Кількість абзаців - 2887 Розмітка (ліва колонка)


Про Державний бюджет України на 2005 рік (Перше читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний бюджет України на 2005 рік  
1. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
2. Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2005 рік у сумі 87.796.670, 4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 65.259.775, 6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 22.536.894, 8 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону.  
3. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2005 рік у сумі 92.659.685, 6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 69.626.576, 5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 23.033.109, 1 тис. гривень.  
4. Затвердити на 2005 рік:  
5. обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 2.501.351, 9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 802.234, 2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.699.117, 7 тис. гривень;  
6. обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 2.611.617, 7 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 707.649, 4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.903.968, 3 тис. гривень.  
7. Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2005 рік у сумі 4.973.281 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.272.216, 1 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 701.064, 9 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.  
8. Установити розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України у сумі 1.250.000 тис. гривень.  
9. ІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
10. Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік належать:  
11. 1) податок з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за рахунок відповідних бюджетних асигнувань установ, що утримуються із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб;  
12. 2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності та податкової заборгованості минулих років з податку на прибуток суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги, житлово-комунальних підприємств, підприємств НАК „Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу);  
13. 3) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту (крім податкової заборгованості минулих років житлово-комунальних підприємств, підприємств НАК „Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу із збору за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту);  
14. 4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;  
15. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення (крім 50 відсотків платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, що сплачують підприємства, які здійснюють видобуток залізорудної сировини, відповідно до Закону України „Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії „Укррудпром");  
16. 6) 25, 45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;  
17. 7) суми податку на додану вартість, які підлягають зарахуванню до доходів Державного бюджету України (крім податкової заборгованості минулих років з податку на додану вартість суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги, житлово-комунальних підприємств, підприємств НАК „Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу);  
18. 8) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, 80 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);  
19. 9) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 80 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);  
20. 10) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);  
21. 11) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;  
22. 12) ввізне мито (крім 80 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);  
23. 13) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;  
24. 14) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;  
25. 15) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;  
26. 16) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України; штрафних санкцій, отриманих внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;  
27. 17) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;  
28. 18) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності. Національній акціонерній компанії „Нафтогаз України" до 1 квітня 2005 року забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету України заборгованості по сплаті дивідендів, нарахованих на державну частку акцій за період роботи Компанії у 2000-2002 роках, у сумі 102.000 тис. гривень;  
29. 19) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;  
30. 20) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;  
31. 21) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;  
32. 22) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;  
33. 23) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку № 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету;  
34. 24) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності; після розмежування земель державної та комунальної власності - 100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;  
35. 25) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;  
36. 26) рентна плата за транспортування нафти;  
37. 27) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;  
38. 28) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;  
39. 29) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;  
40. 30) плата за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії і продовження терміну дії ліцензій на провадження діяльності у сфері телекомунікацій;  
41. 31) 80 відсотків плати за виділення номерного ресурсу;  
42. 32) плата за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;  
43. 33) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України;  
44. 34) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;  
45. 35) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;  
46. 36) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету;  
47. 37) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;  
48. 38) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;  
49. 39) митні збори;  
50. 40) надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами та від надання таких дозволів;  
51. 41) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;  
52. 42) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";  
53. 43) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.  
54. Стаття 3. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу із морських родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 30, 6 гривні за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу, за нафту - у розмірі 200 гривень за одну тонну видобутої нафти і газовий конденсат - у розмірі 104, 04 гривні за одну тонну видобутого газового конденсату.  
55. Стаття 4. Установити, що у 2005 році продаж нафти та газового конденсату власного видобутку підприємствами, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, здійснюється виключно на аукціонах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
56. Стаття 5. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:  
57. рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;  
58. рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за одну тонну нафти, що транспортується;  
59. рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані.  
60. Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15,25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
61. Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.  
62. Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.  
63. Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".  
64. Стаття 6. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт природного газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1.000 куб. метрів та експорт скрапленого газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1 тонну, якщо більші розміри не встановлені міжнародними угодами, обов'язковими для України.  
65. Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2005 році частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України", у сумі 264.500 тис. гривень.  
66. Установити, що Національний банк України у 2005 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2004 рік, а також у повному обсязі кошти доходу за процентними облігаціями внутрішньої державної позики (ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів України у 2005 році, на загальну суму не менш як 709.000 тис. гривень. Ці кошти перераховуються до бюджету щомісяця рівними частинами одночасно із сплатою Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року, а у разі недонадходження відповідних коштів до Державного бюджету України - зараховуються у наступному місяці в рахунок сплати Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року.  
67. Стаття 8. Органам державної податкової служби України:  
68. зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);  
69. здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, в 2005 році у першу чергу в рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі.  
70. Стаття 9. Установити, що у 2005 році:  
71. у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;  
72. зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2006 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;  
73. операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладання податком на додану вартість;  
74. операції з вивезення (експортування) за межі митної території України брухту, відходів чорних та кольорових металів звільняються від оподаткування податком на додану вартість;  
75. на бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек запроваджується ставка акцизного збору у розмірі 60 євро за 1000 кг;  
76. експортному відшкодуванню підлягає відсоток податкового кредиту податкового періоду, розрахованого згідно з діючим порядком, що має дорівнювати частці обсягів фактично отриманої валютної виручки за продаж товарів (робіт, послуг) на експорт у загальному обсязі експортних оподатковуваних операцій;  
77. особливості справляння податку на додану вартість та ввізного мита, встановлені Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 363; 2001 р., № 43, ст. 1910; 2002 р., № 33, ст. 238; 2004 р., № 32, ст. 393), не застосовуються у випадку ввезення на митну територію України обладнання та комплектуючих, аналогічних тим, що виробляються вітчизняними підприємствами, а також у випадку ввезення сировини за винятком, що визначається переліком Кабінету Міністрів України;  
78. розгляд та схвалення (затвердження) нових інноваційних проектів у технологічних парках здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Національної академії наук України;  
79. при визначенні податкового зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюється у процентах до обороту з продажу товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути меншим однієї третини установленої законодавством ставки акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах за 1000 штук реалізованого товару (продукції);  
80. продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється на аукціонах (крім випадків, визначених спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади), порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;  
81. датою виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість при ввезенні (імпортуванні) товарів є дата подання митної декларації із зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті;  
82. звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення (пересилання) на митну територію України відповідно до Закону України „Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-біологічних засобів), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;  
83. запроваджується мораторій на:  
84. створення нових і розширення діючих спеціальних (вільних) економічних зон та встановлення спеціальних режимів інвестиційної діяльності на нових територіях, а також створення нових технологічних парків;  
85. розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних і інноваційних проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності.  
86. Стаття 10. Установити обсяг ввезення в Україну у 2005 році цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 17 01 11) 125 тис. тонн із ставкою ввізного мита 30 євро за одну тонну терміном до 15 вересня 2005 року.  
87. Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в розмірі не менше 60 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
88. Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині доходів є:  
89. 1) 80 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;  
90. 2) 80 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;  
91. 3) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;  
92. 4) 80 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;  
93. 5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;  
94. 6) 50 відсотків платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, що сплачують підприємства, які здійснюють видобуток залізорудної сировини, відповідно до Закону України „Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії „Укррудпром", у порядку та за переліком підприємств, затвердженому Кабінетом Міністрів України;  
95. 7) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;  
96. 8) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;  
97. 9) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення та/або їх складових, що належать Національному космічному агентству України;  
98. 10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів;  
99. 11) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  
100. 12) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;  
101. 13) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;  
102. 14) надходження до страхового фонду безпеки авіації;  
103. 15) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;  
104. 16) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;  
105. 17) власні надходження бюджетних установ та наукових установ Національної і галузевих академій наук України, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна і майна Національної академії наук України та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;  
106. 18) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;  
107. 19) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України, які зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету щомісячно за фактом перевиконання помісячних обсягів цих надходжень загального фонду, установлених помісячним розписом доходів загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік;  
108. 20) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;  
109. 21) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;  
110. 22) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;  
111. 23) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;  
112. 24) 74, 55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;  
113. 25) частина виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України;  
114. 26) податкова заборгованість минулих років суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги з податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість;  
115. 27) податкова заборгованість минулих років житлово-комунальних підприємств, НАК „Нафтогаз України" і підприємств паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), податку на додану вартість, збору за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;  
116. 28) 20 відсотків плати за виділення номерного ресурсу.  
117. ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
118. Стаття 12. Установити на 31 грудня 2005 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 14.784.072 тис. гривень та в сумі 1.133.911, 9 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.907.833, 4 тис. доларів США.  
119. Стаття 13. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень у межах затвердженого загального обсягу державного боргу.  
120. У разі змін залишків готівкових коштів, що впливає на рівень дефіциту, допускається збільшення або зменшення державних внутрішніх запозичень.  
121. Стаття 14. Установити, що у 2005 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, або залучаються українськими підприємствами для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" та для здійснення заходів по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки, не здійснюється.  
122. Позичальники іноземних кредитів, крім державних підприємств, які залучають кредити для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4", щодо яких прийнято рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або надати інше належне забезпечення та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
123. Стаття 15. Міністерство фінансів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.  
124. Стаття 16. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету і таких реструктурованих сум.  
125. Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів.  
126. Стаття 18. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік належать:  
127. 1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;  
128. 2) 98 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3) і 4)статті 19 цього Закону;  
129. 3) пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю;  
130. 4) вільний залишок коштів Державного бюджету України.  
131. Стаття 19. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині фінансування є:  
132. 1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;  
133. 2) 2 відсотка коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пункту 3) і 4) цієї статті;  
134. 3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;  
135. 4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова.  
136. Стаття 20. Визнати в 2005 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.  
137. Стаття 21. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 7) статті 11 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.  
138. Стаття 22. Фонду державного майна України забезпечити в 2005 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 2) статті 18, пунктів 2) - 4) статті 19 цього Закону, у сумі не менш як 3.949.660, 7 тис. гривень.  
139. ІV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
140. Стаття 23. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2005 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками № 3 і № 4 до цього Закону.  
141. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах та видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.  
142. Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, бюджетних призначень на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу та перерозподіл бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.  
143. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:  
144. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;  
145. видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання;  
146. видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.  
147. Порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко- та довготермінових кредитів, надання та здешевлення кредитів на здійснення природоохоронних заходів, надання кредитів на здійснення операцій з фінансового лізингу рибопромислового флоту, на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва визначається Кабінетом Міністрів України.  
148. Стаття 24. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні" у сумі 25.010.384, 2 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:  
149. надання найуразливішим верствам населення передбачених чинним законодавством пільг в оплаті за спожиті послуги та житлових субсидій - 4.150.933, 3 тис. гривень;  
150. відшкодування Пенсійному фонду України витрат по виплаті пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, пенсій особам, які мають особливі заслуги перед Україною, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяким іншим категоріям осіб - 5.078.940, 2 тис. гривень;  
151. виплата пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу - 3.302.011, 1 тис. гривень, у тому числі 885.565, 5 тис. гривень на підвищення пенсій для подальшого усунення диспропорцій у розмірах пенсій залежно від часу виходу цих осіб на пенсію;  
152. допомога сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім'ям - 2.006.148, 5 тис. гривень;  
153. соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 1.486.740.7 тис. гривень, у тому числі соціальні виплати, які здійснюються безпосередньо громадянам, - 1.077.009, 7 тис. гривень;  
154. поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень - 6.500.000 тис. гривень;  
155. соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, у тому числі в реабілітаційних центрах, та обслуговування їх у стаціонарах при протезних підприємствах - 374.172, 3 тис. гривень;  
156. щорічна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам війни - 280.000 тис. гривень;  
157. надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла - 220.000 тис. гривень;  
158. реалізація соціальних програм з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї - 145.992, 5 тис. гривень;  
159. надання допомоги громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці для вирішення соціально-побутових проблем - 18.844, 1 тис. гривень;  
160. сплата пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ - 400.000 тис. гривень;  
161. створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства, та підвищення ефективності управління системою соціального захисту населення - 35.304, 3 тис. гривень.  
162. Стаття 25. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона здоров'я населення України" у сумі 3.607.702, 8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:  
163. надання консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги загальнодержавними закладами охорони здоров'я та заходи по реалізації загальнодержавних функцій у сфері охорони здоров'я - 2.578.184 тис. гривень, з них:  
164. забезпечення лікування за високовартісними медичними технологіями в клініках науково-дослідних інститутів медичного профілю - 344.882, 1 тис. гривень.  
165. поліпшення діагностики та медичного обслуговування хворих на онкологічні захворювання - 162.200 тис. гривень;  
166. забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" - 163.000 тис. гривень;  
167. здійснення першочергових заходів профілактики та лікування туберкульозу - 104.967, 6 тис. гривень;  
168. проведення імунопрофілактики населення - 104.900 тис. гривень;  
169. профілактика та лікування СНІДу - 100.633 тис. гривень;  
170. зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, в першу чергу тих, що розташовані в сільській місцевості, - 186.000 тис. гривень;  
171. державний санітарно-епідеміологічний нагляд та заходи по забезпеченню епідеміологічного благополуччя в Україні - 581.073, 3 тис. гривень.  
172. Стаття 26. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Освіта населення України" у сумі 9.991.146, 6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:  
173. Національна доктрина розвитку освіти - 8.435.836, 5 тис. гривень;  
174. інформатизація загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл, забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін - 212.176 тис. гривень;  
175. забезпечення навчальних закладів безоплатними підручниками та посібниками - 173.947, 3 тис. гривень;  
176. державна програма "Шкільний автобус" - 83.450 тис. гривень;  
177. державна програма надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти - 13.500 тис. гривень.  
178. Установити, що у 2005 році положення і норми щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2005 рік.  
179. Стаття 27. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України" у сумі 2.034.248 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:  
180. державне замовлення з пріоритетних напрямів науки у фундаментальних дослідженнях - 1.014.598, 2 тис. гривень;  
181. науково-технологічний, інноваційний та інформаційний розвиток України - 1.019.649, 8 тис. гривень.  
182. Стаття 28. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Духовний розвиток в Україні" у сумі 831.863, 2 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:  
183. розвиток національного телерадіоінформаційного простору - 260.874, 1 тис. гривень;  
184. державні програми збереження історико-культурної спадщини, розвитку музейної справи, збереження бібліотечних і архівних фондів - 155.640, 1 тис. гривень;  
185. державна підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій та розвиток національного театрального мистецтва - 126.702 тис. гривень;  
186. загальнодержавна програма розвитку національної кіноіндустрії - 20.250 тис. гривень;  
187. державна підтримка вітчизняного книговидання - 25.000 тис. гривень.  
188. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити порядок виплати культурно-освітнім працівникам музеїв і бібліотек доплати за вислугу років та грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків і матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань відповідно до положень і норм, передбачених абзацами восьмим та дев'ятим частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу", частиною п'ятою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу".  
189. Стаття 29. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Фізична культура і спорт в Україні" у сумі 313.443, 1 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:  
190. забезпечення на рівні сучасних вимог підготовки та участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях - 190.912, 6 тис. гривень;  
191. участь національних збірних команд України в літніх Дефлімпійських іграх та видатки, пов'язані з підготовкою спортсменів до зимових Олімпійських і Параолімпійських ігор - 31.249, 2 тис. гривень;  
192. фізкультурно-оздоровча робота та спортивна діяльність серед різних верств населення, в тому числі фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді, - 49.702, 5 тис. гривень.  
193. Стаття 30. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Паливно-енергетичний комплекс" у сумі 5.498.401, 1 тис. гривень - за такими пріоритетними напрямами:  
194. програма "Українське вугілля" - 4.516.956, 1 тис. гривень, з них:  
195. державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу - 1.432.348, 7 тис. гривень;  
196. державна підтримка вуглевидобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції - 770.751 тис. гривень;  
197. реструктуризація вугільної та торфовидобувної промисловості - 797.444, 1 тис. гривень;  
198. створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, членів їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членів сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти) - 107.358, 5 тис. гривень;  
199. охорона праці та підвищення техніки безпеки на вуглевидобувних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів, - 65.505 тис. гривень;  
200. гірничорятувальні заходи на вуглевидобувних підприємствах - 185.659, 1 тис. гривень;  
201. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, - 11.889, 7 тис. гривень;  
202. участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного обладнання для оснащення вугільних шахт, - 21.000 тис. гривень;  
203. придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних шахтах, - 50.000 тис. гривень;  
204. створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки, - 75.000 тис. гривень;  
205. відшкодування Пенсійному фонду на виплату пенсій особам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах, -710.000 тис. гривень;  
206. заходи по передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних підприємств, у комунальну власність, - 100.000 тис. гривень;  
207. заходи по підвищенню безпеки видобутку вугілля, у тому числі створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних модулів утилізації вугільного метану, - 190.000 тис. гривень;  
208. на розвиток електроенергетики - 981.445 тис. гривень, у тому числі:  
209. будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій України, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач - 600.000 тис. гривень;  
210. заходи по реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій - 78.000 тис. гривень;  
211. реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду - 1.445 тис. гривень;  
212. створення запасів на умовах повернення твердого палива на складах теплоелектростанцій - 280.000 тис. гривень;  
213. заходи по створенню ядерно-паливного циклу в Україні - 22.000 тис. гривень.  
214. Розпорядникам коштів державного бюджету (далі - розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод в межах встановлених відповідним головним розпорядником коштів державного бюджету по кожному виду енергоносіїв обґрунтованих лімітів споживання.  
215. Стаття 31. З метою забезпечення економічного розвитку держави передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Обробна промисловість та інші галузі економіки" у сумі 1.127.093, 8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:  
216. розвиток мінерально-сировинної бази - 843.200 тис. гривень;  
217. Загальнодержавна (Національна) космічна програма - 141.488, 8 тис. гривень;  
218. програма розвитку промисловості України - 132.405 тис. гривень.  
219. Стаття 32. З метою забезпечення економічного розвитку держави передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Транспортно-дорожній комплекс" у сумі 3.222.379, 6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:  
220. державна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу України - 3.101.593 тис. гривень;  
221. підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів - 14.750 тис. гривень.  
222. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції автомобільних доріг загальнодержавного значення та будівництва і капітального ремонту доріг комунальної власності затверджується Кабінетом Міністрів України.  
223. Стаття 33. З метою впровадження на регіональному рівні загальнодержавних програм, спрямованих на соціально-економічний розвиток територій, передбачити бюджетні призначення за державними програмами реформування та розвитку житлово-комунального господарства, розвитку малих міст, ліквідації наслідків підтоплення територій та проведення протизсувних робіт у сумі 1.520.930 тис. гривень.  
224. Стаття 34. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Розвиток аграрного сектору та села" - 8.175.300, 1 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:  
225. державна підтримка галузі рослинництва - 492.081, 8 тис. гривень;  
226. державна підтримка галузі тваринництва і птахівництва - 917.503, 1 тис. гривень;  
227. заходи по державній підтримці розвитку рибного господарства - 201.332, 8 тис. гривень;  
228. здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів - 275.000 тис. гривень;  
229. комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь - 488.415, 6 тис. гривень;  
230. заходи по забезпеченню підприємств агропромислового комплексу сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва - 670.000 тис. гривень;  
231. здійснення фінансової підтримки заставних та інтервенційних операцій з об'єктами цінового регулювання - 935.000 тис. гривень;  
232. підтримка розвитку галузі садівництва, виноградарства та хмелярства - 160.000 тис. гривень;  
233. газифікація сільських населених пунктів та будівництво газопроводів - відводів до сільських населених пунктів - 800.000 тис. гривень;  
234. організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини, охорони прав на сорти рослин та спеціалізованих інспекцій - 686.920, 6 тис. гривень;  
235. державна підтримка розвитку аграрної науки та освіти - 976.332, 6 тис. гривень;  
236. реалізація заходів соціально-культурного розвитку села та соціального захисту сільського населення - 1.222.016, 3 тис. гривень.  
237. Стаття 35. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона навколишнього природного середовища" у сумі 1.038.995, 8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:  
238. комплексна програма поводження з радіоактивними відходами - 115.353 тис. гривень;  
239. державні програми захисту територій від шкідливої дії вод - 42.952, 7 тис. гривень;  
240. програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні ("Заповідники") - 37.947, 1 тис. гривень;  
241. Національна програма екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води - 6.500 тис. гривень;  
242. державні програми знешкодження хімічної зброї та боєприпасів - 75.814, 8 тис. гривень;  
243. Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів - 3.800 тис. гривень;  
244. Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами - 3.212, 3 тис. гривень;  
245. Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України - 3.131, 6 тис. гривень.  
246. Стаття 36. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Оборона" у сумі 6.705.156, 8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:  
247. забезпечення обороноздатності країни - 4.134.656, 1 тис. гривень;  
248. Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України (скорочення та реформування військових підрозділів; підготовка об'єднаних сил швидкого реагування; відновлення непорушених запасів об'єднаних сил швидкого реагування; удосконалення системи управління Збройними Силами України; відновлення боєздатності озброєння та військової техніки; передача (ліквідація) військових містечок, рекультивація земель та ліквідація наслідків військової діяльності, комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом) -364.440 тис. гривень;  
249. розвідувальна діяльність у сфері оборони - 135.214, 4 тис. гривень;  
250. програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України - 108.815, 4 тис. гривень;  
251. заходи щодо здійснення євроатлантичної інтеграції - 10.000 тис. гривень;  
252. заходи по передачі житлового фонду Міністерства оборони у комунальну власність - 164.100 тис. гривень.  
253. Стаття 37. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Громадський порядок, безпека та судова влада" у сумі 7.939.376, 9 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:  
254. забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю, захист громадян від протиправних посягань - 2.536.534, 8 тис. гривень;  
255. забезпечення безпеки держави - 993.972, 5 тис. гривень;  
256. реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань - 803.946, 8 тис. гривень;  
257. охорона державного кордону - 583.869, 9 тис. гривень;  
258. судова влада - 866.325 тис. гривень;  
259. нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді - 341.047, 3 тис. гривень;  
260. державна охорона органів державної влади та посадових осіб - 77.322, 4 тис. гривень;  
261. забезпечення виготовлення та видачі громадянам України документів, що засвідчують особу, -65.000 тис. гривень.  
262. Стаття 38. Державне казначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.  
263. Стаття 39. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, крім військових аташе, проводяться виключно через Міністерство закордонних справ України.  
264. Стаття 40. Установити, що у 2005 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 400 гривень, інвалідам війни ІІ групи - 330 гривень, інвалідам війни ІІІ групи - 270 гривень, учасникам бойових дій - 250 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 400 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 130 гривень.  
265. Стаття 41. Установити, що у 2005 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у додатку № 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України".  
266. Стаття 42. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік за економічною структурою видатків:  
267. оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);  
268. нарахування на заробітну плату (код 1120);  
269. придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);  
270. забезпечення продуктами харчування (код 1133);  
271. виплата процентів за державним боргом (код 1200);  
272. трансферти населенню (код 1340);  
273. трансферти місцевим бюджетам (код 1320).  
274. Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2005 рік будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, а також видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації, фундаментальні і прикладні дослідження та дослідно-конструкторські роботи.  
275. Стаття 43. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України за рішенням Міністерства фінансів України.  
276. Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.  
277. Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.  
278. Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів, у 2005 році за приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:  
279. Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;  
280. відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;  
281. у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.  
282. Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.  
283. Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї установи.  
284. Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених абзацами 8 - 10 частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних призначень.  
285. Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України згідно з цією статтею, виступають органи Державного казначейства України.  
286. Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.  
287. Стаття 44. Установити, що в 2005 році повна компенсація витрат, пов'язаних із справлянням податку з доходів фізичних осіб відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" із грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
288. Стаття 45. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити у 2005 році розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості громадян, що утворилася станом на 1 вересня 2004 року, за спожиті електричну і теплову енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату, в рахунок податкового боргу минулих років, в тому числі розстроченого, підприємств (структурних підрозділів підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших підприємств, що надають ці послуги, в обсязі 6.000.000 тис. гривень по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, а також пені, штрафних санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства, поверненню бюджетних позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів України, в тому числі шляхом переводу боргу. У разі, коли заборгованість громадян, визначена цією статтею, відсутня, такі розрахунки проводяться в рахунок оплати виключно цими громадянами 20 відсотків вартості поточних платежів за спожиті ними електричну і теплову енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату. Порядок проведення зазначених розрахунків визначається Кабінетом Міністрів України.  
289. Стаття 46. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у 2005 році на компенсацію несплачених у 1997-2000 роках педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, у сумі не менше 690.000 тис. гривень. Порядок перерахування цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України.  
290. У разі виникнення додаткової потреби у зазначених коштах Кабінету Міністрів України за підсумками проведеної інвентаризації заборгованості та виконання бюджету у першому півріччі 2005 року внести пропозиції щодо збільшення видатків на зазначену мету.  
291. Стаття 47. Затвердити бюджетні призначення на 2005 рік на централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатком № 5 до цього Закону. Порядок використання цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України.  
292. Установити, що Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій закупівля путівок на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ліків та медичного обладнання для медико-санітарного забезпечення таких громадян проводиться централізовано з подальшим їх розподілом у розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць.  
293. Установити, що у 2005 році пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
294. Стаття 48. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені працівники мають право на податкову соціальну пільгу.  
295. Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.  
296. Стаття 49. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині кредитування є:  
297. 1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;  
298. 2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;  
299. 3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;  
300. 4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;  
301. 5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, крім надходжень за рахунок відшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартість;  
302. 6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;  
303. 7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на інтервенційні операції із зерном;  
304. 8) повернення коштів, наданих з державного бюджету на закупівлю сільськогосподарської продукції;  
305. 9) повернення кредиту, наданого з Державного бюджету України на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню;  
306. 10) повернення сільськогосподарськими підприємствами бюджетних позичок та заборгованості за кредитами, наданими під гарантію Кабінету Міністрів України;  
307. 11) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій;  
308. 12) повернення підприємствами (структурними підрозділами підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та іншими підприємствами, що надають послуги, визначені статтею 45 цього Закону, бюджетних позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів України.  
309. Стаття 50. Установити, що у 2005 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 11, 19 та 49 цього Закону, спрямовуються відповідно на:  
310. 1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі - у сумі 80.000 тис. гривень, погашення зобов'язань за кредитом, отриманим Укравтодором під гарантію Кабінету Міністрів України для реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам'янки у сумі 235.581, 7 тис. гривень (за рахунок коштів, визначених пунктами 1), 2), 4) статті 11 цього Закону).  
311. При цьому 34 відсотки загальної суми зазначених коштів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та 6 відсотків - на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної власності у першу чергу у сільській місцевості.;  
312. 2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 3) статті 11 цього Закону);  
313. 3) заходи по реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 11 цього Закону);  
314. 4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач за переліком та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 11 цього Закону);  
315. 5) надання кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 11 та пунктом 11) статті 49 цього Закону);  
316. 6) заходи по створенню ядерно-паливного циклу в Україні у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 11 цього Закону);  
317. 7) заходи по підвищенню безпеки видобутку вугілля, у тому числі створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних модулів утилізації вугільного метану у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 11 цього Закону);  
318. 8) розробку державних науково-технічних програм для забезпечення екологічної безпеки у сфері паливно-енергетичного комплексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 11 цього Закону);  
319. 9) реструктуризацію підприємств з підземного видобутку залізної руди (за рахунок джерел, визначених пунктом 6) статті 11 цього Закону);  
320. 10) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 8) статті 11 цього Закону);  
321. 11) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 9) статті 11 цього Закону);  
322. 12) потреби утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 10) статті 11 цього Закону);  
323. 13) виплату пенсій (компенсацій, надбавок, підвищень, доплат до пенсій), призначених за різними пенсійними програмами, сплату страхових пенсійних внесків за визначені законодавством категорії осіб, виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд (за рахунок джерел, визначених пунктом 11) статті 11 цього Закону);  
324. 14) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної служби України за забезпеченням безпеки авіації (за рахунок джерел, визначених пунктом 12) статті 11 цього Закону);  
325. 15) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13) статті 11 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);  
326. 16) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 13) статті 11 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);  
327. 17) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 14) статті 11 цього Закону);  
328. 18) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 15) статті 11 цього Закону);  
329. 19) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 16) статті 11 цього Закону);  
330. 20) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 17) статті 11 цього Закону);  
331. 21) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених пунктом 19) статті 11 цього Закону та за рахунок джерел, визначених пунктом 18) статті 11 цього Закону);  
332. 22) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 19) статті 11 цього Закону);  
333. 23) участь українського контингенту органів внутрішніх справ України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 20) статті 11 цього Закону);  
334. 24) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 21) статті 11 цього Закону);  
335. 25) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 22) статті 11 цього Закону);  
336. 26) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні (за рахунок джерел, визначених пунктом 23) статті 11 цього Закону);  
337. 27) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 24) статті 11 цього Закону);  
338. 28) газифікацію сільських населених пунктів та будівництво газопроводів-відводів до сільських населених пунктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 25) статті 11 цього Закону);  
339. 29) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом (за рахунок джерел, визначених пунктом 26) статті 11 та пунктом 10) статті 49 цього Закону).  
340. 30) погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР (за рахунок джерел, визначених пунктом 27) статті 11 цього Закону та пунктом 12) статті 49 цього Закону);  
341. 31) утримання Національної комісії з питань регулювання зв'язку, заходи, пов'язані з веденням ліцензійного реєстру у сфері телекомунікацій, виготовленням бланків ліцензій, адмініструванням, формуванням та розподілом номерного ресурсу (за рахунок джерел, визначених пунктом 28) статті 11 цього Закону)  
342. 32) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1) статті 19 цього Закону);  
343. 33) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2) статті 19 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3) статті 19 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4) статті 19 цього Закону);  
344. 34) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 3) статті 19 цього Закону);  
345. 35) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4) статті 19 цього Закону), але не більше ніж 18.000 тисяч гривень;  
346. 36) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1) статті 49 цього Закону);  
347. 37) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2) статті 49 цього Закону);  
348. 38) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років та формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3) статті 49 цього Закону);  
349. 39) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4) статті 49 та 16, 7 відсотка джерел, визначених пунктом 5) статті 49 цього Закону);  
350. 40) часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок 83, 3 відсотка джерел, визначених пунктом 5) статті 49 цього Закону);  
351. 41) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6) статті 49 цього Закону);  
352. 42) фінансування інтервенційних операцій із зерном (за рахунок джерел, визначених пунктом 7) статті 49 цього Закону);  
353. 43) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8) статті 49 цього Закону);  
354. 44) надання кредитів на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 9) статті 49 цього Закону).  
355. Стаття 51. Установити, що кошти в сумі 800.000 тис. гривень, які надійдуть в рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за 2000 рік по перерахуванню до Державного бюджету України частини виручки від реалізації природного газу, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України, спрямовуються на газифікацію сільських населених пунктів та будівництво газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів.  
356. Кабінету Міністрів України затвердити порядок зазначених розрахунків та перелік таких об'єктів.  
357. Стаття 52. Установити, що кошти в сумі 600.000 тис. гривень, які надійдуть в рахунок погашення податкової заборгованості минулих років суб'єктів підприємницької діяльності, основним видом діяльності яких є сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, за бюджетними позичками та кредитами, наданими під гарантію Кабінету Міністрів України (крім надходжень за рахунок відшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартість), спрямовуються на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом. Порядок зарахування та використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.  
358. Стаття 53. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на 2005 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів", у сумі 2.220 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" - у сумі 1.650 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" - у сумі 800 тис. гривень.  
359. V.ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ  
360. Стаття 54. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2005 році належать:  
361. 1) податок з доходів фізичних осіб (крім податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за рахунок бюджетних асигнувань установ (організацій), що утримуються із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб);  
362. 2) у повному обсязі єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок;  
363. 3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;  
364. 4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;  
365. 5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;  
366. 6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;  
367. 7) штрафні санкції, отримані внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;  
368. 8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.  
369. Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.  
370. Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходів фізичних осіб.  
371. Установити, що у 2005 році:  
372. до набрання чинності Законом про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності платники єдиного податку сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне та пенсійне страхування у порядку та на умовах, визначених спеціальним законодавством з питань справляння таких внесків, зі сплатою юридичними особами єдиного податку у розмірі 50 відсотків діючих ставок;  
373. платники фіксованого сільськогосподарського податку сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне та пенсійне страхування у порядку та на умовах, визначених спеціальним законодавством з питань справляння таких внесків, зі сплатою фіксованого сільськогосподарського податку у розмірі 30 відсотків діючих ставок.  
374. Стаття 55. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків, сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.  
375. Стаття 56. Установити, що у 2005 році збільшується вартість торгового патенту на здійснення діяльності з обміну готівкових валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу. Встановлені частиною четвертою статті 4 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82; 1997 р., № 40, ст. 268; 1998 р., № 30 - 31, ст. 193) стосовно вартості торгового патенту цифри "320" замінити цифрами "960". Встановлені частиною третьою статті 5 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82; 1998 р., № 30 - 31, ст. 193; 1999 р., № 50, ст. 437) стосовно вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу цифри "1400", "64000", "48000", "2000", "600", "2400" замінити відповідно цифрами "4200", "192000, "144000", "6000", "1800", "7200".  
376. Стаття 57. Затвердити на 2005 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками № 6 та № 7 до цього Закону.  
377. Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2005 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій та допомог населенню між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.  
378. Додаткова дотація з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів у пропорціях відповідно: не більше як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, та не менше як 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.  
379. Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, виходячи з показників доходної частини бюджетів з метою вирівнювання забезпеченості бюджету депресивних та гірських територій, а також бюджетів, що мають особливості у зв'язку з низьким показником чисельності населення.  
380. Визначити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів у сумі 900.000 тис. гривень, зокрема спрямувавши з них не менше:  
381. 142.300 тис. гривень - на будівництво та реконструкцію об'єктів соціального та культурного призначення;  
382. 100.000 тис. гривень - на розвиток водопостачання та водовідведення;  
383. 100.000 тис. гривень - на розвиток комунального електро- та пасажирського транспорту та оновлення його складу;  
384. 90.000 тис. гривень - на проведення заходів по ліквідації підтоплення територій та протизсувних роботах;  
385. 80.000 тис. гривень - на розвиток та модернізацію теплозабезпечення;  
386. 60.000 тис. гривень на встановлення будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії;  
387. 40.000 тис. гривень - на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери і балету;  
388. 40.000 тис. гривень - на заходи по капітальному ремонту та реконструкції будинків перших масових серій;  
389. 30.000 тис. гривень - на розвиток та збереження історичної забудови центральної частини міст;  
390. 30.000 тис. гривень - на будівництво метрополітенів;  
391. 30.000 тис. гривень - на заходи щодо ліквідації наслідків стихійного лиха;  
392. 14.000 тис. гривень - на заходи з інженерного захисту та облаштування о. Коса Тузла;  
393. 8.700 тис. гривень - на програму поетапного відселення мешканців із аварійних будинків „гнучкої" конструкції у місті Херсоні;  
394. 5.000 тис. гривень - на будівництво та придбання житла для інвалідів-сліпих та інвалідів-глухих.  
395. Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів та розподіл їх за об'єктами враховуючи пропозиції народних депутатів України, при цьому передбачити не менше 30 відсотків на відповідні програми розвитку села та 110.000 тис. гривень на реалізацію заходів Загальнодержавної програми розвитку малих міст та депресивних територій.  
396. Установити, що придбання засобів обліку споживання води та теплової енергії здійснюється централізовано Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
397. Стаття 58. Надати право місцевим органам влади, як виняток, провадити у 2005 році видатки на заходи, що здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, на підставі відповідного рішення місцевого органу влади, погодженого з Міністерством фінансів України.  
398. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, без урахування вимог, визначених абзацом першим цієї статті, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.  
399. Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.  
400. Стаття 59. Установити, що у 2005 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком № 6 до цього Закону.  
401. До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:  
402. 1) податок на прибуток підприємств;  
403. 2) податок на додану вартість;  
404. 3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;  
405. 4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне користування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;  
406. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;  
407. 6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);  
408. 7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);  
409. 8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;  
410. 9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);  
411. 10) вивізне мито;  
412. 11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та іншого державного майна;  
413. 12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;  
414. 13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;  
415. 14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.  
416. У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі державного бюджету більше ніж на 10 відсотків.  
417. В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього місяця кварталу.  
418. Стаття 60. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку № 6 до цього Закону.  
419. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку № 6 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2005 рік.  
420. Стаття 61. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку № 7 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:  
421. до Державного бюджету України - 40 відсотків;  
422. до обласного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим - 10 відсотків;  
423. до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 30 відсотків (за винятком податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів на території міста Ірпінь Київської області, перевиконання якого зараховується до державного бюджету та міського бюджету міста Ірпінь Київської області у пропорції 50 відсотків);  
424. до бюджету міста Києва та Севастополя - 40 відсотків.  
425. 20 відсотків акумулюється на рахунку Державного казначейства України та розподіляється між зведеними бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, бюджетами міст Києва та Севастополя виходячи із затверджених критеріїв з врахуванням фактичного приросту вказаних доходів загального фонду у поточному році до минулого бюджетного періоду.  
426. Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку № 6 до цього Закону.  
427. Кабінету Міністрів України розробити порядок та критерії визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій не пізніше 1 травня 2005 року.  
428. Стаття 62. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2005 рік.  
429. Стаття 63. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2005 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.  
430. Стаття 64. Надати право обласним радам у 2005 році здійснювати в установленому порядку внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Міністерством фінансів України у разі, якщо відповідні бюджети затверджені з передачею коштів до державного бюджету, та мають у власності активи, що можуть виступати в якості забезпечення здійснюваних запозичень.  
431. Стаття 65. Дозволити Верховній Раді Автономної Республіки Крим здійснювати перерозподіл надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.  
432. Перерозподіл здійснювати в частині коштів, що підлягають зарахуванню до бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим.  
433. Стаття 66. Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" у сумі 90 гривень у розрахунку на одну особу.  
434. Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" для працездатних осіб у сумі 80 гривень, непрацездатних осіб - 120 гривень, інвалідів - 130 гривень.  
435. Установити на 2005 рік розрахунковий розмір, що застосовується при визначенні розмірів державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", у сумі 150 гривень.  
436. Установити, що у 2005 році:  
437. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років надається незастрахованим особам у розмірі 60 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму;  
438. розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;  
439. нарахування страхової суми з державного обов'язкового страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" здійснюється виходячи із рівня 85 гривень.  
440. У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.  
441. Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2005 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових ресурсів держави.  
442. Стаття 67. Установити, що з набранням чинності цього Закону підрозділи органів внутрішніх справ (дорожньо-патрульна служба, патрульно-постова служба, служба дільничних інспекторів міліції, приймальників-розподільників для неповнолітніх, приймальників-розподільників для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальних приймальників для осіб, підданих адміністративному арешту), на базі яких створюється місцева міліція, утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідного рівня.  
443. Міністерству внутрішніх справ України, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування створити умови для функціонування місцевої міліції в межах обсягів, затверджених у відповідних бюджетах.  
444. Стаття 68. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.  
445. Зобов'язати Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2005 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку № 6 до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів України затвердити на 2005 рік помісячний розпис зазначених доходів та довести його до місцевих органів влади та самоврядування.  
446. Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
447. Стаття 69. Установити, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, надаються пільги, виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на домогосподарство, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, - із розрахунку вартості 3, 1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство. Граничні показники вартості твердого палива у розрізі регіонів визначаються Кабінетом Міністрів України.  
448. Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого палива особам, які мають право на пільги на придбання твердого палива відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.  
449. Місцеві органи влади мають право надавати пільги на тверде паливо готівкою в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.  
450. Регіональні норми забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах мінімальних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи із обсягу бюджетних призначень на зазначену мету.  
451. Стаття 70. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2005 році є:  
452. 1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:  
453. кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;  
454. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);  
455. надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;  
456. кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;  
457. кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;  
458. запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;  
459. субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;  
460. 2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві) зараховується у розмірі 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;  
461. 3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);  
462. 4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;  
463. 5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;  
464. 6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;  
465. 7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;  
466. 8) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;  
467. 9) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;  
468. 10) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;  
469. 11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;  
470. 12) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.  
471. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.  
472. При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.  
473. V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
474. Стаття 71. Затвердити на 2005 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 382 гривні, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:  
475. дітей віком до 6 років - 335 гривень;  
476. дітей віком від 6 до 18 років - 422 гривні;  
477. працездатних осіб - 409 гривень;  
478. осіб, які втратили працездатність - 300 гривень.  
479. Стаття 72. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, які ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (не передбачені для подальшого продажу), за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, а також розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 102 цього Закону.  
480. Стаття 73. Установити, що господарські організації: державні, казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, а також акціонерні, лізингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства сплачують до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).  
481. Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності 2004 року (крім результатів фінансово-господарської діяльності у 2004 році, з яких сплачено частину прибутку (доходу) відповідно до статті 72 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік") та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році.  
482. Для акціонерних, холдингових, лізингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), зазначені відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.  
483. Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
484. Стаття 74. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного і місцевих бюджетів України.  
485. Розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов'язання у 2005 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань.  
486. Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.  
487. Поточні видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення).  
488. Стаття 75. Продовжити до 1 січня 2006 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року № 208-ХІV та від 15 липня 1999 року № 967-ХІV. Встановити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2005 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 1,5 відсотка.  
489. Стаття 76. Заборонити у 2005 році проводити:  
490. реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати;  
491. списання заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами станом на 1 січня 2004 року, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів;  
492. реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше ніж на три роки.  
493. Стаття 77. Установити, що у 2005 році положення і норми, передбачені пунктом "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86); статтею 28 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86); абзацами одинадцятим і дванадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86), діють в межах бюджетних призначень на оплату праці у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
494. Знизити на 2005 рік рівень прожиткового мінімуму, що припадає на одного члена сім'ї, для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" з 382 до 90 гривень.  
495. Стаття 78. Установити, що в 2005 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 33, ст. 207; 1999 р., № 8, ст. 59; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86) збільшені в 3, 03 раза.  
496. По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2005 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".  
497. Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.  
498. Установити, що в 2005 році звільнення від земельного податку, передбачене в пунктах 5-1 (в частині госпрозрахункових підприємств, що не відносяться до наукових установ), 6, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 2000 р., № 3, ст. 20, № 43, ст. 363, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 205; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86), здійснюється виключно за рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування.  
499. Установити, що у 2005 році пільги по платі за землю, визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2000 р., № 43, ст. 363; 2003 р., № 26, ст. 195, № 30, ст. 243), застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, а також закладів фізичної культури та спорту.  
500. Стаття 79. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" для платежів, що мають базовий (звітний) період - календарний місяць.  
501. По загальнодержавних та місцевих податках і зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), платники надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.  
502. Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.  
503. Стаття 80. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.  
504. Стаття 81. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (далі - працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.  
505. Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників (крім медичних, фармацевтичних, педагогічних і культурно-освітніх працівників закладів комунальної власності, які проживають і працюють у сільській місцевості), здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею.  
506. Стаття 82. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.  
507. Стаття 83. З метою приведення окремих норм законів у відповідність з бюджетним законодавством зупинити на 2005 рік дію:  
508. 1) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 41, ст. 598; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);  
509. 2) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства, та пені за прострочення їх сплати;  
510. 3) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами), частини шостої статті 30 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України нормативів плати за користування надрами), пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя), частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);  
511. 4) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 99; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;  
512. 5) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86) в частині зарахування 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;  
513. 6) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 25, ст. 172; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);  
514. 7) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 49, ст. 303; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);  
515. 8) статті 3; частини другої статті 4; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10, № 15, ст. 74; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86, № 26, ст. 195);  
516. 9) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 1999 р., № 40, ст. 361; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86) в частині формування дорожніх фондів;  
517. 10) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;  
518. 11) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 27, ст. 212; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86) у частині сплати неустойки (пені);  
519. 12) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 248; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);  
520. 13) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1998 р., № 34, ст. 230; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86) в частині спрямування частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;  
521. 14) останнього речення пункту 5 статті 22, пункту 2 статті 49 і пункту 10 статті 57 Закону України від 24.06.2004 № 1876-ІV "Про радіочастотний ресурс України";  
522. 15) абзацу 1 пункту 5 статті 19 Закону України „Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 30, ст. 416);  
523. 16) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);  
524. 17) частини першої статті 23 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);  
525. 18) частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);  
526. 19) статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);  
527. 20) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82; 1998 р., № 30 - 31, ст. 193; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);  
528. 21) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 33 - 34, ст. 272; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);  
529. 22) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86, № 24, ст. 154);  
530. 23) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 272);  
531. 24) статей 21, 22 та пункту 3 розділу VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про інноваційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 36, ст. 266; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);  
532. 25) статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 45, ст. 237) в частині сплати бюджетними установами штрафних санкцій;  
533. 26) пункту 6 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 2, ст. 6) (щодо платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування);  
534. 27) частини другої статті 19 Закону України "Про охорону праці" в частині виділення видатків на охорону праці окремим рядком (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10);  
535. 28) статей 64 і 65 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37 - 38, ст. 189; 2004 р., № 5, ст. 34), статті 16 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308) в частині закріплення та застосування нормативів відрахувань податку з доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за рахунок бюджетних асигнувань установ (організацій), що утримуються із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб;  
536. 29) підпункту 1 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 30, ст. 243);  
537. 30) пунктів 5-1 (в частині госпрозрахункових підприємств, що не відносяться до наукових установ), 6, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 2000 р., № 3, ст. 20, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 205);  
538. 31) пунктів 5.8 - 5.10 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, № 47, ст. 294, № 51, ст. 305; 1998 р., № 18, ст. 95; 1999 р., № 39, ст. 357; 2000 р., № 3, ст. 20, № 13, ст. 103, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 29, ст. 192, № 31, ст. 214);  
539. 32) підпункту 5.2.2пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 181; 2000 р., № 5, ст. 34, № 45, ст. 375, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46; 2002 р., № 9, ст. 68, № 31, ст. 214, № 36, ст. 266; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86, № 12, ст. 88, № 24, ст. 162);  
540. 33) другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 2003 р., № 12, ст. 88);  
541. 34) пункту 8.7 статті 8 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 2000 р., № 36, ст. 300) в частині здійснення експортного відшкодування податку на додану вартість у рахунок платежів з акцизного збору;  
542. 35) частини третьої статті 46 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2004 р., № 6, ст. 37) в частині зарахування стягнутого з боржника виконавчого збору до коштів виконавчого провадження;  
543. 36) частин першої - четвертої статті 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 180; 2003 р., № 33 - 34, ст. 267);  
544. 37) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262);  
545. 38) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 (щодо надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456);  
546. 39) пункту 3 статті 53, та пункту 11 статті 70 (в частині зарахування плати за видачу номерного ресурсу до спеціального фонду Державного бюджету України) Закону України „Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 12, ст. 155);  
547. 40) абзацу двадцять третього пункту першого статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України „Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст.. 77) в частині звільнення платників фіксованого податку, осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, а також членів їх сімей, які беруть участь у підприємницькій діяльності, від сплати нарахувань на фонд оплати праці, збору на обов'язкове соціальне страхування;  
548. 41) пункту другого розділу ІІ „Прикінцеві положення" Закону України „Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України „Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 30-31, ст. 195);  
549. 42) частини другої статті 6 Закону України „Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 39) в частині перерахування (розподілу) сум відповідних податків відділеннями Державного казначейства України.  
550. Стаття 84. Установити, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам, які працюють у бюджетних установах, виплачується Фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.  
551. Зупинити на 2005 рік дію статті 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 11, ст. 47; 2002 р., № 30, ст. 210) щодо зобов'язань бюджетних установ.  
552. Стаття 85. Внести до розділу ХХІ "Прикінцеві положення" Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38 - 39, ст. 288; 2003 р., № 6, ст. 51) такі зміни:  
553. а) пункт 1 викласти у такій редакції:  
554. "1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 2006 року";  
555. б) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:  
556. "Митний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 16, ст. 203, № 35, ст. 511; 1993 р., № 11, ст. 91, № 12, ст. 107; 1994 р., № 20, ст. 116; 1995 р., № 13, ст. 85; 1997 р., № 35, ст. 218; 1999 р., № 34, ст. 274; 2000 р., № 13, ст. 109, № 38, ст. 318, № 50, ст. 436; 2001 р., № 4, ст. 16, № 23, ст. 117, № 31, ст. 148; 2003 р., № 27, ст. 209), крім статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні збори", які втрачають чинність з 1 січня 2006 року".  
557. Стаття 86. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком № 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.  
558. У разі якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:  
559. 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;  
560. 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).  
561. При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.  
562. Стаття 87. Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.  
563. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.  
564. Стаття 88. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2005 році кошти у сумі 107.358, 5 тис. гривень на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, членам їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членам сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
565. Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує зазначені кошти після погодження з ним програм створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, членам їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членам сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти).  
566. Стаття 89. Витрати на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.  
567. Стаття 90. Установити з 1 січня 2005 року розмір мінімальної заробітної плати 262 гривні на місяць. Забезпечити з 1 січня 2005 року збереження міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 262 гривні.  
568. Стаття 91. Установити, що в разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом України та Пенсійним фондом України, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок коштів Пенсійного фонду України.  
569. Стаття 92. Кабінету Міністрів України у 2005 році вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників органів виконавчої влади.  
570. Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.  
571. Стаття 93. Установити, що нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
572. Стаття 94. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком № 8 до цього Закону.  
573. Стаття 95. Продовжити до 1 січня 2006 року дію експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).  
574. Стаття 96. Установити, що в 2005 році при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкта оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника податку станом на 1 січня 2003 року і не було погашено на 1 січня 2005 року в порядку, визначеному пунктом 11 розділу ІІ "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 88), не враховується у зменшення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за наслідками податкових періодів (кварталів) 2005 податкового року.  
575. Стаття 97. Продовжити на 2005 рік дію статті 6 Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" та додатку № 9 до нього (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 17-18, ст. 250).  
576. Стаття 98. Дозволити Національній академії наук України за рішенням її Президії у 2005 році придбати без застосування процедури тендера у безпосередніх виробників імпортне наукове обладнання для виконання пріоритетних фундаментальних досліджень і прикладних розробок на суму 40.000 тис. гривень за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, звільнивши від сплати ввізного мита та податку на додану вартість операції із закупівлі цього обладнання.  
577. Стаття 99. Установити, що у 2005 році сплата збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію як складової оптового тарифу на електроенергію оптового ринку електроенергії України в кожному звітному розрахунковому періоді (місяці) здійснюється після повної оплати електроенергії, відпущеної в цьому звітному періоді енергогенеруючими компаніями в оптовий ринок електроенергії України.  
578. Розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, не може перевищувати 1.780.000 тис. гривень.  
579. Надходження цього збору використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
580. Стаття 100. Установити, що кошти, передбачені для будівництва (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
581. Стаття 101. Установити, що надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення простроченої заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання та надходження коштів від Секретаріату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону по загальному фонду, спрямовуються відповідно на погашення кредиторської заборгованості Міністерства борони України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2004 року, та забезпечення участі українського контингенту Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України. Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги відповідних доходів та бюджетних призначень, визначених у додатках №№ 1 і 3 до цього Закону у разі, коли обсяги цих надходжень перевищують відповідні річні обсяги, затверджені у додатку № 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету.  
582. Стаття 102. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до загального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України і спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
583. Стаття 103. Кабінету Міністрів України визначити на 2005 рік механізм погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2005 року внаслідок виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших ніж встановлені бюджетні призначення за попередні роки, у рахунок заборгованості (недоїмки) на 1 січня 2005 року суб'єктів господарювання - безпосередніх постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг) та суб'єктів господарювання - постачальників безпосереднім кредиторам з податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків.  
584. Установити, що за результатами фактично проведених розрахунків вносяться відповідні зміни до доходів і видатків Державного бюджету України на 2005 рік.  
585. Стаття 104. Додатки № 1 - 8 до цього Закону є його невід'ємною частиною.  
586. Стаття 105. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2005 року.  
587. Додаток № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"  
588. Доходи Державного бюджету України на 2005 рік тис.грн.  
589. Код Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд  
590. Всього доходів 87 796 670,4 65 259 775,6 22 536 894,8  
591. 40000000 Офіційні трансферти 1 471 306,5 1 471 306,5  
592. 41010100 Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 1 471 306,5 1 471 306,5  
593. Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 86325363,9 63788469,1 22536894,8  
594. 10000000 Податкові надходження 64 951 914,0 55 289 083,5 9 662 830,5  
595. 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 18 744 685,0 16 284 200,0 2 460 485,0  
596. 11010000 Податок з доходів фізичних осіб 605 100,0 605 100,0  
597. 11020000 Податок на прибуток підприємств 18 139 585,0 15 679 100,0 2 460 485,0  
598. 13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1 069 940,0 628 785,0 441 155,0  
599. 13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 60 840,0 60 840,0  
600. 13010100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 60 840,0 60 840,0  
601. 13020000 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 388 200,0 280 000,0 108 200,0  
602. 13030000 Платежі за користування надрами 220 000,0 185 245,0 34 755,0  
603. 13030100 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 220 000,0 185 245,0 34 755,0  
604. 13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 400 000,0 101 800,0 298 200,0  
605. 13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 900,0 900,0  
606. 14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 39 154 572,0 32 799 664,0 6 354 908,0  
607. 14010000 Податок на додану вартість 31 450 615,0 27 819 300,0 3 631 315,0  
608. 14010100 Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 25 728 815,0 22 097 500,0 3 631 315,0  
609. 14010200 Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами -12 116 200,0 -12 116 200,0  
610. 14010300 Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 17 838 000,0 17 838 000,0  
611. 14020000 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 6 510 694,0 4 428 236,0 2 082 458,0  
612. 14030000 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 907 540,0 266 405,0 641 135,0  
613. 14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 285 723,0 285 723,0  
614. 14060200 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 62 977,0 62 977,0  
615. 14060400 Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності 1 431,0 1 431,0  
616. 14060500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 12 547,0 12 547,0  
617. 14060600 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 850,0 850,0  
618. 14060700 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 14 230,0 14 230,0  
619. 14060900 Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 5 145,0 5 145,0  
620. 14061000 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 43 250,0 43 250,0  
621. 14061200 Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 24 575,0 24 575,0  
622. 14061400 Плата за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом 111 512,0 111 512,0  
623. 14061500 Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 8 586,0 8 586,0  
624. 14061700 Плата за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії і продовження терміну дії ліцензій на провадження діяльності у сфері телекомунікацій 620,0 620,0  
625. 15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 5 788 407,0 5 382 124,5 406 282,5  
626. 15010000 Ввізне мито 4 476 000,0 4 098 000,0 378 000,0  
627. 15010100 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 3 828 000,0 3 828 000,0  
628. 15010200 Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 175 000,0 175 000,0  
629. 15010500 Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб"єктами підприємницької діяльності та громадянами 473 000,0 95 000,0 378 000,0  
630. 15020000 Вивізне мито 978 000,0 978 000,0  
631. 15020100 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 978 000,0 978 000,0  
632. 15030000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 286 407,0 258 124,5 28 282,5  
633. 15050000 Надходження від реалізації квот на ввезення цукру-сирцю тростинного 48 000,0 48 000,0  
634. 16000000 Інші податки 194 310,0 194 310,0  
635. 16030000 Податки, не віднесені до інших категорій 34 310,0 34 310,0  
636. 16060000 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 160 000,0 160 000,0  
637. 20000000 Неподаткові надходження 20 295 483,1 8 144 082,7 12 151 400,4  
638. 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 6 237 435,7 5 720 338,2 517 097,5  
639. 21010000 Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету 615 500,0 615 500,0  
640. 21020000 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 709 000,0 709 000,0  
641. 21030000 Надходження від грошово-речових лотерей 62 500,0 62 500,0  
642. 21050000 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 300 625,4 300 625,4  
643. 21050100 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 300 625,4 300 625,4  
644. 21060000 Рентна плата 4 018 566,8 4 018 566,8  
645. 21060100 Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 546 000,0 546 000,0  
646. 21060200 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 526 320,0 526 320,0  
647. 21060500 Рентна плата за транзитне транспортування природного газу через територію України 2 632 000,0 2 632 000,0  
648. 21060600 Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 224 670,0 224 670,0  
649. 21060700 Рентна плата за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 16 746,8 16 746,8  
650. 21060800 Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні 72 830,0 72 830,0  
651. 21080000 Інші надходження 531 243,5 14 146,0 517 097,5  
652. 22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 1 309 928,0 1 256 928,0 53 000,0  
653. 22060000 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 3 000,0 3 000,0  
654. 22070000 Виконавчий збір 106 000,0 53 000,0 53 000,0  
655. 22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 158 000,0 158 000,0  
656. 22090000 Державне мито 100 488,0 100 488,0  
657. 22100000 Митні збори 863 000,0 863 000,0  
658. 22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 79 000,0 79 000,0  
659. 22120000 Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення 440,0 440,0  
660. 24000000 Інші неподаткові надходження 6 310 546,4 1 166 816,5 5 143 729,9  
661. 24010000 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 23 019,0 23 019,0  
662. 24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 4 284,0 4 284,0  
663. 24040000 Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України 50,0 50,0  
664. 24050000 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань 518 889,3 499 970,0 18 919,3  
665. 24060000 Інші надходження 1 416 471,0 575 711,0 840 760,0  
666. 24060100 Надходження частини виручки від реалізації газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України 800 000,0 800 000,0  
667. 24060200 Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 14 400,0 14 400,0  
668. 24060300 Інші надходження 462 944,0 462 944,0  
669. 24060400 Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами 2 000,0 2 000,0  
670. 24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 3 427,0 3 427,0  
671. 24060800 Надходження від збору за проведення гастрольних заходів 700,0 700,0  
672. 24060900 Надходження коштів від продажу на аукціонах дозволів (ліцензій) на право користування надрами та від надання таких дозволів 50 000,0 50 000,0  
673. 24061000 Плата за виділення номерного ресурсу 31 300,0 25 040,0 6 260,0  
674. 24061400 Збір за користування радіочастотним ресурсом 30 000,0 30 000,0  
675. 24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 21 500,0 4 300,0 17 200,0  
676. 24061800 Надходження до страхового фонду безпеки авіації 200,0 200,0  
677. 24080000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 11 000,0 11 000,0  
678. 24081000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 11 000,0 11 000,0  
679. 24090000 Портовий (адміністративний) збір 24 956,0 2 495,6 22 460,4  
680. 24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 50 336,9 50 336,9  
681. 24110100 Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії 18 336,9 18 336,9  
682. 24110200 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 32 000,0 32 000,0  
683. 24120000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 1 100 000,0 1 100 000,0  
684. 24140000 Додаткові збори на виплату пенсій 3 161 540,2 3 161 540,2  
685. 24140100 Сплата збору з купівлі-продажу валюти 1 613 823,1 1 613 823,1  
686. 24140200 Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 15 533,7 15 533,7  
687. 24140300 Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 683 599,3 683 599,3  
688. 24140500 Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 338 310,0 338 310,0  
689. 24140600 Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 510 274,1 510 274,1  
690. 25000000 Власні надходження бюджетних установ 6 437 573,0 6 437 573,0  
691. 25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 6 386 568,9 6 386 568,9  
692. 25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 51 004,1 51 004,1  
693. 30000000 Доходи від операцій з капіталом 714 802,9 203 102,9 511 700,0  
694. 31000000 Надходження від продажу основного капіталу 55 173,0 55 173,0  
695. 31010000 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 42 773,0 42 773,0  
696. 31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 12 400,0 12 400,0  
697. 32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 611 700,0 100 000,0 511 700,0  
698. 32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 311 700,0 311 700,0  
699. 32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 300 000,0 100 000,0 200 000,0  
700. 33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 47 929,9 47 929,9  
701. 40000000 Офіційні трансферти 161 496,0 152 200,0 9 296,0  
702. 42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 161 496,0 152 200,0 9 296,0  
703. 42010000 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 161 496,0 152 200,0 9 296,0  
704. 50000000 Цільові фонди 201 667,9 201 667,9  
705. 50070000 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 120 000,0 120 000,0  
706. 50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 81 667,9 81 667,9  
707. Додаток № 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"  
708. Фінансування Державного бюджету України на 2005 рік (тис. грн.)  
709. Код Найменування Всього Загальний фонд Спеціальний фонд  
710. Загальне фінансування 4 973 281,0 4 272 216,1 701 064,9  
711. 400000 Фінансування за борговими операціями 505 101,7 -93 321,6 598 423,3  
712. 401000 Запозичення 9 824 140,8 8 708 620,0 1 115 520,8  
713. 401100 Внутрішні запозичення 3 000 000,0 3 000 000,0  
714. 401200 Зовнішні запозичення 6 824 140,8 5 708 620,0 1 115 520,8  
715. 402000 Погашення -9 319 039,1 -8 801 941,6 -517 097,5  
716. 402100 Внутрішні зобов'язання -3 137 731,0 -3 137 731,0  
717. 402200 Зовнішні зобов'язання -6 181 308,1 -5 664 210,6 -517 097,5  
718. 500000 Надходження від приватизації державного майна 3 949 660,7 3 847 019,1 102 641,6  
719. 501000 Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуван 3 925 529,7 3 847 019,1 78 510,6  
720. 502000 Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 131,0 131,0  
721. 503000 Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 24 000,0 24 000,0  
722. 600000 Фінансування за активними операціями 518 518,6 518 518,6  
723. 601000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 18 518,6 18 518,6  
724. 601100 Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів 397 417,3 397 417,3  
725. 601200 Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів -378 898,7 -378 898,7  
726. 602000 Зміни обсягів готівкових коштів 500 000,0 500 000,0  
727. 602100 На початок періоду 500 000,0 500 000,0  
728. Додаток №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"  
729. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2005 рік тис.грн.  
730. КПКВ та КДБ КФКВ та КДБ Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
731. ВСЬОГО: 69 630 776,5 23 033 109,1 92 663 885,6  
732. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України 2 258 537,5 681 344,9 2 939 882,4  
733. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України 2 241 470,4 681 247,9 2 922 718,3  
734. 2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 7 034,0 2 387,2 9 421,2  
735. 2301020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 2 881,1 2 881,1  
736. 2301030 0750 Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 8 438,4 8 122,4 16 560,8  
737. 2301040 0750 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 2 016,9 2 016,9  
738. 2301050 0750 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 267,4 267,4  
739. 2301060 0750 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 909,4 909,4  
740. 2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 171 341,4 320 487,7 491 829,1  
741. 2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 29 003,9 13 447,2 42 451,1  
742. 2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 221,4 221,4  
743. 2301100 0731 Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 25 012,1 5 043,5 30 055,6  
744. 2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 127 290,9 4 707,9 131 998,8  
745. 2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 53 111,4 4 611,2 57 722,6  
746. 2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз 64 903,9 11 134,6 76 038,5  
747. 2301190 0734 Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 46 913,0 18 515,4 65 428,4  
748. 2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 9 533,2 1 661,9 11 195,1  
749. 2301230 0723 Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 9 779,6 3 211,5 12 991,1  
750. 2301250 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи 391 092,2 177 532,7 568 624,9  
751. 2301260 0740 Заходи по боротьбі з епідеміями 5 000,0 5 000,0  
752. 2301270 0740 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 104 900,0 104 900,0  
753. 2301280 0763 Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 85 900,0 85 900,0  
754. 2301290 0763 Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я 146 000,0 146 000,0  
755. 2301310 0763 Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 8 315,1 8 315,1  
756. 2301340 0763 Державний контроль за якістю лікарських засобів 2 233,1 11 981,4 14 214,5  
757. 2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 6 355,2 25,0 6 380,2  
758. 2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 1 856,9 1 856,9  
759. 2301370 0763 Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом 54 851,1 54 851,1  
760. 2301380 0763 Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу 34 198,9 34 198,9  
761. 2301390 0763 Забезпечення медичних заходів державної програми "Онкологія" 162 200,0 162 200,0  
762. 2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 134 686,6 134 686,6  
763. 2301410 0825 Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки 2 405,7 140,0 2 545,7  
764. 2301420 0826 Збереження та популяризація історії медицини 1 292,6 212,0 1 504,6  
765. 2301450 0763 Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" 163 000,0 163 000,0  
766. 2301470 0763 Централізоване придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я 40 000,0 40 000,0  
767. 2301480 0763 Компенсація виробникам додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів 50 000,0 50 000,0  
768. 2301600 0763 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 18 525,0 98 026,3 116 551,3  
769. 2301820 0762 Будівництво "Фабрики крові" 270 000,0 270 000,0  
770. 2302000 Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення 898,3 97,0 995,3  
771. 2302010 0763 Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 898,3 97,0 995,3  
772. 2304000 Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 16 168,8 16 168,8  
773. 2304020 0763 Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 16 168,8 16 168,8  
774. 2200000 Міністерство освіти і науки України 5 398 378,1 2 248 775,9 7 647 154,0  
775. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України 5 251 469,5 2 156 741,6 7 408 211,1  
776. 2201010 0990 Керівництво та управління у сфері освіти і науки 6 844,3 60,0 6 904,3  
777. 2201020 0140 Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 102 002,8 102 002,8  
778. 2201030 0140 Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень 8 976,9 8 976,9  
779. 2201040 0980 Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів 31 566,1 35 000,0 66 566,1  
780. 2201050 0150 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 7 798,0 7 798,0  
781. 2201060 0150 Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами 4 907,6 4 907,6  
782. 2201070 0150 Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 12 717,2 12 717,2  
783. 2201080 0150 Державні стипендії в галузі науки і техніки 1 731,3 1 731,3  
784. 2201090 0980 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури вищих навчальних закладів 13 340,0 13 340,0  
785. 2201100 0922 Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 22 374,7 1 557,0 23 931,7  
786. 2201110 0923 Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 12 901,6 1 175,8 14 077,4  
787. 2201120 0960 Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 17 357,0 3 446,8 20 803,8  
788. 2201130 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 1 294 330,3 166 462,1 1 460 792,4  
789. 2201140 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 19 287,3 251,6 19 538,9  
790. 2201150 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 497 449,8 182 500,0 679 949,8  
791. 2201160 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1 672 584,2 1 630 505,0 3 303 089,2  
792. 2201170 0970 Виготовлення випускних документів про освіту 30 000,0 30 000,0  
793. 2201180 0990 Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти 1 350,0 1 350,0  
794. 2201190 0970 Інформатизація загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл, забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 212 176,0 212 176,0  
795. 2201200 0990 Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті 61 900,0 61 900,0  
796. 2201220 0240 Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах 1 702,1 1 702,1  
797. 2201230 0970 Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 173 374,0 573,3 173 947,3  
798. 2201240 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 20 922,8 4 679,3 25 602,1  
799. 2201260 0721 Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 90,4 90,4  
800. 2201270 0826 Функціонування музеїв 509,0 509,0  
801. 2201280 0832 Фінансова підтримка науково-освітянської преси 28,1 28,1  
802. 2201290 0473 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 7 305,6 7 305,6  
803. 2201300 0350 Спецінформації 1 750,0 1 750,0  
804. 2201310 0810 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 26 085,0 1 767,5 27 852,5  
805. 2201320 0950 Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 2 046,6 1 644,4 3 691,0  
806. 2201330 0140 Фундаментальні дослідження в наукових установах 6 809,8 1 834,4 8 644,2  
807. 2201340 0150 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукових установ 5 242,0 258,0 5 500,0  
808. 2201350 0150 Прикладні розробки в наукових установах 3 740,1 2 324,3 6 064,4  
809. 2201370 0942 Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 29 187,8 30 100,0 59 287,8  
810. 2201400 0481 Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру 1 130,5 1 130,5  
811. 2201410 0942 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 12 795,9 7 862,1 20 658,0  
812. 2201420 0980 Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 423,0 423,0  
813. 2201430 0942 Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" 152 575,7 63 400,0 215 975,7  
814. 2201440 0970 Придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл 83 450,0 83 450,0  
815. 2201450 0990 Компенсація несплачених у 1997-2000 роках педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки 690 00 690 000,0  
816. 2201600 0921 Заходи щодо модернізації системи загальної середньої освіти 706,0 21 340,0 22 046,0  
817. 2202000 Державний департамент інтелектуальної власності 1 221,3 14 400,0 15 621,3  
818. 2202010 0411 Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності 1 221,3 1 221,3  
819. 2202020 0411 Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності 14 400,0 14 400,0  
820. 2204000 Державна інспекція навчальних закладів 992,6 992,6  
821. 2204010 0990 Керівництво та управління у сфері навчальних закладів 992,6 992,6  
822. 2205000 Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки 3 365,3 3 365,3  
823. 2205010 0150 Присудження державних премій в галузі науки і техніки 180,2 180,2  
824. 2205020 0150 Відзначення державними преміями і державними стипендіями в галузі науки і техніки 3 185,1 3 185,1  
825. 2206000 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 141 329,4 77 634,3 218 963,7  
826. 2206010 0140 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 20 204,4 870,0 21 074,4  
827. 2206020 0980 Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 1 790,1 1 730,0 3 520,1  
828. 2206030 0980 Державна підтримка технічного оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка 900,0 900,0  
829. 2206040 0980 Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 115,5 115,5  
830. 2206050 0942 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 118 319,4 75 034,3 193 353,7  
831. 2500000 Міністерство праці та соціальної політики України 2 253 264,2 227 080,5 2 480 344,7  
832. 2501000 Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 1 942 576,5 106 622,0 2 049 198,5  
833. 2501010 0412 Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 12 815,7 808,3 13 624,0  
834. 2501020 0481 Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики 7 550,2 558,8 8 109,0  
835. 2501030 1080 Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих 83,0 83,0  
836. 2501040 1080 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів 650,0 650,0  
837. 2501050 0941 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 4 935,8 46,5 4 982,3  
838. 2501060 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 241,8 24,0 265,8  
839. 2501070 0732 Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 3 735,6 26,0 3 761,6  
840. 2501080 0734 Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 27 848,2 1 703,5 29 551,7  
841. 2501090 1090 Виготовлення бланків посвідчень для інвалідів, ветеранів війни та праці, нагрудних знаків та посвідчень до них для працівників системи соціального захисту 545,2 545,2  
842. 2501110 1040 Заходи із соціального захисту дітей 2 000,0 2 000,0  
843. 2501120 1010 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів 14 798,0 14 798,0  
844. 2501130 1020 Одноразова грошова допомога непрацюючим малозабезпеченим особам 1 474,4 1 474,4  
845. 2501140 1090 Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України 23 000,0 23 000,0  
846. 2501150 1030 Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни 280 000,0 280 000,0  
847. 2501160 1030 Довічні державні стипендії 1 215,9 1 215,9  
848. 2501170 1010 Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 8 426,3 8 426,3  
849. 2501180 1070 Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 1 156,7 1 156,7  
850. 2501190 0481 Соціологічні дослідження у сфері трудових відносин та соціальної політики 300,0 300,0  
851. 2501200 1070 Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 201 315,0 201 315,0  
852. 2501210 1070 Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 326 080,4 326 080,4  
853. 2501220 1070 Забезпечення автомобілями громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 450,0 450,0  
854. 2501230 1070 Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 467 736,5 467 736,5  
855. 2501240 1070 Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 35 787,8 35 787,8  
856. 2501250 1070 Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 46 090,0 46 090,0  
857. 2501270 1010 Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 7 000,0 7 000,0  
858. 2501280 1062 Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 50 000,0 50 000,0  
859. 2501300 1070 Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 200,0 2 200,0  
860. 2501320 1020 Сплата пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ 400 000,0 400 000,0  
861. 2501550 0942 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами ІІІ - ІV рівнів акредитації 4 107,3 1 822,0 5 929,3  
862. 2501600 1090 Розробка та впровадження моделей соціального інвестування 10 000,0 88 000,0 98 000,0  
863. 2501610 1090 Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту 1 027,7 11 276,5 12 304,2  
864. 2501620 1090 Створення єдиної системи збору та обліку внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та подальше формування системи накопичувального пенсійного забезпечення 5,0 2 356,4 2 361,4  
865. 2503000 Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю 12 862,3 12 862,3  
866. 2503010 0412 Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю 12 862,3 12 862,3  
867. 2505000 Державний комітет України у справах ветеранів 7 381,2 458,5 7 839,7  
868. 2505010 1030 Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 1 019,6 1 019,6  
869. 2505020 0734 Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз 3 789,9 458,5 4 248,4  
870. 2505030 1030 Відвідування військових поховань та військових пам'ятників 102,6 102,6  
871. 2505050 1030 Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів 2 469,1 2 469,1  
872. 2507000 Фонд України соціального захисту інвалідів 290 444,2 120 000,0 410 444,2  
873. 2507010 1010 Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів 9 446,8 9 446,8  
874. 2507030 1010 Забезпечення інвалідів автомобілями 59 668,8 59 668,8  
875. 2507040 1010 Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 16 000,0 16 000,0  
876. 2507050 0734 Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів 35 251,4 35 251,4  
877. 2507060 1010 Встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп 6 956,0 6 956,0  
878. 2507070 1010 Одноразова матеріальна допомога інвалідам 6 000,0 6 000,0  
879. 2507080 1010 Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів 60,0 120 000,0 120 060,0  
880. 2507090 1010 Забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації 157 061,2 157 061,2  
881. 6480000 Пенсійний фонд України 3 161 540,2 3 161 540,2  
882. 6481000 Пенсійний фонд України 3 161 540,2 3 161 540,2  
883. 6481020 1020 Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 233 353,5 233 353,5  
884. 6481030 1020 Відшкодування на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд 1 820 209,6 1 820 209,6  
885. 6481040 1020 Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників 203 699,6 203 699,6  
886. 6481050 1020 Відшкодування на виплату пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 4 078,2 4 078,2  
887. 6481060 1020 Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І 314 464,1 314 464,1  
888. 6481070 1020 Відшкодування на виплату пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій ІІ, ІІІ і ІV, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення 470 445,3 470 445,3  
889. 6481080 1070 Компенсація за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 400,6 4 400,6  
890. 6481090 1020 Компенсація несплачених страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії осіб 110 889,3 110 889,3  
891. 1800000 Міністерство культури і мистецтв України 534 352,4 58 137,8 592 490,2  
892. 1801000 Апарат Міністерства культури і мистецтв України 483 489,4 51 541,4 535 030,8  
893. 1801010 0829 Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв 4 025,7 4 025,7  
894. 1801020 0840 Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва 2 210,0 200,0 2 410,0  
895. 1801030 0921 Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т.Г.Шевченка 2 674,0 2 674,0  
896. 1801040 0922 Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 14 258,7 315,8 14 574,5  
897. 1801050 0941 Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 386,6 180,0 2 566,6  
898. 1801060 0942 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 73 049,4 15 497,9 88 547,3  
899. 1801070 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 2 415,3 6 000,0 8 415,3  
900. 1801080 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 435,5 435,5  
901. 1801090 0990 Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 457,8 6,0 463,8  
902. 1801100 0824 Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва 4 861,1 4 861,1  
903. 1801110 0821 Фінансова підтримка національних театрів 65 937,0 65 937,0  
904. 1801120 0822 Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 59 629,4 59 629,4  
905. 1801130 0829 Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів 1 000,0 1 000,0  
906. 1801140 0829 Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 1 553,0 1 553,0  
907. 1801150 0829 Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 2 500,0 2 500,0  
908. 1801160 0829 Фінансова підтримка гастрольної діяльності 3 000,0 700,0 3 700,0  
909. 1801170 0829 Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 26 758,6 26 758,6  
910. . в тому числі проведення фестивалів "Таврійські Ігри", "Чорноморські Ігри", "Ялта", "Діти-дітям" 7 000,0 7 000,0  
911. 1801180 0829 Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв України 22 697,4 22 697,4  
912. 1801190 0825 Бібліотечна справа 26 679,3 705,0 27 384,3  
913. 1801200 0826 Музейна справа та виставкова діяльність 27 491,1 1 916,8 29 407,9  
914. 1801220 0960 Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім.Вірського 127,6 133,2 260,8  
915. 1801230 0823 Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції 19 500,0 750,0 20 250,0  
916. 1801240 0829 Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 2 851,9 210,0 3 061,9  
917. 1801260 0829 Заходи з відтворення культури національних меншин 1 500,0 1 500,0  
918. 1801270 0829 Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 144,8 144,8  
919. 1801290 0829 Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 1 500,0 1 500,0  
920. 1801300 0832 Фінансова підтримка культурологічних видань 1 000,0 1 000,0  
921. 1801310 0825 Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови 20 000,0 20 000,0  
922. 1801320 0829 Підготовка та реалізація програми "Крок до зірок" 5 000,0 5 000,0  
923. 1801330 0942 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва Київським національним університетом культури і мистецтв 41 995,8 24 926,7 66 922,5  
924. 1801340 0829 Проведення пісенного конкурсу "Євробачення - 2005" в Україні 20 849,4 20 849,4  
925. 1801800 0826 Реконструкція та реставрація комплексу споруд Національного художнього музею України 25 000,0 25 000,0  
926. 1802000 Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 466,0 466,0  
927. 1802010 0829 Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 350,7 350,7  
928. 1802020 0829 Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 115,3 115,3  
929. 1803000 Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 689,8 689,8  
930. 1803010 0829 Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 174,5 174,5  
931. 1803020 0829 Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва 515,3 515,3  
932. 1805000 Державна служба охорони культурної спадщини 49 707,2 6 596,4 56 303,6  
933. 1805010 0829 Керівництво та управління у сфері збереження культурної спадщини 470,4 470,4  
934. 1805020 0827 Збереження історико-культурної спадщини в заповідниках 48 136,8 6 596,4 54 733,2  
935. 1805030 0829 Заходи з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток культурної спадщини 1 100,0 1 100,0  
936. 0110000 Апарат Верховної Ради України 330 971,3 36 909,0 367 880,3  
937. 0111000 Апарат Верховної Ради України 330 971,3 36 909,0 367 880,3  
938. 0111010 0111 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 191 489,2 191 489,2  
939. 0111020 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 56 704,0 56 704,0  
940. 0111030 0111 Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 1 600,0 1 600,0  
941. 0111040 0113 Візити народних депутатів України за кордон 9 000,0 9 000,0  
942. 0111050 0111 Обслуговування діяльності Верховної Ради України 47 699,9 2 680,0 50 379,9  
943. 0111060 0111 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 6 217,6 6 217,6  
944. 0111070 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 4 700,0 34 229,0 38 929,0  
945. 0111080 0831 Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 7 320,0 7 320,0  
946. 0111090 0832 Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче" 5 490,6 5 490,6  
947. 0111100 0610 Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 750,0 750,0  
948. 0300000 Державне управління справами 456 605,6 85 354,6 541 960,2  
949. 0301000 Апарат Державного управління справами 400 387,1 85 354,6 485 741,7  
950. 0301010 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента України 64 709,2 64 709,2  
951. 0301020 0111 Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України 6 467,0 6 467,0  
952. 0301030 0111 Обслуговування діяльності Президента України 41 573,5 7 583,0 49 156,5  
953. 0301040 0113 Візити Президента України за кордон 7 071,7 7 071,7  
954. 0301050 0133 Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків 2 400,0 2 400,0  
955. 0301060 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 40 377,2 51 841,0 92 218,2  
956. 0301070 0140 Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 1 932,6 1 932,6  
957. 0301080 0140 Фундаментальні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 7 875,0 7 875,0  
958. 0301090 0150 Прикладні розробки у сфері державного управління 746,5 746,5  
959. 0301110 0960 Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 28 575,9 773,0 29 348,9  
960. 0301120 0942 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" 5 528,3 3 279,8 8 808,1  
961. 0301130 0950 Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України 25 343,9 16 315,8 41 659,7  
962. 0301140 0520 Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 4 513,3 700,0 5 213,3  
963. 0301160 0111 Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України 6 200,0 6 200,0  
964. 0301170 0731 Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 34 154,9 1 972,0 36 126,9  
965. 0301190 0721 Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 26 211,8 1 970,0 28 181,8  
966. 0301200 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 2 580,0 920,0 3 500,0  
967. 0301220 0763 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 220,0 220,0  
968. 0301230 0950 Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 31,0 31,0  
969. 0301260 0422 Ведення лісового та мисливського господарства 2 411,9 2 411,9  
970. 0301270 0832 Фінансова підтримка газети "Президентський вісник" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Президентський контроль" 5 007,8 5 007,8  
971. 0301280 0150 Виконання загальнодержавних організаційних, інформаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів Цільового плану Україна-НАТО 3 260,0 3 260,0  
972. 0301330 0150 Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 195,6 195,6  
973. 0301810 0960 Реконструкція Міжнародного дитячого центру "Артек" 30 000,0 30 000,0  
974. 0301820 0734 Реконструкція корпусу № 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац" 12 500,0 12 500,0  
975. 0301840 0950 Завершення реконструкції навчального корпусу Національної академії державного управління при Президентові України 4 500,0 4 500,0  
976. 0301850 0111 Реконструкція будинку для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Ради представників кримськотатарського народу у м.Сімферополі 1 000,0 1 000,0  
977. 0301860 0829 Реконструкція та реставрація Маріїнського палацу 10 000,0 10 000,0  
978. 0301870 0111 Реконструкція та облаштування державної резиденції по вул.Липській,4, м.Київ 5 000,0 5 000,0  
979. 0301880 0722 Капітальний ремонт та облаштування корпусу № 2 та інших будівель клінічної лікарні "Феофанія" 20 000,0 20 000,0  
980. 0303000 Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 2 760,5 2 760,5  
981. 0303010 0111 Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 2 760,5 2 760,5  
982. 0304000 Національна служба посередництва і примирення України 3 787,3 3 787,3  
983. 0304010 0412 Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 3 615,2 3 615,2  
984. 0304020 0481 Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 62,1 62,1  
985. 0304030 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів 110,0 110,0  
986. 0306000 Національний комплекс "Експоцентр України" 1 300,7 1 300,7  
987. 0306020 0822 Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 1 135,6 1 135,6  
988. 0306040 0829 Проведення загальнодержавних, галузевих та регіональних виставкових заходів Національним комплексом "Експоцентр України" 165,1 165,1  
989. 0307000 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 781,5 781,5  
990. 0307010 0133 Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 781,5 781,5  
991. 0309000 Державне авіапідприємство "Україна" 47 588,5 47 588,5  
992. 0309010 0133 Перевезення вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 47 588,5 47 588,5  
993. 0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 161 528,5 4 740,9 166 269,4  
994. 0411000 Секретаріат Кабінету Міністрів України 161 528,5 4 740,9 166 269,4  
995. 0411010 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 68 810,6 68 810,6  
996. 0411020 0111 Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 5 000,0 5 000,0  
997. 0411030 0111 Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 59 220,1 4 240,9 63 461,0  
998. 0411040 0111 Створення спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, розвиток та інтеграція інформаційних ресурсів і технологій органів державної влади 9 135,5 9 135,5  
999. 0411050 0113 Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України 13 500,0 13 500,0  
1000. 0411060 0950 Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 67,9 67,9  
1001. 0411070 0832 Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета" 3 481,7 3 481,7  
1002. 0411080 0422 Ведення лісового і мисливського господарства 2 312,7 500,0 2 812,7  
1003. 0500000 Державна судова адміністрація України 613 090,5 613 090,5  
1004. 0501000 Апарат Державної судової адміністрації України 613 090,5 613 090,5  
1005. 0501010 0330 Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 12 709,5 12 709,5  
1006. 0501020 0330 Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 63 470,8 63 470,8  
1007. 0501030 0330 Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 145 012,7 145 012,7  
1008. 0501040 0330 Здійснення правосуддя місцевими судами 333 356,1 333 356,1  
1009. 0501050 0330 Здійснення правосуддя військовими судами 12 689,9 12 689,9  
1010. 0501080 0330 Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 37 043,0 37 043,0  
1011. 0501110 0950 Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України 1 308,5 1 308,5  
1012. 0501150 0330 Виконання рішень судів на користь суддів 7 500,0 7 500,0  
1013. 0600000 Верховний Суд України 150 378,8 150 378,8  
1014. 0601000 Апарат Верховного Суду України 150 378,8 150 378,8  
1015. 0601010 0330 Здійснення правосуддя Верховним Судом України 52 782,1 52 782,1  
1016. 0601020 0950 Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України 96,7 96,7  
1017. 0601800 0330 Реконструкція будинку для розміщення Верховного Суду України 97 500,0 97 500,0  
1018. 0700000 Вищий господарський суд України 55 995,3 55 995,3  
1019. 0701000 Вищий господарський суд України 55 995,3 55 995,3  
1020. 0701010 0330 Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 55 995,3 55 995,3  
1021. 0750000 Вищий адміністративний суд України 3 319,4 3 319,4  
1022. 0751000 Апарат Вищого адміністративного суду України 3 319,4 3 319,4  
1023. 0751010 0330 Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 3 319,4 3 319,4  
1024. 0800000 Конституційний Суд України 19 939,9 19 939,9  
1025. 0801000 Конституційний Суд України 19 939,9 19 939,9  
1026. 0801010 0330 Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 19 939,9 19 939,9  
1027. 0900000 Генеральна прокуратура України 326 566,3 22 786,9 349 353,2  
1028. 0901000 Генеральна прокуратура України 326 566,3 22 786,9 349 353,2  
1029. 0901010 0360 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 318 460,4 22 586,9 341 047,3  
1030. 0901020 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України 8 105,9 200,0 8 305,9  
1031. 1000000 Міністерство внутрішніх справ України 2 095 488,7 1 000 814,4 3 096 303,1  
1032. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України 1 720 170,6 960 254,3 2 680 424,9  
1033. 1001010 0310 Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 40 531,6 40 531,6  
1034. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 4 162,7 4 162,7  
1035. 1001020 0310 Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача 65 000,0 65 000,0  
1036. 1001040 0310 Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією 3 000,0 3 000,0  
1037. 1001050 0310 Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 1 241 884,8 825 201,8 2 067 086,6  
1038. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 107 800,3 17 482,8 125 283,1  
