Кількість абзаців - 5 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 4 Закону України ''Про підприємництво'' (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про підприємництво"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. В частині 2 статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 14, ст.168) слова "видобуванням бурштину" виключити.  
4. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.