Кількість абзаців - 34 Розмітка (ліва колонка)


Про місто-герой Севастополь (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про місто-герой Севастополь  
2. Цей Закон встановлює спеціальний статус міста Севастополя і у відповідності з Конституцією України та специфікою адміністративно-територіального устрою визначає особливості здійснення у місті виконавчої влади і місцевого самоврядування.  
3. Розділ І. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ. Стаття 1. Спеціальний статус міста Севастополя. Місто-герой Севастополь є самостійною адміністративно-територіальною одиницею загальнодержавного значення обласного рівня, яка входить до системи адміністративно-територіального устрою України і має спеціальний статус, який обумовлений: 1) історичними і економічними особливостями міста; 2) особливостями і обсягом повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 3) спільним базуванням Військово-Морських сил України і тимчасовим перебуванням основної бази Чорноморського флоту Російської Федерації; 4) особливостями здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування; 5) особливостями формування місцевого бюджету; 6) наявністю загальновизнаних, світового значення історико-культурних цінностей, військовими і трудовими заслугами.  
4. Стаття 2. Адміністративно - територіальний устрій та межі міста Севастополя, що має особливий статус. Місто Севастополь є адміністративно - територіальною одиницею, яка входить до складу України. Місто Севастополь поділяється на райони у місті (в разі їх утворення), самостійні: місто Інкерман та населені пункти, які входять до Андріївської, Верхньосадової, Орлинівської, Тернівської сільських рад й Качинської селищної ради. Межі міста Севастополь встановлюються та змінюються Верховною Радою України відповідно до закону. Межі районів у місті встановлюються та змінюються Севастопольською міською радою відповідно до закону.  
5. Стаття 3. Символіка та статут територіальної громади міста Севастополя 1. Територіальна громада міста Севастополя має власну символіку (герб, прапор). Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються положенням, яке затверджується міською Радою згідно із законом. 2. Історичні, національно-культурні, соціально-економічні та інші особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Севастополі визначаються у статуті територіальної громади міста Севастополя, який затверджується Радою згідно із законом і підлягає державній реєстрації.  
6. Розділ ІІ. ОСОБЛИВІ ФУНКЦІЇ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ Стаття 4. Особливі функції міста Севастополя 1. Функції міста Севастополя визначаються відповідно до цього Закону, виходячи з необхідності вирішення місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування функцій загальнодержавного значення, з урахуванням особливостей здійснення повноважень Севастопольською міською радою та Севастопольською міською державною адміністрацією щодо: - створення умов для проведення політичних, культурних та інших заходів, їх організаційного та інформаційного забезпечення перебування Військово-Морських Сил України, Чорноморського флоту Російської Федерації на території міста; - надання в установленому законодавством порядку військовим формуванням України розташованим на території міста Севастополя, в користування, а також Чорноморського флоту Російської Федерації в оренду на період його перебування на території міста, земельних ділянок та ділянок морських акваторій; - забезпечення необхідних соціально-культурних, мовних, санітарних, екологічних та комунально-господарських умов для проживання на території міста особового складу, персоналу, який обслуговує військові формування, розташовані на території міста Севастополя; здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, культури, мови, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення.  
7. Стаття 5. Гарантії щодо здійснення містом Севастополем загальнодержавних функцій 1. Держава гарантує здійснення містом Севастополем загальнодержавних функцій, шляхом: 1) передачі в установленому законом порядку в сферу управління Севастопольської міської державної адміністрації земельних ділянок, ділянок морських акваторій, об'єктів берегової інфраструктури переданих в оренду Російській Федерації; 2) надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури міста; 3) виділення місту необхідних ресурсів та компенсацією витрат пов'язаних з проведенням в місті заходів загальнодержавного та міжнародного значення; 4) відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішень органів державної влади України; 5) виділенням цільових субвенцій на розвиток інфраструктури міста і збереження історико-культурної спадщини; 6) передачі у сферу управління Севастопольській державній адміністрації підприємств, установ та організацій державної власності, а також частки державного майна в господарських товариствах на території міста; 7) затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Севастополя; 8) надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та інші витрати, пов'язані з виконанням містом загальнодержавних функцій; 9) надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування урядових телекомунікацій та каналів зв'язку, необхідних для здійснення загальнодержавних функцій; 10) відшкодування з Державного бюджету, бюджету міста Севастополь розмірів витрат міського бюджету у сумі орендної плати за земельні ділянки, переданих в оренду Російській Федерації для забезпечення діяльності Чорноморського флоту Російської Федерації.  