1039. 1001070 0380 Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 15 403,0 9 296,0 24 699,0  
1040. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 513,7 397,7 1 911,4  
1041. 1001080 0942 Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 117 928,8 85 135,5 203 064,3  
1042. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 7 620,6 116,9 7 737,5  
1043. 1001100 0721 Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 100 163,1 36 776,4 136 939,5  
1044. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 363,9 40,4 404,3  
1045. 1001130 0910 Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 10 634,3 3 292,0 13 926,3  
1046. 1001160 0310 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України 1 605,0 1 605,0  
1047. 1001170 0370 Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією 689,0 689,0  
1048. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 56,2 56,2  
1049. 1001180 0310 Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 26 021,0 552,6 26 573,6  
1050. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 2 960,4 11,0 2 971,4  
1051. 1001190 1062 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 97 310,0 97 310,0  
1052. 1003000 Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 369 068,1 40 560,1 409 628,2  
1053. 1003010 0310 Керівництво та управління внутрішніми військами 11 044,7 11 044,7  
1054. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 876,3 876,3  
1055. 1003020 0310 Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 295 543,0 15 456,3 310 999,3  
1056. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 18 153,9 58,4 18 212,3  
1057. 1003030 0380 Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 28 333,9 21 972,1 50 306,0  
1058. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 2 766,8 1 910,4 4 677,2  
1059. 1003070 0942 Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 18 298,3 900,2 19 198,5  
1060. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 015,2 1 015,2  
1061. 1003080 0731 Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 5 018,2 2 231,5 7 249,7  
1062. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 113,2 113,2  
1063. 1003090 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України 10 830,0 10 830,0  
1064. 1005000 Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 6 250,0 6 250,0  
1065. 1005020 0810 Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 6 250,0 6 250,0  
1066. 1010000 Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки) 790 503,8 790 503,8  
1067. 1011000 Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки) 790 503,8 790 503,8  
1068. 1011020 1020 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 790 503,8 790 503,8  
1069. 1100000 Міністерство палива та енергетики України 4 654 276,7 842 136,1 5 496 412,8  
1070. 1101000 Апарат Міністерства палива та енергетики України 4 654 276,7 842 136,1 5 496 412,8  
1071. 1101010 0434 Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 13 298,9 13 298,9  
1072. 1101030 0483 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері паливно-енергетичного комплексу 1 515,0 1 515,0  
1073. 1101040 0483 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері паливно-енергетичного комплексу 7 063,0 7 063,0  
1074. 1101050 0732 Спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомної енергетики і промисловості та населення міст - супутників 42 755,2 4 059,1 46 814,3  
1075. 1101060 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики і промисловості 3 112,3 836,1 3 948,4  
1076. 1101070 0513 Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації 247 956,5 247 956,5  
1077. 1101080 0434 Створення власного виробництва ядерного палива 24 200,0 24 200,0  
1078. 1101090 0942 Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним інститутом ядерної енергії та промисловості 8 000,0 15 240,9 23 240,9  
1079. 1101100 0513 Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SІР 34 687,0 34 687,0  
1080. 1101130 0483 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу 200,0 200,0  
1081. 1101140 0434 Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів 11 192,0 11 192,0  
1082. 1101150 0433 Будівництво енергоблоків, атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач 600 000,0 600 000,0  
1083. 1101170 0483 Прикладні розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу 2 588,9 2 588,9  
1084. 1101180 0431 Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 797 444,1 797 444,1  
1085. 1101190 0320 Гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 185 659,1 185 659,1  
1086. 1101200 0431 Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції 770 751,0 770 751,0  
1087. 1101210 0431 Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 1 432 348,7 1 432 348,7  
1088. 1101220 0431 Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, у тому числі, дегазація вугільних пластів 65 505,0 65 505,0  
1089. 1101230 0431 Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного та електротехнічного обладнання для оснащення вугільних шахт 21 000,0 21 000,0  
1090. 1101240 0431 Придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних шахтах 50 000,0 50 000,0  
1091. 1101260 0431 Створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки 75 000,0 75 000,0  
1092. 1101280 0431 Заходи по підвищенню безпеки видобутку вугілля, у тому числі створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних модулів утилізації вугільного метану 190 000,0 190 000,0  
1093. 1101300 0483 Розробка державних науково-технічних програм для забезпечення екологічної безпеки у сфері паливно-енергетичного комплексу 10 000,0 10 000,0  
1094. 1101320 1020 Відшкодування на виплату пенсій працівникам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах 710 000,0 710 000,0  
1095. 1101330 0441 Державна підтримка на часткове покриття витрат із собівартості продукції уранодобувного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат 50 000,0 50 000,0  
1096. 1101340 0441 Заходи по передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних підприємств, у комунальну власність 100 000,0 100 000,0  
1097. 1101350 0433 Заходи по створенню ядерно-паливного циклу 22 000,0 22 000,0  
1098. 1200000 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України 92 488,4 24 496,3 116 984,7  
1099. 1201000 Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 59 962,8 16 596,3 76 559,1  
1100. 1201010 0132 Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 34 035,5 1 168,9 35 204,4  
1101. 1201020 0411 Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 2 163,4 2 163,4  
1102. 1201030 0411 Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями 3 983,1 3 983,1  
1103. 1201040 0411 Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках 3 000,0 3 000,0  
1104. 1201050 0481 Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі 2 923,9 80,0 3 003,9  
1105. 1201060 0487 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування 1 018,8 1 018,8  
1106. 1201070 0481 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 2 608,8 2 608,8  
1107. 1201080 0487 Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем 69,5 69,5  
1108. 1201090 0950 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки 2 258,7 3 367,0 5 625,7  
1109. 1201110 0950 Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 4 050,0 4 050,0  
1110. 1201120 0832 Фінансова підтримка журналу "Економіка України" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" 37,6 37,6  
1111. 1201130 0411 Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства 2 165,9 2 165,9  
1112. 1201600 0460 Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 1 327,5 10 259,8 11 587,3  
1113. 1201610 0481 Заходи щодо зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень і прогнозування 320,1 1 720,6 2 040,7  
1114. 1204000 Державна інспекція з контролю за цінами 16 543,3 16 543,3  
1115. 1204010 0411 Керівництво та управління у сфері контролю за цінами 16 413,3 16 413,3  
1116. 1204020 0481 Прикладні розробки у сфері державного контролю за цінами 130,0 130,0  
1117. 1205000 Державний комітет України з енергозбереження 15 982,3 7 900,0 23 882,3  
1118. 1205010 0434 Керівництво та управління у сфері енергозбереження 6 659,9 7 900,0 14 559,9  
1119. 1205020 0483 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження 2 646,4 2 646,4  
1120. 1205030 0483 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження 340,0 340,0  
1121. 1205040 0434 Міжгалузеві енергозберігаючі заходи 6 336,0 6 336,0  
1122. 1400000 Міністерство закордонних справ України 606 967,6 31 955,1 638 922,7  
1123. 1401000 Апарат Міністерства закордонних справ України 606 967,6 31 955,1 638 922,7  
1124. 1401010 0113 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 32 305,2 32 305,2  
1125. 1401020 0113 Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 78 390,0 78 390,0  
1126. 1401030 0113 Функціонування закордонних дипломатичних установ України 382 211,6 31 745,1 413 956,7  
1127. 1401040 0113 Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 40 300,0 40 300,0  
1128. 1401050 0113 Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 5 464,7 5 464,7  
1129. 1401070 0113 Внески до установ і організацій СНД 6 144,8 6 144,8  
1130. 1401080 0113 Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами 5 335,1 5 335,1  
1131. 1401090 0113 Виконання зобов'язань Уряду України щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та інформаційного офісу ГУУАМ 379,7 379,7  
1132. 1401100 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов 3 550,8 210,0 3 760,8  
1133. 1401110 0832 Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій 20 443,0 20 443,0  
1134. 1401120 0950 Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої-сьомої категорій державних службовців 319,6 319,6  
1135. 1401130 0113 Виготовлення службових документів, що засвідчують особу, для виїзду за кордон 610,3 610,3  
1136. 1401800 0113 Реконструкція будинку по вул. Великій Житомирській, 2 31 512,8 31 512,8  
1137. 1700000 Державний комітет телебачення і радіомовлення України 256 429,7 55 297,5 311 727,2  
1138. 1701000 Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України 256 429,7 55 297,5 311 727,2  
1139. 1701010 0831 Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 3 511,0 300,0 3 811,0  
1140. 1701020 0840 Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації 179,9 179,9  
1141. 1701040 0950 Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті 1 611,5 191,7 1 803,2  
1142. 1701050 0824 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації 120,0 120,0  
1143. 1701060 0840 Прикладні розробки у сфері книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності 1 255,4 840,0 2 095,4  
1144. 1701070 0834 Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 301,0 25,0 326,0  
1145. 1701080 0831 Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 95 662,0 29 500,0 125 162,0  
1146. 1701090 0831 Заходи з розвитку супутникового мовлення 12 200,0 650,0 12 850,0  
1147. 1701100 0832 Фінансова підтримка преси 500,0 500,0  
1148. 1701110 0833 Видання книжкової продукції за програмою випуску соціально значущих видань 25 000,0 25 000,0  
1149. 1701120 0834 Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 11 777,1 11 777,1  
1150. 1701130 0829 Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі 394,5 394,5  
1151. 1701140 0831 Виробництво та розповсюдження телепрограм Національною телекомпанією України 48 118,9 19 290,8 67 409,7  
1152. 1701150 0831 Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб 43 632,4 4 500,0 48 132,4  
1153. 1701160 0850 Здійснення контролю у сфері захисту суспільної моралі 1 629,7 1 629,7  
1154. 1701170 0850 Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках 1 796,0 1 796,0  
1155. 1701180 0829 Підготовка та проведення сьомої Європейської міністерської конференції з питань засобів масової інформації 8 740,3 8 740,3  
1156. 1900000 Державний комітет лісового господарства України 187 918,0 11 277,4 199 195,4  
1157. 1901000 Апарат Державного комітету лісового господарства України 187 918,0 11 277,4 199 195,4  
1158. 1901010 0422 Керівництво та управління у сфері лісового господарства 18 150,7 55,0 18 205,7  
1159. 1901020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 241,5 241,5  
1160. 1901030 0482 Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 2 084,4 1 540,0 3 624,4  
1161. 1901040 0482 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 99,8 99,8  
1162. 1901050 0941 Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 10 907,6 4 280,5 15 188,1  
1163. 1901060 0422 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді 137 206,8 2 320,0 139 526,8  
1164. 1901070 0511 Створення захисних лісових насаджень та полезахісних лісових смуг 9 600,0 9 600,0  
1165. 1901080 0520 Збереження природно-заповідного фонду 9 627,2 3 081,9 12 709,1  
1166. 2100000 Міністерство оборони України 5 559 910,9 273 494,0 5 833 404,9  
1167. 2101000 Апарат Міністерства оборони України 5 559 910,9 273 494,0 5 833 404,9  
1168. 2101010 0210 Керівництво та військове управління Збройними Силами України 53 368,9 1 134,0 54 502,9  
1169. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 3 539,7 3 539,7  
1170. 2101020 0210 Утримання особового складу Збройних Сил України 2 146 847,4 4 000,0 2 150 847,4  
1171. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 191 105,1 191 105,1  
1172. 2101030 0210 Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ 4 160,0 10 644,0 14 804,0  
1173. 2101040 0113 Верифікаційна діяльність за кордоном 240,0 240,0  
1174. 2101050 0210 Тилове забезпечення Збройних Сил України 442 324,5 23 630,5 465 955,0  
1175. 2101060 0210 Утримання, експлуатація, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України 287 780,4 52 670,0 340 450,4  
1176. 2101070 0210 Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління 20 849,6 2 660,0 23 509,6  
1177. 2101080 0260 Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 172 907,6 18 632,0 191 539,6  
1178. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 652,7 1 652,7  
1179. 2101090 0260 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони 21 707,9 100 925,0 122 632,9  
1180. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 169,4 169,4  
1181. 2101100 0240 Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді 306 517,8 18 321,0 324 838,8  
1182. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 20 782,5 20 782,5  
1183. 2101110 0210 Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація і проведення призову молодого поповнення на військову службу 6 011,1 400,0 6 411,1  
1184. 2101120 0260 Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 30 367,8 11 364,0 41 731,8  
1185. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 949,3 949,3  
1186. 2101140 0210 Реформування та розвиток Збройних Сил України 363 600,0 840,0 364 440,0  
1187. 2101150 0210 Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України 166 000,0 166 000,0  
1188. 2101160 0250 Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 23 000,0 1 173,5 24 173,5  
1189. 2101170 0210 Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 21 373,4 21 200,0 42 573,4  
1190. 2101180 0210 Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів 16 200,0 1 200,0 17 400,0  
1191. 2101190 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 500 700,0 2 600,0 503 300,0  
1192. 2101200 0210 Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України 108 015,4 800,0 108 815,4  
1193. 2101210 0512 Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання 70 264,8 1 200,0 71 464,8  
1194. 2101230 0210 Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 349 355,7 349 355,7  
1195. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 20 417,2 20 417,2  
1196. 2101240 0210 Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері 17 210,4 100,0 17 310,4  
1197. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 112,4 112,4  
1198. 2101250 0240 Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань Товариством сприяння обороні України 11 606,1 11 606,1  
1199. 2101270 0210 Підготовка курсантів льотних спеціалізацій для Збройних Сил України Харківським аероклубом Товариства сприяння обороні України 1 300,0 1 300,0  
1200. 2101280 0210 Створення та закупівля літака АН-70 229 702,1 229 702,1  
1201. 2101310 0210 Заходи по передачі житлового фонду Міністерства оборони України у комунальну власність 164 100,0 164 100,0  
1202. 2101330 1050 Відшкодування Фонду соціального страхування на випадок безробіття додаткових витрат, пов'язаних з виплатою військовослужбовцям, звільненим у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розмір, встановлений законодавством 4 400,0 4 400,0  
1203. 2101340 0210 Захист важливих державних об'єктів 20 000,0 20 000,0  
1204. 2110000 Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) 2 233 497,4 2 233 497,4  
1205. 2111000 Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) 2 233 497,4 2 233 497,4  
1206. 2111020 1020 Пенсійне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України 2 233 497,4 2 233 497,4  
1207. 2400000 Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 116 165,3 118 163,4 234 328,7  
1208. 2401000 Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України 112 680,0 102 163,4 214 843,4  
1209. 2401010 0540 Загальне керівництво та управління у сфері охорони навколишнього природного середовища 4 237,6 1 870,1 6 107,7  
1210. 2401020 0540 Управління та контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища на регіональному рівні 38 905,5 12 660,9 51 566,4  
1211. 2401030 0530 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища 1 604,9 1 604,9  
1212. 2401040 0530 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності 952,4 952,4  
1213. 2401050 0530 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології 2 716,8 989,0 3 705,8  
1214. 2401070 0530 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 84,7 84,7  
1215. 2401080 0530 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та досліджень клімату 813,6 813,6  
1216. 2401090 0950 Підвищення кваліфікації у сфері охорони навколишнього природного середовища 238,3 239,3 477,6  
1217. 2401120 0511 Гідрометеорологічна діяльність 46 789,2 15 758,2 62 547,4  
1218. 2401140 0511 Розвиток споруд і засобів гідрометеорологічних спостережень і прогнозування на річках і водоймах 886,4 886,4  
1219. 2401160 0520 Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 13 703,1 2 250,0 15 953,1  
1220. 2401170 0540 Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї 247,5 247,5  
1221. 2401180 0540 Розробка та впровадження заходів і механізмів формування умов екологічно-збалансованого (сталого) розвитку 2 700,0 2 700,0  
1222. 2401190 0540 Сприяння екологічній освіті, випуску та поширенню екологічної інформації 1 700,0 1 700,0  
1223. 2401200 0540 Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства 8 000,0 8 000,0  
1224. 2401210 0511 Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації 5 184,0 5 184,0  
1225. 2401220 0511 Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища 3 474,0 3 474,0  
1226. 2401230 0513 Очистка стічних вод 13 318,0 13 318,0  
1227. 2401240 0540 Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища 4 100,0 4 100,0  
1228. 2401250 0512 Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 6 025,0 6 025,0  
1229. 2401260 0520 Формування національної екологічної мережі 2 000,0 2 000,0  
1230. 2401290 0511 Підвищення якості атмосферного повітря 13 849,9 13 849,9  
1231. 2401310 0530 Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки 1 500,0 1 500,0  
1232. 2401600 0520 Збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі 8 045,0 8 045,0  
1233. 2402000 Державна екологічна інспекція 1 553,9 1 553,9  
1234. 2402010 0511 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 1 553,9 1 553,9  
1235. 2403000 Державна служба заповідної справи 367,7 367,7  
1236. 2403010 0520 Керівництво та управління у сфері заповідної справи 367,7 367,7  
1237. 2405000 Державна гідрометеорологічна служба 542,6 542,6  
1238. 2405010 0540 Керівництво та управління у сфері гідрометеорології 542,6 542,6  
1239. 2407000 Національна комісія радіаційного захисту населення 208,6 208,6  
1240. 2407010 0513 Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення 208,6 208,6  
1241. 2408000 Державна інспекція з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів 412,5 412,5  
1242. 2408010 0540 Керівництво та управління у сфері з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів 412,5 412,5  
1243. 2409000 Державний фонд стимулювання і фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 400,0 16 000,0 16 400,0  
1244. 2409010 0540 Забезпечення діяльності Державного фонду стимулювання і фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 400,0 400,0  
1245. 2409020 0513 Фінансова підтримка природоохоронної діяльності через механізм здешевлення кредитів комерційних банків 16 000,0 16 000,0  
1246. 2600000 Міністерство промислової політики України 269 459,2 113 240,0 382 699,2  
1247. 2601000 Апарат Міністерства промислової політики України 269 459,2 113 240,0 382 699,2  
1248. 2601010 0442 Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 10 699,3 450,0 11 149,3  
1249. 2601020 0484 Прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості 2 555,6 2 555,6  
1250. 2601030 0484 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості 3 427,9 3 427,9  
1251. 2601040 0484 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості 505,9 505,9  
1252. 2601050 0825 Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 242,1 35,0 277,1  
1253. 2601060 0826 Функціонування Державного металургійного музею України 74,1 74,1  
1254. 2601070 0442 Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу 20 000,0 20 000,0  
1255. 2601080 0513 Консервація виробничих потужностей промислових підприємств 2 500,0 2 500,0  
1256. 2601090 0441 Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди 34 755,0 34 755,0  
1257. 2601100 0513 Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності 21 000,0 21 000,0  
1258. 2601110 0442 Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу 10 000,0 10 000,0  
1259. 2601130 0484 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості 6 414,7 6 414,7  
1260. 2601140 0484 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції 1 310,7 1 310,7  
1261. 2601150 0442 Фінансова підтримка вітчизняного виробника калійних добрив 3 650,0 3 650,0  
1262. 2601160 0442 Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 11 000,0 11 000,0  
1263. 2601180 0433 Заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій 78 000,0 78 000,0  
1264. 2601190 0441 Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та відновлення будівництва його об'єктів 3 000,0 3 000,0  
1265. 2601210 0260 Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах 1 000,0 1 000,0  
1266. 2601230 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері промисловості 78,9 78,9  
1267. 2601240 0411 Презентація українськими підприємствами вітчизняних товарів на міжнародній виставці "Ганновер Мессе" 1 000,0 1 000,0  
1268. 2601250 0490 Заходи по виконанню програм розвитку підприємств суднобудівної, літакобудівної промисловості, підприємств концерну "Бронетехніка України" та підприємств і організацій, які виготовляють і розробляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії 50 000,0 50 000,0  
1269. 2601260 0484 Заходи щодо розвитку компресорного та мембранного машинобудування на 2005-2014 роки 20 000,0 20 000,0  
1270. 2601800 0452 Заходи по завершенню будівництва транспортних рефрижераторних суден з високим ступенем готовності 30 000,0 30 000,0  
1271. 2601810 0210 Підготовка виробництва літака АН-70 та створення літака АН-148 40 000,0 40 000,0  
1272. 2601820 0210 Реконструкція та відновлення інженерно-технічних засобів охорони підприємств спецхімії оборонно-промислового комплексу, які виробляють вибухові речовини 5 000,0 5 000,0  
1273. 2601830 0512 Будівництво установки по знешкодженню та знищенню високотоксичних відходів ДП "Горлівський хімічний завод" 3 000,0 3 000,0  
1274. 2601850 0442 Будівництво циклічно-поточної лінії та рекультивація відпрацьованих кар'єрів і відвалів ВАТ "Балаклавське рудоуправління" 23 000,0 23 000,0  
1275. 2800000 Міністерство аграрної політики України 4 301 437,6 2 270 430,1 6 571 867,7  
1276. 2801000 Апарат Міністерства аграрної політики України 3 657 327,8 1 952 645,2 5 609 973,0  
1277. 2801010 0421 Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 14 081,8 14 081,8  
1278. 2801030 0482 Прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва 4 745,0 4 745,0  
1279. 2801050 0482 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 3 161,2 3 161,2  
1280. 2801060 0482 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 1 213,0 1 213,0  
1281. 2801070 0960 Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу 5 000,0 5 000,0  
1282. 2801080 0941 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 183 859,7 72 424,0 256 283,7  
1283. 2801100 0942 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 182 902,4 193 022,0 375 924,4  
1284. 2801110 0990 Методичне забезпечення діяльності аграрних навчальних закладів 3 324,0 4 862,1 8 186,1  
1285. 2801130 0930 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 5 000,0 5 000,0  
1286. 2801140 0950 Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 2 790,3 1 226,0 4 016,3  
1287. 2801150 0828 Заходи, пов'язані з передачею культурно-освітніх установ у комунальну власність 1 150,0 1 150,0  
1288. 2801170 0421 Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу 50 000,0 50 000,0  
1289. 2801180 0421 Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення 5 000,0 5 000,0  
1290. 2801190 0421 Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу 185 000,0 185 000,0  
1291. 2801200 0421 Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин 10 000,0 10 000,0  
1292. 2801210 0421 Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 630 500,0 630 500,0  
1293. 2801220 0421 Селекція в рослинництві 100 000,0 100 000,0  
1294. 2801230 0421 Фінансова підтримка фермерських господарств 17 250,0 17 250,0  
1295. 2801240 0421 Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових кредитів 155 000,0 155 000,0  
1296. 2801250 0421 Погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рр. 5 000,0 5 000,0  
1297. 2801260 0422 Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам 17 000,0 17 000,0  
1298. 2801270 0482 Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 5 000,0 5 000,0  
1299. 2801280 0421 Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 50 000,0 50 000,0  
1300. 2801290 0421 Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу 8 000,0 8 000,0  
1301. 2801300 0620 Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості 24 000,0 24 000,0  
1302. 2801310 0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 126 475,1 48 270,0 174 745,1  
1303. 2801320 0482 Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 37 635,0 6 923,4 44 558,4  
1304. 2801330 0421 Створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння 30 000,0 20 917,7 50 917,7  
1305. 2801340 0421 Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин 20 000,0 20 000,0  
1306. 2801350 0421 Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками 144 000,0 144 000,0  
1307. 2801360 0482 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства 1 840,3 1 840,3  
1308. 2801370 0421 Часткова компенсація вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва 200 000,0 200 000,0  
1309. 2801420 0490 Впровадження енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі 10 000,0 10 000,0  
1310. 2801430 0421 Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 50 000,0 200 000,0 250 000,0  
1311. 2801500 0421 Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення довгострокових кредитів 120 000,0 120 000,0  
1312. 2801510 0421 Фінансова підтримка розвитку хмелярства 16 000,0 16 000,0  
1313. 2801520 0421 Розвиток тепличного господарства НВО "Пуща-Водиця" 15 000,0 15 000,0  
1314. 2801540 0421 Компенсація Пенсійному фонду різниці між сумою страхових внесків, сплачених сільськогосподарськими підприємствами-суб'єктами спеціального режиму оподаткування за спеціальною ставкою, та внесками, які були б сплачені ними на загальних підставах 1 207 400,0 1 207 400,0  
1315. 2801550 0620 Газифікація сільських населених пунктів та будівництво газопроводів-відводів до сільських населених пунктів 800 000,0 800 000,0  
1316. 2801560 0421 Формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом 600 000,0 600 000,0  
1317. 2801800 0513 Заходи з ліквідації наслідків затоплення шахти № 9 та аварійного ствола шахти № 8 Солотвинського солерудника Тячівського району Закарпатської області 15 000,0 15 000,0  
1318. 2802000 Державний департамент ветеринарної медицини 367 908,9 200 000,0 567 908,9  
1319. 2802010 0421 Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини 52 387,9 52 387,9  
1320. 2802020 0421 Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро 111 401,2 111 401,2  
1321. 2802030 0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 204 119,8 200 000,0 404 119,8  
1322. 2803000 Державний департамент продовольства 1 626,1 6,2 1 632,3  
1323. 2803010 0442 Керівництво та управління у сфері продовольства 976,1 976,1  
1324. 2803020 0484 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку харчової промисловості 66,9 66,9  
1325. 2803040 0828 Заходи, пов'язані з передачею культурно-освітніх установ Державного департаменту продовольства у комунальну власність 350,0 350,0  
1326. 2803050 0829 Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості 233,1 6,2 239,3  
1327. 2804000 Державний департамент рибного господарства 117 372,9 13 911,8 131 284,7  
1328. 2804010 0423 Керівництво та управління у сфері рибного господарства 1 605,4 1 605,4  
1329. 2804030 0482 Прикладні розробки у сфері рибного господарства 2 144,7 2 144,7  
1330. 2804040 0941 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 7 300,0 5 468,5 12 768,5  
1331. 2804050 0942 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 7 300,0 6 143,3 13 443,3  
1332. 2804070 0423 Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства 86 022,8 600,0 86 622,8  
1333. 2804080 0423 Селекція у рибному господарстві 7 000,0 7 000,0  
1334. 2804090 0423 Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства 1 700,0 1 700,0  
1335. 2804800 0423 Будівництво суден для органів рибоохорони 6 000,0 6 000,0  
1336. 2807000 Фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 7 000,0 7 000,0  
1337. 2807020 0810 Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення 7 000,0 7 000,0  
1338. 2808000 Державна служба з охорони прав на сорти рослин 19 478,7 43 995,0 63 473,7  
1339. 2808010 0421 Керівництво та управління у сфері охорони прав на сорти рослин 391,4 391,4  
1340. 2808020 0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти рослин 14 602,3 43 995,0 58 597,3  
1341. 2808030 0421 Докорінне поліпшення земель сортодослідних станцій та опорних пунктів 1 000,0 1 000,0  
1342. 2808040 0421 Селекція в галузі сортовипробування 3 300,0 3 300,0  
1343. 2808050 0421 Участь у міжнародному Союзі з охорони прав нових сортів рослин (УПОВ) 185,0 185,0  
1344. 2809000 Національний аграрний університет 130 723,2 59 871,9 190 595,1  
1345. 2809020 0140 Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 1 017,9 1 017,9  
1346. 2809030 0482 Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 5 671,2 2 000,0 7 671,2  
1347. 2809040 0941 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації Національного аграрного університету 24 591,1 15 235,3 39 826,4  
1348. 2809050 0942 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 82 653,0 42 394,8 125 047,8  
1349. 2809060 0950 Підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного аграрного університету 990,0 241,8 1 231,8  
1350. 2809800 0482 Створення Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу 15 800,0 15 800,0  
1351. 3000000 Державний комітет статистики України 159 802,1 29 692,1 189 494,2  
1352. 3001000 Апарат Державного комітету статистики України 159 802,1 29 692,1 189 494,2  
1353. 3001010 0132 Керівництво та управління у сфері статистики 139 579,5 12 610,5 152 190,0  
1354. 3001020 0132 Статистичні спостереження та переписи 9 498,6 9 498,6  
1355. 3001030 1090 Обстеження умов життя домогосподарств 1 676,6 1 676,6  
1356. 3001040 0150 Прикладні розробки у сфері державної статистики 1 035,6 1 035,6  
1357. 3001060 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики 18,2 18,2  
1358. 3001070 0132 Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики 5 646,4 5 646,4  
1359. 3001080 0150 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики 34,2 34,2  
1360. 3001600 0132 Реформування державної статистики 2 313,0 17 081,6 19 394,6  
1361. 3100000 Міністерство транспорту та зв'язку України 351 590,4 134 470,2 486 060,6  
1362. 3101000 Апарат Міністерства транспорту та зв'язку України 91 305,4 61 593,4 152 898,8  
1363. 3101010 0455 Загальне керівництво та управління у сфері транспорту та зв'язку 3 679,7 3 679,7  
1364. 3101020 0485 Прикладні розробки у сфері функціонування транспортної системи 543,8 543,8  
1365. 3101030 0485 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку національної транспортної мережі 579,5 579,5  
1366. 3101040 0485 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері транспортного комплексу 80,0 80,0  
1367. 3101050 0941 Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 1 271,0 1 065,5 2 336,5  
1368. 3101060 0942 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 25 107,0 50 270,6 75 377,6  
1369. 3101090 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері транспорту 44,4 44,4  
1370. 3101110 0220 Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту 60 000,0 10 257,3 70 257,3  
1371. 3102000 Державний департамент автомобільного транспорту 624,8 624,8  
1372. 3102010 0451 Керівництво та управління у сфері автомобільного транспорту 624,8 624,8  
1373. 3103000 Державний департамент морського і річкового транспорту 23 980,0 20 760,4 44 740,4  
1374. 3103010 0452 Керівництво та управління у сфері морського і річкового транспорту 0,0 20 760,4 20 760,4  
1375. 3103020 0452 Навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства у водах України 9 230,0 9 230,0  
1376. 3103030 0452 Підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів 14 750,0 14 750,0  
1377. 3104000 Державна адміністрація залізничного транспорту 133 542,9 15 929,1 149 472,0  
1378. 3104020 0941 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 13 396,8 15 929,1 29 325,9  
1379. 3104030 0990 Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту 146,1 146,1  
1380. 3104040 0731 Фінансова підтримка закладів охорони здоров'я Державної адміністрації залізничного транспорту 120 000,0 120 000,0  
1381. 3106000 Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації 66 656,1 29 787,3 96 443,4  
1382. 3106010 0460 Керівництво та управління у сфері зв'язку та інформатизації 3 552,3 3 552,3  
1383. 3106020 0150 Прикладні дослідження у сфері сучасних інформаційних систем та зв'язку 985,5 985,5  
1384. 3106030 0486 Проведення наукових виставок і конференцій у сфері зв'язку та інформатизації 251,0 251,0  
1385. 3106040 0941 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації 4 608,8 2 872,0 7 480,8  
1386. 3106050 0942 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації 12 255,0 26 915,3 39 170,3  
1387. 3106060 0460 Спецоб'єкти 3 904,0 3 904,0  
1388. 3106070 0460 Забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу 6 824,4 6 824,4  
1389. 3106080 0473 Національна програма інформатизації 9 072,6 9 072,6  
1390. 3106090 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері зв'язку та інформатизації 27,0 27,0  
1391. 3106100 0486 Розробка найважливіших новітніх технологій у сфері зв'язку та інформатизації 175,5 175,5  
1392. 3106110 0460 Відшкодування збитків державних підприємств зв'язку від надання послуг на безоплатній та пільговій основі 25 000,0 25 000,0  
1393. 3107000 Головне управління Державної фельд'єгерської служби України 15 481,2 6 400,0 21 881,2  
1394. 3107010 0113 Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну 2 911,8 2 911,8  
1395. 3107020 0460 Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади 12 569,4 6 400,0 18 969,4  
1396. 3108000 Головна державна інспекція на автомобільному транспорті 20 000,0 20 000,0  
1397. 3108010 0451 Здійснення контролю у сфері автомобільного транспорту та державного нагляду за забезпеченням безпеки автомобільних перевезень 20 000,0 20 000,0  
1398. 3110000 Державна служба автомобільних доріг України 3 368,8 3 101 593,0 3 104 961,8  
1399. 3111000 Апарат Державної служби автомобільних доріг України 3 368,8 3 101 593,0 3 104 961,8  
1400. 3111010 0456 Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг 3 368,8 3 368,8  
1401. 3111020 0456 Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування 2 866 011,3 2 866 011,3  
1402. . в тому числів розвиток мережі та утримання автомобільних доріг комунальної власності, в першу чергу у сільській місцевості 186 095,6 186 095,6  
1403. . в тому числі будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі 80 000,0 80 000,0  
1404. 3111030 0456 Погашення зобов'язань за кредитом, отриманим під гарантію Кабінету Міністрів України для реконструкції автомобільної дороги Київ-Одеса на дільниці від Жашкова до Червонознам'янки 235 581,7 235 581,7  
1405. 3200000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій 1 396 128,3 216 706,7 1 612 835,0  
1406. 3201000 Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 985 135,9 213 096,2 1 198 232,1  
1407. 3201010 0320 Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій 16 236,3 50,0 16 286,3  
1408. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 697,0 697,0  
1409. 3201190 0512 Будівництво пускового комплексу "Вектор" 29 600,0 29 600,0  
1410. 3201240 0512 Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій 15 900,0 15 900,0  
1411. 3201260 0320 Авіаційні роботи з пошуку та рятування 13 704,4 13 704,4  
1412. 3201270 0320 Створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій 3 100,0 3 100,0  
1413. 3201280 0320 Забезпечення заходів у сфері цивільного захисту 707 026,7 201 761,2 908 787,9  
1414. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 49 060,1 9 212,7 58 272,8  
1415. 3201300 0721 Медичне забезпечення та санаторно-курортне лікування працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та членів їх сімей, здійснення санітарних та протиепідемічних заходів 5 268,0 5 268,0  
1416. 3201340 0250 Прикладні дослідження і розробки та науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки 5 306,8 1 600,0 6 906,8  
1417. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 274,2 17,3 291,5  
1418. 3201350 0512 Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі 2 150,0 2 150,0  
1419. 3201360 0942 Підготовка і перепідготовка керівних кадрів і спеціалістів у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки 27 471,7 7 685,0 35 156,7  
1420. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 999,8 9,2 1 009,0  
1421. 3201430 0763 Матеріально-технічне забезпечення мобільного госпіталю 1 000,0 1 000,0  
1422. 3201440 0512 Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України 2 200,0 2 200,0  
1423. 3201450 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 16 319,0 2 000,0 18 319,0  
1424. 3201470 0433 Реалізація комплексної програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 25 000,0 25 000,0  
1425. 3201490 0320 Придбання спеціальної пожежної автомобільної техніки 45 000,0 45 000,0  
1426. 3201510 0513 Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення 69 853,0 69 853,0  
1427. 3202000 Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов''язкового) відселення 622,7 622,7  
1428. 3202010 0513 Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення 622,7 622,7  
1429. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 6,7 6,7  
1430. 3203000 Державний департамент страхового фонду документації 8 684,9 3 492,6 12 177,5  
1431. 3203010 0320 Керівництво та управління діяльністю у сфері створення страхового фонду документації 2 907,7 0,1 2 907,8  
1432. 3203020 0320 Створення і зберігання страхового фонду документації 5 777,2 3 492,5 9 269,7  
1433. 3204000 Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба 21 623,8 21 623,8  
1434. 3204020 0320 Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях 21 623,8 21 623,8  
1435. 3205000 Державний комітет України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 380 061,0 117,9 380 178,9  
1436. 3205020 1070 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 60 871,0 60 871,0  
1437. 3205030 1070 Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 155 500,0 155 500,0  
1438. 3205040 0832 Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення 2 000,0 2 000,0  
1439. 3205070 0763 Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 113 390,0 113 390,0  
1440. 3205080 0513 Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення 12 000,0 12 000,0  
1441. 3205090 0530 Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 5 320,0 5 320,0  
1442. 3205100 0490 Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми 29 980,0 117,9 30 097,9  
1443. 3205110 0763 Здійснення окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією "Союз Чорнобиль України" та іншими громадськими організаціями по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 000,0 1 000,0  
1444. 3210000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (загальнодержавні видатки) 11 872,9 11 872,9  
1445. 3211000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (загальнодержавні видатки) 11 872,9 11 872,9  
1446. 3211020 1020 Пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 11 872,9 11 872,9  
1447. 3400000 Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді 170 142,4 529,2 170 671,6  
1448. 3401000 Апарат Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді 136 142,4 529,2 136 671,6  
1449. 3401010 1040 Загальне керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики 3 902,8 3 902,8  
1450. 3401020 0960 Надання позашкільної освіти в МДЦК "Золотий ключик" 1 626,1 279,2 1 905,3  
1451. 3401050 0950 Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, жінок, молоді та дітей 543,0 150,0 693,0  
1452. 3401070 1040 Здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї 62 089,7 62 089,7  
1453. 3401170 1040 Державна підтримка молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї 12 000,0 12 000,0  
1454. 3401180 1080 Прикладні розробки у сфері сім'ї та молоді 980,8 100,0 1 080,8  
1455. 3401190 1040 Здійснення державними органами централізованих заходів по організації відпочинку та оздоровлення дітей 30 000,0 30 000,0  
1456. 3401200 1040 Пільговий проїзд дітей віком від 6 до 14 років у залізничному транспорті 22 000,0 22 000,0  
1457. 3401800 1040 Проведення ремонтно-реставраційних робіт будинку по вул. Десятинній, 14 3 000,0 3 000,0  
1458. 3402000 Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді 14 000,0 14 000,0  
1459. 3402010 1040 Керівництво та управління у сфері соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю 1 179,6 1 179,6  
1460. 3402020 1040 Реалізація програм та здійснення заходів Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді 12 820,4 12 820,4  
1461. 3408000 Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 20 000,0 20 000,0  
1462. 3408040 1062 Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву 5 500,0 5 500,0  
1463. 3408050 1062 Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 14 500,0 14 500,0  
1464. 3500000 Міністерство фінансів України 4 810 562,8 6 070 337,5 10 880 900,3  
1465. 3501000 Апарат Міністерства фінансів України 4 365 104,0 6 068 131,7 10 433 235,7  
1466. 3501010 0112 Керівництво та управління у сфері фінансів 236 218,9 58,4 236 277,3  
1467. 3501020 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових органів 42 147,6 42 147,6  
1468. 3501030 0150 Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів 2 716,9 2 716,9  
1469. 3501040 0941 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 528,9 635,3 3 164,2  
1470. 3501050 0942 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 95 214,3 11 477,5 106 691,8  
1471. 3501060 0950 Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи 450,0 450,0  
1472. 3501070 0826 Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння 175,3 6,0 181,3  
1473. 3501080 0832 Фінансова підтримка журналу "Фінанси України" 135,0 135,0  
1474. 3501090 0829 Підтримка культурно-оздоровчих заходів фінансової системи 7 953,6 252,9 8 206,5  
1475. 3501100 0490 Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 10 030,1 2 000,0 12 030,1  
1476. 3501110 0150 Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів 330,8 150,0 480,8  
1477. 3501120 0150 Прикладні розробки у сфері фінансів, кредиту і грошового обігу 4 956,2 419,8 5 376,0  
1478. 3501140 0113 Внески до міжнародних організацій 52 030,0 52 030,0  
1479. 3501160 1070 Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень 500 000,0 6 000 000,0 6 500 000,0  
1480. 3501170 0171 Обслуговування внутрішнього державного боргу 980 807,1 980 807,1  
1481. 3501180 0172 Обслуговування зовнішнього державного боргу 2 271 144,5 2 271 144,5  
1482. 3501200 0150 Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння 645,8 3 067,0 3 712,8  
1483. 3501210 0487 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технології, матеріалів і устаткування для виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку 900,0 900,0  
1484. 3501220 0487 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння 150,0 150,0  
1485. 3501240 0112 Заходи по боротьбі з корупцією 7 000,0 7 000,0  
1486. 3501280 0112 Комп'ютеризація місцевих органів 40 000,0 40 000,0  
1487. 3501290 0112 Заходи з технічного переоснащення потужностей по виробництву бланків цінних паперів та документів суворого обліку на Київській офсетній фабриці 15 000,0 15 000,0  
1488. 3501300 0512 Створення потужностей по переробці відходів виробництва та споживання 90 000,0 90 000,0  
1489. 3501600 0411 Розвиток муніципального кредитного ринку 1 503,5 5 820,0 7 323,5  
1490. 3501610 0411 Заходи щодо розвитку фінансових послуг у сільськогосподарських регіонах 3 000,0 43 584,4 46 584,4  
1491. 3501630 0112 Модернізація, удосконалення та раціоналізація механізмів збору даних для статистики державних фінансів 60,0 600,0 660,0  
1492. 3501640 0112 Забезпечення діяльності Наглядової Ради по впровадженню проекту модернізації податкових інспекцій 5,5 60,4 65,9  
1493. 3503000 Державна пробірна служба 2 289,3 1 031,6 3 320,9  
1494. 3503010 0411 Керівництво та управління у сфері державного пробірного контролю 2 159,3 726,6 2 885,9  
1495. 3503020 0487 Наукове забезпечення державного пробірного контролю 130,0 130,0  
1496. 3503030 0411 Фінансова підтримка державного пробірного контролю 305,0 305,0  
1497. 3504000 Державне казначейство України 270 738,2 930,1 271 668,3  
1498. 3504010 0112 Керівництво та управління казначейським обслуговуванням бюджету 250 758,2 930,1 251 688,3  
1499. 3504020 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів Державного казначейства України 1 300,0 1 300,0  
1500. 3504600 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів Державного казначейства 18 680,0 18 680,0  
1501. 3505000 Головне контрольно-ревізійне управління України 172 431,3 244,1 172 675,4  
1502. 3505010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 157 681,3 244,1 157 925,4  
1503. 3505020 0950 Підвищення кваліфікації працівників контрольно-ревізійної служби України 300,0 300,0  
1504. 3505030 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів контрольно-ревізійної служби України 14 450,0 14 450,0  
1505. 3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 18 397 455,9 18 000,0 18 415 455,9  
1506. 3511000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 18 397 455,9 18 000,0 18 415 455,9  
1507. 3511030 0133 Резервний фонд 250 000,0 250 000,0  
1508. 3511040 0220 Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України 18 588,5 18 588,5  
1509. 3511050 0180 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 9 914 423,3 9 914 423,3  
1510. 3511060 0180 Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 202 288,5 202 288,5  
1511. 3511070 0180 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 7 054 755,6 18 000,0 7 072 755,6  
1512. 3511090 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві, інших аварійних об'єктах комунальної власності та виконання інвестиційних проектів 900 000,0 900 000,0  
1513. 3511250 1070 Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду 15 000,0 15 000,0  
1514. 3511280 0133 Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України 30 000,0 30 000,0  
1515. 3511580 0133 Гранти учасникам Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 12 400,0 12 400,0  
1516. 3600000 Міністерство юстиції України 288 885,4 166 920,3 455 805,7  
1517. 3601000 Апарат Міністерства юстиції України 288 078,3 166 920,3 454 998,6  
1518. 3601010 0380 Керівництво та управління у сфері юстиції 247 331,8 156 958,9 404 290,7  
1519. 3601020 0380 Заходи по виконанню робіт з адаптації законодавства України до законодавства ЄС та проведенню в Україні правової реформи і законопроектних робіт 6 178,3 366,4 6 544,7  
1520. 3601070 0330 Проведення судової експертизи 6 583,2 9 500,0 16 083,2  
1521. 3601080 0370 Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз 2 778,8 2 778,8  
1522. 3601090 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції 695,7 95,0 790,7  
1523. 3601150 0133 Забезпечення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах 22 549,6 22 549,6  
1524. 3601160 0380 Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави 1 960,9 1 960,9  
1525. 3603000 Державний комітет України у справах релігій 807,1 807,1  
1526. 3603010 0850 Керівництво та управління у сфері релігій 730,8 730,8  
1527. 3603020 0829 Заходи, пов'язані із забезпеченням свободи совісті та релігії 76,3 76,3  
1528. 5000000 Державний комітет України по водному господарству 463 352,1 104 410,9 567 763,0  
1529. 5001000 Апарат Державного комітету України по водному господарству 463 352,1 104 410,9 567 763,0  
1530. 5001010 0421 Керівництво та управління у сфері водного господарства 2 517,3 2 517,3  
1531. 5001020 0482 Прикладні розробки у сфері розвитку водного господарства 492,6 492,6  
1532. 5001030 0530 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері екологічного оздоровлення водних ресурсів 54,1 54,1  
1533. 5001040 0950 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства 715,7 700,0 1 415,7  
1534. 5001050 0421 Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 384 704,7 103 710,9 488 415,6  
1535. 5001060 0511 Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами 4 002,4 4 002,4  
1536. 5001070 0511 Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 28 865,3 28 865,3  
1537. 5001080 0511 Комплексний протипаводковий захист в басейні р.Тиса у Закарпатській області 10 000,0 10 000,0  
1538. 5001090 0620 Будівництво Кілійського і Татарбунарського групових водопроводів Одеської області 32 000,0 32 000,0  
1539. 5020000 Державний комітет природних ресурсів України 580 322,9 299 700,0 880 022,9  
1540. 5021000 Апарат Державного комітету природних ресурсів України 580 322,9 299 700,0 880 022,9  
1541. 5021010 0540 Загальне керівництво та управління у сфері природних ресурсів 2 694,7 1 500,0 4 194,7  
1542. 5021020 0530 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природних ресурсів 1 200,0 1 200,0  
1543. 5021030 0444 Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі дорозвідка відкритих в Україні родовищ мідьвмісних руд 298 200,0 298 200,0  
1544. 5021040 0411 Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи 12 528,2 12 528,2  
1545. 5021050 0511 Геолого-екологічні дослідження та заходи 6 000,0 6 000,0  
1546. 5021060 0490 Демаркація та делімітація державного кордону 12 900,0 12 900,0  
1547. 5021070 0444 Регіональне геологічне і спеціальне вивчення надр та інші геологічні роботи, пов'язані із загальним вивченням надр за допомогою сучасних методів геофізичних досліджень 210 000,0 210 000,0  
1548. 5021080 0444 Вивчення перспектив нафтогазоносності свердловин, користувачів яких не встановлено, та підготовка їх до повторного використання 70 000,0 70 000,0  
1549. 5021090 0444 Переоснащення підприємств геологічної галузі 265 000,0 265 000,0  
1550. 5100000 Державний комітет України по земельних ресурсах 138 879,6 91 000,0 229 879,6  
1551. 5101000 Апарат Державного комітету України по земельних ресурсах 138 879,6 91 000,0 229 879,6  
1552. 5101010 0421 Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів 97 908,2 15 000,0 112 908,2  
1553. 5101020 0950 Підвищення кваліфікації працівників Держкомзему 18,0 18,0  
1554. 5101030 0421 Проведення земельної реформи 28 803,0 28 803,0  
1555. 5101040 0511 Збереження, відворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів 5 000,0 5 000,0  
1556. 5101600 0421 Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості 7 150,4 76 000,0 83 150,4  
1557. 5120000 Державний комітет України з державного матеріального резерву 225 137,6 547 350,0 772 487,6  
1558. 5121000 Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 225 137,6 547 350,0 772 487,6  
1559. 5121010 0220 Керівництво та управління у сфері державного матеріального резерву 3 882,9 3 882,9  
1560. 5121020 0220 Обслуговування державного матеріального резерву організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву 21 254,7 29 250,0 50 504,7  
1561. . в тому числі заміна зношеного високопродуктивного енергозберігаючого обладнання для зберігання зерна та продовольчих товарів 1 000,0 1 000,0  
1562. 5121030 0220 Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву 36 400,0 36 400,0  
1563. 5121040 0220 Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву 200 000,0 481 700,0 681 700,0  
1564. 5160000 Державна митна служба України 490 568,6 3 623,1 494 191,7  
1565. 5161000 Апарат Державної митної служби України 490 568,6 3 623,1 494 191,7  
1566. 5161010 0112 Керівництво та управління у сфері митної справи 398 734,0 2 340,6 401 074,6  
1567. 5161020 0112 Розбудова та модернізація об'єктів митної системи 70 126,5 70 126,5  
1568. 5161030 0942 Підготовка кадрів для митної служби 13 409,5 1 282,5 14 692,0  
1569. 5161040 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби 3 298,6 3 298,6  
1570. 5161050 0150 Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби 5 000,0 5 000,0  
1571. 5270000 Державний комітет ядерного регулювання України 6 912,1 6 912,1  
1572. 5271000 Апарат Державного комітету ядерного регулювання України 6 912,1 6 912,1  
1573. 5271010 0434 Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання 5 426,9 5 426,9  
1574. 5271020 0530 Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання 666,6 666,6  
1575. 5271030 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері ядерного регулювання 18,6 18,6  
1576. 5271040 0540 Створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання 800,0 800,0  
1577. 5300000 Державний комітет України з будівництва та архітектури 35 519,2 3 329,0 38 848,2  
1578. 5301000 Апарат Державного комітету України з будівництва та архітектури 35 104,6 3 329,0 38 433,6  
1579. 5301010 0443 Керівництво та управління у сфері будівництва та архітектури 3 437,0 3 437,0  
1580. 5301020 0484 Прикладні розробки у сфері будівництва 586,8 586,8  
1581. 5301040 0484 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері будівництва 102,7 102,7  
1582. 5301050 0484 Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва 1 000,0 1 000,0  
1583. 5301060 0824 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури 15,0 15,0  
1584. 5301070 0825 Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки 562,3 60,0 622,3  
1585. 5301080 0827 Збереження архітектурної спадщини в заповідниках 3 928,2 3 269,0 7 197,2  
1586. 5301090 0829 Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури 20 700,0 20 700,0  
1587. 5301100 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 800,0 800,0  
1588. 5301110 0484 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку нових будівельних матеріалів та виробів 174,2 174,2  
1589. 5301120 0829 Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій 3 798,4 3 798,4  
1590. 5302000 Комітет із Державної премії України у галузі архітектури 414,6 414,6  
1591. 5302010 0829 Присудження Державної премії в галузі архітектури 114,6 114,6  
1592. 5302020 0829 Відзначення Державною премією в галузі архітектури 300,0 300,0  
1593. 5310000 Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства 13 050,1 406,5 13 456,6  
1594. 5311000 Апарат Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 13 050,1 406,5 13 456,6  
1595. 5311010 0610 Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства 4 179,0 4 179,0  
1596. 5311020 0630 Прикладні розробки у сфері житлової політики 988,2 988,2  
1597. 5311030 0630 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку житлово-комунального господарства 3 783,8 3 783,8  
1598. 5311040 0620 Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства 57,6 376,5 434,1  
1599. 5311050 0520 Збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників 121,5 30,0 151,5  
1600. 5311060 0630 Наукові розробки із стандартизації у сфері житлової політики 800,0 800,0  
1601. 5311070 0630 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку житлово-комунального господарства 120,0 120,0  
1602. 5311080 0620 Проведення конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" 3 000,0 3 000,0  
1603. 5320000 Державний комітет України у справах національностей та міграції 63 555,2 63 555,2  
1604. 5321000 Апарат Державного комітету України у справах національностей та міграції 63 555,2 63 555,2  
1605. 5321010 0380 Керівництво та управління у сфері національностей та міграції 3 852,1 3 852,1  
1606. 5321020 1070 Надання допомоги біженцям 5 031,1 5 031,1  
1607. 5321030 0829 Заходи щодо відтворення культури національних меншин та встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 4 116,3 4 116,3  
1608. 5321040 1070 Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України 41 850,0 41 850,0  
1609. 5321050 0829 Заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради 600,0 600,0  
1610. 5321060 0380 Внески до Міжнародної організації міграції 130,0 130,0  
1611. 5321070 0380 Створення та утримання пунктів розміщення незаконних мігрантів та інформаційної системи обліку та аналізу міграційних потоків 7 075,7 7 075,7  
1612. 5321080 1090 Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 900,0 900,0  
1613. 5340000 Адміністрація Державної прикордонної служби України 635 439,9 14 584,6 650 024,5  
1614. 5341000 Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України 623 356,4 14 584,6 637 941,0  
1615. 5341010 0310 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України 14 442,9 14 442,9  
1616. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 409,6 1 409,6  
1617. 5341020 0310 Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України 454 930,7 5 294,3 460 225,0  
1618. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 32 324,2 32 324,2  
1619. 5341030 0310 Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України 82 026,7 9 290,3 91 317,0  
1620. 5341040 0310 Участь у виконанні заходів з делімітації та демаркації державного кордону України 801,5 801,5  
1621. 5341060 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України 22 128,6 22 128,6  
1622. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 820,2 1 820,2  
1623. 5341070 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України 29 026,0 29 026,0  
1624. 5341080 0310 Створення автоматизованої інформаційної системи перетину державного кордону України і банку даних міжвідомчого користування 5 000,0 5 000,0  
1625. 5341800 0310 Комплекс заходів з укріплення державного кордону, в тому числі облаштування пунктів перепуску через українсько-білорусський державний кордон 15 000,0 15 000,0  
1626. 5342000 Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України 12 083,5 12 083,5  
1627. 5342010 0310 Функціонування розвідувального органу 12 083,5 12 083,5  
1628. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 807,8 807,8  
1629. 5360000 Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики 29 617,1 29 617,1  
1630. 5361000 Апарат Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 29 617,1 29 617,1  
1631. 5361010 0411 Керівництво та управління у сфері технічного регулювання та споживчої політики 10 030,7 10 030,7  
1632. 5361020 0481 Прикладні розробки у сфері стандартизації, сертифікації та метрології 953,4 953,4  
1633. 5361030 0481 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері стандартизації продукції і послуг 203,9 203,9  
1634. 5361040 0481 Наукові програми у сфері стандартизації, сертифікації і еталонної бази 4 363,5 4 363,5  
1635. 5361050 0487 Збереження та функціонування національної еталонної бази 68,0 68,0  
1636. 5361060 0473 Державний нагляд за додержанням стандартів, державний метрологічний нагляд та заходи, пов'язані з виконанням державних завдань у сфері метрології 2 717,6 2 717,6  
1637. 5361080 0411 Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими 8 500,0 8 500,0  
1638. 5361090 0411 Виробництво та розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та зловживання алкогольних напоїв 280,0 280,0  
1639. 5361800 0481 Реконструкція та ремонт майнового комплексу Державного науково-дослідного інституту "Система" 2 500,0 2 500,0  
1640. 5380000 Державна туристична адміністрація України 31 682,3 31 682,3  
