Кількість абзаців - 180 Розмітка (ліва колонка)


Про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів (Повторне друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. "Про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів"  
3. Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади державної політики, спрямованої на попередження початку куріння тютюнових виробів серед дітей та молоді, зниження рівня їх вживання, обмеження доступу до них дітей, охорону здоров'я населення від шкоди, що наноситься їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням чи іншим способом вживання тютюнових виробів.  
4. Стаття 1. Визначення термінів  
5. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
6. тютюн - рослина родини пасльонових, що містить нікотин, і використовується для виробництва (виготовлення) тютюнових виробів;  
7. тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби, що повністю або частково виготовлені з тютюну чи його замінників, які внаслідок їх вживання шкідливо впливають на здоров'я людини;  
8. замінники тютюну - засоби, що не містять тютюну, але тютюнові вироби, виготовлені з них внаслідок їх вживання шкідливо впливають на здоров'я людини;  
9. вживання тютюнових виробів - куріння тютюнових виробів, нюхання, смоктання чи жування тютюну;  
10. куріння тютюнових виробів - дії, що призводять до згорання тютюнових виробів, в результаті чого утворюється тютюновий дим, який виділяється в повітря та вдихається особою, яка їх курить;  
11. пасивне куріння тютюнових виробів - вдихання тютюнового диму разом з повітрям, у тому числі вимушено, особою, яка не курить;  
12. інгредієнти тютюнових виробів - будь-яка речовина, включаючи різні домішки, а також сигаретний папір, папір для фільтрів, клей, чорнила тощо, за винятком тютюну, що використовуються для виробництва (виготовлення) тютюнових виробів;  
13. нікотин - алкалоїди, що містяться в тютюні, і у разі вживання тютюнових виробів особою у будь-який спосіб, здатні викликати у неї залежність від них;  
14. смола - сирий безводний, безнікотиновий конденсат тютюнового диму, що містить шкідливі для здоров'я людини речовини;  
15. упаковка - пачка, коробка чи будь-яка інша форма упаковки тютюнових виробів;  
16. тютюновий дим - продукти згорання тютюнових виробів, що виділяються в повітря внаслідок їх куріння та містять шкідливі для здоров'я людини речовини;  
17. залежність від вживання тютюнових виробів - психічна та фізична залежність особи від нікотину та інших інгредієнтів тютюну, що попадають в її організм внаслідок вживання нею тютюнових виробів у будь-який спосіб;  
18. приладдя для вживання тютюнових виробів - приладдя (портсигари, мундштуки, люльки, сигаретний папір тощо, крім запальничок та сірників), яке необхідне для куріння тютюнових виробів або іншого способу їх вживання;  
19. медичне попередження споживачів тютюнових виробів - інформація, що міститься на упаковках тютюнових виробів, про шкідливий вплив їх вживання на здоров'я людини, а також відомості про вміст нікотину та смоли, інших шкідливих для здоров'я людини речовин, що містяться в тютюнових виробах і виділяються в повітря та попадають в організм людини при їх курінні;  
20. реклама тютюнових виробів - інформація про тютюнові вироби, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб, що заохочує до їх придбання та вживання;  
21. спонсорство тютюнових виробів - добровільна матеріальна, у тому числі фінансова, організаційна, підтримка суб'єктами господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері обігу тютюнових виробів в Україні, будь-якої діяльності чи будь-яких заходів для популяризації назв виробників тютюнових виробів, знаків їх для товарів і послуг чи будь-яких інших текстових чи графічних позначень, що ідентифікуються з тютюновими виробами, привернення уваги та стимулювання інтересу споживача до тютюнових виробів, їх придбання та вживання;  
22. громадське місце - частини будь-якої будівлі, споруди, які доступні або відкриті для населення постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони, зони масового відпочинку.  
23. Стаття 2. Законодавство України про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
24. Законодавство України про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.  
25. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, то застосовуються правила міжнародного договору.  