8. Стаття 6. Особливості бюджету міста Севастополя. Держава фінансує у повному обсязі здійснення містом Севастополем загальнодержавних функцій. 2. Витрати міста Севастополя, пов'язані з виконанням загальнодержавних функцій включаються до Державного бюджету України окремим рядком - витрати міста Севастополя пов'язані з виконанням ним загальнодержавних функцій. 3. Витрати на утримання інфраструктури міста Севастополя, що використовуються для забезпечення функціонування підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, розташованих на його території, компенсуються з Державного бюджету України. 4. Доходи міського бюджету та бюджетів районів формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100 відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних функцій, але не менше як 100 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на території міста Севастополя. 5. При затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача коштів з бюджету міста Севастополя до Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається. 6. Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Севастополя, обов'язково супроводжуються передачею необхідних їм матеріальних та фінансових ресурсів. Зазначені рішення виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів. 7. Міська та районні державні адміністрації у разі делегування їм самоврядних повноважень виконавчих органів Севастопольської міської ради здійснюють ці повноваження за рахунок виділених для цього коштів місцевого бюджету. 8. Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенцій, субсидій, дотацій, а також інші бюджетні показники взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Севастополя є стабільними і уточнюються лише при зміні податкового законодавства України або за поданням Севастопольської міської ради. 9. В Державному бюджеті передбачається субвенція бюджету міста Севастополя на компенсацію витрат міського бюджету від розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території міста в розмірі не менше 50-ти відсотків від суми встановленої міждержавними угодами, яка компенсує витрати міського бюджету по оплаті за земельні ділянки, що тимчасово використовуються військовими формуваннями Чорноморського флоту Російської Федерації та зумовленими цими соціальними навантаженнями на інфраструктуру міста. 10. До доходної частини бюджету міста з Державного бюджету зараховуються субвенції і субсидії для покриття витрат на: - відшкодування витрат на охорону довкілля та компенсацію соціального навантаження на інфраструктуру міста, зумовлених розміщенням на його території та акваторії об'єктів Збройних Сил України та місць дислокації формувань Чорноморського флоту Російської Федерації; - витрати пов'язані з виникнення надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, що підпорядковані органам виконавчої влади, суб'єктів іноземних держав, які розташовані на території міста з дозволу державних органів України.  
9. Розділ ІІІ. Організаційно-правова основа здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Севастополі, що має особливий статус. Стаття 7. Здійснення місцевого самоврядування у місті Севастополі 1. Місцеве самоврядування у місті Севастополі здійснюється територіальною громадою міста безпосередньо, а також через севастопольську міську, районні в місті ради, які обираються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", і органами самоорганізації населення. 2. Організація діяльності та повноваження Севастопольської міської ради та районних у місті рад встановлюються Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" і "Про статус депутатів місцевих рад" з особливостями, визначеними цим Законом. 3. Місцеві державні адміністрації підзвітні й підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами. 4. Місцеве самоврядування у місті Інкерман та населених пунктів які входять до складу Андріївської, Верхньосадової, Орлинівскої, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради здійснюється безпосередньо, а також через сільські, селищні, міські ради відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та "Про місцеве самоврядування в Україні".  
10. Стаття 8. Система місцевого самоврядування у межах адміністративно-територіального устрою Севастополя Система місцевого самоврядування у місті Севастополі що має особливий статус включає: - територіальну громаду міста в адміністративно-територіальних межах міста Севастополя; - Севастопольську міську раду; - міського голову; - районні у місті ради (у випадку їх створення); - територіальні громади міста Інкерман, населених пунктів що розташовані на території Севастополя та входять до складу Андріївської, Верхньосадової, Орлинівської, Тернівської сільських рад, та Качинської селищної ради; - міського голови міста Інкерман, голів Андріївської, Верхньосадової, Орлинівської, Тернівської сільських рад, та Качинської селищної ради; - органи самоорганізації населення.  
11. Стаття 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, їх повноваження та порядок їх формування. 1. У місті Севастополі діють представницькі органи місцевого самоврядування місцеві ради відповідного рівня. Засади організації та діяльності, правовий статус і повноваження місцевих рад міста Севастополя, який має особливий статус визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, передбаченими цим Законом. 2. Севастопольська міська рада, районні у місті ради є представницькими органами територіальної громади міста Севастополя і діють від її імені в межах своїх повноважень. З. Севастопольська міська рада одночасно є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, які включені до складу міста Севастополя, у межах повноважень міських та обласних рад, а також повноважень, переданих Севастопольській міській раді вищезазначеними сільськими, селищними і міськими радами. 4. Сільські, селищні, міські ради, територія яких включена до складу території міста Севастополь, є представницькими органами відповідних територіальних громад і здійснюють повноваження, передбачені чинними законами України. Частина повноважень, без яких неможлива реалізація загальноміських програм, може передаватися цими радами Севастопольській міській раді. Севастопольська міська рада, районні у місті ради, сільські, селищні ради територіальних одиниць, що включені до складу міста Севастополя, який має особливий статус формуються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" з урахуванням особливостей цього Закону. Севастопольська міська рада обирається у кількісному складі не менше 75 депутатів. Севастопольська міська рада утворює президію, постійні комісії і секретаріат ради, затверджує відповідні положення про них. Президія є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Рішення президії мають рекомендаційний характер. До складу президії ради входять міський голова, його заступник по роботі раді, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських фракцій і груп. За рішенням Севастопольської міської ради голови постійних комісій з питань бюджету та з питань соціального захисту населення можуть працювати в раді на постійній основі. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє взаємодії між Севастопольською міською радою і Севастопольською міською державною адміністрацією, районними у місті радами, місцевими радами територій, які включені до складу міста Севастополь. Структура секретаріату, чисельність, витрати на його утримання встановлюються радою за поданням міського голови.  
12. Стаття 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Севастополі, який має особливий статус. 1. Єдиними в організаційному відношенні органами, які виконують функції виконавчих органів Севастопольської міської ради, районних у місті рад та паралельно функції місцевих органів виконавчої влади є Севастопольська міська державна адміністрація, відповідні районні державні адміністрації у місті Севастополь. З питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, ці органи підзвітні та підконтрольні Севастопольській міській раді, відповідним районним у місті радам, а з питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади - Кабінету Міністрів України. 2. Сільські, селищні, міські ради сіл, селищ, міст, території яких включені до складу території міста Севастополя, утворюють власні виконавчі органи - виконавчі комітети, підзвітні і підконтрольні відповідним радам, або приймають рішення про здійснення відповідними сільськими, селищними, міськими головами функцій виконавчих органів цих рад одноособово.  
13. Стаття 11. Організація управління територіями міста Севастополь. Питання організації управління сілами, селищами, містами, території яких включені до складу території міста Севастополя, а також районами у місті Севастополь належать до компетенції Севастопольської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції, цього та інших законів України, рішень міської ради про управління цими територіальними одиницями.  
