Кількість абзаців - 26 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про обовязкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів'' (Повторне друге читання)

0. ПРОЕКТ  
1. Закон України  
2. "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1) такі зміни:  
5. 1. Статтю 13 викласти в такій редакції:  
6. "Стаття 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України  
7. 13.1. Учасники бойових дій, що визначені законом, інваліди І групи та інваліди війни, які особисто керують належними їм транспортними засобами, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.  
8. 13.2. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 2500 куб. см включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - пенсіонерів, учасників війни - громадян України та інвалідів ІІ групи, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі."  
9. 2. Пункт 35.4 статті 35 виключити.  
10. 3. Підпункт "а" пункту 41.1. статті 41 викласти в такій редакції:  
11. "а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної транспортному засобу, який не відповідає вимогам пункту 1.7. статті 1 цього Закону, та майну, яке знаходилося в такому транспортному засобі; "  
12. 4. Доповнити статтею 43? у такій редакції:  
13. "Стаття 43?. Фонд попереджувальних заходів МТСБУ  
14. 43?.1. З метою проведення попереджувальних заходів, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості страхових випадків за обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності створюється фонд попереджувальних заходів МТСБУ.  
15. 43?.2. Джерелами формування фонду попереджувальних заходів МТСБУ є:  
16. 43?.2.1 відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у розмірі, визначеному президією МТСБУ, але не меншому 1 відсотка від отриманих премій за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;  
17. 43?.2.2 добровільні внески та пожертвування;  
18. 43?.3. Порядок, умови формування та використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ встановлюються положенням про цей фонд, що затверджується президією МТСБУ та погоджується Координаційною радою МТСБУ.  
19. Кошти фонду попереджувальних заходів МТСБУ є коштами МТСБУ, використання цих коштів здійснюється дирекцією МТСБУ. Про використання коштів цього фонду дирекція МТСБУ звітує щорічно перед Координаційною радою МТСБУ та президією МТСБУ."  
20. 5. Пункт 46.1 статті 46 доповнити новим підпунктом такого змісту:  
21. "и) погодження положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ".  
22. 6. Підпункт "г" пункту 47.4 статті 47 викласти у такій редакції:  
23. "г) затвердження, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ, положення про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, положення про порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів та положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ; "  
24. ІІ. Прикінцеві положення  
25. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.