Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (стосовно стягнення державного мита) (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:  
5. 1. Статтю 348 Цивільного процесуального кодексу України доповнити частиною такого змісту:  
6. "Виконавчі листи про стягнення державного мита надсилаються судом до місцевого органу податкової служби".  
7. 2. Частину першу статті 116 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 2000 р., № 50, ст. 436; 2001 р., № 36, ст. 188; 2002 р., № 17, ст. 117) доповнити реченням такого змісту:  
8. "Накази про стягнення державного мита надсилаються до місцевих органів податкової служби".  
9. 3. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207):  
10. 1) статтю 9 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:  
11. "Рішення судів про стягнення державного мита виконуються органами державної податкової служби через установи банків та інші фінансові установи, а у разі відсутності коштів на рахунках боржників або відсутності рахунків надсилаються до органів державної виконавчої служби для виконання у порядку, встановленому цим Законом".  
12. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;  
13. 2) статтю 11 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:  
14. "У виконавчих провадженнях, за якими стягувачем є держава, або про стягнення сум у доход бюджету, стягувачем є орган, за позовом якого судом винесено відповідне рішення, або орган, який відповідно до закону прийняв таке рішення. У виконавчих провадженнях про стягнення державного мита стягувачем є орган державної податкової служби".  
15. У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.  
16. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.