26. Стаття 3. Основні завдання цього Закону  
27. Основними завданнями цього Закону є:  
28. визначення правових, економічних і організаційних засад державної політики, спрямованої на попередження куріння тютюнових виробів серед дітей і молоді та зменшення вживання тютюнових виробів громадянами з метою зниження ризику розвитку захворювань, втрати працездатності та їхньої передчасної смертності внаслідок куріння, у тому числі пасивного, чи інших способів вживання тютюнових виробів;  
29. визначення повноважень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;  
30. посилення державного контролю за безпечністю тютюнових виробів, що виробляються в Україні або ввозяться в Україну та зменшення токсичності тютюнових виробів шляхом зниження вмісту смоли, нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні;  
31. встановлення законодавчих обмежень щодо реклами тютюнових виробів, яка стимулює їх реалізацію та спонсорування;  
32. удосконалення профілактичних, санітарно-просвітницьких заходів, спрямованих на боротьбу з курінням чи іншим способом вживання тютюнових виробів - фактору ризику для здоров'я населення;  
33. сприяння лікуванню залежності від вживання тютюнових виробів осіб, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби, та пропаганді здорового способу життя;  
34. забезпечення захисту людини від шкідливого впливу тютюнового диму на робочих і в громадських місцях та під час проведення спортивних змагань, інших масових заходів;  
35. створення економічних, інших умов, що сприятимуть обмеженню куріння тютюнових виробів чи іншим способом їх вживати, охороні здоров'я населення, зниженню захворюваності та збільшенню тривалості його життя;  
36. забезпечення інформованості населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння, у тому числі пасивного, чи інших способів вживання тютюнових виробів незалежно від її віку і стану здоров'я;  
37. ліквідація всіх форм незаконної торгівлі та виробництва (виготовлення) тютюнових виробів.  
38. Стаття 4. Основні принципи державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів і їх пасивного куріння  
39. Відповідно до завдань цього Закону державна політика, спрямована на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів і їх пасивного куріння, ґрунтується на таких принципах:  
40. законності;  
41. комплексності економічних, правових, медичних, інших заходів, спрямованих на охорону здоров'я населення шляхом попередження та зменшення рівня вживання тютюнових виробів;  
42. поступовості та поетапності заходів, спрямованих на зменшення рівня вживання тютюнових виробів серед різних соціальних та вікових груп населення;  
43. пріоритетності запобіжних заходів, спрямованих на попередження вживання тютюнових виробів серед дітей та молоді;  
44. індивідуального підходу і доступності лікувально-профілактичних заходів для кожної особи, яка бажає позбутися шкідливої для здоров'я звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати;  
45. доступності інформації для населення про шкідливість для здоров'я вживання тютюнових виробів, їх пасивного куріння та перевагу здорового способу життя, вільного від тютюнового диму.  
46. Стаття 5. Основні напрямки державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
47. Основними напрямками державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, є:  
48. здійснення комплексу заходів для охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюнового диму, попередження початку куріння тютюнових виробів, обмеження їх вживання, і насамперед, серед дітей та молоді;  
49. покращення інформованості населення про ризики і шкідливі наслідки для здоров'я куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, а також пасивного куріння тютюнових виробів;  
50. забезпечення доступності профілактичної, діагностичної та лікувальної допомоги, ефективного медикаментозного забезпечення всім особам, які курять тютюнові вироби і бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити, шляхом створення загальнодержавних програм щодо профілактики, діагностики та лікування залежності від вживання тютюнових виробів;  
51. зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для забезпечення реалізації комплексу заходів щодо відновлення та зміцнення здоров'я населення, пропаганди здорового способу життя;  
52. поступове підвищення податку на тютюнові вироби;  
53. удосконалення сучасних методів регламентації шкідливих речовин в тютюнових виробах з урахуванням вимог відповідного міжнародного законодавства;  
54. забезпечення дотримання суб'єктами господарювання відповідних стандартів, норм і правил при виробництві (виготовленні) та реалізації тютюнових виробів;  
55. сприяння постійній ефективній підтримці державної політики в сфері боротьби з курінням тютюнових виробів засобами масової інформації.  
56. Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
57. Кабінет Міністрів України у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів:  
58. забезпечує проведення єдиної державної політики;  
59. розробляє та затверджує відповідні програми і забезпечує бюджетні кошти на їх реалізацію;  
60. забезпечує фінансування закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форм власності, залучених до проведення заходів і робіт, пов'язаних з обмеженням вживання тютюнових виробів і зменшенням їх шкідливого впливу на здоров'я населення;  
61. координує роботу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в сфері реалізації державної політики щодо запобігання поширеності вживання тютюнових виробів;  
62. впровадження системи моніторингу виробництва (виготовлення) та обігу тютюнових виробів і надходження податків від них, а також моніторингу вживання тютюнових виробів населенням для оцінки ефективності здійснення державної політики у сфері протидії курінню тютюнових виробів чи іншому способу їх вживання;  
63. Стаття 7. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я  
64. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я:  
65. реалізує державну політику в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;  
66. здійснює регламентацію шкідливих для здоров'я людини речовин, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом при їх курінні, з урахування норм міжнародного законодавства та забезпечує контроль за іншими показниками безпеки тютюнових виробів, що виробляються (виготовляються) і реалізовуються в Україні;  
67. розробляє та впроваджує на рівні первинної медико-санітарної допомоги програми з діагностики, консультування та лікування залежності від вживання тютюнових виробів;  
68. забезпечує доступною, якісною та ефективною лікувально-профілактичною допомогою осіб, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати;  
69. вживає профілактичні заходи для запобігання поширеності куріння тютюнових виробів серед населення, і насамперед, серед дітей та молоді і зміцнення їх здоров'я;  
70. інформує через засоби масової інформації населення про шкідливість куріння, у тому числі пасивного, чи інших способів вживання тютюнових виробів та здійснює пропаганду медичних знань з питань профілактики захворювань, пов'язаних з вживанням тютюнових виробів;  
71. бере участь у розробці навчальних програм з профілактики куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання;  
72. координує проведення закладами охорони здоров'я, науково-дослідними установами, що належать до сфери його управління, заходів, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення;  
73. проводить моніторинг ефективності заходів у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, аналізує і прогнозує ситуацію із захворюваністю населення, що пов'язана з вживанням тютюнових виробів;  
74. організовує проведення наукових досліджень, спрямованих на зниження рівня куріння (у тому числі пасивного) чи інших способів вживання тютюнових виробів серед населення;  
75. бере участь у формуванні державних замовлень на виробництво (виготовлення) лікарських засобів, необхідних для здійснення лікувально-профілактичних заходів, а також здійснює підготовку та перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, які здійснюють профілактику куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання та проводять лікування залежності від вживання тютюнових виробів;  
76. забезпечує взаємодію з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади і громадськими організаціями з питань охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;  
77. розробляє пропозиції стосовно удосконалення податкової та фінансової політики у сфері протидії вживанню тютюнових виробів;  
78. бере участь у міжнародному співробітництві в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;  
79. здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
80. Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
81. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів у межах своєї компетенції:  
82. реалізують загальнодержавні, регіональні, інші програми;  
83. забезпечують проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення;  
84. здійснюють контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності в сфері обігу тютюнових виробів вимог, встановлених цим Законом щодо виробництва (виготовлення) та реалізації тютюнових виробів;  
85. організовують спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів в регіоні, вживають запобіжні та профілактичні заходи для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, захисту від шкідливого впливу тютюнового диму, і насамперед, дітей та молоді;  
86. інформують населення через засоби масової інформації про шкідливість для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, стан захворюваності і смертності, спричинених вживанням тютюнових виробів в регіоні та про вжиті запобіжні і профілактичні заходи;  
87. вирішують питання щодо фінансового забезпечення лікувально-профілактичних заходів та робіт, пов'язаних з профілактикою захворюваності, спричиненої вживанням тютюнових виробів і їх пасивним курінням;  
88. здійснюють інші повноваження, передбачені законом.  
89. Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
90. Органи місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів у межах своєї компетенції:  
91. контролюють виконання відповідних програм;  
92. вирішують питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів і робіт, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення;  
93. здійснюють контроль за проведенням профілактичних та лікувальних заходів в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також робіт щодо обмеження вживання тютюнових виробів, зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення, оголошують вільні від куріння зони;  
94. забезпечують доступність профілактичних заходів і надання лікувальної допомоги, ефективного медикаментозного забезпечення всім особам, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, в державних і комунальних закладах охорони здоров'я;  
95. здійснюють інші повноваження, передбачені законом.  
96. Стаття 10. Особливі вимоги щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом (виготовленням), оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів  
97. Діяльність, пов'язана з виробництвом (виготовленням), оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів, здійснюється в порядку, встановленому законодавством України, з урахуванням встановлених цією статтею особливостей.  
98. із використанням на їх упаковці написів, назв, зображень, символічних чи інших знаків, що можуть ввести в оману щодо шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів.  
99. Забороняється реалізація тютюнових виробів, кількість яких в упаковці менше 20 штук, а також включення тютюнових виробів до продовольчих товарів, що входять до складу пайків або послуг з метою їх поширення серед населення, чи надання тютюнових виробів, включаючи приладдя для їх вживання, як гуманітарної допомоги.  
100. Забороняється фінансова підтримка, у тому числі надання пільг, виробнику тютюнових виробів та організаціям, що здійснюють їх реалізацію, за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.  
101. Визначення вмісту смоли та нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин, у тому числі інгредієнтів, у тютюнових виробах здійснюється організаціями (лабораторіями), яким в установленому законодавством порядку надано право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров'я та життя людини. Перелік таких організацій (лабораторій) визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з стандартизації, метрології та сертифікації за погодженням з головним державним санітарним лікарем України.  
102. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я щорічно публікує перелік небезпечних та шкідливих для здоров'я речовин, а також інгредієнтів, які не можуть міститися в складі тютюнових виробів або виділятися при їх курінні.  
103. Виробник або імпортер тютюнових виробів на вимогу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я зобов'язаний надати інформацію про вміст у тютюнових виробах шкідливих для здоров'я людини речовин: смоли, нікотину та інгредієнтів.  
104. Виробник тютюнових виробів зобов'язаний на кожній упаковці тютюнових виробів зазначати основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів: "Куріння викликає захворювання на рак" та додаткові медичні попередження про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння (без зазначення автора попереджень - спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я), та відомості щодо вмісту смоли, нікотину, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні.  
105. Перелік додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів, затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я і підлягає періодичному, але не рідше одного разу на три роки, перегляду.  
106. Основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та додаткові медичні попередження про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів, передбачені частиною першою цієї статті, повинні займати не менше 30 відсотків площі поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів. Кожен виробник тютюнових виробів вибирає з переліку додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів, шість медичних попереджень.  
107. Тексти медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, які виробник тютюнових виробів зобов'язаний розміщувати на кожній упаковці тютюнових виробів, повинні бути: чіткими і розбірливими; надрукованими в чорній рамці напівжирним шрифтом чорного кольору на білому фоні так, щоб не можна було їх усунути (ліквідувати); розміщеними на упаковці так, щоб забезпечити їх цілісність при відкриванні тютюнового виробу і не перекривалися марками акцизного збору.  
108. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць.  
109. З метою запобігання вживання тютюнових виробів спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, освіти і науки, сім'ї, дітей та молоді, культури і мистецтв, захисту прав споживачів та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, в межах їх повноважень зобов'язані не рідше одного разу в квартал забезпечувати розміщення у друкованих засобах масової інформації, на телебаченні і радіо соціальної реклами про шкідливість вживання тютюнових виробів для здоров'я людини, шкідливий вплив на її здоров'я речовин, що виділяються з тютюновим димом при їх курінні, і насамперед, для дітей та молоді, і пропагувати здоровий спосіб життя.  
