Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Друге читання)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И  
1. Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. 1. Внести до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 28, ст.205)такі зміни:  
4. Абзац восьмий статті 2 доповнити словами "а також друкування розрахункових та звітних документів".  
5. У пункті 4 статті 9 після слів "номінальною вартістю" додати слова " (крім послуг з перевезень пасажирів і багажу на таксі)".  
6. У пункті 6 статті 9 текст у дужках " (наданні послуг)" доповнити словами "крім послуг з перевезення пасажирів і багажу на таксі)".  
7. 2. Цей Закон набирає чинності через 30 днів після його опублікування.