Кількість абзаців - 149 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

0. Проект Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести до законодавчих актів України такі зміни: 1. У статті 212 Кримінального кодексу України: назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; абзац перший частини першої після слів "в систему оподаткування" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
2. абзац перший частини третьої після слів "інших обов'язкових платежів" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
3. частину четверту після слів " (обов'язкові платежі)" доповнити словами "страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
4. примітку до статті після слів "інших обов'язкових платежів" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
5. 2. Пункт 1-1 статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України після слів " (обов'язкових платежів)" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
6. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): статтю 165-1 викласти у такій редакції: "Стаття 165-1. Ухилення від реєстрації або порушення строків реєстрації в органах Пенсійного фонду України платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків, а також використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України Ухилення від реєстрації або порушення термінів реєстрації платника страхових внесків в органах Пенсійного фонду, неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміну порядку нарахування ним страхових внесків; порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України; подання недостовірних відомостей про сукупний оподатковуваний дохід (прибуток), на який нараховуються страхові внески; порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строків сплати страхових внесків; неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", (  
7. тягне за собою накладення на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно, штрафу в розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
8. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
9. 2)доповнити Кодекс статтею 188-20 такого змісту:  
10. "Стаття 188-20. Перешкоджання працівникам виконавчих органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок Вчинення дій, що перешкоджають працівникам виконавчих органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок, -  
11. тягне за собою накладення на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно, штрафу в розмірі до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
12. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене у частині першій цієї статті, -  
13. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
14. 3)статтю 244-2 викласти у такій редакції:  
15. "Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з ухиленням від реєстрації або порушенням строків реєстрації в органах Пенсійного фонду України, порушенням встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків, а також використанням і здійсненням операцій з коштами Пенсійного фонду України (стаття 165-1) та з вчиненням дій, що перешкоджають працівникам виконавчих органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок (стаття 188-20).  
16. Розглядати справи про правопорушення і накладати адміністративні стягнення від імені виконавчої дирекції Пенсійного фонду України, її територіальних органів мають право Голова правління Пенсійного фонду України, його заступники, начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також їх заступники, начальники управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а у разі їх відсутності - заступники начальників цих управлінь.  
17. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 165-1 і 188-20, можуть складати такі посадові особи органів Пенсійного фонду України:  
18. а)в управліннях Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах - начальники відділів надходження доходів та відділів організації впровадження персоніфікованого обліку, їх заступники, а також спеціалісти цих відділів, до посадових обов'язків яких входить проведення перевірок платників внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або які уповноважені в установленому порядку на проведення таких перевірок;  
19. б)у головних управліннях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - начальники відділів надходження доходів та контрольно- ревізійного відділу, їх заступники, а також спеціалісти цих відділів, уповноважені в установленому порядку на проведення перевірок платників внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;  
20. в)у Пенсійному фонді України - спеціалісти управління надходження доходів та контрольно-ревізійного управління, уповноважені в установленому порядку на проведення перевірок платників внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ".  
21. Підпункт "а" пункту 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189) доповнити словами " (а також інші доплати, надбавки та підвищення до пенсії, які згідно із законодавством виплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України)".  
22. У підпункті "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №14, ст.170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 2, ст. 3; 1998 р., №11-12, ст. 44) слова "встановлений законодавством про пенсійне забезпечення необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових умовах)" замінити словами і цифрами "страховий стаж для чоловіків 25 років, для жінок 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії" .  
23. У частині першій статті 6 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №32, ст.456) слова "зараховується у потрійному розмірі в стаж роботи для призначення трудових пенсій" замінити словами "зараховується до стажу роботи у потрійному розмірі".  
24. У статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2001 р., № 44, ст. 233; 2002 р., № 17, ст. 125):  
25. у частині четвертій слова "загальний стаж роботи" у всіх відмінках замінити словами "страховий стаж" у відповідному відмінку;  
26. у частині шостій слова і цифри "статтею 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "законом України";  
27. 3)частину одинадцяту викласти у такій редакції:  
28. "Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами Пенсійного фонду України. Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсійних виплат, який призначений в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України".  