110. пропагувати медичні знання з питань профілактики захворювань, пов'язаних з вживанням тютюнових виробів і запобігати їх вживанню серед населення, і насамперед, серед дітей та молоді;  
111. надавати практичні поради щодо здорового способу життя та рекомендувати не починати курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби або припинити їх вживання,  
112. роз'яснювати наслідки для здоров'я людини куріння, у тому числі пасивного куріння дітей, чиї батьки курять;  
113. надавати особам, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби, відповідну медичну допомогу.  
114. Заклади охорони здоров'я усіх форм власності зобов'язані в приміщенні, де вони обслуговують громадян, розміщувати інформацію про шкідливість вживання тютюнових виробів, практичні поради щодо здорового способу життя, рекомендації щодо відмови від куріння чи іншого способу вживання тютюнових виробів, роз'яснення про шкідливі наслідки куріння, у тому числі пасивного, для здоров'я людини.  
115. Медичні працівники, які працюють у відповідних навчальних закладах, повинні сприяти впровадженню в життя навчальних програм з питань профілактики вживання тютюнових виробів.  
116. Санітарно-епідеміологічні служби та служби охорони здоров'я на місцях зобов'язані проводити роботу по роз'ясненню населенню шкідливих наслідків для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, пропагувати здоровий спосіб життя. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення та засоби масової інформації зобов'язані сприяти зазначеним службам у проведенні цієї роботи.  
117. Стаття 16. Обмеження реклами тютюнових виробів  
118. Реклама тютюнових виробів повинна містити об'єктивну інформацію про характеристики тютюнових виробів та не містити таких написів, як: "легкі", "ультра легкі" тощо, зображення символів чи інших знаків для товарів і послуг, що можуть ввести в оману, що даний тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші, або створювати неправильне уявлення про їх вплив на здоров'я людини. Законом України "Про рекламу" встановлюються інші обмеження реклами тютюнових виробів.  
119. Для забезпечення реалізації основних напрямків державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я проводиться моніторинг ефективності вжитих заходів, що передбачає:  
120. спостереження за поліпшенням здоров'я населення у зв'язку з проведеними заходами, спрямованими на обмеження вживання тютюнових виробів і попередження початку їх вживання серед дітей та молоді;  
121. визначення груп ризику серед населення, які вживають тютюнові вироби і потребують надання лікувально-профілактичної допомоги;  
122. застосування дієвих механізмів підтримки тих, хто кинув шкідливу для здоров'я звичку курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби.  
123. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я зобов'язаний щорічно публікувати результати моніторингу в державних засобах масової інформації.  
124. Стаття 18. Міжнародне співробітництво  
125. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю та протидії незаконному обігу тютюнових виробів для вжиття спільних заходів щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та боротьби з курінням, гармонізації національних державних стандартів з міжнародними стандартами, які визначають вимоги до безпеки тютюнових виробів. З цією метою здійснюється обмін інформацією, прогресивними технологіями, професійна та наукова співпраця відповідних органів і організацій.  
126. Держава підтримує усі форми міжнародного співробітництва щодо запобігання поширеності вживання тютюнових виробів, що не суперечать законодавству України.  
127. Стаття 19. Органи державного контролю за дотриманням положень цього Закону  
128. Державний контроль за дотриманням положень цього Закону здійснюють відповідні спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом.  
129. Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
130. Особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, несуть відповідальність згідно з законом.  
131. Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів несуть суб'єкти підприємницької діяльності у вигляді штрафів у разі:  
132. реалізації тютюнових виробів без встановлених законом медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, - 850 гривень,  
133. реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - 2 250 гривень.  
134. Накладення штрафів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я в порядку, встановленому законом.  
