Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


Про визначення порядку обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про визначення порядку обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування  
3. Виходячи з факту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року та необхідності приведення до єдиного відліку скликань представницьких органів місцевого самоврядування,  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. Розпочати відлік скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад), визначивши 21 скликання (1990 рік), як перше скликання. Відповідно обрані представницькі органи місцевого самоврядування (ради) у 1994, 1998 та 2002 роках є відповідно представницькими органами місцевого самоврядування другого, третього та четвертого скликань.