29. 8.У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162):  
30. у назві, частинах першій і другій статті 45 та частині третій статті 56 слова "трудовий стаж" у всіх відмінках замінити словами "стаж роботи" у відповідному відмінку;  
31. у частині третій статей 52 і 54 та останній частині статті 55 слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
32. у статті 57: у частині першій слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
33. у першому реченні частини другої слова "При цьому" замінити словами і цифрами "У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
34. 4)статтю 67 доповнити частиною такого змісту:  
35. "До досягнення мінімальної пенсії за віком рівня прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, передбачені цим Законом виплати встановлюються у розмірах, визначених законодавством до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", і збільшуються Кабінетом Міністрів України виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України на відповідний рік".  
36. 9.Абзац другий частини першої статті 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190) викласти у такій редакції:  
37. "Військова служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується у визначеному законодавством порядку громадянам до загального стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби".  
38. 10.У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1994 р., № 24, ст. 178; 1995 р., № 34, ст. 268, № 44, ст. 327; 1996 р., № 17, ст. 73; 1998 р., № 26, ст. 149; 1999 р., № 48, ст. 409; 2002 р., №17, ст. 125, № 35, ст. 262; 2003 р., № 27, ст. 209):  
39. 1)статтю 5 викласти у такій редакції:  
40. "Стаття 5. Призначення пенсій на підставах, установлених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, та членам їх сімей може призначатися (за їх бажанням) пенсія на умовах і в порядку, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". При цьому разом із заробітною платою для обчислення пенсій враховуються всі види грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці та інші особи, що мають право на пенсію згідно з цим Законом, перед звільненням із служби.  
41. Зарахування до страхового стажу періоду військової служби для призначення пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" здійснюється у порядку, встановленому зазначеним Законом.  
42. В аналогічному порядку зараховується до страхового стажу членам сімей померлих осіб, зазначених у частині першій цієї статті, які не набули права на пенсію згідно з цим Законом і яким пенсія призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", період військової служби цих військовослужбовців.  
43. На підставах, установлених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", призначаються також пенсії військовослужбовцям і особам, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, позбавленим військових або спеціальних звань, а також звільненим із служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або за вчинення корупційного діяння, та членам їх сімей";  
44. 2)у другому реченні частини першої статті 10, статті 14, статті 38, у другому реченні частини першої статті 43, першому реченні частини першої статті 44 та частині другій статті 62 слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
45. 3)у другому реченні пункту "а" частини першої статті 24 слово "трудову" замінити словами "пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
46. 4)у частині третій статті 30 слова і цифри" пенсія призначається на умовах, визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення" (стаття16)" замінити словами і цифрами "призначається пенсія за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у разі досягнення чоловіком 55 років і за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років; у разі досягнення жінкою 50 років і за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років";  
47. 5)доповнити Закон статтею 47-1 такого змісту:  
48. "Стаття 47-1. Установлення підвищень та надбавок до мінімальної пенсії за віком До досягнення мінімальної пенсії за віком рівня прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, передбачені цим Законом підвищення і надбавки встановлюються у розмірах, визначених законодавством до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", і збільшуються Кабінетом Міністрів України виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України на відповідний рік";  
49. у частині першій статті 51 слова і цифри "статтею 84 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "частиною четвертою статті 45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
50. у статті 59 слова і цифри "статтею 90 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "частиною другою статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
51. 8) частину третю статті 60 викласти у такій редакції: "Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера (подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі його сім'ї тощо), можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень органу, який призначає пенсію, чи в судовому порядку".  
52. 11.Частину шосту статті 45 Закону України "Про статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 8, ст.56; 1994 р., № 26, ст. 203) доповнити абзацом такого змісту:  
53. "Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсійних виплат, який призначений в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України".  
54. 12.Статтю 11 Закону України "Про адвокатуру" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 9, ст. 62) викласти у такій редакції:  
55. "Стаття 11. Соціальні права адвоката та його помічника Адвокат та його помічник користуються правом на відпустку, на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування.  
56. Страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування сплачуються адвокатом та його помічником відповідно до законодавства".  
