Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за знищення виборчої документації (Друге читання)

0. Проект  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за знищення виборчої документації  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26) доповнити статтею 158-1 такого змісту:  
5. "Стаття 158-1. Неправомірне знищення виборчої документації  
6. 1.Знищення виборчої документації поза встановленим законом строком зберігання у місцевих державних архівних установах та в Центральній виборчій комісії України після проведення виборів -  
7. карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.  
8. 2. Те саме діяння, вчинене за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням влади або службового становища, -  
9. карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".  
10. ІІ. Частину першу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "158" доповнити цифрами "158-1".  
11. ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.