Кількість абзаців - 32 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України(щодо відповідальності за злочини в сфері використання комп'ютерів) (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. 1. У Кримінальному кодексі України:  
5. 1) у статті 361:  
6. а) у частині першій:  
7. абзац перший після слова "перекручення" доповнити словами "перехоплення, копіювання";  
8. абзац другий викласти в такій редакції:  
9. "караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";  
10. б) доповнити статтю приміткою такого змісту:  
11. "П р и м і т к а. Істотною шкодою у статтях 361 - 363, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";  
12. 2) доповнити Кодекс статтями 361-1 і 361-2 такого змісту:  
13. "Стаття 361-1. Створення з метою збуту, збут програмних або технічних засобів, призначених для незаконного проникнення в електронно-обчислювальні машини (комп'ютери), їх системи, комп'ютерні мережі  
14. 1. Створення з метою збуту, збут програмних або технічних засобів, призначених для незаконного проникнення в електронно-обчислювальні машини (комп'ютери), їх системи, комп'ютерні мережі чи для блокування їх роботи, (  
15. караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією програмних і технічних засобів, призначених для незаконного проникнення в електронно-обчислювальні машини (комп'ютери), їх системи, комп'ютерні мережі чи для блокування їх роботи.  
16. 2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, або заподіяли істотну шкоду правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам окремих юридичних осіб, які охороняються законом, (  
17. караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією програмних і технічних засобів, призначених для незаконного проникнення в електронно-обчислювальні машини (комп'ютери), їх системи, комп'ютерні мережі або для блокування їх роботи.  
18. Стаття 361-2. Незаконне тиражування або збут електронних баз даних, що містять персональні дані  
19. 1. Незаконне тиражування з метою збуту або збут електронних баз даних, створених в установленому законом порядку державними органами, що містять персональні дані, (  
20. карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років.  
21. 2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, або заподіяли істотну шкоду правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам окремих юридичних осіб, які охороняються законом, (  
22. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років";  
23. 3) у статті 362:  
24. а) абзац другий частини першої викласти в такій редакції:  
25. "караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років";  
26. б) абзац другий частини другої викласти в такій редакції:  
27. "караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";  
28. в) абзац другий частини третьої доповнити словами "з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";  
29. 4) в абзаці другому частини другої статті 363 слова "штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або" виключити.  
30. 2. Частини другу і третю статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр відповідно "361" та "334" доповнити цифрами "361-1, 361-2".  
31. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.