Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні'' (Друге читання)

0. Проект  
1. Вноситься Кабінетом Міністрів України  
2. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 45, ст. 406; 2001 р., № 45, ст. 237; 2003 р., № 39, ст. 333) такі зміни:  
5. у частині першій слова і цифри "загальної чисельності працюючих, а якщо працює від 15 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця, якщо інше не передбачено законом" замінити словами і цифрами "середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 15 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця";  
6. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:  
7. "Норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів визначається виключно цим Законом. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, які відрізняються від зазначених у цій статті, застосовуються положення цього Закону".  
8. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.  
9. ІІ. Прикінцеві положення  
10. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
11. 2. Кабінету Міністрів України в двомісячний строк після прийняття цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом.  
12. Проект  
13. Вноситься народним депутатом України С. А. Косіновим (Округ №170) (на заміну № 4569)  
14. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо відповідальності за непрацевлаштування інвалідів)  
15. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
16. 1. Частину другу статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №21, ст.252; 1994 р., №45, ст.406; 2001 р., №45, ст.237) викласти в такій редакції:  
17. "Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою нарахування пені із суми недоїмки в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за кожний календарний день її прострочення, включаючи день сплати."  
18. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.