57. 13.Статтю 17 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425) доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:  
58. "До досягнення мінімальної пенсії за віком рівня прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, передбачені цим Законом надбавки і підвищення встановлюються в розмірах, визначених законодавством до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", і збільшуються Кабінетом Міністрів України виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України на відповідний рік".  
59. У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.  
60. 14.У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст.490; 1995 р., № 34, ст. 268; 2003 р., № 14, ст. 97):  
61. у частині четвертій статті 31 слово "стаж" замінити словами "страховий стаж";  
62. 2) у статті 37:  
63. у першому реченні частини другої слова "загального трудового" замінити словом "страхового";  
64. доповнити статтю частиною такого змісту: "Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсійних виплат, який призначений в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України";  
65. 3)друге речення частини другої статті 37 і частину другу статті 37-1 після слова "страхування" доповнити словами "та страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
66. 15.У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 1995 р., № 45, ст.339; 2002 р., № 52, ст. 379; 2003 р., № 16, ст. 125):  
67. 1) у статті 6: у частині першій слова "трудовий стаж" замінити словами "стаж роботи";  
68. у частині другій слова "загальний трудовий стаж" у всіх відмінках замінити словами "стаж роботи" у відповідному відмінку;  
69. 2) пункт 1 частини першої статті 9 викласти у такій редакції: "1) надбавка до пенсії у розмірі 200 відсотків мінімальної пенсії за віком, фінансування якої здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. До досягнення мінімальної пенсії за віком рівня прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, зазначена надбавка встановлюється у розмірі, визначеному законодавством до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", і збільшується Кабінетом Міністрів України виходячи з реальних можливостей Державного бюджету України на відповідний рік";  
70. у частині другій статті 18 і статті 24 слова "Законом України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "законом України";  
71. у статті 20 і частині третій статті 21 слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
72. у статті 21: у частині першій слова "необхідний загальний трудовий стаж, у тому числі на пільгових умовах" замінити словами і цифрами "страховий стаж для чоловіків 25 років, для жінок 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії";  
73. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:  
74. "Пенсії у зв'язку з невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я, передбачені частиною першою цієї статті, до досягнення ним пенсійного віку фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України".  
75. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.  
76. Частину другу статті 18 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №28, ст.232) доповнити реченнями такого змісту: "Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсійних виплат, який призначений в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України".  
77. Статтю 6 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 9, ст. 58) доповнити частиною такого змісту:  
78. "3. Фінансування збільшення пенсії, передбачене частиною другою цієї статті, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України".  
79. 18.Статтю 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст. 183; 1999 р., №9-10, ст. 68) доповнити частинами такого змісту: "Фінансування надбавки, передбаченої цією статтею, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.  
80. До досягнення мінімальної пенсії за віком рівня прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, передбачена цією статтею надбавка встановлюється в розмірі, визначеному законодавством до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", і збільшується Кабінетом Міністрів України виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України на відповідний рік".  
81. 19. У підпункті 5.7.1 пункту 5.7 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України,1997 р., № 27, ст. 181; 2003 р., № 10-11, ст. 87) слова "соціальне страхування" замінити словами "пенсійне та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування".  
82. 20. Статтю 6 Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 47, ст. 294; 2002 р., № 9, ст. 68) після слів " (обов'язкові платежі)" доповнити словами "та страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
83. 21. Частину четверту статті 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302; 2002 р., № 29, ст. 200) викласти у такій редакції:  
84. "У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків у місцях надзвичайних подій, журналісту або прирівняному до нього працівнику призначається пенсія за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у разі досягнення чоловіком 55 років і за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років; у разі досягнення жінкою 50 років і за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років".  
