Кількість абзаців - 272 Розмітка (ліва колонка)


Про автомобільні дороги (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про автомобільні дороги  
1. Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні та соціальні засади забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг.  
2. Розділ І  
3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Визначення термінів  
5. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
6. автомобільна дорога - лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів;  
7. вулиці - автомобільні дороги, призначені для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів;  
8. смуга відведення - ділянки земель, що надаються в установленому порядку для розміщення автомобільної дороги;  
9. земляне полотно - ґрунтова конструкція автомобільної дороги;  
10. дорожнє покриття - укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів;  
11. проїзна частина - частина дорожнього покриття, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів;  
12. споруди дорожнього водовідводу - споруди, призначені для відводу поверхневих та ґрунтових вод від земляного полотна та проїзної частини (бокові канави, водовідвідні канави, нагірні канави, водопропускні труби, відкриті та закриті дренажні системи, зливова каналізація);  
13. штучні споруди - інженерні споруди, призначені для руху транспортних засобів і пішоходів через природні та інші перешкоди, а також сталого функціонування автомобільної дороги (мости, шляхопроводи, естакади, віадуки, тунелі, наземні та підземні пішохідні переходи, наплавні мости та поромні переправи, розв'язки доріг, підпірні стінки, галереї, уловлюючі з'їзди, снігозахисні споруди, протилавинні і протисельові споруди);  
14. об'єкти дорожнього сервісу - спеціально відведені місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, майданчики для стоянки автомобілів, майданчики відпочинку, видові майданчики, автозаправні станції, пункти технічного обслуговування, мотелі, пункти приймання їжі та питної води, автопавільйони, туалети;  
15. інженерне облаштування - спеціальні споруди та засоби, призначені для забезпечення безпечних та зручних умов руху (освітлення, технологічного зв'язку, вимірювання вагових і габаритних параметрів транспортних засобів, примусового зниження швидкості руху тощо);  
16. архітектурне облаштування - архітектурні споруди та декоративні насадження, що призначені для забезпечення естетичного вигляду автомобільних доріг;  
17. технічні засоби - спеціальні технічні засоби, призначені для організації та регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, інформаційні табло, дорожня розмітка, сигнальні стовпчики, транспортні та пішохідні огородження різних типів, світлофорне обладнання тощо);  
18. орган управління - орган, до сфери управління якого належать автомобільні дороги (вулиці), забезпечення їх функціонування, розвитку та фінансування пов'язаних з цим витрат.  
19. Стаття 2. Законодавство про автомобільні дороги  
20. Відносини, пов'язані з функціонуванням автомобільних доріг, регулюються цим Законом та законами України "Про дорожній рух", "Про транспорт", "Про автомобільний транспорт", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", "Про місцеве самоврядування", "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг", а також іншими актами законодавства.  
21. Стаття 3. Сфера дії Закону  
22. Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг незалежно від їх призначення та форм власності.  
23. Стаття 4. Міжнародні угоди  
24. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.  
25. Стаття 5. Види автомобільних доріг  
26. Автомобільні дороги підрозділяються на:  
27. автомобільні дороги загального користування;  
28. вулиці і дороги міст та інших населених пунктів;  
29. відомчі (технологічні) автомобільні дороги;  
30. автомобільні дороги на приватних територіях.  
31. Стаття 6. Державна політика в сфері автомобільних доріг  
32. Державну політику і стратегію розвитку всіх видів автомобільних доріг на території України здійснює Міністерство транспорту України.  
33. Розділ ІІ  
34. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ  
35. Стаття 7. Загальна характеристика  
36. Автомобільні дороги загального користування є складовою Єдиної транспортної системи держави і задовольняють потреби суспільства в автомобільних пасажирських і вантажних перевезеннях.  
37. Автомобільні дороги загального користування перебувають у загальнодержавній власності, не підлягають приватизації, стосовно них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження доріг з державної власності.  
38. Автомобільні дороги загального користування, які у зв'язку з розширенням меж територій міст стають частиною їх вулично-дорожньої мережі, можуть передаватися безоплатно у комунальну власність за рішенням Кабінету Міністрів України.  
