Кількість абзаців - 117 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:  
5. 1. Доповнити Кодекс главою 15-А такого змісту:  
6. "Глава 15-А АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
7. Стаття 212-7. Порушення порядку подання відомостей про виборців чи списків виборців та використання таких списків  
8. Порушення встановлених законами України про вибори порядку та строків подання відомостей про виборців, або порядку складання списку виборців посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -  
9. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
10. 2. Порушення встановлених законами України про вибори порядку та строків надання списків виборців територіальним виборчим комісіям, несвоєчасне надання списків виборців, надання недостовірних списків виборців чи надання списків виборців з порушенням встановленої форми їх подання, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -  
11. тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
12. 3. Порушення вимог законів України про вибори про виготовлення нового примірнику списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень, внесених до списку виборців у день голосування, -  
13. тягне за собою накладення штрафу на членів виборчої комісії від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
14. Стаття 212-8. Порушення права громадян на ознайомлення зі списком виборців  
15. 1. Порушення членом дільничної виборчої комісії права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку зі списком виборців, а так саме відмова у видачі заявнику мотивованого рішення про відхилення його заяви про внесення змін до списку виборців або порушення строків видачі такого рішення -  
16. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
17. Стаття 212-9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації з використанням засобів масової інформації  
18. 1. Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації з використанням друкованих засобів масової інформації, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації, або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації будь-якому кандидату, політичній партії, виборчому блоку політичних партій, їх передвиборним програмам -  
19. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
20. 2. Порушення заборони протягом визначеного законами України про вибори часу у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст агітаційної теле- чи радіопрограми відповідного кандидата на пост Президента України, кандидата в народні депутати України, кандидата на посаду сільського, селищного чи міського голови, партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї партії (блоку) -  
21. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
22. 3. Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, що виразилося в офіційних повідомленнях в період виборчого процесу, які супроводжуються коментарями, які мали агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями, про дії кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України або кандидатів на посаду сільського, селищного чи міського голови, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України -  
23. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
24. Стаття 212-10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації  
25. 1. Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у такій агітації заборонена, проведення передвиборної агітації в період та в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у недозволений законом спосіб чи інше порушення встановлених законами України про вибори обмежень ведення передвиборної агітації, крім передбаченого статтею 212-9 цього Кодексу -  
26. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
27. Стаття 212-11. Ненадання можливостей спростувати недостовірну інформацію, поширену стосовно суб'єктів виборчого процесу  
28. 1. Ненадання кандидату на пост Президента України, кандидату у народні депутати України, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноваженій особі політичної партії (блоку), щодо яких поширено недостовірну інформацію, на їх вимогу можливості в установленому законом порядку спростувати таку інформацію -  
29. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
30. Стаття 212-12. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії  
31. 1. Порушення встановленого законом права кандидатів, політичних партій (блоків) на користування на рівних умовах будинками (приміщеннями) для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації, якщо воно не містить складу злочину, -  
32. тягне за собою накладення на власника (володаря, користувача) цього будинку (приміщення) штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
33. Стаття 212-13. Виготовлення або поширення анонімних агітаційних друкованих матеріалів  
34. 1. Виготовлення або поширення в період передвиборної агітації агітаційних друкованих матеріалів без означення встановленої законом інформації про юридичну чи фізичну особу, що здійснила друк, тираж, найменування та її адресу, а так само виготовлення або поширення агітаційних друкованих матеріалів, у яких така інформація означена неправильно чи неповно, -  
35. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
36. Стаття 212-14. Порушення порядку розміщення інформаційних і агітаційних матеріалів  
37. 1. Розміщення матеріалів передвиборної агітації та відповідних інформаційних плакатів чи інших матеріалів у заборонених законом місцях -  
38. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
39. Стаття 212-15. Незаконне надання фінансової або іншої матеріальної підтримки виборчої кампанії  
40. 1. Надання фінансової або іншої матеріальної підтримки виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) поза межами їх виборчих фондів, якщо воно не містить складу злочину, -  
41. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів населення і на посадових осіб - у трикратному розмірі вартості наданих послуг.  
42. 2. Внесення коштів до виборчого фонду кандидата, політичної партії (блоку), особою, яка згідно з законом не мала права на такі внески або є підставною особою, якщо воно не містить складу злочину, -  
43. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
44. Стаття 212-16. Використання грошових коштів чи одержання матеріальної підтримки виборчої кампанії поза межами виборчого фонду  
45. 1. Використання грошових коштів або одержання матеріальної підтримки для потреб виборчої кампанії кандидатом, політичною партією (блоком) поза межами виборчого фонду, якщо воно не містить складу злочину -  
46. тягне за собою накладення штрафу на кандидата, керівника політичної партії, керівників політичних партій, що входять до виборчого блоку політичних партій, у п'ятикратному розмірі незаконно використаних грошових коштів.  