85. 22.У статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20; 2000 р., № 28, ст. 223):  
86. 1) у частинах четвертій і дванадцятій слова "стажу роботи" замінити словами "страхового стажу";  
87. 2) у частині п'ятій слова і цифри "статей 65 і 66 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "частини другої статті 23 цього Закону та статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та на яку відповідно до законодавства нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
88. 23.У Законі України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 39, № 9-10, ст.69, № 17, ст. 112; 2000 р., № 37, ст. 308; 2003 р., № 26, ст. 191; № 46, ст. 365): абзац десятий частини другої статті 1 виключити; у частині третій статті 3: в абзаці другому цифри 0,5" замінити цифрами "0,16"; в абзаці третьому цифри "0,3" замінити цифрами "0,096"; 3)у частині першій статті 4: в абзаці другому цифри "0,3" замінити цифрами "0,096"; в абзаці третьому цифри "0,1" замінити цифрами "0,032";  
89. 4)у частині другій статті 6: слова і цифри "на обов'язкове державне пенсійне страхування - 68 відсотків" виключити; цифри і слова "30 відсотків" і "2 відсотки" замінити відповідно цифрами і словами "94 відсотки" і "6 відсотків";  
90. 5) абзац одинадцятий пункту 4 статті 9 виключити.  
91. 24. У першому реченні частини другої статті 6 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 15, ст. 86) слова "загального трудового" замінити словом "страхового".  
92. 25. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2001 р., № 44, ст. 226; 2003 р., №5, ст. 46, із змінами, внесеними Законом України від 10 липня 2003 року № 1095 - ІV):  
93. 1) статтю 18-1 доповнити після пункту 13 новим пунктом такого змісту: "14) рішення органів Пенсійного фонду України з урахуванням вимог Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
94. У зв'язку з цим пункт 14 вважати пунктом 15;  
95. 2) перше речення частини четвертої статті 44 після слів "збору на обов'язкове державне пенсійне страхування" доповнити словами "та страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";  
96. 3)у статті 70: а) у частині п'ятій слово "пенсію" виключити; б) доповнити статтю частиною такого змісту:  
97. "Звернення стягнення на пенсію здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
98. 26. Частину четверту статті 64 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238) доповнити реченням такого змісту: "Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсійних виплат, який призначений в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України".  
99. 27. У Законі України "Про здійснення контролю за сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 249):  
100. 1) у назві Закону слова "на обов'язкове державне пенсійне страхування та збору" замінити словами "і страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та внесків";  
101. 2) у статті 1 слова "на обов'язкове державне пенсійне страхування" замінити словами "і страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
102. 28. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України 1999 р., № 42-43, ст. 378; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 5, ст. 30, № 33, ст. 235,-: 2003 р., № 28, ст. 210, із змінами, внесеними Законом України від 10 липня 2003 року № 1096-1V):  
103. 1)у статті 1: а) абзаци другий і третій після слів "щодо сплати" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";  
104. б) перше речення абзацу шостого після слів "своєчасністю справляння" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";  
105. 2) абзац третій частини другої статті 7 і абзац третій частини третьої статті 11 після слова "заборгованості" доповнити словами "із страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";  
106. 3) частину десяту статті 7 і частину четверту статті 16 після слів "своєчасністю справляння" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";  
107. 4) абзац четвертий частини четвертої статті 12, абзац четвертий частини другої статті 15, частину третю статті 19, абзац третій частини першої статті 23 після слів "щодо сплати" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";  
108. 5) у статті 31: а) пункт 3 частини першої доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";  
109. б) частину третю доповнити абзацом такого змісту: "У разі наявності у страхувальника одночасно із зобов'язаннями із сплати недоїмки' щодо страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом України, стягнення недоїмки має пріоритет перед вимогами щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що задовольняються у третю чергу";  
110. 6)частину першу статті 35 доповнити реченням такого змісту: "Не підлягає прощенню (списанню) за умовами мирової угоди заборгованість із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";  
111. абзац третій частини сьомої статей 42 і 43 після слів "щодо сплати" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";  
112. у частині першій статті 49: а)абзац шостий доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";  
113. б) абзац дев'ятий доповнити реченням такого змісту: "У разі наявності у страхувальника одночасно із зобов'язаннями із сплати недоїмки щодо страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом України, стягнення недоїмки має пріоритет перед вимогами щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім зобов'язань щодо виплати заробітної плати (доходу)";  
114. 9)частину першу і абзац перший частини п'ятої статті 50, частину шосту статті 51 після слів "щодо сплати" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування".  