14. Розділ ІV ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ МІСТ, СЕЛИЩ, СІЛ ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ  
15. Стаття 13. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Севастополя і органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади міст, селищ, сіл які входять до складу міста Севастополя 1. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Севастополя і органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міст, селищ, сіл, які входять до складу міста Севастополя будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших, визначених чинним законодавством, засадах. 2. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Севастополя в межах своєї компетенції, встановленої законодавством України, забезпечують участь органів виконавчої влади та місцевого самоврядування міст, селищ, сіл які входять до складу міста Севастополя, який має особливий статус в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо. 3. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міст, селищ, сіл які входять до складу міста Севастополя сприяють здійсненню містом Севастополем особливих повноважень зазначених цим Законом.  
16. Розділ V ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ  
17. Стаття 14. Севастопольський міський голова. Севастопольський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". Особа, обрана Севастопольським міським головою, призначається Президентом України на посаду Голови Севастопольської міської державної адміністрації. Як Голова Севастопольської міської державної адміністрації Севастопольський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України. Особа, обрана Севастопольським міським головою і призначена Президентом України на посаду Голови Севастопольської міської державної адміністрації може бути звільнена Президентом України, за згодою 2/3 від законодавчо закріпленої чисельності депутатів Севастопольської міської ради, з мотивів порушенням Конституції України законодавства України а також недовіри міської ради. В такому разі призначаються позачергові вибори Севастопольського міського голови.  
18. Стаття 15. Повноваження севастопольського міського голови. Повноваження севастопольського міського голови з питань здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування визначаються Законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в України", іншим законодавством України. До особливих повноважень Севастопольського міського голови належать:  
19. 1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів з питань, які стосуються міста Севастополя; 2) бере участь у вирішені питань щодо розміщення у місті об'єктів державного підпорядкування, проведення заходів загальнодержавного і міжнародного значення, що проводяться за рішенням органів державної влади України; 3) вносить до органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі комунальної власності міста об'єктів, що належать до державної власності; 4) одержує в порядку, встановленому, законодавством, необхідну інформацію стосовно діяльності військових формувань, незалежно від їх підпорядкування, що відноситься до економічного, екологічного і соціального навантаження на інфраструктуру міста;  
20. 5) у межах своєї компетенції бере участь у вирішені питань, пов'язаних з тимчасовим перебуванням на території міста кораблів і частин Чорноморського флоту Російської Федерації; 6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань щодо міждержавних угод по Чорноморському флоту Російської Федерації; 7) узгоджує питання про створення, перепрофілювання чи ліквідацію підприємств і організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Севастополя; 8) одержує інформацію про діяльність усіх підприємств, установ, організацій, військових ( і прирівняних до них) частин і підрозділів на території міста, незалежно від їх підпорядкованості, в частині, що стосується життєзабезпечення міста Севастополя та впливає на виконання містом Севастополем спеціальних чи загальнодержавних функцій. 9) звертається за рішенням міської ради до суду щодо визнання незаконними актів, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади міста, а також повноваження Севастопольської міської ради; 10) звітує перед міською радою про свою діяльність не менше ніж один раз на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений міською радою строк.  
21. Стаття 16. Секретаріат Севастопольської міської ради. Заступник міського голови - секретар Севастопольської міської ради 1. Севастопольська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Севастопольською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами в місті Севастополі. 2. Секретаріат Севастопольської міської ради утворюється радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови - секретар міської ради. 3. Заступник міського голови - секретар Севастопольської міської ради обирається радою за поданням міського голови з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 4. За рішенням Севастопольської міської ради на заступника міського голови - секретаря ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю Севастопольської міської ради та її органів. 5. Звільнення заступника міського голови - секретаря Севастопольської міської ради здійснюється Севастопольським міським головою за погодженням з Севастопольською міською радою.  
22. Стаття 17. Перший заступник, заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації. Перший заступник та заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад Севастопольським міським головою за погодженням відповідно з Кабінетом Міністрів України.  
23. Стаття 18. Голова районної у місті Севастополі ради. 1. Голова районної у місті Севастополі ради обирається відповідною радою з числа її депутатів за пропозицією міського голови міста Севастополя у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. 2. Обраний Голова районної у місті Севастополі ради призначається Президентом України Головою районної у місті Севастополі державної адміністрації за поданням міського голови. 3. Голова районної у місті Севастополі ради звільняється з посади Президентом України за поданням міського голови, при умові наявності згоди 2/3 депутатів відповідної районної у місті Севастополі ради, з мотивів порушення законодавства України, Конституції України та в разі недовіри районної ради. 4. Повноваження голови, районної у місті Севастополі ради з питань здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування визначаються Законами України, "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", та іншим законодавством України.  
24. Стаття 19. Секретаріат районної у місті Севастополь ради. Заступник голови районної ради - секретар районної ради. 1. Районна рада у місті Севастополі утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради і органів, депутатів. Сприяє здійсненню районної у місті Севастополь взаємодії з районною державною адміністрацією. 2. Секретаріат районної у місті Севастополі ради утворюються радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюється радою за поданням голови. Секретаріат за посадою очолює заступник голови районної ради-секретар районної ради.  
25. 3. Заступник голови районної ради-секретар районної ради обирається радою, за поданням голови районної ради, з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбаченні статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". За рішенням районної у місті Севастополі ради на заступника голови районної ради - секретаря районної ради може покладається здійснення і інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю районної у місті Севастополі ради та їх органів. 4. Звільнення заступника голови районної ради - секретаря районної ради здійснюється головою районної ради за погодженням  
26. Стаття 20. Перший заступник, заступники голови районної у місті Севастополі державної адміністрації. Перший заступник та заступники голови районної у місті Севастополі державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади призначаються на посади та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за погодженням відповідно з Севастопольській міською державною адміністрацією.  
27. Стаття 21. Міський голова міста Інкерман, голови сільських та селищних рад. Міський голова міста Інкерман, голови Андріївської, Верхньосадової, Орлинівської, Тернавської сільських рад та Качинської селищної ради обираються шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та виконують повноваження відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
28. Розділ VІ. Акти органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у місті Севастополі  
29. Стаття 21. Акти Севастопольської міської та районних у місті державних адміністрацій та їх посадових осіб Порядок видання, набрання чинності, оскарження та скасування розпоряджень голів Севастопольської міської, районних у місті державних адміністрацій та наказів керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій визначається Законом України "Про місцеві державні адміністрації", цим Законом та іншими актами законодавства.  
30. Стаття 22. Акти Севастопольської міської та районних у місті рад та їх посадових осіб 1. Севастопольська міська та районна у місті рада приймають акти у формі рішень. 2. Рішення Севастопольської міської та районної у місті ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення питання більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом. 3. Рішення Севастопольської міської та районної у місті ради приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених законодавством. 4. Нормативно-правові акти Севастопольської міської та районної у місті ради підлягають реєстрації у Севастопольському міському управлінні юстиції.  
31. 5. Дія актів Севастопольської міської та районної у місті ради, їх посадових осіб з мотивів невідповідності Конституції чи законам України зупиняється відповідно головою Севастопольської міської та головою районної у місті державної адміністрації з одночасним зверненням до суду про визнання їх незаконними. 6. Акти Севастопольської міської та районної у місті ради, їх посадових осіб доводяться до відома населення.  
32. 7. Севастопольський міський голова та голови районних у місті рад в межах своїх повноважень видають розпорядження. 8. Акти Севастопольської міської та районних у місті рад, їх посадових осіб, прийняті у межах їх повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, посадовими особами, а також особами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Севастополя".  
33. Розділ VІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 2. Вибори Севастопольського міського голови проводяться після набрання чинності цим Законом в порядку, передбаченому Законом України Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". 3. Кабінет Міністрів України разом із Севастопольською міською радою у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом провести перерозподіл об'єктів державної власності у встановленому законодавством порядку. 4. Севастопольській міській раді в тримісячний термін встановити межі міста Севастополя та міста Інкерман, Андріївської, Верхньосадової, Орлинівскої, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради, які входять до міста Севастополь, що має особливий статус.