47. Стаття 212-17. Ненадання протоколу про підрахунок голосів на дільниці  
48. 1. Ненадання відповідним суб'єктам виборчого процесу в установленому законом порядку головою дільничної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці -  
49. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
50. Стаття 212-18. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість  
51. 1. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену рішенням відповідної комісії кількість, якщо воно не містить складу злочину -  
52. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
53. Стаття 212-19. Невиконання рішення виборчої комісії  
54. 1. Невиконання рішення виборчої комісії, прийнятого в межах її повноважень, -  
55. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
56. Стаття 212-20. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих або службових обов'язків на час виконання повноважень у комісії  
57. 1. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії -  
58. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
59. Стаття 212-21. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів  
60. 1. Порушення друкованим засобом масової інформації встановленого законами України порядку опублікування документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, -  
61. тягне за собою накладення штрафу на головного редактора друкованого засобу масової інформації, іншу посадову особу в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
62. Стаття 212-22. Порушення законодавства про референдум  
63. 1. Публічні заклики або агітація за бойкотування референдуму, перешкоджання членам ініціативної групи у збиранні підписів громадян під вимогою про проведення референдуму, будь-яка агітація в день проведення референдуму, втручання в роботу комісій з референдуму, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з підрахунком голосів або визначенням результатів референдуму, а так само інше порушення законодавства про референдум, -  
64. тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
65. 2. Виключити з Кодексу статті 186-2 і 186-4.  
66. 3. Із ст. 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення виключити цифри "186-2", а цифри "186-4" замінити цифрами "186-5";  
67. 4. У ст. 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення цифри "212-2, 212-3, 212-4, 212-5, 212-6" замінити цифрами "212-2 - 212-22";  
68. 5. В абзаці другому пункту 9 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення цифри "186-2, 186-4" замінити цифрами "212-7 - 212-22";  
69. 6. У частині другій статті 277 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова і цифри "186-2 і 186-4" замінити цифрами "212-7 - 212-22";  
70. 7. У частині першій статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення цифри "186-2, 186-4 - 188-1" замінити цифрами "186-5 - 188-1";  
71. 8. У статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення цифри "212-2, 212-3, 212-4, 212-5, 212-6" замінити цифрами "212-2 - 212-22".  
72. ІІ. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:  
73. 4. Внести доповнення до частини першої статті 55 Кримінального кодексу України, виклавши її в такій редакції:  
74. "1. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк від двох до п'яти років або як додаткове покарання на строк від одного до трьох років. Позбавлення права обіймати посади у виборчих комісіях або займатися діяльністю, пов'язаною із здійсненням виборчого процесу, призначається на строк від п'яти до десяти років як додаткове покарання у разі засудження за злочини, передбачені статтями 157-159-3 цього Кодексу".  
75. 7. Статті 157-159 викласти у такій редакції:  
76. "Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права чи роботі виборчих комісій  
77. 1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, зокрема схиляння громадянина до нездійснення ним свого виборчого права чи здійснення його певним чином, або перешкоджання роботі виборчої комісії чи діяльності члена виборчої комісії, пов'язаної з виконанням ним своїх обов'язків, або перешкоджання діяльності офіційного спостерігача, якщо ці дії поєднані з пропозицією, обіцянкою надати певні майнові вигоди чи їх фактичним наданням до чи після голосування (підкуп) або з поширенням завідомо неправдивих відомостей чи іншим обманом, -  
78. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на такий самий строк.  
79. 2. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, зокрема примушування громадянина до нездійснення ним свого виборчого права чи здійснення його певним чином, або перешкоджання роботі виборчої комісії чи діяльності члена виборчої комісії, пов'язаної з виконанням ним своїх обов'язків, або перешкоджання діяльності офіційного спостерігача, якщо ці дії поєднані із застосуванням насильства, погрозою насильством чи іншою погрозою, -  
80. караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на такий самий строк.  
81. 3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища, -  
82. караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років та позбавленням права обіймати інші посади на строк від одного до трьох років.  
83. 4. Втручання службової особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією її повноважень, установлених законодавством про вибори, з метою вплинути на її рішення, а саме пред'явлення незаконної вимоги чи дача незаконної вказівки з питань реєстрації кандидатів, списків кандидатів, підрахунку голосів виборців чи з інших питань, що відноситься до виняткової компетенції виборчої комісії, -  
84. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років та позбавленням права обіймати інші посади на строк від трьох до п'яти років.  
85. Стаття 158. Фальсифікація виборчих документів та фальсифікація підсумків голосування  
86. 1. Підробка підписів виборців на підтримку висування кандидата, політичної партії (блоку), заповнення завідомо підроблених підписних листів, вчинені групою осіб за попередньою змовою, або поєднані з підкупом, обманом, застосуванням насильства, погрозою насильством чи іншою погрозою, -  
87. караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на такий самий строк та позбавленням права обіймати інші посади на строк від одного до трьох років.  
