Кількість абзаців - 53 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України ''Про електроенергетику'' (Друге читання)

0. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електроенергетику"  
1. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про електроенергетику" Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести зміни до таких законів України:  
3. 1. У Кримінальному кодексі України:  
4. 1) доповнити Кодекс статтями 78-2, 87-3 такого змісту:  
5. "Стаття 78-2. Пошкодження об'єктів електроенергетики  
6. Умисне пошкодження або руйнування об'єктів електроенергетики, якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об'єктів, - карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
7. Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, а так само загальнонебезпечним способом, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  
8. Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони спричинили людські жертви або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років";  
9. "Стаття 87-3. Порушення правил користування енергією  
10. Самовільне використання електричної або теплової енергії без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного їх пошкодження, якщо за такі ж дії протягом року було застосовано адміністративне стягнення, - карається виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від ста до двохсот мінімальних неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
11. Ті ж дії, якщо ними спричинено шкоду у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна або без конфіскації, або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією майна або без конфіскації.  
12. Примітка. Під великим розміром шкоди від самовільного використання електричної або теплової енергії без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове), або в результаті умисного їх пошкодження слід розуміти шкоду, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян";  
13. 2) у статті 190 Кодексу:  
14. назву і частину першу після слів "громадського працівника" доповнити словами "та оперативного персоналу об'єктів електроенергетики";  
15. частину другу після слів "посадової особи" доповнити словами "та оперативного персоналу об'єктів електроенергетики" доповнити статтю приміткою такого змісту:  
16. "Примітка. Під оперативним персоналом об'єктів електроенергетики розуміються працівники відповідних підприємств, організацій електроенергетики, які наказами керівників допущені до виконання функцій з управління технологічними процесами, виконання оперативних перемикань, ліквідації порушень у роботі об'єктів електроенергетики, їх технічного обслуговування".  
17. 2. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "78-1" доповнити цифрами "78-2", після цифр "87" - цифрами "87-3".  
18. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):  
19. 1) статтю 103-1 Кодексу викласти у такій редакції: "Стаття 103-1. Порушення правил користування енергією чи газом  
20. Самовільне використання з корисливою метою електричної або теплової енергії без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного їх пошкодження, а так само інші порушення Правил користування електричною або тепловою енергією, а так само самовільне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побуті, що не завдало істотної шкоди, -  
21. тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
22. 2) абзац перший частини другої статті 51 Кодексу доповнити словами "а також розукомплектування об'єктів електроенергетики, засобів обліку енергії";  
23. 3) у статті 99:  
24. у назві слова "напругою понад 1000 вольт" виключити;  
25. в абзаці першому слова "Радою Міністрів СРСР" замінити словами "Кабінетом Міністрів України", слова "напругою понад 1000 вольт" виключити;  
26. 4) частину першу статті 218 Кодексу після цифр "183" доповнити цифрами "185-12";  
27. 5) у частині другій статті 255 Кодексу цифри "244-2 - 244-8" замінити цифрами "244-2 - 244-9";  
28. 6) доповнити Кодекс статтями 95-1, 185-12, 188-13, 232-1, 233-1, 244-9 такого змісту:  
29. "Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актів під час виробництва, передачі, постачання та використання електричної та теплової енергії  
30. Порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України, та енергетичного обладнання споживачів, а також порушення умов та правил провадження діяльності з виробництва, передачі та постачання електроенергії, -  
31. тягне за собою попередження або накладення штрафу на працівників від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
32. "Стаття 185-12. Створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів лектроенергетики  
33. Створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики, - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
34. "Стаття 188-13. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії  
35. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, -  
36. тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
37. "Стаття 232-1. Органи Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії  
38. Органи Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 95-1 (у частині порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів), статтею 103 (у частині виробництва електричної та теплової енергії) і статтею 188-13 цього Кодексу  
39. Від імені органів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:  
40. головний державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії та його заступник - попередження або накладення штрафу на громадян та посадових осіб до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
41. старші державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії - попередження або накладення штрафу на громадян та посадових осіб до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
42. "Стаття 233-1. Органи Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж  
43. Органи Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 95-1 (у частині порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України) цього Кодексу.  
44. Від імені органів Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:  
45. начальник Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та його заступники - попередження або накладення штрафу на посадових осіб до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
46. головні та старші державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж - попередження або накладення штрафу на посадових осіб до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
47. Стаття 244-9. Національна комісія регулювання електроенергетики України  
48. Національна комісія регулювання електроенергетики України розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням умов та правил провадження діяльності з виробництва, передачі та постачання електроенергії (стаття 95-1 у частині порушення умов та правил провадження діяльності з виробництва, передачі та постачання електроенергії). Від імені Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова та члени Комісії".  
49. 4. У статті 67 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N28, ст. 573) слово "електрична" виключити.  
50. 5. Абзац одинадцятий пункту "г" частини 2 статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст. 348; 1997 р.,N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст.301; 1999 р., N 7, ст. 52, N 51, ст. 453) після слів "України та" доповнити словом "централізоване", а після слів "електричні мережі" словами "а також майно наукових установ загальнодержавного значення".  
51. 6. У частині 1 статті 34 Закону України "Про власність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст. 249; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 26, ст. 277) слова "єдина енергетична система" замінити словами "майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України та централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі".  
52. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.