Кількість абзаців - 7 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо інвалідів з дитинства) (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. 1.У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 р. №796-12. Відомості Верховної Ради України № 16, 1991  
4. частину першу статті 11 доповнити новим пунктом шостим: "особам-інвалідам дитинства, з числа зазначених у статті 27 цього Закону, що досягли повноліття, та яким в дитячому віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, при досягненні ними повноліття, інвалідність підтверджується відповідно до частини п'ятої статті 17 цього Закону"  
5. а також у частині другій статті 11 друге речення після слів "а щодо потерпілих" доповнити словами "з числа зазначених у статті 27 цього Закону".  
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування