Кількість абзаців - 100 Розмітка (ліва колонка)


Про спеціальну економічну зону ''Інтерпорт Ковель'' (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель"  
3. Цей Закон визначає порядок створення, функціонування та ліквідації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".  
4. Стаття 1. Створення спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
5. Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель" створюється на строк 20 років з 1 січня 2000 року на території Волинської області площею 56,77 гектара згідно з картою, яка є невід'ємною частиною цього Закону (оригінал карти зберігається у Волинській обласній раді).  
6. Метою створення спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" є облаштування міжнародного транспортного коридору Гданськ - Одеса, залучення інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, транспортно-виробничої інфраструктури.  
7. На території зони "Інтерпорт Ковель" на строк, зазначений у частині першій цієї статті, встановлюється спеціальний митний, податковий та інші режими економічної діяльності згідно з цим Законом.  
8. Положення про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель" затверджується Кабінетом Міністрів України.  
9. Стаття 2. Особливості дії законодавства України у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель"  
10. Законодавство України у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" діє з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.  
11. Держава гарантує стабільність встановленого режиму функціонування спеціальної економічної зони на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" на строк, визначений статтею 1 цього Закону.  
12. Якщо внаслідок зміни законодавства України зміниться режим, передбачений статтею 10 цього Закону, на вимогу платника податку - суб'єкта спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" застосовуються умови, що діяли на момент укладення договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території цієї зони з органом господарського розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".  
13. Стаття 3. Органи управління спеціальною економічною зоною "Інтерпорт Ковель"  
14. Органами управління спеціальною економічною зоною "Інтерпорт Ковель" є:  
15. Рада з питань розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель";  
16. органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень;  
17. орган господарського розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" (далі - адміністрація спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель").  
18. Стаття 4. Повноваження органів місцевого самоврядування, органів виконавчої та судової влади щодо управління спеціальною економічною зоною "Інтерпорт Ковель"  
19. Органи місцевого самоврядування, органи виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
20. Крім того, до повноважень відповідних органів місцевого самоврядування належить укладення з адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" угод про передачу в її користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на відповідній території, та природних ресурсів місцевого значення.  
21. Стаття 5. Повноваження Ради з питань розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
22. Рада з питань розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" (далі - Рада) створюється Волинською обласною державною адміністрацією.  
23. До складу Ради входять представники, делеговані органами місцевого самоврядування, представники місцевих державних адміністрацій, адміністрації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", а також центральних органів виконавчої влади, визначених Кабінетом Міністрів України.  
24. До повноважень Ради належать:  
25. затвердження стратегічних та поточних програм розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель";  
26. внесення пропозицій щодо змін режиму економічної діяльності у порядку, встановленому законодавством України;  
27. розгляд та схвалення за поданням адміністрації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" інвестиційних проектів, що реалізуються на території цієї зони, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  
28. розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між суб'єктами спеціальної економічної зони та адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", органами місцевого самоврядування;  
29. реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.  
30. Стаття 6. Адміністрація спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
31. Адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" є юридична особа, уповноважена або спеціально створена Волинською обласною державною адміністрацією відповідно до законодавства України.  
32. До повноважень адміністрації спеціальної економічної зони належать:  
33. розроблення та забезпечення реалізації стратегічних та поточних програм розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", затвердження в установленому порядку генерального плану території зазначеної зони;  
34. розгляд пропозицій суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів) щодо реалізації інвестиційних проектів на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та надання Раді висновку з цього питання;  
35. укладення договорів (контрактів) із суб'єктами підприємницької діяльності (інвесторами) про реалізацію інвестиційних проектів, схвалених Радою;  
36. реєстрація у порядку, визначеному Радою, суб'єктів спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та інвестицій, здійснюваних у цій зоні;  
37. укладення з суб'єктами спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" у межах повноважень, наданих їй органами місцевого самоврядування, договорів оренди земельних ділянок та об'єктів інфраструктури, розміщених на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель";  
38. забезпечення контролю за інвестуванням суб'єктами спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" у межах своїх повноважень згідно з цим Законом;  
39. будівництво об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель";  
40. укладення договорів на виконання підрядних робіт, пов'язаних з облаштуванням території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитком мережі комунікаційних зв'язків;  
41. укладення договорів на експлуатацію об'єктів інфраструктури, розміщених на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель";  
42. організація підготовки та перепідготовки кадрів;  
43. забезпечення дотримання у разі встановлення Кабінетом Міністрів України спеціального порядку в'їзду до спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства, ввезення на територію цієї зони та вивезення з неї транспортних засобів та вантажів;  
44. здійснення разом з відповідними органами державної влади заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".  
45. Контроль за діяльністю адміністрації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" здійснюють Рада та Волинська обласна державна адміністрація.  
46. Стаття 7. Особливості здійснення підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
47. На території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" здійснюються всі види підприємницької діяльності, які відповідають меті створення зони, крім заборонених законодавством України.  
48. На території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" розміщуються переважно підприємства, які здійснюють операції з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-агентських, експедиторських та пов'язаних з ними фінансових послуг, торгівлі, а також підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та поставок на внутрішній ринок, об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури.  
49. На території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" забороняється гральний бізнес, створення казино та інших гральних домів (місць).  
50. Провадження на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відповідних дозволів (ліцензій), що видаються згідно із законодавством України.  
51. Стаття 8. Суб'єкти спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
52. Суб'єктом спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" (далі -суб'єкт спеціальної економічної зони) є суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, створений відповідно до законодавства України на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та який уклав договір (контракт) з адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" про реалізацію на її території схваленого в установленому порядку інвестиційного проекту і зареєстрований у встановленому порядку як суб'єкт спеціальної економічної зони.  
53. Суб'єкти спеціальної економічної зони не можуть мати філій, відділень, інших відокремлених підрозділів за межами спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".  
54. За реєстрацію суб'єкта спеціальної економічної зони вноситься плата, розмір якої встановлюється Волинською обласною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України. Розмір зазначеної плати є однаковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності одного виду діяльності. Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів спеціальної економічної зони, спрямовуються на розвиток інфраструктури цієї зони у порядку, визначеному Волинською обласною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України.  
55. Стаття 9. Порядок ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та вивезення товарів та інших предметів з її території  
56. 1. У спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" запроваджується режим спеціальної митної зони, відповідно до якого застосовується такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:  
57. 1) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" для використання в межах цієї зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;  
58. 2) у разі ввезення на митну територію України з спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються.  
59. До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у цьому пункті, не включається вартість послуг щодо перевантаження, зберігання товарів, їх дороблення, сортування, пакетування тощо, здійснюваних на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель". Зазначені послуги не підлягають обкладенню податком на додану вартість;  
60. 3) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", на митну територію України з території цієї зони податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для споживання або використання в Україні;  
61. 4) у разі вивезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", з території цієї зони за межі митної території України вивізне мито та акцизний збір з цих товарів не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;  
62. 5) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", за межі митної території України з цієї зони вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;  
63. 6) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;  
64. 7) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;  
65. 8) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.  
66. Повністю виробленими або достатньо переробленими у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" вважаються товари, що відповідають вимогам статті 18 Закону України "Про єдиний митний тариф".  
67. Строк перебування товарів та інших предметів на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" не обмежується, крім випадків перебування товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання.  
68. Положення цієї статті не застосовуються до товарообмінних (бартерних) операцій.  
69. 2. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" повинен забезпечувати дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів відповідно до законодавства, що діє при перетинанні митного кордону України, з урахуванням норм, визначених цим Законом.  
70. Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому проникненню на територію, на якій запроваджено режим спеціальної митної зони, або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" повинна бути огороджена за периметром і облаштована відповідно до вимог Державної митної служби України.  
71. Території зон митного контролю для спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", їх межі та режим переміщення товарів, транспортних засобів, громадян встановлюються Державною митною службою України за поданням адміністрації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".  
72. За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" справляються митні збори відповідно до законодавства України.  
73. Організація робіт з облаштування митної інфраструктури, огородження території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" і фінансування відповідних робіт здійснюються адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".  
74. Режим спеціальної митної зони на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання- передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.  
75. 3. Імпорт суб'єктами спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" товарів для потреб власного виробництва на території цієї зони та експорт повністю вироблених або достатньо перероблених у цій зоні товарів не підлягає ліцензуванню та квотуванню у разі коли інше не встановлено міжнародними договорами України.  
76. На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", поширюється спеціальний режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.  
77. 4. Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження на ввезення на митну територію України з території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та вивезення з митної території України у цю зону окремих видів товарів.  
78. Стаття 10. Особливості оподаткування та валютного регулювання у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель"  
79. 1. У спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" встановлюється спеціальний пільговий режим оподаткування, відповідно до якого:  
80. 1) прибуток платників податку на прибуток - суб'єктів цієї спеціальної економічної зони з джерелом походження з території цієї зони оподатковується за ставкою 20 відсотків об'єкта оподаткування.  
81. Це положення не поширюється на частину прибутку, одержаного від здійснення інвестицій за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів та коштів Державного інноваційного фонду;  
82. 2) доходи, одержані нерезидентами від провадження господарської діяльності з джерелом походження з території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", оподатковуються у розмірі 2/3 від кожної ставки оподаткування, визначеної статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи, визначені пунктом 13.6 статті 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";  
83. 3) суб'єктами спеціальної економічної зони на визначений інвестиційним проектом період освоєння земельної ділянки, а саме: планування території, виконання робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів інфраструктури спеціальної економічної зони, але не більше ніж на 5 років, не сплачується плата за землю;  
84. 4) суб'єктами спеціальної економічної зони не сплучаються збори до Державного інноваційного фонду.  
85. 2. Надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами спеціальної економічної зони продукції, товарів (робіт, послуг), виготовлених (виконаних, наданих) у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", звільняються від обов'язкового продажу.  
86. Стаття 11. Порядок в'їзду у спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель" та виїзду з неї  
87. Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель", а також спеціальний порядок в'їзду у спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель" і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.  
88. Стаття 12. Відповідальність суб'єктів спеціальної економічної зони у разі невиконання умов договору (контракту), укладеного з адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
89. У разі неналежного виконання або невиконання суб'єктом спеціальної економічної зони умов договору (контракту), укладеного з адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", такий суб'єкт несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).  
90. Стаття 13. Дострокова ліквідація підприємства у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель"  
91. У разі ліквідації підприємства, створеного на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", або його реорганізації (за рішенням засновника (власника) або уповноваженого ним органу) до строку, зазначеного в договорі (контракті) між засновником (власником) та адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", засновник (власник) або уповноважена ним особа зобов'язані у десятиденний строк після прийняття відповідного рішення повідомити органи управління спеціальною економічною зоною "Інтерпорт Ковель" про причини ліквідації (реорганізації) підприємства.  
92. Стаття 14. Порядок ліквідації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
93. Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому порядку.  
94. Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель" може бути ліквідована до закінчення строку, на який її було створено, в порядку, передбаченому законодавством України.  
95. Стаття 15. Гарантії забезпечення інтересів інвесторів та суб'єктів спеціальної економічної зони у разі ліквідації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
96. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав інвесторів, що діють у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", та суб'єктів спеціальної економічної зони у разі її ліквідації.  
97. Спори між органами управління спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", суб'єктами спеціальної економічної зони, суб'єктами підприємницької діяльності, що діють у спеціальній економічній зоні, інвесторами та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією цієї зони, підлягають розгляду судами України, а спори за участю іноземного суб'єкта господарської діяльності - судами за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.  
98. Стаття 16. Прикінцеві положення  
99. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.