Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 37 Закону України ''Про державну службу'' (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про державну службу"  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. 1. Доповнити статтю 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 34, ст. 268; 2003 р., № 14, ст. 97) після частини четвертої новими частинами такого змісту:  
5. "Державним службовцям, які в період перебування на державній службі визнані інвалідами І та ІІ групи, незалежно від причини інвалідності пенсія по інвалідності призначається в розмірах, передбачених частинами другою і четвертою цієї статті, після припинення ними державної служби за наявності стажу державної служби не менше 10 років та страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
6. Якщо зазначені особи повертаються на державну службу, виплата пенсії по інвалідності припиняється на період до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на державній службі. У цьому разі вони мають право на одержання пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
7. У разі смерті особи в період перебування на державній службі або в період одержання пенсії відповідно до цього Закону за наявності у померлого годувальника стажу державної служби не менше 10 років непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника), призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 70 відсотків суми заробітної плати померлого годувальника, на яку нараховувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, з урахуванням норм частини четвертої цієї статті; на двох і більше членів сім'ї - 90 відсотків. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені в статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
8. У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами восьмою - десятою.  
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.