Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (щодо надання земельних ділянок працівникам культури, освіти та охорони здоров'я, що проживають в сільській місцевості) (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання земельних ділянок працівникам культури, освіти та охорони здоров'я, що проживають в сільській місцевості)  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести зміни до таких законів України:  
5. 1. Статтю 29 Закону України "Основи законодавства України про культуру" (N 2117-ХІІ від 14.12.92р.) доповнити частиною другою такого змісту:  
6. "Працівники державних закладів, підприємств і організацій культури, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали у таких закладах в цих населених пунктах і проживають у них, мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки у межах середньої земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради відповідно до чинного законодавства. Дія цієї частини не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай). "  
7. Частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.  
8. 2. Статтю 77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (N 2801-ХІІ від 19.11.92р.) доповнити пунктом "м" такого змісту:  
9. " безоплатне одержання у власність земельної ділянки у межах середньої земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради відповідно до чинного законодавства тим, хто проживає і працює в сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали в цих населених пунктах і проживають у них.  
10. Дія цього пункту не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай). "  
11. 3. Абзац другий частини 4 Статті 57 Закону України "Про освіту" (N 1060-ХІІ від 23.05.91р.) викласти в такій редакції:  
12. "Вони мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки у межах середньої земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради відповідно до чинного законодавства."  
13. 4. Частину 1 Статті 25 Земельного кодексу України (N 2768-ІІІ від 25.10.01р.) після слів "працівникам цих підприємств, установ та організацій," доповнити словами "працівникам державних (комунальних) закладів освіти, культури, охорони здоров'я, розташованим на території відповідної ради".  
14. 5. Частину 3 Статті 25 Земельного кодексу України (N 2768-ІІІ від 25.10.01р.) викласти в такій редакції:  
15. "Землі у приватну власність особам, зазначеним у частині 1 цієї статті передаються безоплатно."  
16. 6. Частину 5 Статті 25 Земельного кодексу України (N 2768-ІІІ від 25.10.01р.) викласти в такій редакції:  
17. "Кожна із осіб, зазначених у частині 1 цієї статті, має гарантоване право одержати свою земельну частку (пай), виділену в натурі (на місцевості)."  
18. 7. Друге речення частини 6 Статті 25 Земельного кодексу України (N 2768-ІІІ від 25.10.01р.) викласти в такій редакції:  
19. "Загальний розмір обчисленої для приватизації площі сільськогосподарських угідь поділяється на загальну кількість осіб, зазначених у частині 1 цієї статті".  
20. 8. Частину 7 Статті 25 Земельного кодексу України (N 2768-ІІІ від 25.10.01р.) викласти в такій редакції:  
21. "Вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) осіб, зазначених у частині 1 цієї статті, є рівними."  
22. 9. В частині 8 Статті 25 Земельного кодексу України (N 2768-ІІІ від 25.10.01р.) слова "колишніми працівниками державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій" замінити словами "особами, зазначеними у частині 1 цієї статті".  
23. 10. В частині 9 Статті 25 Земельного кодексу України (N 2768-ІІІ від 25.10.01р.) слова "працівниками цих підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерами з їх числа" замінити словами "особами, зазначеними в частині 1 цієї статті".  
24. ІІ Виконання частин 1-3 даного Закону здійснюється в межах земель запасу та резервного фонду, створених відповідно до чинного законодавства.  
25. ІІІ. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським, районним державним адміністраціям вжити необхідних заходів щодо виділення до 1 січня 2003 року відповідно до законодавства із земель запасу та резервного фонду земельних ділянок для виконання даного закону.  
26. ІV. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.