Кількість абзаців - 26 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій захисту фінансових інтересів держави (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій захисту фінансових інтересів держави  
2. З метою захисту фінансових інтересів держави, посилення контролю за витрачанням державних фінансових ресурсів Верховна Рада України постановляє:  
3. І. Внести зміни до таких законів України:  
4. В Законі України "Про джерела фінансування органів державної влади"  
5. Статтю 2 доповнити новою частиною п'ятою наступного змісту:  
6. "Фінансування і здійснення видатків на закупівлю органами державної влади товарів, робіт, послуг здійснюється в порядку передбаченому Бюджетним Кодексом України, Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", іншими законами України."  
7. В Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №20, ст. 148) :  
8. 1. У статті 1:  
9. 1) абзац десятий викласти в наступній редакції:  
10. "тендерна документація - документація, яка затверджується замовником та отримується учасниками для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмету закупівлі, містить інформацію, необхідну для підготовки тендерних пропозицій, в тому числі інформацію щодо тендерного забезпечення та забезпечення виконання договору про закупівлю;"  
11. 2) абзаци вісімнадцятий та дев'ятнадцятий викласти в наступній редакції:  
12. "забезпечення тендерної пропозиції (далі - тендерне забезпечення) - надання учасником замовнику зобов'язань щодо додержання учасником обов"язків, які виникають у зв"язку з поданням тендерної пропозиції в формі банківської гарантії або депозиту на рахунку замовника;"  
13. "забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику зобов'язань щодо належного і своєчасного виконання переможцем процедури закупівлі обов'язків по договору про закупівлю в формі банківської гарантії або депозиту на рахунку замовника;"  
14. 2. Статтю 20 викласти в наступній редакції:  
15. "Стаття 20. Порядок надання тендерної документації  
16. 1. Затверджена замовником тендерна документація отримується учасником протягом трьох робочих днів з дня отримання від учасника запиту про надання тендерної документації та сплати її вартості.  
17. 2. Плата за тендерну документацію не повинна перевищувати суму, необхідну для її розробки, підготовки та розсилання.  
18. 3. В разі залучення замовником для розробки, підготовки та розсилання тендерної документації на договірних засадах юридичної або фізичної особи, яка має відповідний досвід або зареєстровану в установленому законодавством України порядку інтелектуальну власність, що використовується для розробки та підготовки тендерної документації , оплата послуг такої особи здійснюється шляхом оплати вартості тендерної документації учасником безпосередньо такій особі. При цьому зобов"язання замовника щодо оплати послуг по розробці, підготовці та розсиланню тендерної документації такій фізичній або юридичній особі вважається виконаним належним чином після здійснення учасником оплати вартості тендерної документації цій фізичній чи юридичній особі.  
19. 4. Пропозиція учасника торгів, який не сплатив вартість тендерної документації відхиляється."  
20. 3. В частині другій статті 24 слова " у разі, якщо його надання передбачено тендерною документацією" виключити.  
21. 4. В частині першій статті 25 слова "має право вимагати" замінити на "вимагає".  
22. 5. Частину другу статті 34 викласти в наступній редакції:  
23. "2. Договір про закупівлю укладається тільки у письмовій формі та відповідно до положень Цивільного кодексу України. Якщо сума договору перевищує 40 тисяч євро обов'язковою є нотаріальна форма договору. Витрати пов'язані з нотаріальним оформленням договору покладаються на учасника-переможця процедури закупівлі."  
24. ІІ. Прикінцеві положення  
25. 1. Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування.