх якості та безпеки, технології - у розмірі 200 відсотків вартості виробленої продукції.  
79. Застосування фінансових санкцій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
80. Суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва і переробки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, можуть нести також іншу відповідальність згідно із законодавством.  
81. Стаття 16. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів  
82. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів здійснюється шляхом:  
83. участі в роботі міжнародних організацій;  
84. укладання міжнародних договорів;  
85. гармонізації нормативних документів, норм і правил з міжнародними стандартами, нормами і правилами, які визначають вимоги до якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, а також ветеринарно-санітарними вимогами;  
86. обміну інформацією про заходи, які вживаються для забезпечення належної якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів.  
87. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів.  
88. Стаття 17. Прикінцеві положення  
89. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
90. 2. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, можуть провадити діяльність до проведення атестації і занесення до відповідного реєстру, але не більше ніж протягом двох років після набрання чинності цим Законом.