1641. 5381000 Апарат Державної туристичної адміністрації України 31 682,3 31 682,3  
1642. 5381010 0472 Керівництво та управління у сфері туризму 1 842,0 1 842,0  
1643. 5381020 0472 Фінансова підтримка розвитку туризму в Україні 20 015,3 20 015,3  
1644. 5381030 0840 Прикладні розробки у сфері туризму 333,2 333,2  
1645. 5381040 0472 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку туризму 291,8 291,8  
1646. 5381050 0472 Фінансова підтримка створення умов для забезпечення безпеки туристів та розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні 9 200,0 9 200,0  
1647. 5420000 Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту 317 827,1 15 474,9 333 302,0  
1648. 5421000 Апарат Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 114 947,5 15 474,9 130 422,4  
1649. 5421010 0810 Керівництво та управління у сфері фізичної культури і спорту 2 578,9 2 578,9  
1650. 5421020 0941 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 6 940,4 546,6 7 487,0  
1651. 5421030 0942 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 37 078,6 14 849,3 51 927,9  
1652. 5421040 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері спорту 146,4 146,4  
1653. 5421050 0826 Функціонування музею спортивної слави України 191,8 191,8  
1654. 5421090 0810 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій 2 430,2 2 430,2  
1655. 5421100 0810 Розвиток матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень 23 351,9 23 351,9  
1656. 5421110 0840 Прикладні розробки у сфері розвитку окремих видів спорту та методики підготовки спортсменів 1 129,3 79,0 1 208,3  
1657. 5421120 0810 Розвиток авіаційних видів спорту 2 100,0 2 100,0  
1658. 5421800 0810 Реконструкція будинку для розміщення Національного Олімпійського комітету України 16 000,0 16 000,0  
1659. 5421810 0810 Будівництво об"єктів фізкультурно-спортивного призначення 23 000,0 23 000,0  
1660. 5422000 Управління "Укрспортзабезпечення" 147 021,6 147 021,6  
1661. 5422020 0810 Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень 83 601,6 83 601,6  
1662. 5422030 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 51 244,2 51 244,2  
1663. 5422040 0810 Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських іграх 4 896,5 4 896,5  
1664. 5422050 0810 Проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури 7 279,3 7 279,3  
1665. 5423000 Національний комітет спорту інвалідів України 54 858,0 54 858,0  
1666. 5423020 0810 Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів 20 725,3 20 725,3  
1667. 5423030 0810 Підготовка і участь національних збірних команд в Параолімпійських і Дефлімпійських іграх 26 352,7 26 352,7  
1668. 5423040 0810 Фінансова підтримка параолімпійського руху в Україні 7 780,0 7 780,0  
1669. 5424000 Профспілково-спортивне товариство "Україна" 1 000,0 1 000,0  
1670. 5424020 0810 Фізкультурно-спортивна підготовка дітей та молоді 1 000,0 1 000,0  
1671. 5480000 Державний комітет України з нагляду за охороною праці 52 976,1 400,0 53 376,1  
1672. 5481000 Апарат Державного комітету України з нагляду за охороною праці 52 976,1 400,0 53 376,1  
1673. 5481010 0412 Керівництво та управління у сфері нагляду за охороною праці 51 835,6 51 835,6  
1674. 5481030 0950 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони праці та наглядової діяльності 63,6 63,6  
1675. 5481040 0481 Прикладні розробки у сфері охорони праці 1 076,9 400,0 1 476,9  
1676. 5500000 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 7 876,4 7 876,4  
1677. 5501000 Апарат Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 7 876,4 7 876,4  
1678. 5501010 0112 Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг 7 876,4 7 876,4  
1679. 5530000 Державний департамент фінансового моніторингу 59 809,8 59 809,8  
1680. 5531000 Апарат Державного департаменту фінансового моніторингу 59 809,8 59 809,8  
1681. 5531010 0112 Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу 38 809,8 38 809,8  
1682. 5531800 0112 Здійснення капітального ремонту будинку по вул.Білоруській,24 21 000,0 21 000,0  
1683. 5560000 Національна комісія з питань регулювання зв'язку 6 260,0 6 260,0  
1684. 5561000 Національна комісія з питань регулювання зв'язку 6 260,0 6 260,0  
1685. 5561010 0460 Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку 6 260,0 6 260,0  
1686. 5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 134 283,4 931,0 135 214,4  
1687. 5961000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 134 283,4 931,0 135 214,4  
1688. 5961010 0260 Розвідувальна діяльність у сфері оборони 134 283,4 931,0 135 214,4  
1689. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 6 400,0 6 400,0  
1690. 5980000 Вища рада юстиції 8 923,1 8 923,1  
1691. 5981000 Апарат Вищої ради юстиції 8 923,1 8 923,1  
1692. 5981010 0330 Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю 8 923,1 8 923,1  
1693. 5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 11 390,6 11 390,6  
1694. 5991000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 11 390,6 11 390,6  
1695. 5991010 0111 Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини 11 390,6 11 390,6  
1696. 6010000 Антимонопольний комітет України 18 571,3 1 817,3 20 388,6  
1697. 6011000 Апарат Антимонопольного комітету України 18 571,3 1 817,3 20 388,6  
1698. 6011010 0411 Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції 17 952,4 1 773,9 19 726,3  
1699. 6011020 0481 Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права 618,9 43,4 662,3  
1700. 6020000 Вища атестаційна комісія України 1 366,9 1 366,9  
1701. 6021000 Апарат Вищої атестаційної комісії України 1 366,9 1 366,9  
1702. 6021010 0990 Керівництво та управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів 1 108,4 1 108,4  
1703. 6021020 0990 Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 258,5 258,5  
1704. 6070000 Державний департамент України з питань виконання покарань 693 771,5 159 195,5 852 967,0  
1705. 6071000 Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань 693 771,5 159 195,5 852 967,0  
1706. 6071010 0340 Керівництво та управління у сфері виконання покарань 35 487,4 108,0 35 595,4  
1707. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 3 141,8 3 141,8  
1708. 6071020 0340 Утримання спецконтингенту в установах кримінально-виконавчої системи 141 487,8 94 273,3 235 761,1  
1709. 6071030 0340 Здійснення виконання покарань та утримання персоналу установ і органів кримінально-виконавчої системи 427 968,1 38 179,0 466 147,1  
1710. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 32 486,4 123,4 32 609,8  
1711. 6071040 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного департаменту України з питань виконання покарань 530,0 781,8 1 311,8  
1712. 6071060 0340 Утримання спецконтингенту, хворого на туберкульоз, в установах кримінально-виконавчої системи 44 802,3 1 346,8 46 149,1  
1713. 6071070 0340 Заходи щодо впровадження Кримінально-виконавчого кодексу та приведення умов тримання засуджених до вимог європейських стандартів 20 294,1 20 294,1  
1714. 6071080 1062 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи 6 840,0 6 840,0  
1715. 6071090 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної реабілітації при установах виконання покарань 7 100,0 7 100,0  
1716. 6071600 0763 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу в установах кримінально-виконавчої системи 9 261,8 24 506,6 33 768,4  
1717. 6080000 Державний департамент України з питань виконання покарань (загальнодержавні видатки) 26 316,4 26 316,4  
1718. 6081000 Державний департамент України з питань виконання покарань (загальнодержавні видатки) 26 316,4 26 316,4  
1719. 6081020 1020 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи 26 316,4 26 316,4  
1720. 6100000 Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації 2 547,8 18 590,0 21 137,8  
1721. 6101000 Державна служба України з нагляду за забезпечням безпеки авіації 2 547,8 18 590,0 21 137,8  
1722. 6101010 0454 Керівництво та управління у сфері нагляду за забезпеченням безпеки авіації 17 200,0 17 200,0  
1723. 6101020 0731 Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту 1 605,0 1 190,0 2 795,0  
1724. 6101030 0721 Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 942,8 942,8  
1725. 6101040 0454 Страховий фонд безпеки авіації 200,0 200,0  
1726. 6110000 Державний комітет архівів України 10 267,1 1 058,7 11 325,8  
1727. 6111000 Апарат Державного комітету архівів України 10 267,1 1 058,7 11 325,8  
1728. 6111010 0133 Керівництво та управління у сфері архівної справи 807,7 807,7  
1729. 6111020 0150 Прикладні розробки у сфері архівної справи 549,1 26,0 575,1  
1730. 6111030 0133 Архівна справа 8 910,3 1 032,7 9 943,0  
1731. 6120000 Головне управління державної служби України 20 701,5 600,0 21 301,5  
1732. 6121000 Апарат Головного управління державної служби України 16 667,3 600,0 17 267,3  
1733. 6121010 0131 Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби 12 667,7 600,0 13 267,7  
1734. 6121030 0950 Підготовка магістрів державної служби та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією 3 999,6 3 999,6  
1735. 6122000 Центр сприяння інституційному розвитку державної служби 4 034,2 4 034,2  
1736. 6122020 0150 Наукові розробки у сфері розвитку державної служби та організація проведення функціональних обстежень органів виконавчої влади 2 514,0 2 514,0  
1737. 6122030 0150 Дослідження і розробки у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу 1 520,2 1 520,2  
1738. 6140000 Державна податкова адміністрація України 1 895 031,7 202 005,6 2 097 037,3  
1739. 6141000 Апарат Державної податкової адміністрації України 1 895 031,7 202 005,6 2 097 037,3  
1740. 6141010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства 1 714 308,0 157 624,6 1 871 932,6  
1741. 6141020 0150 Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби 2 819,6 125,0 2 944,6  
1742. 6141030 0941 Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 1 797,0 1 100,0 2 897,0  
1743. 6141040 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією державної податкової служби 62 838,8 17 000,0 79 838,8  
1744. 6141050 0950 Підвищення кваліфікації Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби 1 853,2 700,0 2 553,2  
1745. 6141060 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів податкової служби 4 500,0 4 500,0  
1746. 6141080 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи податкових органів 92 848,2 92 848,2  
1747. 6141600 0112 Модернізація податкової служби 14 066,9 25 456,0 39 522,9  
1748. 6150000 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 16 384,6 16 384,6  
1749. 6151000 Апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України 16 384,6 16 384,6  
1750. 6151010 0411 Керівництво та управління у сфері фондового ринку 12 832,1 12 832,1  
1751. 6151020 0411 Створення Національної депозитарної системи та системи моніторингу фондового ринку 1 500,0 1 500,0  
1752. 6151030 0950 Підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління 52,5 52,5  
1753. 6151040 0481 Проведення рейтингової оцінки галузей національної економіки 2 000,0 2 000,0  
1754. 6160000 Державна податкова адміністрація України (загальнодержавні видатки) 25 000,0 25 000,0  
1755. 6161000 Державна податкова адміністрація України (загальнодержавні видатки) 25 000,0 25 000,0  
1756. 6161020 1020 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу податкової міліції 25 000,0 25 000,0  
1757. 6170000 Державна служба експортного контролю України 2 609,1 2 609,1  
1758. 6171000 Апарат Державної служби експортного контролю України 2 609,1 2 609,1  
1759. 6171010 0411 Керівництво та управління у сфері експортного контролю 2 360,9 2 360,9  
1760. 6171020 0481 Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю 248,2 248,2  
1761. 6370000 Національна комісія регулювання електроенергетики України 7 306,4 50,0 7 356,4  
1762. 6371000 Апарат Національної комісії регулювання електроенергетики України 7 306,4 50,0 7 356,4  
1763. 6371010 0433 Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики 7 306,4 50,0 7 356,4  
1764. 6380000 Національне космічне агентство України 260 363,0 3 516,8 263 879,8  
1765. 6381000 Апарат Національного космічного агентства України 260 363,0 3 516,8 263 879,8  
1766. 6381010 0473 Керівництво та управління у сфері космічної діяльності 4 627,2 4 627,2  
1767. 6381020 0487 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері космічної галузі 200,0 200,0  
1768. 6381030 0960 Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України 1 936,9 425,0 2 361,9  
1769. 6381040 0473 Загальнодержавна (Національна) космічна програма 89 500,0 50,0 89 550,0  
1770. 6381050 0473 Управління та випробування космічних засобів 60 090,1 3 041,8 63 131,9  
1771. 6381060 0473 Функціонування і розвиток національної системи сейсмічних спостережень 700,0 700,0  
1772. 6381070 0460 Експлуатація супутникових систем зв'язку та телерадіомовлення 500,0 500,0  
1773. 6381080 0487 Прикладні розробки у сфері космічної галузі 200,0 200,0  
1774. 6381090 0487 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері космічної галузі 500,0 500,0  
1775. 6381100 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національного космічного агентства 4 000,0 4 000,0  
1776. 6381120 0512 Утилізація твердого ракетного палива 36 170,0 36 170,0  
1777. 6381130 0473 Створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" 51 938,8 51 938,8  
1778. 6381140 0434 Реєстр.картка № ) 10 000,0 10 000,0  
1779. 6400000 Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів 111 472,2 300,0 111 772,2  
1780. 6401000 Апарат Національного координаційного центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів 111 472,2 300,0 111 772,2  
1781. 6401010 1070 Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку 1 472,2 300,0 1 772,2  
1782. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 6,6 6,6  
1783. 6401030 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців збройних сил України, звільнених у запас або відставку 110 000,0 110 000,0  
1784. 6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 4 349,7 4 349,7  
1785. 6441000 Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 4 349,7 4 349,7  
1786. 6441010 0831 Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення 4 349,7 4 349,7  
1787. 6500000 Рада національної безпеки і оборони України 16 701,8 1 790,0 18 491,8  
1788. 6501000 Апарат Ради національної безпеки і оборони України 16 701,8 1 790,0 18 491,8  
1789. 6501010 0350 Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони 9 694,9 9 694,9  
1790. 6501020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері національної безпеки 1 842,4 190,0 2 032,4  
1791. 6501030 0370 Прикладні розробки у сфері національної безпеки 5 070,5 1 600,0 6 670,5  
1792. 6501040 0370 Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів у сфері національної безпеки 94,0 94,0  
1793. 6510000 Рахункова палата 27 000,0 0,0 27 000,0  
1794. 6511000 Апарат Рахункової палати 27 000,0 27 000,0  
1795. 6511010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету 23 243,0 23 243,0  
1796. 6511020 0112 Створення інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати 3 757,0 3 757,0  
1797. 6520000 Служба безпеки України 984 635,2 40 441,9 1 025 077,1  
1798. 6521000 Центральне управління Служби безпеки України 964 230,0 40 441,9 1 004 671,9  
1799. 6521010 0350 Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України 848 482,6 7 750,7 856 233,3  
1800. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 65 381,9 65 381,9  
1801. 6521030 0370 Наукова діяльність у сфері забезпечення державної безпеки, дослідження та розробки спеціальної техніки 625,0 625,0  
1802. 6521040 0113 Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади 1 300,0 1 300,0  
1803. 6521050 0734 Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби безпеки України 34 954,6 30 878,4 65 833,0  
1804. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 577,7 577,7  
1805. 6521070 0942 Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації 42 282,4 1 368,3 43 650,7  
1806. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 3 009,3 3 009,3  
1807. 6521090 0910 Утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України 671,4 444,5 1 115,9  
1808. 6521100 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України 18 954,0 18 954,0  
1809. 6521120 0350 Захист інформаційних ресурсів держави 8 150,0 8 150,0  
1810. 6521140 0350 Розвиток та модернізація державної системи урядового зв'язку 300,0 300,0  
1811. 6521150 0350 Створення та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку 10,0 10,0  
1812. 6521200 0350 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України 8 500,0 8 500,0  
1813. 6524000 Антитерористичний центр Служби безпеки України 20 405,2 20 405,2  
1814. 6524010 0350 Боротьба з тероризмом на території України 20 405,2 20 405,2  
1815. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 249,3 249,3  
1816. 6530000 Служба безпеки України (загальнодержавні видатки) 214 820,6 214 820,6  
1817. 6531000 Служба безпеки України (загальнодержавні видатки) 214 820,6 214 820,6  
1818. 6531020 1020 Пенсійне забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України та Управління державної охорони 214 820,6 214 820,6  
1819. 6540000 Національна академія наук України 893 326,4 235 564,8 1 128 891,2  
1820. 6541000 Апарат Національної академії наук України 893 326,4 235 564,8 1 128 891,2  
1821. 6541020 0150 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України 23 385,5 1 837,5 25 223,0  
1822. 6541030 0140 Фундаментальні дослідження наукових установ Національної академії наук України 513 893,4 193 163,7 707 057,1  
1823. 6541040 0487 Прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки 146 429,5 38 223,4 184 652,9  
1824. 6541050 0487 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку галузей економіки 45 529,4 45 529,4  
1825. 6541060 0150 Фінансова підтримка технічного забезпечення Національної академії наук України 76 224,1 76 224,1  
1826. 6541080 0942 Підготовка кадрів фізико-технічного напряму вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 2 966,7 222,9 3 189,6  
1827. 6541090 0990 Методичне забезпечення викладення народознавства та української мови як іноземної Міжнародною школою україністики 127,0 29,0 156,0  
1828. 6541100 0731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 7 916,8 211,5 8 128,3  
1829. 6541130 0150 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Національної академії наук України 14 564,6 315,0 14 879,6  
1830. 6541140 0530 Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України 9 830,6 1 000,0 10 830,6  
1831. 6541160 0481 Сейсмічні та геофізичні спостереження 2 374,3 2 374,3  
1832. 6541170 0530 Збереження та розвиток садово-паркового комплексу "Феофанія" 37 884,5 37 884,5  
1833. 6541180 0487 Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 12 200,0 561,8 12 761,8  
1834. 6550000 Академія педагогічних наук України 29 988,4 5 092,2 35 080,6  
1835. 6551000 Апарат Академії педагогічних наук України 29 988,4 5 092,2 35 080,6  
1836. 6551020 0980 Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук України 4 884,6 231,4 5 116,0  
1837. 6551030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук 15 311,2 986,8 16 298,0  
1838. 6551040 0980 Прикладні розробки у сфері педагогіки та психології 130,2 130,2  
1839. 6551050 0980 Підготовка наукових кадрів у системі Академії педагогічних наук України 1 395,0 465,5 1 860,5  
1840. 6551060 0950 Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 4 563,7 3 194,3 7 758,0  
1841. 6551070 0930 Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України 2 457,9 214,2 2 672,1  
1842. 6551080 0980 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії педагогічних наук України 171,3 171,3  
1843. 6551090 0980 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері педагогіки та психології 960,9 960,9  
1844. 6551100 0826 Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики 113,6 113,6  
1845. 6560000 Академія медичних наук України 356 754,4 21 588,8 378 343,2  
1846. 6561000 Апарат Академії медичних наук України 356 754,4 21 588,8 378 343,2  
1847. 6561020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини 22 058,4 22 058,4  
1848. 6561030 0750 Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб людини 29 994,7 13 594,5 43 589,2  
1849. 6561040 0750 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини 6 692,5 6 692,5  
1850. 6561050 0750 Підготовка наукових кадрів Академією медичних наук України 995,6 995,6  
1851. 6561060 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України 267 472,5 7 814,5 275 287,0  
1852. 6561070 0722 Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук України 4 171,0 179,8 4 350,8  
1853. 6561080 0763 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для клінік науково-дослідних установ Академії медичних наук України 11 872,5 11 872,5  
1854. 6561090 0750 Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук України 3 333,2 3 333,2  
1855. 6561100 0750 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії медичних наук України 164,0 164,0  
1856. 6561820 0732 Реконструкція споруд та оснащення Інституту невідкладної і відновної хірургії Академії медичних наук України 10 000,0 10 000,0  
1857. 6570000 Академія мистецтв України 8 276,1 8 276,1  
1858. 6571000 Апарат Академії мистецтв України 8 276,1 8 276,1  
1859. 6571020 0840 Наукова і організаційна діяльність президії Академії мистецтв України 5 409,6 5 409,6  
1860. 6571030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства 2 866,5 2 866,5  
1861. 6580000 Академія правових наук України 8 944,8 2 662,6 11 607,4  
1862. 6581000 Апарат Академії правових наук України 8 944,8 2 662,6 11 607,4  
1863. 6581020 0370 Наукова і організаційна діяльність президії Академії правових наук України 4 125,1 210,0 4 335,1  
1864. 6581030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права 4 041,6 2 388,9 6 430,5  
1865. 6581040 0370 Підготовка наукових кадрів у сфері законодавства 62,7 63,7 126,4  
1866. 6581050 0370 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері удосконалення законодавства 225,4 225,4  
1867. 6581060 0370 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері боротьби зі злочинністю 490,0 490,0  
1868. 6590000 Українська академія аграрних наук 161 891,5 58 723,0 220 614,5  
1869. 6591000 Апарат Української академії аграрних наук 161 891,5 58 723,0 220 614,5  
1870. 6591020 0482 Наукова і організаційна діяльність президії Української академії аграрних наук 7 136,3 160,0 7 296,3  
1871. 6591030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук 85 307,9 17 901,0 103 208,9  
1872. 6591040 0482 Прикладні розробки Української академії аграрних наук у сфері сільськогосподарських наук 45 173,9 39 777,0 84 950,9  
1873. 6591050 0482 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва та застосування нових технологій у рослинництві 3 248,2 3 248,2  
1874. 6591060 0482 Фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів агропромислового комплексу 3 745,0 3 745,0  
1875. 6591070 0421 Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств 149,5 149,5  
1876. 6591080 0421 Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах 5 601,9 5 601,9  
1877. 6591090 0421 Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва 6 714,6 6 714,6  
1878. 6591100 0520 Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" 3 596,6 535,0 4 131,6  
1879. 6591110 0482 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Української академії аграрних наук 1 217,6 350,0 1 567,6  
1880. 6600000 Управління державної охорони України 80 421,4 550,0 80 971,4  
1881. 6601000 Управління державної охорони України 80 421,4 550,0 80 971,4  
1882. 6601020 0350 Державна охорона органів державної влади та посадових осіб 76 772,4 550,0 77 322,4  
1883. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 6 618,8 6 618,8  
1884. 6601030 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України 3 649,0 3 649,0  
1885. 6610000 Фонд державного майна України 34 572,4 85 163,7 119 736,1  
1886. 6611000 Апарат Фонду державного майна України 34 572,4 85 163,7 119 736,1  
1887. 6611010 0411 Керівництво та управління у сфері державного майна 34 572,4 640,0 35 212,4  
1888. 6611020 0411 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна 84 523,7 84 523,7  
1889. 6620000 Департамент розвідки Служби безпеки України 99 004,0 745,0 99 749,0  
1890. 6621000 Департамент розвідки Служби безпеки України 99 004,0 745,0 99 749,0  
1891. 6621010 0350 Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном 99 004,0 745,0 99 749,0  
1892. . в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 8 604,5 8 604,5  
1893. 6730000 Центральна виборча комісія 142 273,1 142 273,1  
1894. 6731000 Апарат Центральної виборчої комісії 142 273,1 142 273,1  
1895. 6731010 0160 Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів 112 773,1 112 773,1  
1896. 6731020 0160 Проведення виборів народних депутатів України 4 500,0 4 500,0  
1897. 6731050 0160 Створення та запровадження Єдиного державного реєстру виборців і єдиної електронної інформаційної системи "Вибори" 25 000,0 25 000,0  
1898. 7710000 Рада міністрів Автономної Республіки Крим 19 772,2 124,0 19 896,2  
1899. 7711000 Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим 19 772,2 124,0 19 896,2  
1900. 7711010 0111 Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим 19 772,2 124,0 19 896,2  
1901. 7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 44 096,0 1 243,9 45 339,9  
1902. 7721000 Апарат Вінницької обласної державної адміністрації 44 096,0 1 243,9 45 339,9  
1903. 7721010 0111 Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області 44 096,0 1 243,9 45 339,9  
1904. 7730000 Волинська обласна державна адміністрація 27 294,1 929,7 28 223,8  
1905. 7731000 Апарат Волинської обласної державної адміністрації 27 294,1 929,7 28 223,8  
1906. 7731010 0111 Здійснення виконавчої влади у Волинській області 27 294,1 929,7 28 223,8  
1907. 7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 39 142,8 1 981,6 41 124,4  
1908. 7741000 Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації 39 142,8 1 981,6 41 124,4  
1909. 7741010 0111 Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області 39 142,8 1 981,6 41 124,4  
1910. 7750000 Донецька обласна державна адміністрація 34 702,0 1 791,5 36 493,5  
1911. 7751000 Апарат Донецької обласної державної адміністрації 34 702,0 1 791,5 36 493,5  
1912. 7751010 0111 Здійснення виконавчої влади у Донецькій області 34 702,0 1 791,5 36 493,5  
1913. 7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 36 559,1 718,6 37 277,7  
1914. 7761000 Апарат Житомирської обласної державної адміністрації 36 559,1 718,6 37 277,7  
1915. 7761010 0111 Здійснення виконавчої влади у Житомирській області 36 559,1 718,6 37 277,7  
1916. 7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 28 893,2 910,0 29 803,2  
1917. 7771000 Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації 28 893,2 910,0 29 803,2  
1918. 7771010 0111 Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області 28 893,2 910,0 29 803,2  
1919. 7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 32 062,9 1 312,8 33 375,7  
1920. 7781000 Апарат Запорізької обласної державної адміністрації 32 062,9 1 312,8 33 375,7  
1921. 7781010 0111 Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області 32 062,9 1 312,8 33 375,7  
1922. 7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 30 120,5 1 498,8 31 619,3  
1923. 7791000 Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації 30 120,5 1 498,8 31 619,3  
1924. 7791010 0111 Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області 30 120,5 1 498,8 31 619,3  
1925. 7800000 Київська обласна державна адміністрація 41 965,0 1 367,9 43 332,9  
1926. 7801000 Апарат Київської обласної державної адміністрації 41 965,0 1 367,9 43 332,9  
1927. 7801010 0111 Здійснення виконавчої влади у Київській області 41 965,0 1 367,9 43 332,9  
1928. 7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 31 496,1 896,1 32 392,2  
1929. 7811000 Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації 31 496,1 896,1 32 392,2  
1930. 7811010 0111 Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області 31 496,1 896,1 32 392,2  
1931. 7820000 Луганська обласна державна адміністрація 32 357,1 910,1 33 267,2  
1932. 7821000 Апарат Луганської обласної державної адміністрації 32 357,1 910,1 33 267,2  
1933. 7821010 0111 Здійснення виконавчої влади у Луганській області 32 357,1 910,1 33 267,2  
1934. 7830000 Львівська обласна державна адміністрація 36 287,6 1 289,3 37 576,9  
1935. 7831000 Апарат Львівської обласної державної адміністрації 36 287,6 1 289,3 37 576,9  
1936. 7831010 0111 Здійснення виконавчої влади у Львівській області 36 287,6 1 289,3 37 576,9  
1937. 7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 28 973,1 1 278,5 30 251,6  
1938. 7841000 Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації 28 973,1 1 278,5 30 251,6  
1939. 7841010 0111 Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області 28 973,1 1 278,5 30 251,6  
1940. 7850000 Одеська обласна державна адміністрація 42 925,0 2 256,8 45 181,8  
1941. 7851000 Апарат Одеської обласної державної адміністрації 42 925,0 2 256,8 45 181,8  
1942. 7851010 0111 Здійснення виконавчої влади в Одеській області 42 925,0 2 256,8 45 181,8  
1943. 7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 35 041,1 1 699,9 36 741,0  
1944. 7861000 Апарат Полтавської обласної державної адміністрації 35 041,1 1 699,9 36 741,0  
1945. 7861010 0111 Здійснення виконавчої влади у Полтавській області 35 041,1 1 699,9 36 741,0  
1946. 7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 27 672,9 1 437,5 29 110,4  
1947. 7871000 Апарат Рівненської обласної державної адміністрації 27 672,9 1 437,5 29 110,4  
1948. 7871010 0111 Здійснення виконавчої влади у Рівненській області 27 672,9 1 437,5 29 110,4  
1949. 7880000 Сумська обласна державна адміністрація 30 543,8 1 113,9 31 657,7  
1950. 7881000 Апарат Сумської обласної державної адміністрації 30 543,8 1 113,9 31 657,7  
1951. 7881010 0111 Здійснення виконавчої влади у Сумській області 30 543,8 1 113,9 31 657,7  
1952. 7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 29 702,1 945,2 30 647,3  
1953. 7891000 Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації 29 702,1 945,2 30 647,3  
1954. 7891010 0111 Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області 29 702,1 945,2 30 647,3  
1955. 7900000 Харківська обласна державна адміністрація 44 800,3 1 873,5 46 673,8  
1956. 7901000 Апарат Харківської обласної державної адміністрації 44 800,3 1 873,5 46 673,8  
1957. 7901010 0111 Здійснення виконавчої влади у Харківській області 44 800,3 1 873,5 46 673,8  
1958. 7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 27 370,2 1 168,9 28 539,1  
1959. 7911000 Апарат Херсонської обласної державної адміністрації 27 370,2 1 168,9 28 539,1  
1960. 7911010 0111 Здійснення виконавчої влади у Херсонській області 27 370,2 1 168,9 28 539,1  
1961. 7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 32 558,4 701,7 33 260,1  
1962. 7921000 Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації 32 558,4 701,7 33 260,1  
1963. 7921010 0111 Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області 32 558,4 701,7 33 260,1  
1964. 7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 30 675,0 1 113,8 31 788,8  
1965. 7931000 Апарат Черкаської обласної державної адміністрації 30 675,0 1 113,8 31 788,8  
1966. 7931010 0111 Здійснення виконавчої влади у Черкаській області 30 675,0 1 113,8 31 788,8  
1967. 7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 22 052,0 1 206,0 23 258,0  
1968. 7941000 Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації 22 052,0 1 206,0 23 258,0  
1969. 7941010 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області 22 052,0 1 206,0 23 258,0  
1970. 7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 32 605,2 1 032,5 33 637,7  
1971. 7951000 Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації 32 605,2 1 032,5 33 637,7  
1972. 7951010 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області 32 605,2 1 032,5 33 637,7  
1973. 7970000 Севастопольська міська державна адміністрація 14 318,0 2 241,9 16 559,9  
1974. 7971000 Апарат Севастопольської міської державної адміністрації 14 318,0 2 241,9 16 559,9  
1975. 7971010 0111 Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі 14 318,0 2 241,9 16 559,9  
1976. 8680000 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 17 718,2 66 914,8 84 633,0  
1977. 8681000 Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 17 718,2 66 914,8 84 633,0  
1978. 8681010 0411 Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та підприємництва 11 509,3 400,0 11 909,3  
1979. 8681020 0411 Заходи, пов'язані з веденням Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та Єдиного ліцензійного реєстру 4 408,9 867,0 5 275,9  
1980. 8681030 0490 Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні у 2005 році 1 800,0 1 800,0  
1981. 8681600 0411 Розвиток приватного сектора 65 647,8 65 647,8  
1982. Додаток № 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"  
1983. Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2005 році (тис.грн.)  
1984. КПКВ та КДБ КФКВ та КДБ Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету Надання кредитів Повернення кредитів Кредитуван-ня - всього  
1985. Всього: 2 611 617,7 -2 505 551,9 106 065,8  
1986. 1100000 Міністерство палива та енергетики України 281 445,0 -80 000,0 201 445,0  
1987. 1101000 Апарат Міністерства палива та енергетики України 281 445,0 -80 000,0 201 445,0  
1988. 1101360 0433 Надання кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій 280 000,0 280 000,0  
1989. 1101370 0433 Повернення кредитів, наданих на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій -80 000,0 -80 000,0  
1990. 1101600 0433 Реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду 1 445,0 1 445,0  
1991. 2200000 Міністерство освіти і науки України 13 500,0 13 500,0  
1992. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України 13 500,0 13 500,0  
1993. 2201210 0990 Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти 13 500,0 13 500,0  
1994. 2400000 Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 4 417,0 4 417,0  
1995. 2409000 Державний фонд стимулювання і фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 4 417,0 4 417,0  
1996. 2409030 0513 Надання пільгових кредитів на здійснення природоохоронних заходів 4 417,0 4 417,0  
1997. 2800000 Міністерство аграрної політики України 471 750,0 -919 917,7 -448 167,7  
1998. 2801000 Апарат Міністерства аграрної політики України 371 750,0 -919 917,7 -548 167,7  
1999. 2801160 1062 Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників 31 000,0 31 000,0  
2000. 2801380 0421 Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років -25 917,7 -25 917,7  
2001. 2801400 0421 Повернення кредитів, наданих фермерським господарствам -3 000,0 -3 000,0  
2002. 2801410 0421 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників -6 000,0 -6 000,0  
2003. 2801440 0421 Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарюванн -200 000,0 -200 000,0  
2004. 2801450 0421 Здійснення фінансової підтримки заставних та інтервенційних операцій з зерном 335 000,0 335 000,0  
2005. 2801460 0421 Надання кредитів фермерським господарствам 5 750,0 5 750,0  
2006. 2801470 0421 Повернення сільськогосподарськими підприємствами бюджетних позичок та заборгованості за кредитами, наданими під гарантію Кабінету Міністрів України -400 000,0 -400 000,0  
2007. 2801490 0421 Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики на інтервенційні операції із зерном -285 000,0 -285 000,0  
2008. 2804000 Державний департамент рибного господарства 100 000,0 100 000,0  
2009. 2804100 0423 Заходи по операціях фінансового лізингу суден рибопромислового флоту 100 000,0 100 000,0  
2010. 3200000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій 50 000,0 -50 000,0  
2011. 3201000 Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 50 000,0 -50 000,0  
2012. 3201480 0433 Надання кредитів на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню 50 000,0 50 000,0  
2013. 3201500 0433 Повернення кредитів, наданих на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню -50 000,0 -50 000,0  
2014. 3400000 Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді 209 200,0 -9 200,0 200 000,0  
2015. 3408000 Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 209 200,0 -9 200,0 200 000,0  
2016. 3408020 1062 Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 209 200,0 209 200,0  
2017. 3408030 1062 Повернення коштів, наданих для кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла -9 200,0 -9 200,0  
2018. 3500000 Міністерство фінансів України 43 396,0 43 396,0  
2019. 3501000 Апарат Міністерства фінансів України 43 396,0 43 396,0  
2020. 3501620 0411 Надання кредитів на реалізацію муніципальних проектів розвитку міст України 43 396,0 43 396,0  
2021. 3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 618 257,4 -806 434,2 -188 176,8  
2022. 3511000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 618 257,4 -806 434,2 -188 176,8  
2023. 3511530 0442 Повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу -5 664,2 -5 664,2  
2024. 3511540 0454 Повернення коштів, наданих для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки -7 800,0 -7 800,0  
2025. 3511600 0490 Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії 129 399,4 129 399,4  
2026. 3511620 0490 Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 488 858,0 488 858,0  
2027. 3511630 0490 Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою -792 970,0 -792 970,0  
2028. 5100000 Державний комітет України по земельних ресурсах 82 580,0 82 580,0  
2029. 5101000 Апарат Державного комітету України по земельних ресурсах 82 580,0 82 580,0  
2030. 5101610 0421 Надання кредитів на розвиток системи кадастру 82 580,0 82 580,0  
2031. 5120000 Державний комітет України з державного матеріального резерву 400 000,0 -400 000,0  
2032. 5121000 Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 400 000,0 -400 000,0  
2033. 5121050 0220 Повернення коштів, наданих з державного бюджету на закупівлю сільськогосподарської продукції -400 000,0 -400 000,0  
2034. 5121060 0220 Заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів 400 000,0 400 000,0  
2035. 6800000 Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 420 000,0 -240 000,0 180 000,0  
2036. 6801000 Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 420 000,0 -240 000,0 180 000,0  
2037. 6801020 0421 Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки 380 000,0 380 000,0  
2038. 6801030 0421 Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу -200 000,0 -200 000,0  
2039. 6801040 0421 Придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу 40 000,0 40 000,0  
2040. 6801050 0421 Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарюванн -40 000,0 -40 000,0  
2041. 7960000 Київська міська державна адміністрація 17 072,3 17 072,3  
2042. 7961000 Апарат Київської міської державної адміністрації 17 072,3 17 072,3  
2043. 7961600 0620 Модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях міста Києва 17 072,3 17 072,3  
2044. Додаток № 5* до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"  
2045. Розподіл видатків на централізовані заходи і програми на 2005 рік між адміністративно-териториальними одиницями  
2046. Адміністративно-територальні одиниці  
2047. Автономна Республіка Крим  
2048. Вінницька область  
2049. Волинська область  
2050. Дніпропетровська область  
2051. Донецька область  
2052. Житомирська область  
2053. Закарпатська область  
2054. Запорізька область  
2055. Івано-Франківська область  
2056. Київська область  
2057. Кіровоградська область  
2058. Луганська область  
2059. Львівська область  
2060. Миколаївська область  
2061. Одеська область  
2062. Полтавська область  
2063. Рівненська область  
2064. Сумська область  
2065. Тернопільська область  
2066. Харківська область  
2067. Херсонська область  
2068. Хмельницька область  
2069. Черкаська область  
2070. Чернівецька область  
2071. Чернігівська область  
2072. м.Київ  
2073. м.Севастополь  
2074. Всього  
2075. * Повну версію додатку №5 дивись далі  
2076. Додаток № 6 до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"  
2077. Показники міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами на 2005 рік  
2078. Міжбюджетні трансферти  
2079. Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно- Розрахунко Дотація вирівнювання з державного бюджету Кошти, що передаються до державного бюджету  
2080. територіальної одиниці вий обсяг доходів Всього (тис.грн.) Норматив щоденного відрахування Всього (тис.грн.) Норматив щоденного відрахування  
2081. 05202000000 м. Авдіївка 15674,8 2871,5 18,53  
2082. 01202000000 м. Алушта 15002,5 3679,1 0,37  
2083. 12202000000 м. Алчевськ 50768,5 7518,5 14,81  
2084. 12203000000 м. Антрацит 17855,0 11421,3 1,21  
2085. 01203000000 м. Армянськ 10430,5 315,4 0,03  
2086. 05203000000 м. Артемівськ 32573,3 8884,2 0,16  
2087. 10202000000 м. Біла Церква 52230,2 27797,9 1,05  
2088. 06202000000 м. Бердичів 15936,4 16425,1 3,14  
2089. 08202000000 м. Бердянськ 28521,0 12761,0 0,65  
2090. 07202000000 м.Берегове 7277,4 370,0 0,05  
2091. 10201000000 м. Березань 3022,8 4571,0 0,17  
2092. 15202000000 м. Білгород-Дністровський 16338,9 6757,6 0,20  
2093. 09202000000 м. Болехів 2376,7 7803,4 1,64  
2094. 13202000000 м. Борислав 10072,5 6007,8 0,26  
2095. 10203000000 м. Бориспіль 34896,3 11019,7 31,58  
2096. 10204000000 м. Бровари 31117,3 4132,0 0,16  
2097. 12204000000 м. Брянка 6965,1 12198,8 1,30  
2098. 10205000000 м. Васильків 8907,9 7039,2 0,27  
2099. 23202000000 м. Ватутіне 2491,8 4801,2 0,47  
2100. 04202000000 м. Вільногірськ 12149,6 2278,5 18,75  
2101. 02201000000 м. Вінниця 113190,4 13638,7 1,55  
2102. 14202000000 м. Вознесенськ 10717,0 8044,9 1,12  
2103. 03202000000 м. Володимир-Волинський 7389,5 7259,4 1,12  
2104. 05204000000 м. Вугледар 12562,2 5610,6 45  
2105. 18202000000 м.Глухів 5775,0 8212,3 0,84  
2106. 05205000000 м. Горлівка 72038,9 31013,7 0,57  
2107. 05206000000 м. Дебальцеве 22758,0 3030,4 14,66  
2108. 01204000000 м. Джанкой 12833,4 1650,7 12,86  
2109. 05207000000 м. Дзержинськ 18698,0 10003,5 0,19  
2110. 05208000000 м. Димитров 13910,9 7455,2 0,14  
2111. 04203000000 м. Дніпродзержинськ 85762,5 7426,8 0,21  
2112. 04201000000 м. Дніпропетровськ 456937,3 92416,6 30,55  
2113. 05209000000 м. Добропілля 28444,5 912,2 3,60  
2114. 05210000000 м. Докучаєвськ 7406,4 1591,2 0,03  
2115. 05201000000 м. Донецьк 472108,0 123418,3 45  
2116. 13203000000 м. Дрогобич 26133,0 13426,9 0,59  
2117. 05211000000 м. Дружківка 17810,2 7973,1 0,15  
2118. 17202000000 м. Дубно 6718,1 10624,8 1,26  
2119. 08203000000 м. Енергодар 45257,9 23263,2 45  
2120. 01205000000 м. Євпаторія 27901,8 14708,6 1,49  
2121. 05212000000 м. Єнакієве 42278,4 9964,2 0,18  
2122. 05213000000 м. Жданівка 7964,7 2278,9 29,12  
2123. 06201000000 м. Житомир 86691,7 18329,7 3,50  
2124. 02202000000 м. Жмеринка 17783,9 5064,6 28,48  
2125. 04204000000 м. Жовті Води 9891,6 4641,2 0,13  
2126. 08201000000 м. Запоріжжя 393983,9 114452,3 29,08  
2127. 11202000000 м. Знам'янка 14979,6 4683,2 31,83  
2128. 23203000000 м. Золотоноша 6521,7 5179,2 0,51  
2129. 09201000000 м. Івано-Франківськ 80488,1 7356,2 1,55  
2130. 15203000000 м. Ізмаїл 23110,4 7925,4 0,23  
2131. 20202000000 м. Ізюм 9054,4 11778,7 0,32  
2132. 15204000000 м. Іллічівськ 43330,4 24213,9 45  
2133. 10206000000 м. Ірпінь 28602,2 4942,2 0,19  
2134. 09203000000 м. Калуш 19108,5 7830,3 1,64  
2135. 22202000000 м. Кам"янець-Подільський 20433,8 18008,1 2,89  
2136. 23204000000 м. Канів 7157,4 3840,9 0,38  
2137. 21202000000 м. Каховка 8611,7 1744,0 0,46  
2138. 01206000000 м. Керч 40830,7 11134,2 1,13  
2139. 11201000000 м. Кіровоград 69481,0 28533,0 8,54  
2140. 12205000000 м. Кіровськ 4130,8 9996,1 1,06  
2141. 05214000000 м. Кіровське 14928,3 4169,4 28,24  
2142. 03203000000 м. Ковель 17009,3 9891,5 1,52  
2143. 02203000000 м. Козятин 16022,6 6327,4 39,49  
2144. 09204000000 м. Коломия 12826,1 2253,9 0,47  
2145. 16202000000 м. Комсомольськ 27044,8 5760,3 21,72  
2146. 18203000000 м.Конотоп 23426,9 9206,1 0,94  
2147. 06203000000 м. Коростень 21960,9 2841,5 0,54  
2148. 05215000000 м. Костянтинівка 16178,3 16439,8 0,30  
2149. 15205000000 м. Котовськ 13847,4 1168,0 0,03  
2150. 05216000000 м. Краматорськ 74185,7 2184,5 3,09  
2151. 05217000000 м. Красний Лиман 14603,5 4690,7 0,09  
2152. 12206000000 м. Красний Луч 28016,5 18456,5 1,96  
2153. 05218000000 м. Красноармійськ 48831,1 15526,6 32,41  
2154. 12207000000 м. Краснодон 19597,8 21185,8 2,25  
2155. 01207000000 м. Красноперекопськ 13602,4 844,0 6,20  
2156. 16203000000 м. Кременчук 115683,2 24517,4 38,11  
2157. 04205000000 м. Кривий Ріг 325058,2 52732,9 17,73  
2158. 17203000000 м. Кузнецовськ 30645,2 13736,0 44,82  
2159. 20203000000 м. Куп'янськ 17779,4 4877,7 0,13  
2160. 02204000000 м.Ладижин 6538,6 3680,9 0,42  
2161. 18204000000 м.Лебедин 4171,5 2663,1 0,27  
2162. 12208000000 м. Лисичанськ 44811,2 1623,1 3,80  
2163. 20204000000 м. Лозова 16652,6 8330,9 0,22  
2164. 16204000000 м. Лубни 12053,1 8514,8 0,59  
2165. 12201000000 м. Луганськ 158056,5 972,7 0,10  
2166. 03201000000 м. Луцьк 70569,5 12118,2 1,87  
2167. 13201000000 м. Львів 323547,2 47741,2 14,83  
2168. 20205000000 м. Люботин 4158,9 4643,4 0,13  
2169. 06205000000 м. Малин 8110,9 3047,1 0,58  
2170. 05219000000 м. Макіївка 93345,6 43427,3 0,80  
2171. 04206000000 м. Марганець 11980,2 7392,9 0,20  
2172. 05220000000 м. Маріуполь 280141,4 94376,0 33,94  
2173. 08204000000 м. Мелітополь 37322,4 17002,9 0,86  
2174. 14201000000 м. Миколаїв 178954,8 5217,2 2,92  
2175. 16205000000 м. Миргород 9096,7 6386,6 0,44  
2176. 02205000000 м. Могилів-Подільський 6250,1 7011,4 0,80  
2177. 13204000000 м. Моршин 2352,2 22,8  
2178. 07203000000 м. Мукачеве 32747,3 154,5 0,47  
2179. 04207000000 м. Нікополь 44851,2 3642,5 0,10  
2180. 22203000000 м. Нетішин 22737,0 9548,2 41,99  
2181. 25202000000 м. Ніжин 15800,4 12043,5 1,01  
2182. 21203000000 м. Нова Каховка 17297,4 10539,9 2,81  
2183. 13205000000 м. Новий Розділ 3137,7 8570,8 0,38  
2184. 03204000000 м. Нововолинськ 9751,6 12465,0 1,92  
2185. 06204000000 м. Новоград-Волинський 9820,3 12176,3 2,32  
2186. 05221000000 м. Новогродівка 7480,7 1067,3 14,5  
2187. 24202000000 м. Новодністровськ 4073,0 418,7 0,12  
2188. 04208000000 м. Новомосковськ 14389,2 12854,8 0,36  
2189. 15201000000 м. Одеса 362350,5 14626,0 4,04  
2190. 11203000000 м. Олександрія 16205,3 20777,3 6,22  
2191. 04209000000 м. Орджонікідзе 12018,5 6653,9 0,18  
2192. 17204000000 м. Острог 2869,4 573,7 0,07  
2193. 18205000000 м.Охтирка 15349,0 5851,1 0,60  
2194. 14203000000 м. Очаків 2675,6 1502,1 0,21  
2195. 04210000000 м. Павлоград 37746,5 4538,7 0,13  
2196. 12209000000 м. Первомайськ (Луганська) 13221,6 11677,6 1,24  
2197. 14204000000 м. Первомайськ (Миколаївська) 11595,4 14134,7 1,97  
2198. 20206000000 м. Первомайський 4718,8 9854,2 0,27  
2199. 10207000000 м. Переяслав-Хмельницький 6536,8 5905,9 0,22  
2200. 04211000000 м. Першотравенськ 18527,5 5983,1 32,29  
2201. 16201000000 м. Полтава 139911,7 26510,5 32,03  
2202. 25203000000 м. Прилуки 27200,9 2533,6 9,31  
2203. 17201000000 м. Рівне 84811,0 7156,5 0,85  
2204. 10208000000 м. Ржищев 1367,7 1468,0 0,06  
2205. 12210000000 м. Ровеньки 37387,7 3428,6 10,11  
2206. 18206000000 м.Ромни 11057,5 10053,1 1,03  
2207. 12211000000 м. Рубіжне 12928,7 8954,9 0,95  
2208. 01208000000 м. Саки 7813,6 3554,9 0,36  
2209. 13206000000 м. Самбір 12042,6 3172,2 0,14  
2210. 12212000000 м. Свердловськ 31316,1 14256,2 1,52  
2211. 11204000000 м. Світловодськ 11430,6 10335,1 3,10  
2212. 05222000000 м. Селидове 11256,5 9345,3 0,17  
2213. 12213000000 м. Сєверодонецьк 40925,1 2488,9 0,26  
2214. 04212000000 м. Синельникове 7700,2 235,4 0,01  
2215. 01201000000 м. Сімферополь 164315,9 26779,1 33,87  
2216. 22204000000 м. Славута 8074,8 7044,7 1,13  
2217. 10209000000 м. Славутич 20063,3 6677,6 33,28  
2218. 05223000000 м. Слов'янськ 35536,4 12250,0 0,23  
2219. 23205000000 м. Сміла 21106,0 5546,6 0,54  
2220. 05224000000 м. Сніжне 13362,2 13716,8 0,25  
2221. 22205000000 м. Старокостянтинів 6115,5 9400,9 1,51  
2222. 12214000000 м. Стаханов 20839,9 13362,7 1,42  
2223. 13207000000 м. Стрий 19387,9 4154,8 0,18  
2224. 01209000000 м. Судак 7424,7 4232,4 0,43  
2225. 18201000000 м.Суми 118398,2 13623,4 11,51  
2226. 15206000000 м. Теплодар 1700,1 2178,3 0,06  
2227. 04213000000 м. Тернівка 17780,0 5526,5 31,08  
2228. 19201000000 м. Тернопіль 76107,0 8779,1 2,21  
2229. 08205000000 м. Токмак 6260,6 7933,9 0,40  
2230. 05225000000 м. Торез 15662,6 16328,1 0,30  
2231. 13208000000 м. Трускавець 12115,9 1731,4 14,29  
2232. 07201000000 м. Ужгород 53343,9 4995,0 9,36  
2233. 23206000000 м. Умань 18663,7 15258,0 1,50  
2234. 10210000000 м. Фастів 21264,4 1749,9 8,23  
2235. 01210000000 м. Феодосія 33213,7 3119,1 0,32  
2236. 20201000000 м. Харків 568727,6 87906,5 21,91  
2237. 05226000000 м. Харцизьк 42323,2 2967,2 8,18  
2238. 21201000000 м. Херсон 108001,0 19380,4 5,17  
2239. 22201000000 м. Хмельницький 84610,3 14786,8 2,37  
2240. 02206000000 м. Хмільник 6363,2 1197,1 0,14  
2241. 07204000000 м. Хуст 8839,4 5659,4 0,75  
2242. 13209000000 м. Червоноград 18576,2 14576,8 0,64  
2243. 23201000000 м. Черкаси 107337,2 1241,7 0,12  
2244. 24201000000 м. Чернівці 82303,9 3671,4 1,08  
2245. 25201000000 м. Чернігів 84916,6 23365,5 1,96  
2246. 07205000000 м. Чоп 7153,1 3889,5 45  
2247. 20207000000 м. Чугуїв 6795,2 7090,8 0,19  
2248. 05227000000 м. Шахтарськ 18663,0 6038,0 0,11  
2249. 22206000000 м. Шепетівка 11161,2 5460,0 0,88  
2250. 18207000000 м.Шостка 12708,4 19492,0 2,00  
2251. 15207000000 м. Южне 30835,5 18579,9 45  
2252. 14205000000 м. Южноукраїнськ 24953,0 11356,9 45  
2253. 01211000000 м. Ялта 53748,0 3713,6 8,05  
2254. 09205000000 м. Яремче 3395,9 8129,3 1,70  
2255. 05228000000 м. Ясинувата 17371,6 3907,0 22,73  
2256. 05301000000 Амвросіївський р-н 7070,0 14040,2 0,26  
2257. 15301000000 Ананьївський р-н 2366,4 11401,9 0,33  
2258. 06301000000 Андрушівський р-н 4042,8 11922,5 2,28  
2259. 12301000000 Антрацитівський р-н 2918,0 10547,4 1,12  
2260. 04301000000 Апостолівський р-н 10691,6 15027,9 0,42  
2261. 14301000000 Арбузинський р-н 2886,2 7961,8 1,11  
2262. 05302000000 Артемівський р-н 4474,5 13344,4 0,25  
2263. 15302000000 Арцизський р-н 5198,1 17235,3 0,50  
2264. 20301000000 Балаклійський р-н 24899,4 10517,5 0,28  
2265. 15303000000 Балтський р-н 4319,7 15343,1 0,44  
2266. 06302000000 Баранівський р-н 4964,5 14119,6 2,70  
2267. 20302000000 Барвінківський р-н 3051,7 10006,8 0,27  
2268. 10301000000 Баришівський р-н 6288,1 9511,9 0,36  
2269. 02301000000 Барський р-н 6066,9 18556,5 2,11  
2270. 25301000000 Бахмацький р-н 7862,3 13629,1 1,14  
2271. 01301000000 Бахчисарайський р-н 11946,6 21672,2 2,20  
2272. 14302000000 Баштанський р-н 5012,4 13771,2 1,92  
2273. 06303000000 Бердичівський р-н 1867,6 12673,2 2,42  
2274. 08301000000 Бердянський р-н 2637,2 11144,9 0,56  
2275. 07301000000 Берегівський р-н 4208,6 24250,1 3,20  
2276. 19301000000 Бережанський р-н 5712,3 13406,3 3,36  
2277. 14303000000 Березанський р-н 3967,5 7446,1 1,04  
2278. 15304000000 Березівський р-н 3865,8 12946,9 0,38  
2279. 17301000000 Березнівський р-н 5832,1 27406,0 3,24  
2280. 14304000000 Березнегуватський р-н 2104,7 8607,1 1,20  
2281. 21301000000 Бериславський р-н 4603,3 18850,2 5,02  
2282. 02302000000 Бершадський р-н 6575,3 23841,5 2,71  
2283. 15305000000 Білгород-Дністровський р-н 4786,0 21469,9 0,62  
2284. 12302000000 Біловодський р-н 2268,5 9489,5 1,01  
2285. 01302000000 Білогірський р-н (Автономна Республіка Крим) 4814,6 20995,5 2,13  
2286. 22301000000 Білогірський р-н (Хмельницька обл.) 2233,6 12204,8 1,96  
2287. 21302000000 Білозерський р-н 5374,8 22515,8 6,00  
2288. 12303000000 Білокуракинський р-н 2421,3 7803,7 0,83  
2289. 18301000000 Білопільський р-н 4951,4 18559,1 1,90  
2290. 10302000000 Білоцерківський р-н 8391,0 15494,4 0,59  
2291. 15306000000 Біляївський р-н 11669,7 29301,1 0,85  
2292. 20303000000 Близнюківський р-н 2100,8 9617,3 0,26  
2293. 11301000000 Бобринецький р-н 2864,5 11376,1 3,41  
2294. 25302000000 Бобровицький р-н 4820,7 11455,0 0,96  
2295. 20304000000 Богодухівський р-н 5638,6 12621,9 0,34  
2296. 09301000000 Богородчанський р-н 7973,9 24601,5 5,17  
2297. 10303000000 Богуславський р-н 4925,1 11736,8 0,44  
2298. 15307000000 Болдградський р-н 6307,8 24992,0 0,72  
2299. 25303000000 Борзнянський р-н 3650,5 13301,9 1,12  
2300. 10304000000 Бориспільський р-н 14602,1 8507,8 0,32  
2301. 20305000000 Борівський р-н 2400,5 6953,0 0,19  
2302. 10305000000 Бородянський р-н 8689,1 13686,2 0,52  
2303. 19302000000 Борщівський р-н 5160,0 26635,3 6,68  
2304. 14305000000 Братський р-н 1668,0 8290,6 1,16  
2305. 10306000000 Броварський р-н 15635,5 13682,3 0,52  
2306. 13301000000 Бродівський р-н 9260,2 18276,7 0,81  
2307. 06304000000 Брусилівський р-н 1877,0 6586,1 1,26  
2308. 18302000000 Буринський р-н 3496,7 11254,2 1,15  
2309. 13302000000 Буський р-н 4729,9 19030,9 0,84  
2310. 19303000000 Бучацький р-н 4993,4 23638,2 5,93  
2311. 20306000000 Валківський р-н 4637,4 9564,3 0,26  
2312. 25304000000 Варвинський р-н 3992,9 5101,8 0,43  
2313. 08302000000 Василівський р-н 15022,0 13830,3 0,70  
2314. 04302000000 Васильківский р-н (Дніпропетровська обл) 2490,1 13072,2 0,36  
2315. 10307000000 Васильківський р-н (Київська обл) 12191,7 14188,0 0,54  
2316. 16301000000 Великобагачанський р-н 2946,5 9650,5 0,67  
2317. 07302000000 Великоберезнянський р-н 3632,1 9937,3 1,31  
2318. 08303000000 Великобілозерський р-н 1056,3 2905,2 0,15  
2319. 20307000000 Великобурлуцький р-н 4390,0 7974,8 0,21  
2320. 21303000000 Великолепетиський р-н 1880,5 6832,2 1,82  
2321. 15308000000 Великомихайлівський р-н 2300,5 12114,7 0,35  
2322. 05303000000 Великоновосілківський р-н 4312,9 15906,4 0,29  
2323. 21304000000 Великоолександрівський р-н 2705,4 10765,0 2,87  
2324. 18303000000 Великописарівський р-н 1965,1 9196,4 0,94  
2325. 04303000000 Верхньодніпровський р-н 10188,3 10876,2 0,30  
2326. 21305000000 Верхньорогачицький р-н 1210,5 4953,6 1,32  
2327. 09302000000 Верховинський р-н 3003,3 17218,7 3,62  
2328. 14306000000 Веселинівський р-н 2319,4 9913,2 1,38  
2329. 08304000000 Веселівський р-н 2438,1 8938,5 0,45  
2330. 24301000000 Вижницький р-н 5310,8 21355,0 6,27  
2331. 07303000000 Виноградівський р-н 12524,3 39394,3 5,20  
2332. 21306000000 Високопільський р-н 1125,1 6757,2 1,80  
2333. 10308000000 Вишгородський р-н 23377,5 4735,5 0,18  
2334. 08305000000 Вільнянський р-н 5759,4 14622,3 0,74  
2335. 11302000000 Вільшанський р-н 1737,2 5892,7 1,76  
2336. 02303000000 Вінницький р-н 12290,2 15213,7 1,73  
2337. 22302000000 Віньковецький р-н 2170,7 10586,9 1,70  
2338. 20308000000 Вовчанський р-н 6998,6 17051,4 0,46  
2339. 14307000000 Вознесенський р-н 2275,5 9491,1 1,32  
2340. 05304000000 Волноваський р-н 23643,8 14217,3 0,26  
2341. 07304000000 Воловецький р-н 3139,4 10159,0 1,34  
2342. 05305000000 Володарський р-н (Донецька обл) 6481,0 7235,3 0,13  
2343. 10309000000 Володарський р-н (Київська обл) 3160,4 7700,0 0,29  
2344. 06305000000 Володарсько-Волинський р-н 5978,0 10822,0 2,07  
2345. 03301000000 Володимир-Волинський р-н 1639,7 10431,2 1,61  
2346. 17302000000 Володимирецький р-н 4170,6 27976,3 3,31  
2347. 22303000000 Волочиський р-н 6659,8 17914,1 2,88  
2348. 14308000000 Врадіївський р-н 1920,5 7792,2 1,09  
2349. 16302000000 Гадяцький р-н 8893,3 16739,9 1,16  
2350. 11303000000 Гайворонський р-н 5118,1 10956,7 3,28  
2351. 02304000000 Гайсинський р-н 6445,5 21209,1 2,41  
2352. 09303000000 Галицький р-н 10662,7 17113,0 3,59  
2353. 21307000000 Генічеський р-н 6767,9 19891,9 5,30  
2354. 24302000000 Герцаївський р-н 2377,6 13269,3 3,89  
2355. 24303000000 Глибоцький р-н 5609,6 27040,0 7,93  
2356. 16303000000 Глобинський р-н 7115,2 17222,1 1,19  
2357. 18304000000 Глухівський р-н 2086,1 9212,0 0,94  
2358. 11304000000 Голованівський р-н 4385,7 10318,5 3,09  
2359. 21308000000 Голопристанський р-н 5264,9 21288,7 5,67  
2360. 21309000000 Горностаївський р-н 1667,3 8426,1 2,25  
2361. 09304000000 Городенківський р-н 3885,6 22612,5 4,75  
2362. 23301000000 Городищенський р-н 5183,6 13216,3 1,30  
2363. 25305000000 Городнянський р-н 3538,9 12151,6 1,02  
2364. 13303000000 Городоцький р-н 7966,5 24273,1 1,07  
2365. 22304000000 Городоцький р-н 4581,7 19638,9 3,15  
2366. 03302000000 Горохівський р-н 4460,2 20575,7 3,17  
2367. 17303000000 Гощанський р-н 3432,8 14026,8 1,66  
2368. 16304000000 Гребінківський р-н 5768,6 4922,6 0,34  
2369. 08306000000 Гуляйпільський р-н 4035,1 9827,8 0,50  
2370. 19304000000 Гусятинський р-н 5500,4 22190,2 5,57  
2371. 20309000000 Дворічанський р-н 2564,1 6971,4 0,19  
2372. 17304000000 Демидівський р-н 1398,7 5957,6 0,71  
2373. 22305000000 Деражнянський р-н 2697,9 13776,5 2,21  
2374. 20310000000 Дергачівський р-н 12874,9 20952,2 0,56  
2375. 01303000000 Джанкойський р-н 3216,5 34937,7 3,54  
2376. 06306000000 Дзержинський р-н 2522,4 12438,2 2,37  
2377. 16305000000 Диканський р-н 4605,5 5466,9 0,38  
2378. 04304000000 Дніпропетровський р-н 15888,7 13391,0 0,37  
2379. 05306000000 Добропільський р-н 2148,4 5753,8 0,11  
2380. 11305000000 Добровеличківський р-н 7028,2 10288,7 3,08  
2381. 09305000000 Долинський р-н (Івано-Франківська обл.) 19860,6 18787,3 3,95  
2382. 11306000000 Долинський р-н (Кіровоградська обл.) 5188,8 11005,1 3,29  
2383. 14309000000 Доманівський р-н 2544,2 10904,2 1,52  
2384. 23302000000 Драбівський р-н 4386,0 14452,2 1,42  
2385. 13304000000 Дрогобицький р-н 4086,0 25772,4 1,14  
2386. 17305000000 Дубенський р-н 3414,7 14813,2 1,75  
2387. 17306000000 Дубровицький р-н 3185,3 21371,5 2,53  
2388. 22306000000 Дунаєвецький р-н 5656,0 24894,6 4,00  
2389. 14310000000 Єланецький р-г 1435,8 6972,2 0,97  
2390. 06307000000 Ємільчинський р-н 3459,5 16269,7 3,11  
2391. 23303000000 Жашківський р-н 4212,5 16681,0 1,64  
2392. 13305000000 Жидачівський р-н 10245,0 23908,4 1,05  
2393. 06308000000 Житомирський р-н 8706,5 17244,6 3,29  
2394. 02305000000 Жмеринський р-н 1435,9 18500,5 2,10  
2395. 13306000000 Жовківський р-н 12105,1 37082,7 1,64  
2396. 14311000000 Жовтневий р-н 8242,3 15735,9 2,20  
2397. 19305000000 Заліщицький р-н 3813,4 17856,7 4,48  
2398. 08307000000 Запорізький р-н 4358,4 15620,7 0,79  
2399. 17307000000 Зарічненський р-н 1955,4 15259,9 1,81  
2400. 24304000000 Заставнівський р-н 3372,6 19844,9 5,82  
2401. 20311000000 Зачепилівський р-н 1851,7 6326,6 0,17  
2402. 19306000000 Збаразький р-н 4195,5 21143,7 5,31  
2403. 19307000000 Зборівський р-н 3225,2 17955,8 4,51  
2404. 23304000000 Звенигородський р-н 5771,6 16921,5 1,66  
2405. 10310000000 Згурівський р-н 2317,6 7578,6 0,29  
2406. 17308000000 Здолбунівський р-н 10953,6 13513,1 1,60  
2407. 16306000000 Зінківський р-н 5197,0 12143,7 0,84  
2408. 20312000000 Зміївський р-н 12662,3 18120,3 0,49  
2409. 11307000000 Знам'янський р-н 2371,3 13497,9 4,04  
2410. 23305000000 Золотоніський р-н 7569,7 13289,3 1,30  
2411. 13307000000 Золочівський р-н (Львівська обл) 7646,6 24568,0 1,08  
2412. 20313000000 Золочівський р-н (Харківська обл) 3637,9 10554,2 0,28  
2413. 03303000000 Іваничівський р-н 4346,5 10984,2 1,69  
2414. 15309000000 Іванівський р-н (Одеська обл) 3749,2 9736,7 0,28  
2415. 21310000000 Іванівський р-н (Херсонська обл) 1140,9 7092,5 1,89  
2416. 15310000000 Ізмаїльський р-н 3931,5 19343,4 0,56  
2417. 10311000000 Іванківський р-н 10711,3 4217,1 0,16  
2418. 20314000000 Ізюмський р-н 1713,6 8232,4 0,22  
2419. 22307000000 Ізяславський р-н 4360,4 18953,1 3,04  
2420. 02306000000 Іллінецький р-н 4741,6 14151,6 1,61  
2421. 07305000000 Іршавський р-н 7704,9 40609,1 5,36  
2422. 25306000000 Ічнянський р-н 4723,0 11582,9 0,97  
2423. 10312000000 Кагарлицький р-н 5911,0 9484,8 0,36  
2424. 14312000000 Казанківський р-н 2535,8 8131,3 1,13  
2425. 21311000000 Каланчацький р-н 2345,6 8777,0 2,34  
2426. 02307000000 Калинівський р-н 8204,4 18550,0 2,11  
2427. 09306000000 Калуський р-н 2342,3 24097,6 5,06  
2428. 22308000000 Кам"янець-Подільський р-н 6022,1 24056,1 3,86  
2429. 08308000000 Кам"янсько-Дніпровський р-н 4664,7 12850,7 0,65  
2430. 03304000000 Камінь-Каширський р-н 3509,9 25988,5 4,01  
2431. 13308000000 Кам'янка-Бузький р-н 9474,8 18128,6 0,80  
2432. 23306000000 Кам'янський р-н 3124,8 11808,4 1,16  
2433. 23307000000 Канівський р-н 2383,1 8213,1 0,81  
2434. 16307000000 Карлівський р-н 5994,5 10814,1 0,75  
2435. 23308000000 Катеринопільський р-н 3303,1 10114,5 0,99  
2436. 21312000000 Каховський р-н 1796,6 20879,0 5,56  
2437. 20315000000 Кегичівський р-н 5040,8 5290,7 0,14  
2438. 24305000000 Кельменецький р-н 3629,0 14917,2 4,38  
2439. 10313000000 Києво-Святошинський р-н 52538,7 3330,1 0,13  
2440. 03305000000 Ківерцівський р-н 5782,9 24142,4 3,72  
2441. 15311000000 Кілійський р-н 6849,2 17456,8 0,51  
2442. 11308000000 Кіровоградський р-н 6348,3 10117,5 3,03  
2443. 01304000000 Кіровський р-н 3971,4 17904,3 1,81  
2444. 24306000000 Кіцманський р-н 6712,0 22346,4 6,56  
2445. 16308000000 Кобеляцький р-н 5216,6 16694,1 1,16  
2446. 03306000000 Ковельський р-н 3909,1 16575,2 2,55  
2447. 15312000000 Кодимський р-н 2463,8 11970,3 0,35  
2448. 25307000000 Козелецький р-н 5582,8 18441,1 1,55  
2449. 16309000000 Козельщинський р-н 2165,1 8308,8 0,58  
2450. 19308000000 Козівський р-н 2774,1 15453,6 3,88  
2451. 02308000000 Козятинський р-н 3218,2 21251,6 2,42  
2452. 20316000000 Коломацький р-н 1083,5 2544,4 0,07  
2453. 09307000000 Коломийський р-н 6232,6 45655,3 9,58  
2454. 15313000000 Комінтернівський р-н 9511,6 15366,2 0,45  
2455. 11309000000 Компаніївський р-н 2150,9 6149,2 1,85  
2456. 18305000000 Конотопський р-н 2400,2 9597,3 0,98  
2457. 17309000000 Корецький р-н 2273,1 14895,6 1,76  
2458. 25308000000 Коропський р-н 2816,6 10612,8 0,89  
2459. 06309000000 Коростенський р-н 4823,5 9436,9 1,80  
2460. 06310000000 Коростишівськийр-н 7314,7 10145,9 1,94  
2461. 23309000000 Корсунь-Шевченківський р-н 6300,5 13479,5 1,32  
2462. 25309000000 Корюківський р-н 6570,5 7453,1 0,63  
2463. 09308000000 Косівський р-н 6399,0 36678,0 7,70  
2464. 17310000000 Костопільський р-н 9848,0 19171,0 2,27  
2465. 05307000000 Костянтинівський р-н 2922,5 6689,1 0,12  
2466. 16326000000 Котелевський р-н 4823,5 4664,3 0,32  
2467. 15314000000 Котовський р-н 2325,5 10859,3 0,31  
2468. 22309000000 Красилівський р-н 7488,7 19149,2 3,08  
2469. 05308000000 Красноармійський р-н 2082,9 11394,5 0,21  
2470. 01305000000 Красногвардійський р-н 9292,4 27973,9 2,84  
2471. 20317000000 Красноградський р-н 16900,1 2623,8 0,07  
2472. 12304000000 Краснодонський р-н 23401,5 10098,9 45  
2473. 20318000000 Краснокутський р-н 4290,3 9234,8 0,25  
2474. 15315000000 Красноокнянський р-н 1703,0 9370,5 0,27  
2475. 01306000000 Красноперекопський р-н 978,4 12010,6 1,22  
2476. 18306000000 Краснопільський р-н 2846,1 11947,2 1,22  
2477. 19309000000 Кременецький р-н 6186,9 25908,2 6,50  
2478. 16310000000 Кременчуцький р-н 7972,3 7538,1 0,52  
2479. 12305000000 Кремінський р-н 4660,6 13729,6 1,46  
2480. 14313000000 Кривоозерський р-н 2944,1 9383,9 1,31  
2481. 04305000000 Криворізький р-н 7571,7 10423,4 0,29  
2482. 02309000000 Крижопільський р-н 4832,0 12319,0 1,40  
2483. 04306000000 Криничанський р-н 4072,4 12149,6 0,34  
2484. 18307000000 Кролевецький р-н 4540,8 13640,7 1,40  
2485. 08309000000 Куйбишевський р-н 4070,4 7157,2 0,36  
2486. 25310000000 Куликівський р-н 1779,0 6849,6 0,57  
2487. 20319000000 Куп'янський р-н 2144,9 10172,6 0,27  
2488. 19310000000 Лановецький р-н 2141,5 13341,4 3,35  
2489. 18308000000 Лебединський р-н 1626,1 13809,8 1,42  
2490. 01307000000 Ленінський р-н 5924,6 19245,2 1,95  
2491. 22310000000 Летичівський р-н 3398,8 10964,6 1,76  
2492. 02310000000 Липовецький р-н 3869,6 14270,7 1,62  
2493. 18309000000 Липоводолинський р-н 2096,6 8081,7 0,83  
2494. 23310000000 Лисянський р-н 2803,0 9984,6 0,98  
2495. 02311000000 Літинський р-н 3260,8 15583,7 1,77  
2496. 20320000000 Лозівський р-н 2712,7 14047,0 0,38  
2497. 03307000000 Локачинський р-н 1791,9 9702,2 1,50  
2498. 16311000000 Лохвицький р-н 2545,6 17324,4 1,20  
2499. 16312000000 Лубенський р-н 4091,0 9797,6 0,68  
2500. 06311000000 Лугинський р-н 2126,3 7090,0 1,35  
2501. 12306000000 Лутугинський р-н 16993,8 9653,4 1,03  
2502. 03308000000 Луцький р-н 7714,1 16571,0 2,55  
2503. 06312000000 Любарський р-н 2096,8 12044,4 2,30  
2504. 15316000000 Любашівський р-н 3806,2 11163,4 0,32  
2505. 03309000000 Любешівський р-н 1975,6 16210,3 2,50  
2506. 03310000000 Любомльський р-н 4237,9 14717,6 2,27  
2507. 05309000000 Мар'їнський р-н 16680,3 16556,2 0,31  
2508. 04307000000 Магдалинівський р-н 5269,8 11764,9 0,33  
2509. 10314000000 Макарівський р-н 7827,5 12731,4 0,48  
2510. 06313000000 Малинський р-н 1554,4 9336,2 1,78  
2511. 11310000000 Маловисківський р-н 6564,7 12960,4 3,88  
2512. 03311000000 Маневицький р-н 4299,5 23160,9 3,57  
2513. 23311000000 Маньківський р-н 3063,8 11946,2 1,17  
2514. 12307000000 Марківський р-н 2295,3 6058,7 0,64  
2515. 16313000000 Машівський р-н 1117,3 9005,1 0,62  
2516. 04308000000 Межівський р-н 2572,9 9176,7 0,25  
2517. 08310000000 Мелітопольський р-н 6230,7 15682,7 0,79  
2518. 25311000000 Менський р-н 4695,8 14073,3 1,18  
2519. 13309000000 Миколаївський р-н (Львівська обл) 7761,9 19382,4 0,85  
2520. 14314000000 Миколаївський р-н (Миколаївська обл) 4620,6 10765,6 1,50  
2521. 15317000000 Миколаївський р-н (Одеська обл) 1746,1 7478,9 0,22  
2522. 16314000000 Миргородський р-н 5831,3 10560,7 0,73  
2523. 10315000000 Миронівський р-н 7827,0 8242,9 0,31  
2524. 08311000000 Михайлівський р-н 2615,7 10072,6 0,51  
2525. 07306000000 Міжгірський р-н 4143,9 22654,6 2,99  
2526. 12308000000 Міловський р-н 1851,8 5514,4 0,59  
2527. 17311000000 Млинівський р-н 3391,6 16195,3 1,92  
2528. 02312000000 Могилів-Подільський р-н 2227,0 13850,7 1,57  
2529. 23312000000 Монастерищенський р-н 3649,2 14800,3 1,45  
2530. 19311000000 Монастириський р-н 2085,0 12612,3 3,17  
2531. 13310000000 Мостиський р-н 5405,2 22573,6 1,00  
2532. 07307000000 Мукачівський р-н 7792,1 34805,1 4,60  
2533. 02313000000 Мурованокуриловецький р-н 2364,0 11185,9 1,27  
2534. 04309000000 Нікопольський р-н 7505,9 10118,2 0,28  
2535. 09309000000 Надвірнянський р-н 16568,1 40249,6 8,44  
2536. 06314000000 Народицький р-н 1043,6 3880,3 0,74  
2537. 18310000000 Недригайлівський р-н 2831,1 9942,1 1,02  
2538. 02314000000 Немирівський р-н 7286,9 18027,6 2,05  
2539. 01308000000 Нижньогірський р-н 3781,9 18963,8 1,92  
2540. 21313000000 Нижньосірогозький р-н 1378,7 7636,5 2,04  
2541. 25312000000 Ніжинський р-н 1503,6 12663,5 1,06  
2542. 11311000000 Новгородківський р-н 2229,3 6151,0 1,84  
2543. 25313000000 Новгород-Сіверський р-н 4496,3 10202,2 0,86  
2544. 05310000000 Новоазовський р-н 9387,1 6694,6 0,12  
2545. 12309000000 Новоайдарський р-н 2809,3 7964,4 0,85  
2546. 11312000000 Новоархангельський р-н 2764,0 10770,0 3,23  
2547. 14315000000 Новобузький р-н 3845,7 11548,4 1,61  
2548. 20321000000 Нововодолазький р-н 4501,9 11134,2 0,30  
2549. 21314000000 Нововоронцовський р-н 1865,7 9385,9 2,50  
2550. 06315000000 Новоград-Волинський р-н 5896,8 18113,4 3,46  
2551. 08312000000 Новомиколаївський р-н 2231,4 6070,5 0,31  
2552. 11313000000 Новомиргородський р-н 2937,5 11488,6 3,44  
2553. 04310000000 Новомосковський р-н 9839,8 19895,9 0,55  
2554. 14316000000 Новоодеський р-н 3749,3 12785,9 1,78  
2555. 12310000000 Новопсковський р-н 5100,0 11033,6 1,17  
2556. 16315000000 Новосанжарський р-н 2359,2 14718,0 1,02  
2557. 24307000000 Новоселицький р-н 6840,9 29233,5 8,58  
2558. 21315000000 Новотроїцький р-н 3309,1 15089,9 4,02  
2559. 11314000000 Новоукраїнський р-н 5836,0 13750,3 4,12  
2560. 22311000000 Новоушицький р-н 2242,4 13181,3 2,12  
2561. 25314000000 Носівський р-н 3595,1 11297,7 0,95  
2562. 10316000000 Обухівський р-н 29766,9 1066,1 5,03  
2563. 15318000000 Овідіопольський р-н 14472,6 10451,8 0,30  
2564. 06316000000 Овруцький р-н 8948,9 17841,1 3,41  
2565. 06317000000 Олевський р-н 5177,4 16694,5 3,19  
2566. 05311000000 Олександрівський р-н (Донецька обл) 1962,2 7747,8 0,14  
2567. 11315000000 Олександрівський р-н (Кіровоградська обл) 3967,9 10389,3 3,11  
2568. 11316000000 Олександрійський р-н 4175,2 13810,1 4,13  
2569. 11317000000 Онуфріївський р-н 1881,7 7244,0 2,17  
2570. 02315000000 Оратівський р-н 1595,0 11046,9 1,26  
2571. 16317000000 Оржицький р-н 7819,4 5454,4 0,38  
2572. 08313000000 Оріхівський р-н 5181,0 15876,8 0,80  
2573. 17312000000 Острозький р-н 1457,3 14556,0 1,72  
2574. 18311000000 Охтирський р-н 4599,9 7647,3 0,78  
2575. 14317000000 Очаківський р-н 1752,7 8385,5 1,17  
2576. 04311000000 Павлоградський р-н 5276,4 7821,7 0,22  
2577. 05312000000 Першотравневий р-н 5998,0 4641,2 0,09  
2578. 01309000000 Первомайський р-н (Автономна Республіка Крим) 2949,1 13126,9 1,33  
2579. 14318000000 Первомайський р-н (Миколаївська обл.) 2694,5 12860,5 1,79  
2580. 20322000000 Первомайський р-н (Харківська обл.) 2668,8 4854,2 0,13  
2581. 12311000000 Перевальський р-н 11319,5 15252,5 1,62  
2582. 13311000000 Перемишлянський р-н 4125,7 16966,3 0,75  
2583. 07308000000 Перечинський р-н 3780,0 10057,6 1,33  
2584. 10317000000 Переяслав-Хмельницький р-н 2992,1 12328,4 0,47  
2585. 04312000000 Петриківський р-н 3851,2 6124,2 0,17  
2586. 11318000000 Петрівський р-н 4391,3 7806,0 2,34  
2587. 04313000000 Петропавлівський р-н 2393,3 11493,9 0,32  
2588. 23023000000 Печенізький р-н 1271,0 3647,8 0,10  
2589. 16318000000 Пирятинський р-н 8584,2 6446,3 0,45  
2590. 19312000000 Підволочиський р-н 3747,6 15806,8 3,97  
2591. 19313000000 Підгаєцький р-н 1552,1 8697,4 2,18  
2592. 02316000000 Піщанський р-н 1842,1 8234,1 0,94  
2593. 02317000000 Погребищенський р-н 3410,2 13616,2 1,55  
2594. 04314000000 Покровський р-н 4461,1 11916,4 0,33  
2595. 10318000000 Поліський р-н 700,0 3421,0 0,13  
2596. 08314000000 Пологівський р-н 10228,6 9995,1 0,51  
2597. 22312000000 Полонський р-н 5814,1 15635,6 2,51  
2598. 16319000000 Полтавський р-н 2793,4 19363,3 1,34  
2599. 12312000000 Попаснянський р-н 12524,8 3560,5 0,38  
2600. 06318000000 Попільнянськийр-н 4584,7 11664,4 2,23  
2601. 08315000000 Приазовський р-н 3682,1 10793,4 0,55  
2602. 25315000000 Прилуцький р-н 1642,5 15434,6 1,30  
2603. 08316000000 Приморський р-н 3844,2 10869,2 0,55  
2604. 13312000000 Пустомитівський р-н 13520,3 29340,3 1,29  
2605. 18312000000 Путивльський р-н 3423,6 9109,0 0,93  
2606. 24308000000 Путильський р-н 2943,8 11509,8 3,38  
2607. 04315000000 П'ятихатський р-н 6959,8 13409,6 0,37  
2608. 13313000000 Радехівський р-н 4987,5 18703,1 0,82  
2609. 17313000000 Радивилівський р-н 4220,8 14331,7 1,70  
2610. 06319000000 Радомишльський р-н 4852,5 11928,9 2,28  
2611. 03312000000 Ратнівський р-н 3066,2 21553,1 3,32  
2612. 07309000000 Рахівський р-н 8907,5 37803,4 4,99  
2613. 15319000000 Ренійський р-н 6254,0 11244,6 0,33  
2614. 16320000000 Решетилівський р-н 2429,9 11490,1 0,80  
2615. 17314000000 Рівненський р-н 14165,3 22617,7 2,68  
2616. 25316000000 Ріпкинський р-н 3501,4 10446,1 0,88  
2617. 09310000000 Рогатинський р-н 4107,9 17115,0 3,60  
2618. 03313000000 Рожищенський р-н 3508,3 15555,3 2,40  
2619. 09311000000 Рожнятівський р-н 6208,7 29074,1 6,10  
2620. 15320000000 Роздільнянський р-н 7076,0 16741,1 0,49  
2621. 01310000000 Роздольненський р-н 3611,6 11693,1 1,19  
2622. 08317000000 Розівський р-н 1604,5 3533,5 0,18  
2623. 17315000000 Рокитнівський р-н 5410,7 21462,5 2,54  
2624. 10319000000 Рокитнянський р-н 4575,3 10805,5 0,41  
2625. 18313000000 Роменський р-н 3541,6 12712,5 1,30  
2626. 06320000000 Ружинськийр-н 2223,9 12378,5 2,36  
2627. 15321000000 Савранський р-н 1670,8 7961,3 0,23  
2628. 01311000000 Сакський р-н 5209,0 25791,6 2,61  
2629. 13314000000 Самбірський р-н 2465,2 32216,5 1,42  
2630. 15322000000 Саратський р-н 5148,2 19267,6 0,56  
2631. 17316000000 Сарненський р-н 12490,3 34190,4 4,05  
2632. 20324000000 Сахновщинський р-н 2848,6 8952,2 0,24  
2633. 07310000000 Свалявський р-н 7073,8 16067,5 2,12  
2634. 12313000000 Сватівський р-н 4526,9 13111,3 1,39  
2635. 11319000000 Світловодський р-н 1454,6 5012,6 1,51  
2636. 16321000000 Семенівський р-н (Полтавська обл) 6844,0 6719,9 0,47  
2637. 25317000000 Семенівський р-н (Чернігівська обл) 2613,0 7681,0 0,64  
2638. 18314000000 Середино-Будський р-н 1853,0 6763,9 0,69  
2639. 04316000000 Синельниківський р-н 3917,7 17529,9 0,48  
2640. 01312000000 Сімферопольский р-н 16286,3 36742,9 3,72  
2641. 21316000000 Скадовський р-н 6042,7 14275,7 3,80  
2642. 10320000000 Сквирський р-н 6484,0 12205,6 0,46  
2643. 13315000000 Сколівський р-н 5819,5 23782,8 1,05  
2644. 22313000000 Славутський р-н 2755,0 14723,1 2,36  
2645. 12314000000 Слов'яносербський р-н 8083,7 12779,4 1,36  
2646. 05313000000 Слов'янський р-н 4642,9 10785,1 0,20  
2647. 23313000000 Смілянський р-н 2788,8 11611,4 1,14  
2648. 14319000000 Снігурівський р-н 4687,4 15594,0 2,18  
2649. 09312000000 Снятинський р-н 5220,6 25021,1 5,26  
2650. 01313000000 Совєтський р-н 3193,0 11915,8 1,21  
2651. 13316000000 Сокальський р-н 20727,6 20674,8 0,91  
2652. 24309000000 Сокирянський р-н 3083,6 16963,0 4,98  
2653. 04317000000 Солонянський р-н 4858,8 13212,5 0,37  
2654. 25318000000 Сосницький р-н 2385,0 7728,2 0,65  
2655. 04318000000 Софіївський р-н 2443,9 9867,3 0,27  
2656. 25319000000 Срібнянський р-н 1325,7 4942,0 0,41  
2657. 05314000000 Старобешівський р-н 14429,4 7756,5 0,14  
2658. 10321000000 Ставищенський р-н 4023,0 9678,8 0,37  
2659. 12315000000 Станично-Луганський р-н 5980,0 13966,0 1,49  
2660. 12316000000 Старобільський р-н 6153,4 15531,1 1,65  
2661. 03314000000 Старовижівський р-н 1947,2 13832,5 2,13  
2662. 22314000000 Старокостянтинівський р-н 1850,8 15793,2 2,54  
2663. 13317000000 Старосамбірський р-н 5607,1 35988,2 1,59  
2664. 22315000000 Старосинявський р-н 1597,3 9322,7 1,50  
2665. 24310000000 Сторожинецький р-н 7345,4 36490,1 10,71  
2666. 13318000000 Стрийський р-н 12319,1 14680,1 0,65  
2667. 18315000000 Сумський р-н 6392,8 19452,7 1,99  
2668. 25320000000 Талалаївський р-н 1811,4 5301,3 0,44  
2669. 23314000000 Тальнівський р-н 4531,3 14010,8 1,38  
2670. 10322000000 Таращанський р-н 4869,3 10452,8 0,40  
2671. 15323000000 Тарутинський р-н 3605,2 17487,0 0,51  
2672. 15324000000 Татарбунарський р-н 4169,2 13697,7 0,40  
2673. 05315000000 Тельманівський р-н 5349,9 8688,3 0,16  
2674. 22316000000 Теофіпольський р-н 3021,6 12429,5 2,00  
2675. 02318000000 Теплицький р-н 2278,8 13785,1 1,57  
2676. 19314000000 Теребовлянський р-н 5431,5 23750,0 5,96  
2677. 19315000000 Тернопільський р-н 8546,7 16189,2 4,06  
2678. 10323000000 Тетіївський р-н 4061,3 13037,7 0,49  
2679. 02319000000 Тиврівський р-н 5428,3 15875,2 1,80  
2680. 09313000000 Тисменицький р-н 9905,1 24285,7 5,10  
2681. 09314000000 Тлумацький р-н 3037,0 19960,3 4,19  
2682. 08318000000 Токмацький р-н 2908,2 7776,9 0,39  
2683. 04319000000 Томаківський р-н 2978,9 9454,8 0,26  
2684. 02320000000 Томашпільський р-н 4249,0 13212,4 1,50  
2685. 12317000000 Троїцький р-н 2279,7 8461,4 0,90  
2686. 02321000000 Тростянецький р-н 4102,5 13729,5 1,56  
2687. 18316000000 Тростянецький р-н 6714,8 9211,1 0,94  
2688. 02322000000 Тульчинський р-н 5776,0 18924,7 2,15  
2689. 03315000000 Турійський р-н 2253,6 10957,3 1,69  
2690. 13319000000 Турківський р-н 3322,7 27541,4 1,21  
2691. 07311000000 Тячівський р-н 11778,3 67796,4 8,96  
2692. 07312000000 Ужгородський р-н 14870,7 10516,1 1,39  
2693. 11320000000 Ульяновський р-н 2512,5 9757,9 2,92  
2694. 23315000000 Уманський р-н 4065,4 19019,1 1,87  
2695. 11321000000 Устинівський р-н 1617,6 5754,5 1,72  
2696. 10324000000 Фастівський р-н 3279,6 11513,4 0,44  
2697. 15325000000 Фрунзівський р-н 1606,2 8568,7 0,25  
2698. 20325000000 Харківський р-н 23967,9 37100,4 1,00  
2699. 22317000000 Хмельницький р-н 6129,6 15990,9 2,57  
2700. 02323000000 Хмільницький р-н 2090,5 21180,9 2,41  
2701. 16322000000 Хорольський р-н 171,7 16214,3 1,12  
2702. 24311000000 Хотинський р-н 5178,9 22995,6 6,75  
2703. 23316000000 Христинівський р-н 6227,0 9751,4 0,96  
2704. 07313000000 Хустський р-н 4898,8 39748,9 5,25  
2705. 04320000000 Царичанський р-н 3432,6 9386,4 0,26  
2706. 21317000000 Цюрупинський р-н 5951,3 22977,8 6,12  
2707. 21318000000 Чаплинський р-н 3094,4 15172,3 4,04  
2708. 22318000000 Чемеровецький р-н 2900,9 18569,8 2,98  
2709. 06321000000 Червоноармійський р-н 1766,3 9978,1 1,91  
2710. 23317000000 Черкаський р-н 11335,9 21139,0 2,08  
2711. 02324000000 Чернівецький р-н 1439,6 10617,1 1,21  
2712. 08319000000 Чернігівський р-н (Запорізька обл) 1241,1 8410,1 0,43  
2713. 25321000000 Чернігівський р-н (Чернігівська обл) 7742,7 15542,1 1,30  
2714. 06322000000 Черняхівський р-н 2845,8 11878,3 2,27  
2715. 02325000000 Чечельницький р-н 1782,3 9496,6 1,08  
2716. 23318000000 Чигиринський р-н 3047,1 12495,5 1,23  
2717. 23319000000 Чорнобаївський р-н 6815,4 13361,4 1,31  
2718. 01314000000 Чорноморський р-н 8403,1 5970,4 0,61  
2719. 16323000000 Чорнухинськийр-н 2419,2 4660,8 0,32  
2720. 19316000000 Чортківський р-н 9138,1 24802,4 6,22  
2721. 20326000000 Чугуївський р-н 6014,2 13642,4 0,37  
2722. 06323000000 Чуднівський р-н 3348,1 14912,5 2,85  
2723. 16324000000 Чутівський р-н 5456,1 5717,4 0,40  
2724. 02326000000 Шаргородський р-н 4060,2 24975,1 2,84  
2725. 05316000000 Шахтарський р-н 2816,2 6299,4 0,12  
2726. 03316000000 Шацький р-н 1578,4 6172,2 0,95  
2727. 20327000000 Шевченківський р-н 3161,5 6970,2 0,19  
2728. 22319000000 Шепетівський р-н 1758,9 22687,2 3,64  
2729. 04321000000 Широківський р-н 4233,7 8193,8 0,23  
2730. 15326000000 Ширяївський р-н 2519,9 11386,0 0,33  
2731. 16325000000 Шишацький р-н 1925,7 8266,3 0,57  
2732. 18317000000 Шосткинський р-н 2194,5 5525,7 0,57  
2733. 23320000000 Шполянський р-н 5341,5 15748,8 1,55  
2734. 19317000000 Шумський р-н 2202,4 14295,2 3,59  
2735. 25322000000 Щорський р-н 3714,0 8705,3 0,73  
2736. 04322000000 Юр'ївський р-н 1168,7 5486,1 0,15  
2737. 13320000000 Яворівський р-н 14598,1 38721,0 1,71  
2738. 10325000000 Яготинський р-н 6623,8 11095,9 0,42  
2739. 08320000000 Якимівський р-н 4515,0 11858,5 0,60  
2740. 02327000000 Ямпільський р-н (Вінницька обл) 3637,2 15981,5 1,82  
2741. 18318000000 Ямпільський р-н (Сумська обл) 4168,7 7704,8 0,79  
2742. 22320000000 Ярмолинецький р-н 3173,5 13639,2 2,19  
2743. 05317000000 Ясинуватський р-н 4705,5 6068,0 0,11  
2744. 01100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим 149203,9 184288,4 18,68  
2745. 02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 96727,1 111885,2 12,72  
2746. 03100000000 Обласний бюджет Волинської області 56682,9 75368,6 11,62  
2747. 04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 463062,8 48503,1  
2748. 05100000000 Обласний бюджет Донецької області 584702,4 20511,1  
2749. 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 79863,2 104774,2 20,00  
2750. 07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 64597,0 78781,0 10,41  
2751. 08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 213797,9 37641,8 1,91  
2752. 09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 80175,5 80417,7 16,89  
2753. 10100000000 Обласний бюджет Київської області 151947,2 51522,4 1,95  
2754. 11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 68925,0 69803,4 20,90  
2755. 12100000000 Обласний бюджет Луганської області 210928,1 80850,1 8,60  
2756. 13100000000 Обласний бюджет Львівської області 202491,5 83326,5 3,67  
2757. 14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 103285,8 60663,7 8,46  
2758. 15100000000 Обласний бюджет Одеської області 213848,8 65531,3 1,90  
2759. 16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 145293,9 64880,9 4,50  
2760. 17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 71036,1 72020,0 8,53  
2761. 18100000000 Обласний бюджет Сумської області 88257,0 68839,3 7,05  
2762. 19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 49327,5 76038,0 19,07  
2763. 20100000000 Обласний бюджет Харківської області 269924,6 67013,1 1,80  
2764. 21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 64363,3 88078,4 23,48  
2765. 22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 81242,6 95073,1 15,27  
2766. 23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 93714,6 80906,2 7,94  
2767. 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 44261,5 63989,5 18,78  
2768. 25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 71840,6 90581,0 7,60  
2769. 26000000000 Міський бюджет міста Києва 2891037,6 434432,9  
2770. 27000000000 Міський бюджет міста Севастополя 177943,0 20112,5 7,45  
2771. ВСЬОГО 17338545,9 9914423,3 1471306,5  
2772. Додаток №7** до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік  
2773. Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2005 рік  
2774. Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці  
2775. 01100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим  
2776. 02100000000 Обласний бюджет Вінницької області  
2777. 03100000000 Обласний бюджет Волинської області  
2778. 04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області  
2779. 05100000000 Обласний бюджет Донецької області  
2780. 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області  
2781. 07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області  
2782. 08100000000 Обласний бюджет Запорізької області  
2783. 09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області  
2784. 10100000000 Обласний бюджет Київської області *  
2785. 11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області  
2786. 12100000000 Обласний бюджет Луганської області  
2787. 13100000000 Обласний бюджет Львівської області  
2788. 14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області  
2789. 15100000000 Обласний бюджет Одеської області  
2790. 16100000000 Обласний бюджет Полтавської області  
2791. 17100000000 Обласний бюджет Рівненської області  
2792. 18100000000 Обласний бюджет Сумської області  
2793. 19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області  
2794. 20100000000 Обласний бюджет Харківської області  
2795. 21100000000 Обласний бюджет Херсонської області  
2796. 22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області  
2797. 23100000000 Обласний бюджет Черкаської області  
2798. 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області  
2799. 25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області  
2800. 26000000000 Міський бюджет міста Києва  
2801. 27000000000 Міський бюджет міста Севастополя  
2802. 10204000000 Міський бюджет міста Бровари  
2803. 10206000000 Міський бюджет міста Ірпінь  
2804. 10209000000 Міський бюджет міста Славутича  
2805. 04204000000 Міський бюджет міста Жовті Води  
2806. 01205000000 Міський бюджет міста Євпаторії  
2807. 01206000000 Міський бюджет міста Керчі  
2808. 01209000000 Міський бюджет міста Судака  
2809. 01211000000 Міський бюджет міста Ялти  
2810. 02204000000 Міський бюджет міста Ладижина  
2811. 16201000000 Міський бюджет міста Полтави  
2812. 16203000000 Міський бюджет міста Кременчуга  
2813. 05201000000 Міський бюджет міста Донецька  
2814. 05203000000 Міський бюджет міста Артемівська  
2815. 05208000000 Міський бюджет міста Димитрова  
2816. 05215000000 Міський бюджет міста Костянтинівка  
2817. 05219000000 Міський бюджет міста Макіївки  
2818. 05223000000 Міський бюджет міста Слов"янська  
2819. 05226000000 Міський бюджет міста Харцизька (м.Зугреса)  
2820. 08201000000 Міський бюджет міста Запоріжжя  
2821. 08204000000 Міський бюджет міста Мелітополя  
2822. 12214000000 Міський бюджет міста Стаханова  
2823. 13201000000 Міський бюджет міста Львова  
2824. 15201000000 Міський бюджет міста Одеси  
2825. 15207000000 Міський бюджет міста Южне  
2826. 18201000000 Міський бюджет міста Суми  
2827. 20203000000 Міський бюджет міста Куп"янськ  
2828. 23204000000 Міський бюджет міста Канева  
2829. 20201000000 Міський бюджет міста Харкова  
2830. 20207000000 Міський бюджет міста Чугуєва  
2831. 21201000000 Міський бюджет міста Херсона  
2832. 02304000000 Гайсинський районний бюджет  
2833. 02318000000 Теплицький районний бюджет  
2834. 02321000000 Тростянецький районний бюджет  
2835. 02322000000 Тульчинський районний бюджет  
2836. 05301000000 Амвросіївський районний бюджет  
2837. 05316000000 Шахтарський районний бюджет  
2838. 10316000000 Обухівський районний бюджет (м.Українка)  
2839. 12311000000 Перевальський районний бюджет  
2840. 20319000000 Куп"янський районний бюджет  
2841. 23302000000 Драбівський районний бюджет  
2842. 25307000000 Козелецький районний бюджет  
2843. ВСЬОГО  
2844. Додаток № 8 до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"  
2845. Перелік органів, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету  
2846. Назва органу Коди бюджетної класифікації  
2847. Державна податкова адміністрація України 11010000; 11010100; 11010200; 11010300; 11010400;11010500; 11010600;11010700, 11010800, 11010900, 11011000; 11020000; 11020100; 11020200; 11020300; 11020400; 11020500; 11020600; 11020700; 11020800; 11020900; 11021000; 11021100; 11021200,11021300; 11021400; 11021500; 11021600; 12020000; 12020100; 12020200; 12020300; 12020400; 13010000; 13010100; 13010200; 13010300; 13020000; 13020100,13020200; 13020300; 13020400; 13020500; 13030000; 13030100; 13030200; 13030300; 13030400; 13030500; 13030600; 13040000; 13040100; 13040200; 13050000; 13050100; 13050200; 13050300; 13050400; 13050500 ; 13050600; 13070000; 13070100; 13070200;13070300;14010000; 14010100; 14010200; 14010300 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині);14010400; 14010500; 14010600; 14020000; 14020100; 14020200; 14020300; 14020400;14020600; 14020700; 14020800; 14020900; 14021600; 14021700; 14021800;14022100; 14030100 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині); 14030200 (за продукцію, що підлягає маркуванню марками акцизного збору та за актами перевірок); 14030300 (за продукцію, що підлягає маркуванню марками акцизного збору та за актами перевірок); 14030400 (за актами перевірок);14030600 (за продукцію, що підлягає маркуванню марками акцизного збору та за актами перевірок); 14030700 (за продукцію, що підлягає маркуванню марками акцизного збору та за актами перевірок); 14030800 (за актами перевірок); 14030900 (за актами перевірок); 14031600 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині); 14031700 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині); 14031800 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині);14060000; 14060100; 14060300 (за актами перевірок); 14060500; 14060600; 14060900; 14061000; 14061100; 14070000; 14070100; 14070200; 14070300; 14070500; 14070600; 14070700; 14070800; 14070900; 14071000; 14071300; 14071400; 14071500; 14071600; 14071700; 14071800; 14080000; 15010100 (у разі не погашення векселя по давальницькій сировині); 15020100 (у разі не погашення векселя по давальницькій сировині); 16010000; 16010100; 16010200; 16010400; 16010500; 16010600; 16010700; 16010800; 16010900; 16011000; 16011100; 16011200; 16011300; 16011500; 16011600; 16011700; 16011800; 16011900; 16020000 (за актами перевірок); 16030000; 16040000; 16040100; 16040200; 16040300; 16050000; 16050100; 16050200; 16050300; 16060000; 16060100; 16060200; 21010000; 21010100;21010200; 21010300; 21030000; 21050000 ( за актами перевірок), 21060000; 21060100; 21060200; 21060300; 21060400; 21060500; 21060600; 21060700;21060800; 21080000; 22080000 (за актами перевірок); 22080100 (за актами перевірок); 22080200 (за актами перевірок); 22080300 (за актами перевірок); 22080400 (за актами перевірок); 22090100 (за актами перевірок); 22090200 (за актами перевірок); 22090300 (за актами перевірок); 22090400 (за актами перевірок); 22090500; 22110000 (за актами перевірок); 22120000 (за актами перевірок); 22130000 (за актами перевірок); 23010000 (за актами перевірок); 23030000; 23030100; 23030200; 23030300; 24060100; 24060300; 24060500; 24060800; 24061300; 24061400; 24061600 (за актами перевірок); 24080000; 24081000; 24090000 (за актами перевірок); 24090100 (за актами перевірок); 24090200 (за актами перевірок); 24110100; 24110200; 24120000 (за актами перевірок); 31010000; 31020000; 34000000 (за актами перевірок); 50080000; 50080100; 50080200; 50080300; 50110000 (за актами перевірок); 3511630 (код програмної класифікації видатків державного бюджету).  
2848. Державна митна служба України 14010300,14030000, 14030100; 14030400; 14030800; 14030900; 14031600; 14031700; 14031800; 15010000; 15010100; 15010200; 15010300; 15010400; 15010500; 15020000; 15020100; 15020200; 15020300; 15040000; 22100000; 22110000; 31010000.  
2849. Національний банк України 14050000; 14060400; 21020000; 21040000; 24140100.  
2850. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 14060200.  
2851. Державні адміністрації та органи місцевого самоврядування 14060300; 50110000.  
2852. Державне казначейство України Здійснюється контроль операцій з коштами державного бюджету при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за всіма кодами бюджетної класифікації.  
2853. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України 14060400; 14060700; 32010000; 32020000.  
2854. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 14061200.  
2855. Національна комісія регулювання електроенергетики України 14061500; 24120000.  
2856. Міністерство закордонних справ України 15030000; 160200; 21080100; 4201000.  
2857. Міністерство аграрної політики України 15050000.  
2858. Державний комітет України по водному господарству 22120000; 22130000.  
2859. Міністерство внутрішніх справ України 16020000; 21080100; 22060000, 22090400; 42010000.  
2860. Фонд державного майна України 21050100; 21050200; 21050300; 21050400; 22080100; 22080200; 22080300; 22080400; 31030000.  
2861. Міністерство палива та енергетики України 21050300; 24120000.  
2862. Державна виконавча служба України 22070000; 22090100; 22090200 (за рішеннями господарського суду); 23010000; 23030300; 23030400; 24010000; 24010100; 24010200; 24010300; 24010400, 21080000.  
2863. Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності 22090300; 24060200.  
2864. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики 23020000, 21080000.  
2865. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій 23030400, 21080000.  
2866. Головне контрольно-ревізійне управління 21050100 (за результатами реалізації матеріалів ревізій та перевірок); 22080000 (за результатами реалізації матеріалів ревізій та перевірок); 23010000 (за результатами реалізації матеріалів ревізій та перевірок); 24030000; 25000000 (за результатами реалізації матеріалів ревізій та перевірок).  
2867. Міністерство оборони України 16020000; 24050000; 42010000.  
2868. Національне космічне агенство України 24040000.  
2869. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 11020000 (податковий борг), 24060100; 24050000.  
2870. Центральна виборча комісія 24060600.  
2871. Міністерство транспорту та зв'язку України 14061400;24061000; 24061400; 24090000; 24140600.  
2872. Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації 24061500; 24061800.  
2873. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 13000000; 24061600; 50080000.  
2874. Державний комітет природних ресурсів України 24060900; 24061600.  
2875. Національна комісія з питань регулювання зв'язку 14061700; 24061000.  
2876. Пенсійний фонд України 24140000; 24140100; 24140200; 24140300; 24140400; 24140500; 24140600; 50020100; 50020200; 50020300; 50020400; 50020500.  
2877. Державний комітет України з державного матеріального резерву 32010000; 32020000.  
2878. Державний комітет України по земельних ресурсах 21110000; 24110300; 33010000.  
2879. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 50030000; 50030100; 50030200; 50030300; 50030400; 50030500.  
2880. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 50040000; 50040100; 50040200; 50040300; 50040400; 50040500.  
2881. Міністерство охорони здоров'я України 24060400.  
2882. Міністерство культури і мистецтв України 24060800.  
2883. Міністерство праці та соціальної політики України 50070000.  
2884. Міністерство промислової політики України 3511530 (код програмної класифікації видатків державного бюджету).  
2885. Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України 31020000.  
2886. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 50060000.