Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо допомоги одиноким матерям)  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001 р., N 20, ст.102; ВВР, 2002 р., N 35, ст.261) такі зміни:  
4. 1. Частину другу статті 18-1 викласти у такій редакції::  
5. "Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають вдови та вдівці з дітьми, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, а також якщо пенсія в разі втрати годувальника або соціальна пенсія на дітей не перевищує розміру прожиткового мінімуму.".  
6. 2. У частині другій статті 18-3 слова "віком до 16 років (учнів - до 18 років)" замінити словами "віком до 18 років".  
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.