88. 2. Незаконне виготовлення або зберігання чи перевезення завідомо незаконно виготовлених виборчих бюлетенів, або псування бюлетеня чи протоколу про підсумки голосування, яке призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців, або незаконне знищення бюлетеня чи протоколу про підсумки голосування, або їх викрадення чи приховування, -  
89. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на такий самий строк та позбавленням права обіймати інші посади на строк від трьох до п'яти років.  
90. 3. Підписання протоколу про підсумки голосування до остаточного підрахунку голосів чи встановлення підсумків голосування, або включення неврахованих бюлетенів до числа бюлетенів, використаних при голосуванні, або фальсифікація підписів виборців у списках виборців, або надання громадянину можливості проголосувати за іншу особу чи проголосувати більше ніж один раз в ході голосування, або надання виборчого бюлетеня громадянину, який не включений до списку виборців на даній виборчій дільниці, або заміна дійсних бюлетенів з оцінками виборців, або завідомо неправильний підрахунок голосів виборців, або складання завідомо невірного (такого, що не відповідає справжнім підсумкам голосування) протоколу про підсумки голосування, або незаконне внесення до протоколу про підсумки голосування змін після його заповнення, або інша фальсифікація виборчих документів, або псування бюлетеня чи протоколу про підсумки голосування, яке призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців, або незаконне знищення бюлетеня чи протоколу про підсумки голосування, або їх викрадення чи приховування, вчинені членом виборчої комісії, кандидатом, уповноваженим ним представником чи уповноваженим представником політичної партії (блоку), -  
91. караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  
92. 4. Завідомо неправильне встановлення підсумків голосування чи визначення результатів виборів, або оголошення через засоби масової інформації завідомо неправдивих даних про результати виборів, вчинені членом виборчої комісії, -  
93. караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.  
94. Стаття 159. Порушення таємниці голосування  
95. 1. Нанесення будь-яких позначок на виборчих бюлетенях, за якими можна ідентифікувати громадян, яким ці бюлетені були видані для голосування, або інше умисне порушення таємниці голосування під час проведення передбачених законом виборів, -  
96. караються виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
97. 2. Ті саме діяння, вчинені членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища, -  
98. караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на такий самий строк та позбавленням права обіймати інші посади на строк від одного до трьох років".  
99. 8. Доповнити Кримінальний кодекс України статтями 159-1-159-3 такого змісту:  
100. "Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку  
101. 1. Внесення пожертвувань у великих розмірах до виборчого фонду через підставних осіб, або надання фінансової (матеріальної) підтримки у великих розмірах виборчій кампанії кандидата, політичної партії (блоку), крім коштів виборчого фонду, шляхом:  
102. 1) виготовлення та/або поширення агітаційних матеріалів, не оплачених з виборчого фонду чи оплачених з виборчого фонду за необґрунтовано заниженими розцінками;  
103. 2) оплати виготовлення та/або поширення таких агітаційних матеріалів;  
104. 3) передачі коштів, матеріальних цінностей на безоплатній основі чи за необґрунтовано заниженими розцінками кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку для здійснення ними своєї виборчої кампанії, -  
105. караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на такий самий строк.  
106. Примітка. Великим розміром у цій статті визнаються розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що перевищують одну десяту граничної суми усіх витрат коштів виборчого фонду відповідно кандидата, політичної партії (блоку), установленої законодавством про вибори на момент вчинення діяння, передбаченого цією статтею.  
107. Стаття 159-2. Перешкоджання передвиборній агітації  
108. 1. Незаконна відмова у наданні приміщення для зустрічі з виборцями, створення перешкод у проведенні зустрічі з виборцями на відкритій місцевості, інше порушення службовою особою вимог законів про вибори щодо сприяння кандидатам, партіям, блокам у законному веденні виборчої кампанії, якщо воно призвело до зриву публічного заходу чи неможливості здійснення передвиборчої агітації, -  
109. караються штрафом до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на такий самий строк та позбавленням права обіймати інші посади на строк від одного до двох років.  
110. Стаття 159-3. Незаконне використання активного виборчого права  
111. 1. Використання активного виборчого права особою, яка не володіє ним, або голосування більше ніж один раз у ході одного і того самого голосування особою, яка має активне виборче право, або передача свого виборчого бюлетеня іншій особі, -  
112. караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років.  
113. ІІІ. Внести до Кримінально-процесуального Кодексу України (Затверджений Законом від 28.12.60 (1001-05, редакція від 28.01.2005 р.) ВВР, 1961, N 2 ст. 15)такі зміни:  
114. 1. В частині першій статті 112 після цифр "159" доповнити цифрами "159-1, 159-2, 159-3".  
115. ІV. Закон набуває чинності з моменту опублікування.  
116. Голова Верховної Ради України