115. 29.Абзац шостий частини третьої статті 25 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391; 2003 р., № 10-11, ст. 87) викласти у такій редакції:  
116. "страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні, а також збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у порядку і розмірах, визначених законодавством".  
117. 30.У статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293):  
118. 1)у частинах першій і другій слова і цифри "в статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
119. 2)у частині четвертій слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
120. 31.Абзац перший преамбули Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44; 2003 р., № 24, ст.154) після слів "пенсійне страхування" доповнити словами " (крім внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування)".  
121. 32.У статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2003 р., № 46, ст. 367, із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2003 року № 1215-ІУ):  
122. 1) у другому реченні частини сьомої слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
123. 2)у першому реченні частини десятої слова "загального трудового" замінити словом "страхового";  
124. у першому реченні частини дванадцятої слова "загального трудового" замінити словом "страхового", а слова "Про пенсійне забезпечення" - словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
125. у частині тринадцятій: у першому реченні слово "чи" замінити словами "та/або";  
126. у другому реченні слова і цифри "статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
127. 33. У статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212):  
128. 1)в абзаці першому частини другої слово "загального" замінити словом "страхового";  
129. 2)у частині третій і першому реченні частини одинадцятої слова "загального і безперервного" виключити;  
130. 3)у другому реченні частини п'ятої слово "трудовий" замінити словом "страховий";  
131. 4) у частині дванадцятій: у першому реченні абзацу першого слово "трудового" замінити словом "страхового";  
132. в абзаці третьому слова "за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України" виключити;  
133. в абзаці п'ятому слова "трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком" замінити словами і цифрами "страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років";  
134. 5)доповнити статтю після частини шістнадцятої новою частиною такого змісту:  
135. "17. Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсійних виплат, який призначений в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України".  
136. У зв'язку з цим частину сімнадцяту вважати частиною вісімнадцятою, яку після слова "шістнадцятої" доповнити словом "сімнадцятої".  
137. 34.Пункт 1 частини п'ятої статті 9 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101) доповнити словами "та вимоги щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування".  
138. 35. У статті 5 Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 29, ст. 191):  
139. останнє речення абзацу другого частини першої виключити; доповнити статтю частиною такого змісту: "На кошти, внесені фізичними особами на власні рахунки учасників ФБУ або на рахунки інших учасників ФБУ та юридичними особами на рахунки учасників ФБУ, нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
140. 36. Частину четверту статті 9 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10) доповнити словами "у порядку, встановленому законом України".  
141. 37. У частині третій статті 9 Закону України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 29, ст. 232): слово "збору" замінити словом "платежів"; слова "пенсійне забезпечення та" виключити.  
142. 38.У розділі ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 46, ст. 365): абзац третій пункту 2 виключити; пункт 3 викласти у такій редакції: "3. Кабінету Міністрів України щороку передбачати в проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік кошти для компенсації сільськогосподарським підприємствам - платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат, пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
143. 39. Визнати такими, що втратили чинність: абзаци п'ятий і шостий пункту 2 та пункт 5 Постанови Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року № 1931-ХІІ "Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р. , № 3, ст. 11);  
144. пункт 2 Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1993 року № 3290-ХІІ "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 29, ст. 304, № 44, ст. 423; 1995 р., № 30, ст. 233; 1996 р., № 8, ст. 37).  
145. ІІ. Прикінцеві положення Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім статті 23, яка набирає чинності з 1 січня 2005 року.  
146. 2. Установити, що: 1) норми Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10) застосовуються в частині призначення і виплати соціальних пенсій, визначення віку для призначення пенсій за вислугу років і пенсій за віком на пільгових умовах, а також в частині, що не суперечить Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
147. 2) Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237) діє лише у частині встановлення розміру страхових внесків (ставки збору) на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для відповідних категорій платників, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, і для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, а також в частині встановлення порядку відшкодування сум пенсій, виплачених на пільгових умовах, та сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування платниками, визначеними у пунктах 5-10 статті 1 цього Закону;  
148. 3) стягнення недоїмки із сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, яка не погашена на 1 січня 2004 року, здійснюється відповідно до статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".