135. Посадові та інші особи притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону у вигляді попередження чи штрафів у разі:  
136. куріння у заборонених цим Законом громадських та робочих місцях;  
137. випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів.  
138. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім частини першої статті 11 та статті 12, які набирають чинності з 1 січня 2006 року.  
139. "Стаття 168-2. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів  
140. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів  
141. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
142. "Стаття 175-1. Куріння у заборонених місцях  
143. Куріння у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами -  
144. тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 0,5 до одного неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
145. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
146. б) статтю 156 викласти в такій редакції:  
147. "Стаття 156. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами  
148. Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору -  
149. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.  
150. Порушення працівником підприємства, організації торгівлі або громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами як такі, де роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж алкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років, -  
151. тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
152. Торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук -  
153. тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.  
154. Дії, передбачені частиною другою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -  
155. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої".  
156. в) у абзаці першому частини другої статей 110 і 115 та у абзаці першому частини третьої статей 117 і 119 слова і цифри "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
157. г) у статтях 218 і 219 цифри "179" замінити цифрами і словами "175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 179";  
158. г) у статті 221 слова і цифри "частинами першою і третьою статті 156" замінити словами і цифрами "частинами першою, третьою і четвертою статті 156".  
159. д) у статті 222:  
160. у частині першій цифри "176" замінити цифрами і словами " 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 176";  
161. у пункті 1 частини другої: в абзаці першому цифри "176" замінити цифрами і словами "175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 176"; в абзаці третьому слово і цифри "статями 176" замінити цифрами і словами "статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної  
162. е) у частині першій статті 244-4 цифри "170" замінити цифрами "168-2, 170";  
163. є) у статті 255:  
164. у частині першій:  
165. у абзаці другому пункту 1 цифри "176" замінити цифрами і словами "175-1 (про порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 176";  
166. у пункті 2 цифри "183" замінити цифрами і словами "175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 183";  
167. у абзаці другому пункту 9 цифри "179" замінити цифрами і словами "175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради),179".  
168. ж) у частині першій статті 294 слова і цифри "частинами першою і третьою статті 156" замінити словами і цифрами "частинами першою, третьою і четвертою статті 156".  
169. 2) У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 1998 р., № 26, ст. 168; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р., № 26, ст. 175, № 50, ст. 365; 2003 р., № 33-34, ст. 267):  
170. абзац сьомий статті 1 викласти в такій редакції:  
171. "тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби, що повністю або частково виготовлені з тютюну чи його замінників, які внаслідок їх вживання шкідливо впливають на здоров'я людини";  
172. у частині третій статті 11:  
173. "відомості щодо вмісту смоли, нікотину, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні, які наносяться на одну з бокових сторін кожної упаковки тютюнових виробів і займають не менше 30 відсотків її площі;  
174. текст основного медичного попередження споживачів тютюнових виробів такого змісту: "Куріння викликає захворювання на рак" та тексти шести додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів, з переліку таких попереджень, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я, ці медичні попередження повинні займати не менше 30 відсотків площі поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів. Тексти медичних попереджень. Тексти медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, повинні бути: чіткими і розбірливими; надрукованими в чорній рамці напівжирним шрифтом чорного кольору на білому фоні так, щоб не можна було їх усунути (ліквідувати); розміщеними на упаковці так, щоб забезпечити їх цілісність при відкриванні тютюнового виробу і не перекривалися марками акцизного збору".  
175. 3) Частину першу статті 22 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62)доповнити новим абзацом першим такого змісту:  
176. "Реклама тютюнових виробів повинна містити об'єктивну інформацію про характеристики тютюнових виробів та не містити написів таких як; "легкі", "ультра легкі" тощо, зображення символів чи інших знаків для товарів і послуг, що можуть ввести в оману, що даний тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші, або створювати неправильне уявлення про їх вплив на здоров'я людини".  
177. У зв'язку із цим абзац перший вважати абзацом другим.  
178. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з ним;  
179. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом".