Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо розмірів допомоги)  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 5, ст. 21; 2001 р., № 20, ст.102; 2003 р., № 45, ст. 362) такі зміни:  
4. 1. Статтю 12 викласти у такій редакції:  
5. „Стаття 12. Розмір одноразової допомоги при народженні дитини  
6. Одноразова допомога при народженні дитини надається у трикратному розмірі прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць".  
7. 2. У статті 3 Прикінцевих положень цифру „15" виключити.  
8. ІІ. Прикінцеві положення  
9. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.  
10. 2. Кабінетові Міністрів України у трьох місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.