Кількість абзаців - 7 Розмітка (ліва колонка)


Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів (Друге читання)

0. Закон України  
1. "Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. 1. Забороняється ввезення на митну територію України для постійного користування автобусів та вантажних автомобілів (код згідно з УКТЗЕД 8702, 8704) (у тому числі тих, що ввозяться на митну територію України з метою їх розкомплектування на запасні частини), які на момент ввезення виготовлені та/або експлуатувалися більше ніж 8 років, крім автобусів та вантажних автомобілів, які ввозяться на митну територію України з метою транзиту або як гуманітарна допомога.  
4. 2. Здійснення першої реєстрації (у тому числі тимчасової) під час пропуску на митну територію України з метою вільного користування автобусів і вантажних автомобілів (код згідно з УКТЗЕД 8702, 8704) (у тому числі тих, що ввозяться на митну територію України з метою їх розкомплектування на запасні частини) з бензиновими і дизельними двигунами (у тому числі тими, що пристосовані для роботи на газовому паливі, біопаливі та інших видах моторного палива), які на момент ввезення виготовлені та/або експлуатувалися більше ніж 5 років, проводиться у разі, коли вони відповідають стандартам "ЄВРО - 3" (Вимоги А Правила ЄЕК ООН - UN/ЕСЕ R 49-03 (поправка серії 03, перегляд 3 правила 49).  
5. 3. Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів стандартам "ЄВРО - 3" (Вимоги А Правила ЄЕК ООН - UN/ЕСЕ R 49-03 (поправка серії 03, перегляд 3 правила 49), є сертифікат відповідності, виданий згідно із законодавством України, крім випадків, передбачених статтею 3 Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі приписів, підписаної 20 березня 1958 року в м. Женеві, з поправками 1995 року.  
6. 4. Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 29, ст. 368) виключити.