39. Стаття 8. Класифікація автомобільних доріг загального користування  
40. Автомобільні дороги загального користування підрозділяються на автомобільні дороги державного та місцевого значення.  
41. Автомобільні дороги державного значення підрозділяються на міжнародні, національні та регіональні.  
42. До міжнародних автомобільних доріг належать дороги, що суміщаються з міжнародними транспортними коридорами та/або входять до Європейської мережі основних, проміжних, з'єднувальних автомобільних доріг та відгалужень, мають відповідну міжнародну індексацію і забезпечують міжнародні автомобільні перевезення.  
43. До національних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що суміщені з національними транспортними коридорами і не належать до міжнародних автомобільних доріг, та автомобільні дороги, що з'єднують столицю України - м. Київ, адміністративний центр АР Крим, адміністративні центри областей, місто Севастополь між собою, великі промислові і культурні центри країни з міжнародними автомобільними дорогами.  
44. До регіональних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що з'єднують АР Крим, дві або більше областей між собою, автомобільні дороги, що з'єднують основні міжнародні автомобільні пункти пропуску через державний кордон, морські та авіаційні порти міжнародного значення, найважливіші об'єкти національного культурного надбання, курортні зони з міжнародними та національними автомобільними дорогами.  
45. Автомобільні дороги місцевого значення підрозділяються на територіальні, обласні та районні.  
46. До територіальних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що з'єднують адміністративні центри АР Крим і областей з адміністративними центрами районів, містами обласного підпорядкування, міста обласного підпорядкування між собою, а також автомобільні дороги, що з'єднують з дорогами державного значення основні аеропорти, морські та річкові порти, залізничні вузли, об'єкти національного, курортного і культурного надбання та природно-заповідного фонду, автомобільні пункти пропуску міжнародного та міждержавного значення через державний кордон.  
47. До обласних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що з'єднують адміністративні центри районів між собою та адміністративними центрами сільських населених пунктів району, залізничними станціями, аеропортами, річковими портами, пунктами пропуску через державний кордон і місцями відпочинку.  
48. До районних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що з'єднують адміністративні центри сільських населених пунктів з іншими населеними пунктами у межах району, інші населені пункти між собою, підприємствами, об'єктами культури, іншими дорогами загального користування.  
49. Стаття 9. Складові автомобільної дороги загального користування  
50. Складовими автомобільної дороги загального користування у межах смуги відведення є: земляне полотно, проїзна частина, дорожнє покриття, споруди дорожнього водовідводу, штучні споруди, інженерне облаштування: спеціальні споруди та засоби, призначені для забезпечення безпечних та зручних умов руху (освітлення, технологічного зв'язку, вимірювання вагових і габаритних параметрів транспортних засобів, примусового зниження швидкості руху) та архітектурне облаштування: архітектурні споруди та декоративні насадження, що призначені для забезпечення естетичного вигляду автомобільних доріг; технічні засоби організації дорожнього руху, автопавільйони, лінійні споруди і комплекси, що забезпечують функціонування і збереження доріг; зелені насадження.  
51. Розміщення інших об'єктів у межах смуги відведення без погодження з власниками доріг не допускається.  
52. До складових автомобільної дороги загального користування, що знаходяться за межами смуги відведення, належать будівлі та споруди, що забезпечують її функціонування: виробничі бази та придорожні кар'єри, лінійні житлові будинки, лінійні та інші споруди для виконання ремонтів та утримання доріг, їх збереження і контролю дорожнього руху, комплекси дорожнього сервісу; поромні переправи, снігозахисні споруди, протилавинні і протисельові споруди, уловлюючі з'їзди; майданчики для стоянки транспортних засобів, відпочинку, видові, для складування дорожньо-будівельних та інших матеріалів; нагірні канави, випарювальні басейни, відкриті та закриті дренажні системи.  
53. Стаття 10. Державне управління автомобільними дорогами загального користування  
54. Державне управління автомобільними дорогами загального користування здійснює державна служба автомобільних доріг, що має свої органи управління на місцях та входить до складу Міністерства транспорту України.  
55. Стаття 11. Основні обов'язки органу державного управління автомобільними дорогами загального користування  
56. Основними обов'язками органу державного управління автомобільними дорогами загального користування є:  
57. розроблення державної стратегії та програм розвитку дорожнього господарства і забезпечення їх реалізації;  
58. розроблення заходів щодо інтеграції автомобільних доріг загального користування до міжнародної мережі автомобільних доріг та гармонізація технічних норм і правил з вимогами міжнародного законодавства;  
59. розробка та реалізація заходів з безпеки дорожнього руху;  
60. забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів з нормативними технічними характеристиками і навантаженнями;  
61. організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг за встановленими для них державними стандартами і нормами;  
62. здійснення державного регулювання та контролю у сфері дорожнього господарства відповідно до законодавства;  
63. розробка нормативів та методик визначення витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування;  
64. забезпечення технічного нагляду за станом автомобільних доріг;  
65. впровадження заходів з ліквідації аварійно небезпечних місць (ділянок) автомобільних доріг;  
66. забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства у процесі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг;  
67. завчасне оповіщення користувачів про строки та порядок тимчасового обмеження або припинення руху транспортних засобів;  
68. забезпечення належного маршрутного орієнтування користувачів автомобільних доріг;  
69. забезпечення сталого функціонування автомобільних доріг у зимовий період;  
70. озеленення смуги відведення автомобільних доріг;  
71. здійснення статистичного обліку та паспортизації автомобільних доріг.  
72. Стаття 12. Основні права органу державного управління автомобільними дорогами загального користування  
73. Орган державного управління автомобільними дорогами загального користування має право:  
74. вимагати від користувачів автомобільних доріг виконання вимог цього Закону та інших законодавчих та нормативних актів України, що регулюють функціонування автомобільних доріг загального користування;  
75. вносити пропозиції щодо створення державних комісій з питань відчуження земель власників приватних та комунальних територій для будівництва або реконструкції автомобільних доріг;  
76. залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;  
77. утворювати, у разі потреби, за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади комісій, експертних та консультативних рад, робочих груп;  
78. вимагати дотримання норм охорони довкілля учасниками дорожнього руху;  
79. одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документи та матеріали, необхідні для виконання своїх функціональних обов'язків;  
80. вимагати від користувачів відшкодування збитків, завданих автомобільним дорогам та їх складовим;  
81. обмежувати або забороняти рух транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми визначені для них державними стандартами, у разі відсутності відповідного спеціального погодження;  
82. встановлювати за погодженням з відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху тимчасові обмеження руху транспортних засобів при проведенні ремонтних та інших робіт на автомобільних дорогах загального користування;  
83. обмежувати або забороняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю пасажирів чи безпеці вантажів або можливості заподіяння пошкоджень автомобільним дорогам загального користування, у тому числі за складних погодних умов;  
84. страхувати автомобільні дороги, штучні споруди та відповідальність за відшкодування збитків користувачам автомобільних доріг загального користування;  
85. приймати рішення щодо запровадження необхідних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних стандартів, у тому числі, шляхом упровадження необхідних технічних засобів організації дорожнього руху, введення відповідних обмежень у русі, вирубки дерев або інших зелених насаджень у смузі відведення автомобільної дороги загального користування;  
86. контролювати стан вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування та входять до Єдиної транспортної системи держави та здійснювати заходи по забезпеченню їх належного стану.  
87. Стаття 13. Відповідальність органу державного управління автомобільними дорогами загального користування  
88. Орган державного управління автомобільними дорогами загального користування відповідає за:  
89. стан автомобільних доріг загального користування відповідно до діючих норм та фінансування;  
90. якість робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування;  
91. відшкодування збитків користувачам автомобільних доріг загального користування, що виникли через їх незадовільний стан, у порядку, визначеному законодавством;  
92. відповідність нормативним актам розміщення технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу та рекламоносіїв.  
93. Стаття 14. Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального користування.  
94. Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування має для держави пріоритетне значення.  
95. У разі необхідності відчуження землі власників приватних та комунальних територій для їх будівництва або реконструкції автомобільних доріг загального користування, створюється державна комісія, яка пропонує власникам викуп ділянок земель за ринковою ціною. При незгоді власників із запропонованою ціною, викуп цих земель здійснюється за ціною, визначеною державною комісією.  
96. Стаття 15. Автомобільні дороги загального користування як об'єкти концесії  
97. Автомобільні дороги загального користування можуть надаватися у концесію. Всі відносини, пов'язані з концесійною діяльністю регулюються Законами України "Про концесії", "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг", Земельним кодексом України, концесійним договором та іншими законодавчими актами.  
98. Функції концесієдавця виконує орган державного управління автомобільними дорогами загального користування.  
99. Розділ ІІІ  
100. Вулиці і дороги міст та інших населених пунктів  
101. Стаття 16. Загальна характеристика та класифікація  
102. Вулиці і дороги міст та інших населених пунктів знаходяться у віданні відповідних органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на місцях і є комунальною власністю.  
103. Ділянки вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами державного значення, відносяться до Єдиної транспортної системи держави, не підлягають приватизації, стосовно них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження доріг з державної власності. Питання виробничої діяльності комунальних служб на них, що пов'язані із закриттям або обмеженням руху, узгоджуються з органом державного управління автомобільними дорогами загального користування та відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху.  
104. Вулиці і дороги міст та інших населених пунктів підрозділяються на магістральні дороги (безперервного руху та регульованого руху), магістральні вулиці загальноміського значення (безперервного руху та регульованого руху), магістральні вулиці районного значення, а також вулиці і дороги місцевого значення.  
105. Вулиці і дороги міст та інших населених пунктів можуть передаватися безоплатно у загальнодержавну власність за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування та Кабінету Міністрів України.  
106. Стаття 17. Управління вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів  
107. Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів здійснюється відповідними місцевими органами виконавчої влади, у віданні яких вони знаходяться.  
108. Стаття 18. Складові вулиць і доріг міст та інших населених пунктів  
109. Складовими вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є: проїзна частина вулиць і доріг, трамвайне полотно, дорожнє покриття, штучні споруди, споруди дорожнього водовідводу, технічні засоби організації дорожнього руху, зупинки міського транспорту, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, зелені насадження, наземні та підземні мережі.  
110. Межі вулиці за її шириною визначаються "червоними лініями". Розташування будь- яких об'єктів, будівель, споруд або їх частин у межах "червоних ліній" вулиці не допускається.  
111. Стаття 19. Основні обов'язки місцевих органів виконавчої влади щодо управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів  
112. Основними обов'язками органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на місцях у частині управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є:  
113. забезпечення безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів;  
114. забезпечення безперервності руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів, за винятком випадків припинення руху, що здійснюється в установленому порядку;  
115. організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів за встановленими для них державними стандартами та нормами;  
116. видача дозволів на прокладання нових та ремонт існуючих мереж у межах "червоних ліній" вулиць і доріг міст та інших населених пунктів;  
117. завчасне оповіщення учасників руху і мешканців міст та інших населених пунктів про строки та порядок тимчасового обмеження або припинення руху транспортних засобів;  
118. здійснення статистичного обліку та паспортизації вулиць і доріг міст та інших населених пунктів;  
119. забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства у процесі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів.  
120. Стаття 20. Основні права органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на місцях щодо управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів  
121. Органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади на місцях в частині управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів мають право:  
122. вимагати від водіїв, пасажирів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху, виконання вимог цього Закону та інших нормативних актів України, що регулюють функціонування вулиць і доріг міст та інших населених пунктів;  
123. вимагати відшкодування збитків, завданих діями водіїв, пасажирів та пішоходів вулицям і дорогам міст та інших населених пунктів;  
124. вимагати дотримання норм охорони довкілля учасниками дорожнього руху;  
125. встановлювати за погодженням з відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху тимчасові обмеження на рух транспортних засобів при проведенні ремонтних та інших робіт на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів;  
126. вимагати відшкодування збитків, завданих закриттям руху понад встановлені терміни виконання робіт на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів;  
127. страхувати штучні споруди, інженерні комунікації, а також відповідальність за відшкодування збитків користувачам вулиць і доріг міст та інших населених пунктів;  
128. обмежувати або забороняти рух транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми визначені для них державними стандартами, у разі відсутності відповідного спеціального погодження.  
129. Стаття 21. Відповідальність органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на місцях за функціонування та розвиток вулиць і доріг міст та інших населених пунктів  
130. Органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади на місцях, що управляють функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, відповідають за:  
131. стан вулиць і доріг міст та інших населених пунктів відповідно до діючих норм, у тому числі щодо безпеки руху транспортних засобів і пішоходів;  
132. якість робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів;  
133. розміщення технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу та рекламоносіїв;  
134. відшкодування збитків користувачам вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що виникли через їх незадовільний стан, у порядку, визначеному законодавством.  
135. Розділ ІV  
136. ВідомчІ (технологічні) автомобільні дороги  
137. Стаття 22. Загальна характеристика  
138. До відомчих (технологічних) автомобільних доріг відносяться внутрішньо-господарські технологічні дороги, що знаходяться у власності юридичних або фізичних осіб.  
139. Управління функціонуванням і розвитком відомчих (технологічних) автомобільних доріг здійснюється юридичними або фізичними особами, у власності яких вони знаходяться, згідно з вимогами чинного законодавства.  
140. Статистичний облік та паспортизація відомчих (технологічних) автомобільних доріг здійснюються їх власниками.  
141. Стаття 23. Складові відомчих (технологічних) автомобільних доріг  
142. Складовими відомчих (технологічних) автомобільних доріг можуть бути: земляне полотно, проїзна частина, споруди дорожнього водовідводу, штучні споруди та технічні засоби організації дорожнього руху.  
143. Стаття 24. Відповідальність власників відомчих (технологічних) автомобільних доріг  
144. Власники відомчих (технологічних) автомобільних доріг відповідають за:  
145. стан відомчих (технологічних) автомобільних доріг відповідно до діючих норм, у тому числі за безпеку руху;  
146. якість робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання відомчих (технологічних) автомобільних доріг;  
147. відшкодування збитків учасникам дорожнього руху, що виникли через незадовільний стан відомчих (технологічних) автомобільних доріг, у порядку, визначеному законодавством.  
148. Розділ V  
149. Автомобільні дороги на приватних територіях  
150. Стаття 25. Загальна характеристика  
151. До автомобільних доріг на приватних територіях відносяться автомобільні дороги, що знаходяться на територіях, власниками яких є юридичні (недержавні) або фізичні особи.  
152. Складовими таких автомобільних доріг можуть бути: земляне полотно, проїзна частина, споруди дорожнього водовідводу, штучні споруди та технічні засоби організації дорожнього руху.  
153. Автомобільні дороги на приватних територіях можуть передаватися власниками приватних територій у загальнодержавну або комунальну власність за рішенням Кабінету Міністрів України.  
154. Стаття 26. Відповідальність власників  
155. Власники приватних територій, на яких розміщені автомобільні дороги відповідають за:  
156. відповідність автомобільних доріг діючим нормам безпеки руху;  
157. відшкодування збитків учасникам дорожнього руху, що виникли через незадовільний стан автомобільних доріг на приватних територіях, у порядку, визначеному законодавством.  
158. Розділ VІ  
159. Платні автомобільні дороги  
160. Стаття 27. Віднесення та порядок переведення автомобільних доріг загального користування до розряду платних  
161. Віднесення автомобільних доріг загального користування та окремих їх ділянок, у тому числі мостових переходів до розряду платних здійснюється з урахуванням державної стратегії розвитку мережі автомобільних доріг України на підставі окремого закону.  
162. Подання про віднесення автомобільної дороги загального користування до розряду платних здійснює орган державного управління автомобільними дорогами за погодженням з органами місцевого самоврядування, по території яких проходить ця автомобільна дорога.  
