Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 92 Земельного кодексу України (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 - 4, ст. 27) такі зміни:  
5. 1. У частині першій статті 82 слова "для здійснення підприємницької діяльності" виключити.  
6. 2. Частину другу статті 92 викласти в такій редакції:  
7. "2. Права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:  
8. а) підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності;  
9. б) релігійні організації;  
10. в) громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації".  
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.