163. Автомобільні дороги відносять до розряду платних лише за умови їх суттєвого удосконалення та забезпечення альтернативного проїзду транспортних засобів безоплатними автомобільними дорогами.  
164. Платні автомобільні дороги загального користування залишаються у загальнодержавній власності, не підлягають приватизації, стосовно них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження доріг з державної власності.  
165. Стаття 28. Контроль стану платних автомобільних доріг загального користування  
166. Контроль стану платних автомобільних доріг загального користування, умов руху та справляння плати за проїзд ними здійснюється міжвідомчою комісією з питань платних автомобільних доріг. Порядок утворення цієї комісії та положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
167. Стаття 29. Плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування  
168. Автомобільна дорога загального користування може бути платною як по всій довжині, так і на окремих її ділянках.  
169. Плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування справляється з усіх транспортних засобів, що проїжджають такими дорогами.  
170. Максимальний розмір плати та порядок її справляння встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
171. На період надзвичайних ситуацій та стихійного лиха, катастроф, епідемій і епізоотій тощо плата за проїзд не справляється.  
172. Справляння плати за проїзд припиняється за рішенням міжвідомчої комісії з питань платних автомобільних доріг, якщо автомобільна дорога перестає відповідати встановленим вимогам. Відновлення справляння плати за проїзд здійснюється за рішенням цієї комісії.  
173. Плата за проїзд спрямовується до Державного бюджету України, має виключно цільовий характер, і використовується, в першу чергу, на погашення залучених кредитних ресурсів та витрати, пов'язані з ремонтом та утриманням платної дороги, а також на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання інших автомобільних доріг загального користування.  
174. Стаття 30. Забезпечення функціонування платних автомобільних доріг загального користування  
175. Функціонування платних автомобільних доріг загального користування забезпечують державні дорожні підприємства, що належить до сфери управління органу державного управління автомобільними дорогами загального користування.  
176. Стаття 31. Відповідальність за функціонування платних автомобільних доріг загального користування  
177. Органи управління, що забезпечують функціонування платних автомобільних доріг загального користування, несуть відповідальність за їх технічний стан, відповідність правилам і нормам утримання та ремонту автомобільних доріг, і в порядку, визначеному законодавством, компенсують користувачам матеріальні збитки через незадовільний стан доріг.  
178. Розділ VІІ  
179. КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ  
180. Стаття 32. Обов'язки та права користувачів автомобільних доріг  
181. Користувачі автомобільних доріг зобов'язані:  
182. дотримуватися вимог правил дорожнього руху;  
183. використовувати транспортні засоби, конструкція та технічний стан яких відповідають вимогам встановлених в Україні правил, норм та стандартів;  
184. не забруднювати проїзну частину та смугу відведення доріг;  
185. не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху;  
186. повідомляти відповідні дорожньо-експлуатаційні організації або відповідні державні органи з безпеки дорожнього руху про виявлення перешкоди дорожньому руху;  
187. не завдавати своїми діями шкоди автомобільним дорогам, їх складовим та користувачам цих доріг;  
188. нести відповідальність за шкоду, заподіяну автомобільним дорогам, та за їх забруднення (засмічення) згідно з законодавством;  
189. Користувачі автомобільних доріг мають право на:  
190. безпечні та зручні умови руху;  
191. отримання інформації про дорожні умови та напрямки руху;  
192. відшкодування за рішенням суду збитків, завданих їм через незадовільний стан доріг.  
193. Стаття 33. Організація руху транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, встановлені державними стандартами та законодавчими актами  
194. Рух транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, встановлені державними стандартами та законодавчими актами, дозволяється за спеціальними погодженнями з відповідними компетентними органами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
195. Стаття 34. Організація руху транспортних засобів на гусеничному ходу  
196. Рух транспортних засобів на гусеничному ходу проїзною частиною доріг з твердим покриттям та їх узбіччями забороняється.  
197. Стаття 35. Організація руху велосипедів, гужових возів та прогону тварин  
198. Рух велосипедів, гужових возів, вершників і нав'ючених тварин та прогін домашніх тварин організується з використанням дублюючих шляхів, узбіч, а на автомобільних дорогах державного значення - обмежується.  
199. Стаття 36. Порядок використання автомобільних доріг у випадках, не пов'язаних з основним їх призначенням  
200. Порядок використання автомобільних доріг загального користування для проведення народних гулянь та інших масових заходів визначають органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади на місцях за погодженням з органами державного управління автомобільними дорогами та відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху.  
201. Спортивні змагання (кроси, автоперегони, велоперегони тощо) на автомобільних дорогах проводяться з дозволу державних органів управління автомобільними дорогами та відповідних державних органів з безпеки дорожнього руху у порядку, передбаченому законодавством.  
202. Стаття 37. Провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах  
203. Будівництво споруд, прокладання інженерних мереж, комплексів дорожнього сервісу, автозаправних станцій та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється за погодженням з органами державного управління автомобільними дорогами та відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху у порядку, передбаченому законодавством та відповідними нормами.  
204. Стаття 38. Розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах  
205. Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється відповідно до вимог "Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони", інших актів законодавства за погодженням з органами державного управління автомобільними дорогами або їх власниками та відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху.  
206. Забороняється розміщення рекламоносіїв, що перешкоджають оцінці дорожньо-транспортної ситуації або мають схожість (за зовнішніми ознаками, зображенням чи звуковим ефектом) з технічними засобами організації дорожнього руху і спеціальними сигналами, а також рекламоносіїв, що створюють ефект присутності на дорозі пішоходів або транспортних засобів.  
207. Рекламоносії, що розміщуються у межах смуги відведення автомобільних доріг, не мають:  
208. погіршувати умови безпеки дорожнього руху;  
209. погіршувати видимість на дорозі, затемняти або знижувати ефективність сприймання дорожніх знаків, світлофорів та інших технічних засобів організації дорожнього руху;  
210. обмежувати видимість у напрямку руху, бокову видимість та видимість технічних засобів організації дорожнього руху або заважати сприйманню їх учасниками дорожнього руху;  
211. засліплювати учасників дорожнього руху, у тому числі внаслідок дії ефекту світлоповернення від рекламоносія;  
212. зменшувати габарити шляхопроводів та інших інженерних споруд;  
213. заважати руху пішоходів;  
214. створювати звукові ефекти, що негативно впливають на умови руху.  
215. Кошти за рекламу стягуються власниками доріг відповідно до чинного законодавства.  
216. Стаття 39. Дотримання вимог санітарних норм  
217. Власники та користувачі автомобільних доріг несуть відповідальність за дотримання вимог санітарних норм згідно з законодавством.  
218. Розділ VІІІ  
219. ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ  
220. Стаття 40. Фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування  
221. Джерела фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування визначаються згідно з Законами України про Державний бюджет України на відповідний рік, "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг", а також іншими законодавчими актами.  
222. Розподіл коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування здійснюється з метою забезпечення сталого функціонування та збалансованого розвитку мережі автомобільних доріг загального користування в регіонах країни відповідно до пріоритетів, визначених державною стратегією та державними програмами, з урахуванням фактичного стану автомобільних доріг.  
223. В першу чергу кошти спрямовуються на розбудову національної мережі міжнародних автомобільних доріг, збереження та розвиток автомобільних доріг, що забезпечують транспортний зв'язок сільських населених пунктів, забезпечення безпеки руху та екологічного стану доріг, ремонт та реконструкцію мостів та шляхопроводів, ремонт проїзної частини вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення та входять до Єдиної транспортної системи країни, а також будівництво доріг на обходах міст та інших населених пунктів.  
224. Стаття 41. Фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів  
225. Фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів здійснюється за рахунок бюджетів міст та інших населених пунктів, а також інших джерел фінансування, визначених законодавством.  
226. Розподіл коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів здійснюється відповідними місцевими органами виконавчої влади, у віданні яких вони знаходяться, з метою збереження та розвитку вулично-дорожньої мережі відповідно до пріоритетів, визначених державними програмами та перспективними планами розвитку транспортної системи міст та інших населених пунктів, з урахуванням фактичного стану вулично-дорожньої мережі.  
227. В першу чергу кошти спрямовуються на реконструкцію та ремонт вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення та входять до Єдиної транспортної системи країни, забезпечення безпеки руху та екологічного стану вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, ремонт та реконструкцію мостів та шляхопроводів.  
228. Стаття 42. Фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання відомчих (технологічних) автомобільних доріг та автомобільних доріг на приватних територіях  
229. Фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання відомчих (технологічних) та автомобільних доріг на приватних територіях здійснюється за рахунок юридичних або фізичних осіб, у власності яких вони знаходяться.  
230. Розділ ІХ  
231. СТАНДАРТИЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ  
232. Стаття 43. Стандарти та норми з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг  
233. Стандартизація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг спрямовується на:  
234. здійснення єдиної державної технічної політики;  
235. захист інтересів держави і користувачів стосовно дотримання будівельних норм і правил у процесі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг;  
236. забезпечення безпеки дорожнього руху та зменшення шкідливого впливу на довкілля, а також функціонування автомобільних доріг з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;  
237. удосконалення нормативно-правової бази функціонування мережі автомобільних доріг, виконання робіт та надання послуг;  
238. ліцензування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг;  
239. забезпечення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави.  
240. Стаття 44. Розробка та затвердження стандартів і норм з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг  
241. Розробка стандартів і норм з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг проводиться органом державного управління автомобільними дорогами за погодженням з відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху.  
242. Затвердження стандартів і норм з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг здійснюється центральним органом із стандартизації та метрології.  
243. Розділ Х  
244. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ У ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ  
245. Стаття 45. Охорона довкілля на автомобільних дорогах  
246. У процесі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг повинні виконуватися вимоги та передбачатися заходи щодо охорони довкілля згідно з природоохоронним законодавством.  
247. Земельні ділянки, що тимчасово були зайняті у процесі будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг, підлягають рекультивації згідно з природоохоронним законодавством.  
248. Стаття 46. Захист атмосферного повітря  
249. Захист атмосферного повітря повинен здійснюватися згідно з природоохоронним законодавством.  
250. Проектні рішення щодо будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг та методи їх утримання повинні забезпечувати мінімізацію шкідливих викидів в атмосферу транспортними засобами та дорожніми виробничими базами.  
251. Забороняється експлуатація дорожньої техніки, в якої шкідливі викиди в атмосферу перевищують допустимі норми.  
252. Забороняється використання дорожньо-будівельних матеріалів, які забруднюють атмосферне повітря понад допустимі норми.  
253. Стаття 47. Захист водних ресурсів  
254. Захист водних ресурсів повинен здійснюватися згідно з природоохоронним законодавством.  
255. Забороняється використовувати дорожньо-будівельні матеріали, які забруднюють водні ресурси понад допустимі норми.  
256. При організації поверхневого водовідводу на ділянках будівництва, реконструкції та ремонту доріг і мостів, а також на майданчиках зберігання дорожньо-будівельних та протиожеледних матеріалів, передбачати заходи, що запобігають забрудненню водоймищ та ґрунтових вод шкідливими речовинами.  
257. Стаття 48. Захист зелених насаджень  
258. Захист зелених насаджень повинен здійснюватися згідно з природоохоронним законодавством.  
259. Не допускається проводити рубки дерев у снігозахисних лісосмугах та у межах смуги відведення автомобільної дороги, які не пов'язані з забезпеченням безпеки дорожнього руху та виконанням робіт з розширення доріг.  
260. Розділ ХІ  
261. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ  
262. Стаття 49. Відповідальність за порушення законодавства про автомобільні дороги  
263. Власники і користувачі автомобільних доріг, винні у порушенні цього Закону, несуть відповідальність згідно з законодавством.  
264. Розділ ХІІ  
265. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
266. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
267. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк від дня набрання чинності цим Законом:  
268. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
269. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
270. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
271. 3. До приведення у відповідність із Законом України "Про автомобільні дороги" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.